LT   |   EN      Mano KU   |   

Tarybos pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius

Tarybos pirmininkas

Prof.  dr. Vitalij Denisov

Tarybos pirmininkas, Informatikos ir statistikos katedros profesorius, programos vadovas.

Tel. (8 46) 39 88 21
El. paštas

Tarybos pavaduotoja

Prof.  dr. Jolanta Janutėnienė

Tarybos pirmininko pavaduotoja, Inžinerijos katedros profesorė, programų vadovė.

Kontaktai:
Tel. (8 46) 39 86 93
El. paštas 

Tarybos sekretorė

Dovilė Bataitytė

Prodekanė.

Kontaktai:
Tel. (8 46) 39 86 83
El. paštas 

Tarybos nariai

Jūrų inžinerijos katedros profesorius.

El. paštas 

Jūrų inžinerijos katedros vedėjas, programų vadovas.

El.paštas 

Informatikos ir statistikos katedros vedėjas, programos vadovas.

El. paštas 

Inžinerijos katedros profesorė.

El.paštas

Inžinerijos katedros profesorė.

El. paštas

Jūros technologijų ir gamtos mokslų  fakulteto dekanė, Jūrų inžinerijos katedros docentė.

El. paštas

Inžinerijos katedros docentė, programų vadovė.

El. paštas

Informatikos ir statistikos katedros lektorius

El. paštas

Doc. dr. Laura Šaltytė – Vaisiauskė

El. paštas

Valdas Piekus , KUSS JTGMF SA Pirmininkas.

El. paštas

Eglė Gerulskytė , KUSS JTGMF SA Vicepirmininkė.

El. paštas