LT   |   EN      Mano KU   |   

Tarybos pirmininkė, pavaduotojas, sekretorė

Prof.  dr. Jolanta Janutėnienė

Inžinerijos katedros profesorė, programų vadovė.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 93
El. paštas

doc. dr. Mindaugas Kurmis

Tarybos pirmininkės pavaduotojas, Informatikos ir statistikos katedros vedėjas, programos vadovas.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 93
El. paštas

Dalia Baziukė

Prodekanė.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 83
El. paštas

Tarybos nariai

Jūrų inžinerijos katedros profesorius.

Jūrų inžinerijos katedros vedėjas, programų vadovas.

Gamtos mokslų katedros profesorė.

Inžinerijos katedros vedėjas, programos vadovas, docentas.

Informatikos ir statistikos katedros docentas, programų vadovas

Jūros technologijų ir gamtos mokslų  fakulteto dekanė, Jūrų inžinerijos katedros docentė.

Jūrų inžinerijos katedros docentė, programų vadovė.

Jūros tyrimų institutas vyresnysis mokslo darbuotojas.

Jūrų inžinerijos katedros lektorė.

KUSS JTGMF SA Pirmininkė.

KUSS JTGMF SA Vicepirmininkas