LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijos Klaipėdos universite vykdomos pagal universitetinį laipsnį suteikiančias studijų programas.

Laipsnį suteikiančios studijų programos yra trijų pakopų: I-oji pakopa – bakalauro; II-oji pakopa – magistrantūros; III-oji pakopa – doktorantūros.

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos teikia universalųjį bendrąjį išsilavinimą, yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija bakalauro diplomas.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija magistro diplomas.

Trečiosios pakopos studijos vykdomos mokslo doktorantūroje. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją, įgyjamas mokslo (meno) daktaro laipsnis, tą paliudija daktaro diplomas.

Lietuvoje veikia nacionalinė aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Bakalauro (I-sios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į  aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

 

Jūrų transporto inžinerija

Studijų programos aprašas

Klaipėdos universitete startuoja atnaujinta Jūrų transporto inžinerijos specialybė. Ketverius metus trunkanti bakalauro studijų programa unikali tuo, kad Lietuvoje dėstoma tik Klaipėdos universitete.

Studijų programos tikslas – ruošti specialistus, gebančius projektuoti, kurti ir įdiegti transporte 4.0 Pramonės revoliucijos, prasidėjusios Europoje, koncepcijas – transporto technologinių sistemų, įrenginių priemonių viso „gyvavimo“ ciklo (nuo sukūrimo iki utilizavimo) sumanųjį automatizavimą bei automatizuotą valdymą.

Programos absolventai įgis bazinį jūrų inžinerijos krypties profesinį parengimą, sustiprintą ir praplėstą šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, tokiomis kaip išmaniosios įterptinės sistemos, duomenų bazės ir informacinės sistemos, pramoninis daiktų internetas, išmanioji techninių sistemų priežiūra, planavimo ir valdymo informacinės technologijos.

Jūrų transporto inžinerijos programos bazinis rengimas naujais mokslo metais bus papildytas aktualiomis disciplinomis, kurios susijusios su griežtėjančiais aplinkosauginiais reikalavimais visų rūšių transporto priemonėms. Pavyzdžiui, laivybos bendrovės privalo laikytis tarptautinės konvencijos MARPOL 73/78 VI Priedo reikalavimų dėl labiausiai aplinką teršiančių azoto bei sieros oksidų emisijos, balastinių vandenų kokybės, energijos panaudojimo efektyvumo parametrų, kartu išlaikant aukštus jūrų transporto eksploatacinio rentabilumo rodiklius.

Reikšmingas programos kompleksinio parengimo privalumas atveria plačias įsidarbinimo ir karjeros galimybes absolventams jūrų transporto ir jūrų uostų struktūrose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat krovos, multimodalinių vežimų ir logistikos bendrovėse, laivybos bendrovių techniniuose padaliniuose, laivų projektavimo, statybos ir remonto įmonėse, mokslo institucijose, kitų rūšių transporto bei pramonės valstybinėse ir privačiose įmonėse. Mūsų programos absolventai dirba inžinieriais, projektų, techninių padalinių vadovais, kai kurie eina įmonių technikos direktorių pareigas.

Absolventai dirba inžinieriais, specialistais bei vadovais Lietuvos ir užsienio kompanijose: „BLRT GRUPP“ koncerno įmonėse, laivybos ir jūrininkų įdarbinimo kompanijose („DFDS Seaways“, „Boskalis“, „Uniteam Marine“ ir kt.); Lietuvos karinių Jūrų pajėgų struktūrose, klasifikacinėse bendrovėse („DNV GL“, „Russian Maritime Register of Shipping“, kt.); Lietuvos saugios laivybos administracijoje, energetinių sistemų eksploatacijos ir remonto įmonėse („Marko Marin“, „Garant Safety“, kt.); vadovauja privačioms įmonėms („SMedia Group“, „Globetransa“, kt.).

Didžiuojamės studijų absolventais:

  Uldukis Andrius „DNV GL“ Baltijos regiono vadovas;

  Arkušauskas Marius (UAB „Western Baltic Engineering“ direktorius;

  Bagdonas Tomas  UAB „MacGregor BLRT Baltic“ direktorius;

  Glebauskas Saulius UAB „Wartsila BLRT Estonija OU“ filialo direktorius;

  Kaprizkin Michail UAB „Western Baltic Engineering“ vyriausias konstruktorius;

  Krikščionaitis Gediminas UAB „Vakarų konstrukcijos“ gamybos vadovas;

ir daugelis kitų.

Laivybos ir uostų inžinerija

Studijų programos aprašas

Jūrų uostų inžinerija – unikali, perspektyvi ir populiari studijų programa. Baigęs jūrų uostų inžinerijos programą, užsitikrinsi darbo vietą moderniame ir stiprėjančiame Klaipėdos uoste, kuris laikomas Vakarų regiono žmonių gerovės garantu.

Kas ruošiami?

Ruošiami Jūrų uostų inžinieriai, gebantys objektyviai vertinti realią techninę ir technologinę situaciją uoste ar kompanijoje, savarankiškai įkurti laivų ir uosto aptarnavimo įmonę ir ją strategiškai valdyti, efektyviai paskirstyti funkcijas, pareigas, organizuoti komandinį darbą, planuoti darbo laiką, operatyviai priimti sprendimus esant sudėtingai situacijai, rinkti informaciją apie krovinių ir klientų vežimo įkainius, dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Kuo tapsiu?

Jūrų uostų inžinerijos bakalauro studijų programos tikslas – parengti darbuotojus, turinčius geras transporto logistikos ir jūrų uostų inžinerijos bei uosto technologijos žinias, sugebančius naudotis informacinėmis kompiuterizuotomis sistemomis, galinčius tapti naujų technologijų strategais. Dauguma absolventų tampa puikiais jūrų uostų, krovos, agentavimo – ekspedijavimo, patikros, kompanijų specialistais ir vadovais.

Kur dirbsiu?

Baigę studijas absolventai dirba Klaipėdos valstybinio uosto direkcijoje, Saugios laivybos administracijoje, Klaipėdos uosto krovos kompanijose, kurių šiuo metu yra 14 su 4500 darbuotojų, taip pat laivų agentavimo – ekspedijavimo kompanijose, kurių yra virš 30 su 260 darbuotojų, patikros, laivų tiekimo ir aptarnavimo, logistikos įmonėse. Po kelių metų darbo absolventai tampa aukščiausios grandies vadovais – pramonės įmonių ar jų padalinių vadovais, projektų vadovais komercinėse įmonėse arba sukuria savo transporto ir logistikos įmones.

 „Garbės absolventai“. 

Baigę Jūrų uosto inžinerijos studijų programą absolventai sėkmingai įsidarbina ir kopia karjeros laiptais, Klaipėdos uosto įmonėse bei administracijoje, Lietuvos ir užsienio transporto kompanijose. Šias studijas yra baigę: Kuzmarskis Karolis – UAB KJKK „Bega“ komercijos direktorius, Rimkus Laimonas – UAB KJKK „Bega“ technikos direktorius., Žilinskas Julius – UAB „Klaipėdos Konteinerių terminalas“ vadovas, Paulauskas Donatas – UAB „Arijus“ komercijos direktorius, Vainius Kaunietis – UAB „Arijus“ direktorius,  Petrauskienė Eglė – Saugios laivybos administracijos, Laivų registracijos vedėja ir daugelis kt.

Ką mano absolventai?

Jūrų uostų inžinerija, tai specialybė apjungianti inžineriją su transportu ir logistika. Studijuojant teko pažinti abi šias sritis, kas daro šią specialybę išskirtine. Man asmeniškai ši specialybė asocijuojasi su Klaipėdos miestu, nes uostas suteikia galimybę rasti perspektyvą bei gerai apmokamą darbą.

Mantas Žemgulys

Statybos inžinerija ir uosto statiniai

Studijų programos aprašas

Klaipėdos universiteto Statybos inžinerijos studijų programa ruošia statybos inžinierius darbui įvairiose specialybės srityse. Absolventai įgyja dalykinių žinių, pažintinių, praktinių gebėjimų. Įgyta patirtis ir žinios suteikia drąsos ir pasitikėjimo pirmuose praktinės veiklos žingsniuose. Jaunatviška energija ir įgytas darbdavio pasitikėjimas suteikia galimybę užimti ir labai atsakingą inžinieriaus – projektuotojo ar vadovo pareigas. Studijų metu įgytos teorinės ir praktinės žinios, pasitikėjimas savimi skatina charizmatiškus absolventus kurti savo verslą būtent statybos srityje.

 Daugelyje statybos srities specialybių – konstruktorių, statybos darbų vadovų ir kt. būtinas tolimesnis tobulėjimas ir savo žinių įrodymas atestacijose. Universiteto absolventai turi galimybes tolimesnėje profesinėje veikloje įgyti statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatus. Dėmesys studijose uostui ir uosto statiniams sukuria galimybes būsimiems inžinieriams lengviau suvokti uosto veiklą, statinių specifiką, jų išskirtinius bruožus.

Kas vyksta?

Studijų metų studentai dalyvauja ekskursijose į statybos srities įmones, gamyklas, jau pastatytus ar statomus statinius, pamato, kaip vyksta statybos ar produkto gamyba. Organizuojami seminarai, konferencijos, konkursai ir renginiai, kurių metų studentai gali parodyti ne tik savo žinios statybos srityje, bet ir asmeninės savybės.

 Kuo tapsiu?

Absolventai, baigę bakalaurų studijų programą, gali sėkmingai dirbti privačiose ir valstybinėse statybos įstaigose, statybos rangos darbų ar projektavimo įmonėse: rengti statinių projektų konstrukcinę dalį, atlikti organizacinį, techninį ar vadybinį darbą, organizuoti savarankišką verslą. Absolventai turi plačios galimybės profesinėje veikloje kelti kvalifikacija įgyjant statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatus.

Kur susitinkame?

Statybos inžinerijos studijų programos studentų veikla rasite Facebooke

 Ką mano absolventai?

2006 m. Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto Statybos katedroje baigiau bakalauro, o 2010 m. – magistrantūros studijas. Savo statybos inžinieriaus karjerą pradėjau įsidarbinęs projektuotoju. Šiuo metu esu įmonės direktorius. Darbe ypač pravertė žinios iš profesinės srities disciplinų. Už tai esu dėkingas Statybos katedros dėstytojų kolektyvui. Manyčiau, kad norintieji tapti gerais statybos inžinerijos specialistais tikrai neapsiriks, pasirinkę statybos inžinerijos studijas KU Jūrų technikos fakultete. Šios aukštosios mokyklos absolventai, įgiję statybos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, yra laukiami ne vienoje uostamiesčio įmonėje.

UAB „LITCONTRA“ direktorius Mindaugas Rutė

Statybos inžinerija

Studijų programos aprašas

Klaipėdos universiteto Statybos inžinerijos studijų programa ruošia statybos inžinierius darbui įvairiose specialybės srityse. Absolventai įgyja dalykinių žinių, pažintinių, praktinių gebėjimų. Įgyta patirtis ir žinios suteikia drąsos ir pasitikėjimo pirmuose praktinės veiklos žingsniuose. Jaunatviška energija ir įgytas darbdavio pasitikėjimas suteikia galimybę užimti ir labai atsakingą inžinieriaus – projektuotojo ar vadovo pareigas. Studijų metu įgytos teorinės ir praktinės žinios, pasitikėjimas savimi skatina charizmatiškus absolventus kurti savo verslą būtent statybos srityje.

 Daugelyje statybos srities specialybių – konstruktorių, statybos darbų vadovų ir kt. būtinas tolimesnis tobulėjimas ir savo žinių įrodymas atestacijose. Universiteto absolventai turi galimybes tolimesnėje profesinėje veikloje įgyti statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatus. Dėmesys studijose uostui ir uosto statiniams sukuria galimybes būsimiems inžinieriams lengviau suvokti uosto veiklą, statinių specifiką, jų išskirtinius bruožus.

Kas vyksta?

Studijų metų studentai dalyvauja ekskursijose į statybos srities įmones, gamyklas, jau pastatytus ar statomus statinius, pamato, kaip vyksta statybos ar produkto gamyba. Organizuojami seminarai, konferencijos, konkursai ir renginiai, kurių metų studentai gali parodyti ne tik savo žinios statybos srityje, bet ir asmeninės savybės.

 Kuo tapsiu?

Absolventai, baigę bakalaurų studijų programą, gali sėkmingai dirbti privačiose ir valstybinėse statybos įstaigose, statybos rangos darbų ar projektavimo įmonėse: rengti statinių projektų konstrukcinę dalį, atlikti organizacinį, techninį ar vadybinį darbą, organizuoti savarankišką verslą. Absolventai turi plačios galimybės profesinėje veikloje kelti kvalifikacija įgyjant statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatus.

Kur susitinkame?

Statybos inžinerijos studijų programos studentų veikla rasite Facebooke

 Ką mano absolventai?

2006 m. Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto Statybos katedroje baigiau bakalauro, o 2010 m. – magistrantūros studijas. Savo statybos inžinieriaus karjerą pradėjau įsidarbinęs projektuotoju. Šiuo metu esu įmonės direktorius. Darbe ypač pravertė žinios iš profesinės srities disciplinų. Už tai esu dėkingas Statybos katedros dėstytojų kolektyvui. Manyčiau, kad norintieji tapti gerais statybos inžinerijos specialistais tikrai neapsiriks, pasirinkę statybos inžinerijos studijas KU Jūrų technikos fakultete. Šios aukštosios mokyklos absolventai, įgiję statybos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, yra laukiami ne vienoje uostamiesčio įmonėje.

UAB „LITCONTRA“ direktorius Mindaugas Rutė

Integruota inžinerija

Studijų programos aprašas

Asmenims, baigusiems aukštojo mokslo kolegines studijas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas siūlo papildomas studijas magistro laipsniui siekti. Šios studijos skirtos asmenims, kurie yra įgiję koleginį išsilavinimą. Studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, kad studentas įgytų pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Asmeniui, baigusiam papildomąsias studijas, išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę bendra tvarka dalyvauti konkurse dėl valstybės finansuojamos/nefinansuojamos vietos į atitinkamą magistrantūros studijų programą. Asmenys, baigę Integruotos inžinerijos studijas gali studijuoti inžinerinėse magistrantūros studijų programose.

Uosto statiniai

Studijų programos aprašas

Koks tikslas?

Pagrindinis programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos Uostų statinių specialistus ir mokslininkus, kurie sugebėtų atlikti intelektinę bei kūrybinę veiklą, didintų Klaipėdos ir kitų Lietuvos regionų plėtrą, moksline veiklą. Gebėtų spręsti strategines problemas jūrinio komplekso įmonėse ir organizacijose, administracinėse struktūrose, kurti, projektuoti, eksploatuoti technologinius įrenginius, siekiant optimizuoti jų panaudojimą ir išvengti galimos žalos žmonėms ir aplinkai, analizuoti ir vertinti uosto statybos procesus, jų pranašumus ir trūkumus, kurti naujas technologijas ir metodus.

Studijų programos skiriamieji bruožai?

Uosto statinių magistrantūros studijos yra unikalios ir vienintelės Lietuvoje. Studijų programoje dalyvauja uosto ir gretimų įmonių socialiniai partneriai, kurie suteikia plačias galimybės atlikti įvairius monitoringus bei mokslinius tyrimus.

Profesinės veiklos galimybės:

Baigus magistrantūros pakopos studijas, Uosto statinių magistras turi galimybę atlikti darbus, atitinkančius jų specializaciją, t.y. jie turėtų gebėti rengti alternatyvius bei optimalius statybos sprendimus ir juos moksliškai pagrįsti, plačiai taikant kompiuterinę techniką ir specialią programinę įrangą bei suteikti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius, sprendžiant statybos inžinerijos užduotis, perimti pažangią Lietuvos ir kitų šalių darbo patirtį, bendradarbiauti su kitomis statybinėmis bendrovėmis ir įstaigomis, taikyti pažangias technologijas, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias ir tokiu būdu tobulinti statybos inžinieriaus darbą, dirbti mokslinį darbą, tęsti studijas doktorantūroje.

 Ką mano absolventai?

2006 m. Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto Statybos katedroje baigiau bakalauro, o 2010 m. – magistrantūros studijas. Savo statybos inžinieriaus karjerą pradėjau įsidarbinęs projektuotoju. Šiuo metu esu įmonės direktorius. Darbe ypač pravertė žinios iš profesinės srities disciplinų. Už tai esu dėkingas Statybos katedros dėstytojų kolektyvui. Manyčiau, kad norintieji tapti gerais statybos inžinerijos specialistais tikrai neapsiriks, pasirinkę statybos inžinerijos studijas KU Jūrų technikos fakultete. Šios aukštosios mokyklos absolventai, įgiję statybos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, yra laukiami ne vienoje uostamiesčio įmonėje.

UAB „LITCONTRA“ direktorius Mindaugas Rutė