LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijos Klaipėdos universite vykdomos pagal universitetinį laipsnį suteikiančias studijų programas.

Laipsnį suteikiančios studijų programos yra trijų pakopų: I-oji pakopa – bakalauro; II-oji pakopa – magistrantūros; III-oji pakopa – doktorantūros.

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos teikia universalųjį bendrąjį išsilavinimą, yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija bakalauro diplomas.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija magistro diplomas.

Trečiosios pakopos studijos vykdomos mokslo doktorantūroje. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją, įgyjamas mokslo (meno) daktaro laipsnis, tą paliudija daktaro diplomas.

Lietuvoje veikia nacionalinė aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Bakalauro (I-sios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į  aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

 

Jūrų transporto inžinerija

Studijų programos aprašas

Klaipėdos universitete startuoja atnaujinta Jūrų transporto inžinerijos specialybė. Ketverius metus trunkanti bakalauro studijų programa unikali tuo, kad Lietuvoje dėstoma tik Klaipėdos universitete.

Studijų programos tikslas – ruošti specialistus, gebančius projektuoti, kurti ir įdiegti transporte 4.0 Pramonės revoliucijos, prasidėjusios Europoje, koncepcijas – transporto technologinių sistemų, įrenginių priemonių viso „gyvavimo“ ciklo (nuo sukūrimo iki utilizavimo) sumanųjį automatizavimą bei automatizuotą valdymą.

Programos absolventai įgis bazinį jūrų inžinerijos krypties profesinį parengimą, sustiprintą ir praplėstą šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, tokiomis kaip išmaniosios įterptinės sistemos, duomenų bazės ir informacinės sistemos, pramoninis daiktų internetas, išmanioji techninių sistemų priežiūra, planavimo ir valdymo informacinės technologijos.

Jūrų transporto inžinerijos programos bazinis rengimas naujais mokslo metais bus papildytas aktualiomis disciplinomis, kurios susijusios su griežtėjančiais aplinkosauginiais reikalavimais visų rūšių transporto priemonėms. Pavyzdžiui, laivybos bendrovės privalo laikytis tarptautinės konvencijos MARPOL 73/78 VI Priedo reikalavimų dėl labiausiai aplinką teršiančių azoto bei sieros oksidų emisijos, balastinių vandenų kokybės, energijos panaudojimo efektyvumo parametrų, kartu išlaikant aukštus jūrų transporto eksploatacinio rentabilumo rodiklius.

Reikšmingas programos kompleksinio parengimo privalumas atveria plačias įsidarbinimo ir karjeros galimybes absolventams jūrų transporto ir jūrų uostų struktūrose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat krovos, multimodalinių vežimų ir logistikos bendrovėse, laivybos bendrovių techniniuose padaliniuose, laivų projektavimo, statybos ir remonto įmonėse, mokslo institucijose, kitų rūšių transporto bei pramonės valstybinėse ir privačiose įmonėse. Mūsų programos absolventai dirba inžinieriais, projektų, techninių padalinių vadovais, kai kurie eina įmonių technikos direktorių pareigas.

Absolventai dirba inžinieriais, specialistais bei vadovais Lietuvos ir užsienio kompanijose: „BLRT GRUPP“ koncerno įmonėse, laivybos ir jūrininkų įdarbinimo kompanijose („DFDS Seaways“, „Boskalis“, „Uniteam Marine“ ir kt.); Lietuvos karinių Jūrų pajėgų struktūrose, klasifikacinėse bendrovėse („DNV GL“, „Russian Maritime Register of Shipping“, kt.); Lietuvos saugios laivybos administracijoje, energetinių sistemų eksploatacijos ir remonto įmonėse („Marko Marin“, „Garant Safety“, kt.); vadovauja privačioms įmonėms („SMedia Group“, „Globetransa“, kt.).

Didžiuojamės studijų absolventais:

  Uldukis Andrius „DNV GL“ Baltijos regiono vadovas;

  Arkušauskas Marius (UAB „Western Baltic Engineering“ direktorius;

  Bagdonas Tomas  UAB „MacGregor BLRT Baltic“ direktorius;

  Glebauskas Saulius UAB „Wartsila BLRT Estonija OU“ filialo direktorius;

  Kaprizkin Michail UAB „Western Baltic Engineering“ vyriausias konstruktorius;

  Krikščionaitis Gediminas UAB „Vakarų konstrukcijos“ gamybos vadovas;

ir daugelis kitų.

Jūrų uostų inžinerija

Studijų programos aprašas

Jūrų uostų inžinerija – unikali, perspektyvi ir populiari studijų programa. Baigęs jūrų uostų inžinerijos programą, užsitikrinsi darbo vietą moderniame ir stiprėjančiame Klaipėdos uoste, kuris laikomas Vakarų regiono žmonių gerovės garantu.

Kas ruošiami?

Ruošiami Jūrų uostų inžinieriai, gebantys objektyviai vertinti realią techninę ir technologinę situaciją uoste ar kompanijoje, savarankiškai įkurti laivų ir uosto aptarnavimo įmonę ir ją strategiškai valdyti, efektyviai paskirstyti funkcijas, pareigas, organizuoti komandinį darbą, planuoti darbo laiką, operatyviai priimti sprendimus esant sudėtingai situacijai, rinkti informaciją apie krovinių ir klientų vežimo įkainius, dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Kuo tapsiu?

Jūrų uostų inžinerijos bakalauro studijų programos tikslas – parengti darbuotojus, turinčius geras transporto logistikos ir jūrų uostų inžinerijos bei uosto technologijos žinias, sugebančius naudotis informacinėmis kompiuterizuotomis sistemomis, galinčius tapti naujų technologijų strategais. Dauguma absolventų tampa puikiais jūrų uostų, krovos, agentavimo – ekspedijavimo, patikros, kompanijų specialistais ir vadovais.

Kur dirbsiu?

Baigę studijas absolventai dirba Klaipėdos valstybinio uosto direkcijoje, Saugios laivybos administracijoje, Klaipėdos uosto krovos kompanijose, kurių šiuo metu yra 14 su 4500 darbuotojų, taip pat laivų agentavimo – ekspedijavimo kompanijose, kurių yra virš 30 su 260 darbuotojų, patikros, laivų tiekimo ir aptarnavimo, logistikos įmonėse. Po kelių metų darbo absolventai tampa aukščiausios grandies vadovais – pramonės įmonių ar jų padalinių vadovais, projektų vadovais komercinėse įmonėse arba sukuria savo transporto ir logistikos įmones.

 „Garbės absolventai“. 

Baigę Jūrų uosto inžinerijos studijų programą absolventai sėkmingai įsidarbina ir kopia karjeros laiptais, Klaipėdos uosto įmonėse bei administracijoje, Lietuvos ir užsienio transporto kompanijose. Šias studijas yra baigę: Kuzmarskis Karolis – UAB KJKK „Bega“ komercijos direktorius, Rimkus Laimonas – UAB KJKK „Bega“ technikos direktorius., Žilinskas Julius – UAB „Klaipėdos Konteinerių terminalas“ vadovas, Paulauskas Donatas – UAB „Arijus“ komercijos direktorius, Vainius Kaunietis – UAB „Arijus“ direktorius,  Petrauskienė Eglė – Saugios laivybos administracijos, Laivų registracijos vedėja ir daugelis kt.

Ką mano absolventai?

Jūrų uostų inžinerija, tai specialybė apjungianti inžineriją su transportu ir logistika. Studijuojant teko pažinti abi šias sritis, kas daro šią specialybę išskirtine. Man asmeniškai ši specialybė asocijuojasi su Klaipėdos miestu, nes uostas suteikia galimybę rasti perspektyvą bei gerai apmokamą darbą.

Mantas Žemgulys

Laivo inžinerija

Studijų programos aprašas

Turbūt kiekvienas esame mokykloje iš popieriaus lankstęs laivą… arba uoste su nuostaba apžiūrinėjęs kruizinius ar konteinerių laivus. Ar bent įsivaizduoji, kokie įrenginiai ar mechanizmai slepiasi šių didingų inžinerinių statinių viduje? Jei nori sužinoti ne tik tai, bet ir PATS suprojektuoti laivą, rinkis laivo inžinerijos studijas ir tapk tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje paklausios specialybės atstovu! Baigęs studijas, dirbsi projektuotoju laivų projektavimo ir konstravimo kompanijose, projektų vadovu laivų statybos ir remonto įmonėse, inžinieriumi metalo konstrukcijų gamyklose ar laivybos kompanijų techninės eksploatacijos padaliniuose bei kituose jūrų pramonės objektuose.

 Ką mano absolventai?

 Baigiau laivo inžinerijos bakalauro studijas prieš trejus metus, šiuo metu dirbu konstruktoriumi AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinėje įmonėje „Western Baltic Engineering“. Laivo inžinerijos studijos man buvo ne tik naudingos, bet ir savotiškai įdomios. Studijuodamas atlikau praktiką Stratklaido universiteto (Glazgas, Jungtinė karalystė) The University of Strathclyde laivo jūrinių savybių tyrimų laboratorijoje. Turiu padėkoti dėstytojams, kurie puikiai atliko savo darbą, manau jų žinios, profesinė patirtis ir gebėjimas bendrauti su studentais prisidėjo prie mano ir kitų studentų tobulėjimo ir ugdymo. Studijų metu labiausiai gilinausi į tiksliuosius mokslus – jie leido suprasti ir pagrįsti inžinerinius sprendimus, suteikė pagrindus savarankiškam mokymuisi.

Gediminas Šerlinskis

Studijuodamas šią specialybę, pirmiausia, turėjau galimybę rasti atsakymus į sau iškilusius klausimus susijusius su laivo jūrinėmis (plūdrumu, stovumu, neskęstamumu, eigumu, valdomumu, supimusu) savybėmis bei laivo sandara, konstrukcija, mechanizmais ir įrenginiais ir jų veikimo principais. Išklausius naujas ir įdomias paskaitas, neretai „užsipuldavau“ dėstytojus, kurie išsamiai mane galėdavo informuoti visais domimais klausimais.

Galėjau praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias rašant baigiamąjį bakalauro darbą. Taip pat šių studijų metu turėjau galimybę atlikti trijų mėnesių praktiką Hamburgo (Vokietija) Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH HSVA jūrinių tyrimų institute, kuriame vykdomi patys įvairiausi unikalūs jūrinės technikos tyrimai.

Pasirinkus magistro studijas šioje srityje, taip pat neprašoviau, kadangi buvo suteiktos visos galimybės sukurti plaukiojantį robotą, kuris, šiuo metu pasitarnauja moksliniams tikslams. Tik šių studijų dėka pavyko pamatyti tokių dalykų, kuriuos iki tol matydavau tik per Discovery kanalą.

Evaldas Narušis

 

Statybos inžinerija

Studijų programos aprašas

Klaipėdos universiteto Statybos inžinerijos studijų programa ruošia statybos inžinierius darbui įvairiose specialybės srityse. Absolventai įgyja dalykinių žinių, pažintinių, praktinių gebėjimų. Įgyta patirtis ir žinios suteikia drąsos ir pasitikėjimo pirmuose praktinės veiklos žingsniuose. Jaunatviška energija ir įgytas darbdavio pasitikėjimas suteikia galimybę užimti ir labai atsakingą inžinieriaus – projektuotojo ar vadovo pareigas. Studijų metu įgytos teorinės ir praktinės žinios, pasitikėjimas savimi skatina charizmatiškus absolventus kurti savo verslą būtent statybos srityje.

 Daugelyje statybos srities specialybių – konstruktorių, statybos darbų vadovų ir kt. būtinas tolimesnis tobulėjimas ir savo žinių įrodymas atestacijose. Universiteto absolventai turi galimybes tolimesnėje profesinėje veikloje įgyti statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatus. Dėmesys studijose uostui ir uosto statiniams sukuria galimybes būsimiems inžinieriams lengviau suvokti uosto veiklą, statinių specifiką, jų išskirtinius bruožus.

Kas vyksta?

Studijų metų studentai dalyvauja ekskursijose į statybos srities įmones, gamyklas, jau pastatytus ar statomus statinius, pamato, kaip vyksta statybos ar produkto gamyba. Organizuojami seminarai, konferencijos, konkursai ir renginiai, kurių metų studentai gali parodyti ne tik savo žinios statybos srityje, bet ir asmeninės savybės.

 Kuo tapsiu?

Absolventai, baigę bakalaurų studijų programą, gali sėkmingai dirbti privačiose ir valstybinėse statybos įstaigose, statybos rangos darbų ar projektavimo įmonėse: rengti statinių projektų konstrukcinę dalį, atlikti organizacinį, techninį ar vadybinį darbą, organizuoti savarankišką verslą. Absolventai turi plačios galimybės profesinėje veikloje kelti kvalifikacija įgyjant statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatus.

Kur susitinkame?

Statybos inžinerijos studijų programos studentų veikla rasite Facebooke

 Ką mano absolventai?

2006 m. Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto Statybos katedroje baigiau bakalauro, o 2010 m. – magistrantūros studijas. Savo statybos inžinieriaus karjerą pradėjau įsidarbinęs projektuotoju. Šiuo metu esu įmonės direktorius. Darbe ypač pravertė žinios iš profesinės srities disciplinų. Už tai esu dėkingas Statybos katedros dėstytojų kolektyvui. Manyčiau, kad norintieji tapti gerais statybos inžinerijos specialistais tikrai neapsiriks, pasirinkę statybos inžinerijos studijas KU Jūrų technikos fakultete. Šios aukštosios mokyklos absolventai, įgiję statybos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, yra laukiami ne vienoje uostamiesčio įmonėje.

UAB „LITCONTRA“ direktorius Mindaugas Rutė

 

Suskystintų gamtinių  dujų terminalų inžinerija

Reaguodama į rinkos pokyčius ir naujų technologijų atsiradimą, KN kartu su Klaipėdos universitetu įkūrė studijų programą – SGD terminalų inžineriją. Tai nauja ir perspektyvi inžinerinė specialybė Klaipėdos universitete.
Gimsta naujas, kupinas iššūkių jūrinio sektoriaus technologijų naujovių (angl. know-how) kūrimo etapas, suteikiantis galimybių plėtotis jūrinėms valstybėms. Atsirandančios galimybės bus maksimaliai išnaudotos, jei Lietuva laiku išsiugdys specialistų ir vykdys mokslinius tyrimus srityse, kurios aktualios jūrų pramonės ir transporto energetikai, ugdys energiją taupančią visuomenę.

Studijų programos aprašas

SGD terminalas pavadintas Lietuvos sėkmės istorija, kuris nuo šiol gali tapti ir Tavo sėkmės bei karjeros pagrindu. Ši visiškai nauja, perspektyvi ir niekur kitur Pabaltyje nevykdoma studijų programa atveria ir užtikrina plačias absolventų įsidarbinimo galimybes. SGD sritis yra nauja, todėl žengia koja kojon ir su mokslu, ir su pažangiomis technologijomis. Ar žengsi kartu? Tapsi SGD specialistu, paklausiu ne tik Klaipėdoje bet ir visame pasaulyje? Būtent dėl Tavęs susivienijo mokslas ir verslas! Baigęs šias studijas, galėsi įsidarbinti SGD terminaluose, SGD įrenginių, sistemų, transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto, eksploatavimo įmonėse.

Kas ruošiami?

Ruošiami aukštos inžinerinės kvalifikacijos specialistai gebantys vykdyti ir organizuoti plaukiojančių bei antžeminių SGD terminalų, vamzdynų tinklų, inžinerinių mazgų ir įrenginių projektavimą ir eksploataciją, diagnostiką, techninį aptarnavimą ir remontą. Studijų absolventai gebės organizuoti ir vykdyti transporte bei pramonėje eksploatuojamų dyzelinių jėgainių modernizavimą pervedant jų darbą dvejopais degalais (dyzelinas-dujos), taip pat gebės atlikti jų diagnostiką, techninį aptarnavimą ir remontą.

Kur dirbsiu?

Auganti specialistų paklausa studijų absolventams užtikrina plačias galimybes įsidarbinti ir užimti aukštos kvalifikacijos inžinieriaus ar techninių padalinių vadovų pareigas Lietuvos ir užsienio SGD pramonėje: plaukiojančiuose ir antžeminiuose terminaluose; energetikos įmonėse, kuriose naudojamos SDG; transporto techniniuose centruose; transporto priemonių remonto ir techninio aptarnavimo struktūrose, kt.

Plačiau apie SGD klasterį Lietuvoje galima paskaityti čia.

Laivo inžinerija

Studijų programos aprašas

Turbūt kiekvienas esame mokykloje iš popieriaus lankstęs laivą… arba uoste su nuostaba apžiūrinėjęs kruizinius ar konteinerių laivus. Ar bent įsivaizduoji, kokie įrenginiai ar mechanizmai slepiasi šių didingų inžinerinių statinių viduje? Jei nori sužinoti ne tik tai, bet ir PATS suprojektuoti laivą, rinkis laivo inžinerijos studijas ir tapk tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje paklausios specialybės atstovu! Baigęs studijas, dirbsi projektuotoju laivų projektavimo ir konstravimo kompanijose, projektų vadovu laivų statybos ir remonto įmonėse, inžinieriumi metalo konstrukcijų gamyklose ar laivybos kompanijų techninės eksploatacijos padaliniuose bei kituose jūrų pramonės objektuose.

 Ką mano absolventai?

 Baigiau laivo inžinerijos bakalauro studijas prieš trejus metus, šiuo metu dirbu konstruktoriumi AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinėje įmonėje „Western Baltic Engineering“. Laivo inžinerijos studijos man buvo ne tik naudingos, bet ir savotiškai įdomios. Studijuodamas atlikau praktiką Stratklaido universiteto (Glazgas, Jungtinė karalystė) The University of Strathclyde laivo jūrinių savybių tyrimų laboratorijoje. Turiu padėkoti dėstytojams, kurie puikiai atliko savo darbą, manau jų žinios, profesinė patirtis ir gebėjimas bendrauti su studentais prisidėjo prie mano ir kitų studentų tobulėjimo ir ugdymo. Studijų metu labiausiai gilinausi į tiksliuosius mokslus – jie leido suprasti ir pagrįsti inžinerinius sprendimus, suteikė pagrindus savarankiškam mokymuisi.

Gediminas Šerlinskis

Studijuodamas šią specialybę, pirmiausia, turėjau galimybę rasti atsakymus į sau iškilusius klausimus susijusius su laivo jūrinėmis (plūdrumu, stovumu, neskęstamumu, eigumu, valdomumu, supimusu) savybėmis bei laivo sandara, konstrukcija, mechanizmais ir įrenginiais ir jų veikimo principais. Išklausius naujas ir įdomias paskaitas, neretai „užsipuldavau“ dėstytojus, kurie išsamiai mane galėdavo informuoti visais domimais klausimais.

Galėjau praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias rašant baigiamąjį bakalauro darbą. Taip pat šių studijų metu turėjau galimybę atlikti trijų mėnesių praktiką Hamburgo (Vokietija) Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH HSVA jūrinių tyrimų institute, kuriame vykdomi patys įvairiausi unikalūs jūrinės technikos tyrimai.

Pasirinkus magistro studijas šioje srityje, taip pat neprašoviau, kadangi buvo suteiktos visos galimybės sukurti plaukiojantį robotą, kuris, šiuo metu pasitarnauja moksliniams tikslams. Tik šių studijų dėka pavyko pamatyti tokių dalykų, kuriuos iki tol matydavau tik per Discovery kanalą.

Evaldas Narušis

Statybos inžinerija

Studijų programos aprašas

Klaipėdos universiteto Statybos inžinerijos studijų programa ruošia statybos inžinierius darbui įvairiose specialybės srityse. Absolventai įgyja dalykinių žinių, pažintinių, praktinių gebėjimų. Įgyta patirtis ir žinios suteikia drąsos ir pasitikėjimo pirmuose praktinės veiklos žingsniuose. Jaunatviška energija ir įgytas darbdavio pasitikėjimas suteikia galimybę užimti ir labai atsakingą inžinieriaus – projektuotojo ar vadovo pareigas. Studijų metu įgytos teorinės ir praktinės žinios, pasitikėjimas savimi skatina charizmatiškus absolventus kurti savo verslą būtent statybos srityje.

 Daugelyje statybos srities specialybių – konstruktorių, statybos darbų vadovų ir kt. būtinas tolimesnis tobulėjimas ir savo žinių įrodymas atestacijose. Universiteto absolventai turi galimybes tolimesnėje profesinėje veikloje įgyti statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatus. Dėmesys studijose uostui ir uosto statiniams sukuria galimybes būsimiems inžinieriams lengviau suvokti uosto veiklą, statinių specifiką, jų išskirtinius bruožus.

Kas vyksta?

Studijų metų studentai dalyvauja ekskursijose į statybos srities įmones, gamyklas, jau pastatytus ar statomus statinius, pamato, kaip vyksta statybos ar produkto gamyba. Organizuojami seminarai, konferencijos, konkursai ir renginiai, kurių metų studentai gali parodyti ne tik savo žinios statybos srityje, bet ir asmeninės savybės.

 Kuo tapsiu?

Absolventai, baigę bakalaurų studijų programą, gali sėkmingai dirbti privačiose ir valstybinėse statybos įstaigose, statybos rangos darbų ar projektavimo įmonėse: rengti statinių projektų konstrukcinę dalį, atlikti organizacinį, techninį ar vadybinį darbą, organizuoti savarankišką verslą. Absolventai turi plačios galimybės profesinėje veikloje kelti kvalifikacija įgyjant statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatus.

Kur susitinkame?

Statybos inžinerijos studijų programos studentų veikla rasite Facebooke

 Ką mano absolventai?

2006 m. Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto Statybos katedroje baigiau bakalauro, o 2010 m. – magistrantūros studijas. Savo statybos inžinieriaus karjerą pradėjau įsidarbinęs projektuotoju. Šiuo metu esu įmonės direktorius. Darbe ypač pravertė žinios iš profesinės srities disciplinų. Už tai esu dėkingas Statybos katedros dėstytojų kolektyvui. Manyčiau, kad norintieji tapti gerais statybos inžinerijos specialistais tikrai neapsiriks, pasirinkę statybos inžinerijos studijas KU Jūrų technikos fakultete. Šios aukštosios mokyklos absolventai, įgiję statybos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, yra laukiami ne vienoje uostamiesčio įmonėje.

UAB „LITCONTRA“ direktorius Mindaugas Rutė

Integruota inžinerija

Studijų programos aprašas

Asmenims, baigusiems aukštojo mokslo kolegines studijas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas siūlo papildomas studijas magistro laipsniui siekti. Šios studijos skirtos asmenims, kurie yra įgiję koleginį išsilavinimą. Studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, kad studentas įgytų pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Asmeniui, baigusiam papildomąsias studijas, išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę bendra tvarka dalyvauti konkurse dėl valstybės finansuojamos/nefinansuojamos vietos į atitinkamą magistrantūros studijų programą. Asmenys, baigę Integruotos inžinerijos studijas gali studijuoti inžinerinėse magistrantūros studijų programose.

Jūrų uostų valdymas

Studijų programos aprašas

Baigus Jūrų uostų valdymo studijų programą įgyjamas Jūrų uostų inžinerijos magistras, kuris yra orientuotas į transporto srities pramonę, jūrinio komplekso tyrimus ir optimizavimo uždavinių sprendimą, vadovaujantį darbą jūriniame komplekse, tolimesnes trečiosios pakopos studijas.

Studijų programa skirta:

  • parengti aukštos kvalifikacijos jūrų uostų inžinerijos specialistus, mokslininkus ir dėstytojus, kurie sugebėtų atlikti intelektinę bei kūrybinę veiklą;
  • sukurti palankias sąlygas asmenims įgyti universitetinį magistro išsilavinimą pagrįstą moksliniais tyrimais ir atitinkantį aukštą technologijos lygį;
  • skatinti Klaipėdos ir kitų Lietuvos regionų plėtrą, mokslinę veiklą;
  • parengti aukštos kvalifikacijos jūrų uostų inžinerijos specialistus, kurie atitiktų modernios žinių ir informacijos pagrįstos ekonomikos poreikius ir užtikrinti šių pagrindinių savybių ugdymo turinį: siekti atspindėti dabartinius ir būsimus darbo rinkos poreikius.
  • remti karjeros galimybes, įskaitant atitinkamo lygmens pozicijas visose Europos teritorijose;
  • užtikrinti, kad visi turėsiantys laipsnį turėtų pakankamai gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos tęsti toliau studijas ir/ar sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą; skatinti tarptautinį studentų mobilumą.

Jūrų uostų inžinerijos magistro pagrindiniai gebėjimai:

Spręsti strategines problemas jūrinio komplekso įmonėse ir organizacijose, administracinėse struktūrose, kurti, projektuoti, eksploatuoti technologinius įrenginius, siekiant optimizuoti jų panaudojimą ir išvengti galimos žalos žmonėms ir aplinkai, analizuoti ir vertinti transporto technologinius procesus, jų pranašumus ir trūkumus, kurti naujas technologijas ir metodus.

Baigus magistrantūros pakopos studijas:

Jūrų uostų inžinerijos magistrai turi galimybę: dirbti aukštos kvalifikacijos specialistais jūrinio komplekso įmonėse, technologijų projektavimo ir diegimo, uosto padaliniuose, transporto kompanijose, administracinėse struktūrose; dirbti konstruktoriais – projektuotojais projektavimo firmose, techniniais konsultantais, projektų vadovais komercinėse įmonėse, dirbti mokslinį darbą, mokslinių tyrimų institucijose, dirbti dėstytojais universitetuose ir kitose mokymo įstaigose; kurti savo transporto ir logistikos kompanijas ir joms vadovauti, tęsti studijas doktorantūroje.

„Garbės absolventai“. 

Baigę Jūrų uosto inžinerijos studijų programą absolventai sėkmingai įsidarbina ir kopia karjeros laiptais, Klaipėdos uosto įmonėse bei administracijoje, Lietuvos ir užsienio transporto kompanijose. Šias studijas yra baigę: Rimkus Laimonas – UAB KJKK „Bega“ technikos direktorius., Žilinskas Julius – UAB „Klaipėdos Konteinerių terminalas“ vadovas, Paulauskas Donatas – UAB „Arijus“ komercijos direktorius, Petrauskienė Eglė – Saugios laivybos administracijos, Laivų registracijos vedėja ir daugelis kt.

Laivyno techninė eksploatacija

Studijų programos aprašas

LTE gilinamosios magistrantūros paskirtis – aprūpinti jūrų komplekso laivybos kompanijas, transporto terminalus,laivų statybos irlaivų remonto įmones, administracijos organus, aukštos kvalifikacijos techniniais specialistais, visapusiškai paruoštais organizuoti vykdyti ir vadovauti dyzelinės ir turbininės technikos parkų efektyviai ir patikimai eksploatacijai, taip pat mokslo – tiriamuosiuose ir projektavimo institutuose ir centruose vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, nukreiptus į energijos taupymo, aplinkosauginius technologijos įdiegimo jūrų transporte.

Pagal šią gilinamąją magistrantūros studijų programą ruošiami aukštos kvalifikacijos specialistai vadovaujančiam darbui jūrinio komplekso ir jo infrastruktūrinių įmonių, kurių veikla susijusi su laivyno technologijomis, techninėse – inžinerinėse tarnybose. Suteiktos išsamios bazinės, mokslinės, techninės, ekonomikos ir vadybos žinios ir praktiniai įgūdžiai, paremti progresyviu matematinės analizės, sintezės, statistikos metodais, specializuotų kompiuterinių programų panaudojimu ir taikymu profesinėje veikloje.

Laivyno techninės eksploatacijos valdymas 

Studijų programos aprašas

Laivyno techninės eksploatacijos valdymo studijų programa paruošta siekiant išplėsti ir pagilinti būsimųjų jūrinio komplekso įmonių vadovų ir vedančiųjų technikos specialistų kompetenciją svarbiausiomis šiuolaikinės ES transporto politikos strateginėmis kryptimis:

  • šiuolaikinių jūrų transporto technologijų planavimo, pritaikymo, valdymo dabartinės rinkos sąlygomis;
  • saugumo visose jūrinio transporto sudedamosiose (transporto priemonių bei energetinių įrenginių projektavimas, gamyba, eksploatavimas, priežiūra) užtikrinimas;
  • jūrinio ir kitų transporto atšakų aplinkosauga (oro taršos prevencija, kontrolė ir mažinimas, transporto priemonių sertifikavimas) ir atsinaujinanti energija.

Programos realizavimui ir vykdymui kartu su Klaipėdos universiteto materialiaisiais ištekliais ir pedagogų resursais pritraukti aukštos kvalifikacijos potencialus darbdaviai – AB „Vakarųlaivų remonto gamykla“, klasifikacinė bendrovė “Det Norske Veritas“  ir kt.

Programos pagrindinis tikslas – paruošti transporto inžinerijos aukščiausios kvalifikacijos specialistus darbui techninėse vadovaujančiose pareigose jūrinio komplekso įmonėse, laivybos kompanijose, kituose jūrinio komplekso subjektuose ir administracijos organuose, kurių ūkio pagrindą sudaro transporto energetika (dyzelinė ir turbininė technika), specializuotos technikos informacijos institucijose, mokslinėse laboratorijose; specialistus, turinčius išsamias teorines žinias ir praktinius įgūdžius kompleksiškai spręsti šiuolaikinius ES transporto politikos uždavinius.

Laivų projektavimas ir statyba

Studijų programos aprašas

Tikslai: Laivų projektavimo ir statybos studijų programos tikslas – parengti antros pakopos technologijos mokslų inžinerijos studijų krypčių grupės jūrų inžinerijos krypties specialistus formuojant jų mokslines kompetencijas ir pasaulinių bei ES vandens transporto plėtros tendencijų suvokimą, gilinant jų žinias vandens transporto inžinerijos bei jūrinių technologijų kryptyje; ugdant sugebėjimą taikyti žinias ir problemų sprendimo gebėjimus naujame, nepažįstamame daugiaplanių problemų kontekste arba turint ribotą, neišsamią pradinę informaciją; suteikiant jiems išsilavinimą laivo inžinerijos kryptyje, kad jie turėtų pakankamų technologijos mokslų, inžinerinio projektavimo žinių ir gebėjimų, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, aukštųjų technologijų naudojimui, išsiugdytų gebėjimą tas žinias taikyti ir kurti naujas; sugebančius įgytas technologijos mokslo žinias bei įgūdžius derinti su verslo ir vadybos reikalavimais, bendrauti su specialistų ir ne specialistų aplinka perduodant informaciją. Laivų projektavimo ir statybos magistras geba derinti meną ir mokslą projektuojant ir konstruojant įvairių tipų laivus ir jų įrangą bei mechanizmus.

Profesinės karjeros galimybės. Baigę studijas ir įgiję diplomą magistrai gali dirbti: projektų vadovais ir aukštos kvalifikacijos konstruktoriais jūrų ūkio objektų projektavimo firmose; tyrėjais, ekspertais, projektuotojais tiriant, vertinant bei prognozuojant laivo jūrines savybes ir užtikrinant saugią bei efektyvią laivo eksploataciją; vyriausiais specialistais laivų statybos, remonto, renovacijos, techninės eksploatacijos, ekspertinės priežiūros darbus atliekančiose firmose; universitetuose ir kolegijose dėstytojais. Taip pat gali tęsti studijas doktorantūroje ir dirbti mokslinį tiriamąjį darbą.

Gebėjimai. Jūrų inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas studentui, kuris: o įgijo žinių, grįstų pirmosios pakopos žiniomis, jas pagilinančių ir sustiprinančių, sudarančių pagrindą ar galimybę naujai, savitai kurti ir taikyti idėjas, dažnai mokslinių tyrimų kontekste; o geba taikyti žinias ir problemų sprendimo gebėjimus naujoje arba nepažįstamoje aplinkoje platesniuose su jo studijų sritimi susijusiuose kontekstuose; o geba integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas, formuluoti sprendimus, turėdamas ne visą arba ribotą informaciją ir prisiimdamas socialinę ir etinę atsakomybę; o geba perteikti savo išvadas, žinias ir logikos pagrindus tiek specialistams, tiek ne specialistams; o geba realizuoti žaliosios laivybos ir mėlynosios ekonomikos iššūkius savo kasdieniame kūrybiniame darbe.

 

Uosto statiniai

Studijų programos aprašas

Koks tikslas?

Pagrindinis programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos Uostų statinių specialistus ir mokslininkus, kurie sugebėtų atlikti intelektinę bei kūrybinę veiklą, didintų Klaipėdos ir kitų Lietuvos regionų plėtrą, moksline veiklą. Gebėtų spręsti strategines problemas jūrinio komplekso įmonėse ir organizacijose, administracinėse struktūrose, kurti, projektuoti, eksploatuoti technologinius įrenginius, siekiant optimizuoti jų panaudojimą ir išvengti galimos žalos žmonėms ir aplinkai, analizuoti ir vertinti uosto statybos procesus, jų pranašumus ir trūkumus, kurti naujas technologijas ir metodus.

Studijų programos skiriamieji bruožai?

Uosto statinių magistrantūros studijos yra unikalios ir vienintelės Lietuvoje. Studijų programoje dalyvauja uosto ir gretimų įmonių socialiniai partneriai, kurie suteikia plačias galimybės atlikti įvairius monitoringus bei mokslinius tyrimus.

Profesinės veiklos galimybės:

Baigus magistrantūros pakopos studijas, Uosto statinių magistras turi galimybę atlikti darbus, atitinkančius jų specializaciją, t.y. jie turėtų gebėti rengti alternatyvius bei optimalius statybos sprendimus ir juos moksliškai pagrįsti, plačiai taikant kompiuterinę techniką ir specialią programinę įrangą bei suteikti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius, sprendžiant statybos inžinerijos užduotis, perimti pažangią Lietuvos ir kitų šalių darbo patirtį, bendradarbiauti su kitomis statybinėmis bendrovėmis ir įstaigomis, taikyti pažangias technologijas, atlikti tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias ir tokiu būdu tobulinti statybos inžinieriaus darbą, dirbti mokslinį darbą, tęsti studijas doktorantūroje.

 Ką mano absolventai?

2006 m. Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto Statybos katedroje baigiau bakalauro, o 2010 m. – magistrantūros studijas. Savo statybos inžinieriaus karjerą pradėjau įsidarbinęs projektuotoju. Šiuo metu esu įmonės direktorius. Darbe ypač pravertė žinios iš profesinės srities disciplinų. Už tai esu dėkingas Statybos katedros dėstytojų kolektyvui. Manyčiau, kad norintieji tapti gerais statybos inžinerijos specialistais tikrai neapsiriks, pasirinkę statybos inžinerijos studijas KU Jūrų technikos fakultete. Šios aukštosios mokyklos absolventai, įgiję statybos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, yra laukiami ne vienoje uostamiesčio įmonėje.

UAB „LITCONTRA“ direktorius Mindaugas Rutė

Laivyno techninė eksploatacija 2 m.

Studijų programos aprašas

LTE gilinamosios magistrantūros paskirtis – aprūpinti jūrų komplekso laivybos kompanijas, transporto terminalus,laivų statybos irlaivų remonto įmones, administracijos organus, aukštos kvalifikacijos techniniais specialistais, visapusiškai paruoštais organizuoti vykdyti ir vadovauti dyzelinės ir turbininės technikos parkų efektyviai ir patikimai eksploatacijai, taip pat mokslo – tiriamuosiuose ir projektavimo institutuose ir centruose vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, nukreiptus į energijos taupymo, aplinkosauginius technologijos įdiegimo jūrų transporte.

Pagal šią gilinamąją magistrantūros studijų programą ruošiami aukštos kvalifikacijos specialistai vadovaujančiam darbui jūrinio komplekso ir jo infrastruktūrinių įmonių, kurių veikla susijusi su laivyno technologijomis, techninėse – inžinerinėse tarnybose. Suteiktos išsamios bazinės, mokslinės, techninės, ekonomikos ir vadybos žinios ir praktiniai įgūdžiai, paremti progresyviu matematinės analizės, sintezės, statistikos metodais, specializuotų kompiuterinių programų panaudojimu ir taikymu profesinėje veikloje.

Kalendorius

<< Vas 2020 >>
PATKPŠS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Artėjantys renginiai

Kovo 23 – 27 d. „Iškeisk pamoką į paskaitą“

Kovo 30 d. – balandžio 10 d. „Inžinierių dienos‘20“

Rugsėjo 30 – spalio 2 d. konferencija „Transport Means 2020“

Studijos Mokslas Paslaugos Kursai