LT   |   EN      Mano KU   |   

Tarptautinės programos EUREKA projektas „Development of technology of manufakture biofuels using camelina sativa oil as new raw material base“, 2007 – 2011/2012 m. Mokslo vadovas: prof. habil.dr.Sergejus Lebedevas.

Leonardo da Vinci Innovation Transfer Development of Programmes for Training of European Level Welding Inspection Specialists, EUROWIP, 2010-2012. Koordinatorius R. Mickevičienė, vykdytojai E. Mikalauskas, L. Turkina.

Jūrinio sektoriaus II pakopos studijų tobulinimas (JŪREIVIS). VP1-2.2-ŠMM-09-V01-001). 2011. Vadovas Rima Mickevičienė, vykdytojai: J. Čerka, S. Lebedevas, V. Smailys, V. Djačkov.

Linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea experts – GenBalt.  South Baltic Programme. 2011-2013. Vykdytojas: R. Mickevičienė.

Eco innovative refitting technologies and processes for shipbuilding industry promoted by European Repair Shipyards – ECO-REFITEC CP-266268. BP7, 2011-2014. Vykdytojai: R. Mickevičienė, L. Turkina.

MARTEC – 2 projektas 2011-2014. Vadovas prof. Vytautas Paulauskas, Tyrėjai:  doc. dr. Birutė Plačienė, doc. dr. Raimondas Barzdžiukas.

Eco-innovation. Marine debris removal and preventing further litter entry (MARINECLEAN) (http://www.marineclean.eu/)

2011–2014 Projekte dalyvauja partneriai iš Lietuvos, Slovėnijos ir Kroatijos. Projekto tikslas – sumažinti vandens tarša šiukšlėmis tinklais taikant inovatyvias technologijas. Atsakingas asmuo prof. habil. dr. Vytautas Smailys.

BSR (Baltijos jūros regiono programa). ABOWE Implementing Advanced Concepts for Biological Utilization of Waste (http://www.uef.fi/en/envi/abowe).

2012–2014 Projekte įvertinamos dvi biodujų gamybos technologijos: energijos  gavybos iš biologiškai skaidžių medžiagų ir biologinio perdirbimo. Atsakingas asmuo prof. habil. dr. Vytautas Smailys.

ES struktūriniai fondai. ”LIETUVOS JŪRINIO SEKTORIAUS TECHNOLOGIJŲ IR APLINKOS TYRIMŲ PLĖTRA“. Potemė: “JŪRŲ TRANSORTO ENERGETIKOS IR LAIVŲ APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJŲ TYRIMAI“.

2012–2015 Projektas skirtas Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai mokslinių tyrimų technologijos ir aplinkos mokslų srityse. Atsakingas asmuo prof. habil. dr. Vytautas Smailys.

REMCap Resource efficient maritime capacity  REMCap – BP7 2012-2015 http://www.remcap.eu/ ; vykdytojas: R. Mickevičienė.

COM DG MARE Identifying and supporting Blue Growth projects in emerging sectors (koordinatorius – BALance Technology Consulting Gmb, Germany) 2012 -2017. Vykdytojas: R. Mickevičienė.

ZEB-Zero emission in the Baltic Sea.

2014-2016. Partneriai IVL (Švedija, projekto koordinatorius), Klaipėdos universitetas-partneris. Vadovas Prof. V. Smailys. Projekto tikslas – Baltijos jūros regione aplinkosauginis monitoringas, siekiant taršos mažinimo.

BONUS. ZERO EMISSIONS IN THE BALTIC SEA (ZEB) (www.bonusportal.org/projects/innovation_projects/zeb)

2014–2017 Projekte tyriamos “nulinės” nafta užterštų vandenų emisijos iš laivų Baltijos jūroje technologijos. Atsakingas asmuo prof. habil. dr. Vytautas Smailys ir Paulius Rapalis.

Baltic Sea integrated unmanned aerial vehicle multifuncional monitoring system for surveying of shipping routes – SEAGLE. EUSBSR Seed money facility, 2015-2016. Vykdytojai: R. Mickevičienė, V. Djačkov.

„Inconet EaP_011“, Creating a scientific and technological platform shared by the leading universities of Lithuania and Belarus in order to conduct joint research in the priority segments of alternative transport“. 2015/2016 m. Mokslo vadovas: prof. habil.dr.Sergejus Lebedevas.

Dual fuel system for the modernisation of mainline diesel locomotive to gaseous fuel (CNG or LNG), 2017 m. Mokslo vadovas: prof. habil. dr.Sergejus Lebedevas . Lebedevas (paraiška pateikta).

 

MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI

 „Krovininių šilumvežių energetinių įrenginių eksploatacinio patikimumo įvertinimas ir darbo trukmės prognozavimas“, 2011/2012 m. Užsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai. Mokslo vadovas prof. habil..dr. S. Lebedevas.

 „AB „Lietuvos geležinkeliai“ prekinių šilumvežių eksploatacinių, ekologinių ir energetinių rodiklių matematinio modeliavimo tyrimai ir optimizavimas“, 2013/2014 m. Užsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai. Mokslo vadovas prof. habil..dr. S. Lebedevas.

 „AB „Lietuvos geležinkeliai“ prekinių šilumvežių dyzelinių variklių eksploatacinių charakteristikų eksperimentiniai tyrimai, siekiant energijos panaudojimo efektyvumo bei aplinkos taršos mažinimo“, 2014/2015 m. Užsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai. Mokslo vadovas prof. habil..dr. S. Lebedevas

 „AB „Lietuvos geležinkeliai“ prekinių šilumvežių dyzelinių variklių techninės būklės operatyvios diagnostikos technologijų tyrimai, siekiant jų praktinio pritaikymo“, 2014/2015 m. Užsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai. Mokslo vadovas prof. habil..dr. S. Lebedevas

 “AB “Lietuvos geležinkeliai” prekinių šilumvežių dyzelinių variklių pereinamųjų darbo režimų eksperimentiniai tyrimai, siekiant sumažinti eksploatacines degalų sąnaudas”.  2015/2017). Mokslo vadovas: prof. habil.dr.Sergejus Lebedevas.