LT   |   EN      Mano KU   |   

Justas Žaglinskis:  “Perspektyvių daugiakomponenčių biodegalų motorinių savybių ir jų pritaikymo dyzeliuose technologijų tyrimai”, 2010 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas.  Disertacija apginta  2014 m. gruodžio mėn.

Irina Panasiuk :“Oro taršos iš laivų mažinimo technologijų įdiegimo tyrimai“, 2011 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Disertacija apginta 2015 m. gruodžio mėn. 

Diana Šateikienė: „Jūrinių laivų balastinių vandenų priežiūros sistemų tyrimai“; 2011. rugsėjo 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. dr. Jolanta Janutėnienė.  Disertacija ruošiama gynimui 2021m. 

Paulius Rapalis: „Dyzelinių variklių pereinamųjų eksploatacinių režimų kompleksiniai tyrimai, didinant energetinį efektyvumą“, 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovė doc. Galina Lebedeva. Disertacija apginta 2017 m. vasario mėn. 

Donatas Paulauskas: „Laivo manevrinių savybių ir jų ryšio su uosto infrastruktūros parametrais tyrimai“;  2012. rugsėjo 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d. (ištęstinė forma); mokslo vadovas prof. Vytautas Paulauskas/prof. dr. Jolanta Janutėnienė). Disertacija apginta 2019 m. birželio mėn. 

Ingrida Gudaitytė: „Transporto dyzelio eksploatacinių energetinių bei ekologinių rodiklių gerinimas”. 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Studijos baigtos 2017 m. birželio mėn.; doktorantė atestuota 

Nadežda Zamiatina (Lazareva): „Bunketiuojamo jūrinio kuro savybių įtaka laivo jėgainės eksploatacinems charakteristikoms“, 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Disertacija apginta 2019 m. birželio mėn. Pripažinta LR susisiekimo ministerijos konkurse geriausiu III pakopos darbu 

Vygintas Daukšys: „Gamtinių dujų efektyvaus panaudojimo dyzelinių jėgainių kogeneraciniame cikle energetiniai bei aplinkosauginiai tyrimai“, 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Disertacija apginta 2020 m. birželio mėn. Pripažinta LR susisiekimo ministerijos konkurse vienu iš 3-jų geriausių III pakopos darbų. 

Ieva Ronkaitytė:“SGD „mėlynųjų“ transporto technologinių sistemų elementų plėtros Baltijos jūros regione kompleksiniai tyrimai“, “, 2016. rugsėjo 1 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Doktorantė 2018 m. birželio mėn. Atestuota, studijos nutrauktos 2020m. vasario mėn. 

Lukas Norkevičiaus :  „Jūrų uostų vilkikų ekologinių rodiklių gerinimas, panaudojant gamtines dujas“,   2017. rugsėjo 1 d. – 2021 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Doktorantas 2020 m. birželio mėn. Atestuotas, planuojamas gynimas 2021m. 

Linas Jonika :  „Transporto dyzelinio variklio, konvertuojamo darbui gamtinėmis dujomis, indikatorinio proceso tyrimai ir optimizavimas“, 2018. rugsėjo 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Doktorantas 2020 m. birželio men. Atestuotas (nuo 2020 12 01 akademinės atostogos) 

Tomas Čepaitis: Laivų energetinio efektyvumo (EEDI) rodiklio gerinimas, taikant kogerenacines technologijas ( Improvement of the Ship Energy Efficiency Index (EEDI) by Cogeneration Technologies ), 2019. rugsėjo 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Doktorantas 2020 m. birželio men. Atestuotas 

Tomas  Žapnickas: „Mažų ir vidutinių, elektra varomų laivų hidrodinaminių charakteristikų

tyrimai“, 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovė doc. dr. Rima Mickevičienė. Doktorantas 2020 m. birželio mėn. Atestuotas

 

I kurso doktorantai 

Martynas Drazdauskas: „Amoniako varomų jėgainių ir šilumą naudojančių energijos generavimo technologijų, skirtų laivybos dekarbonizavimui, tyrimai“. 2020. rugsėjo 1 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. 

Martynas Simutis: Vilkikų panaudojimo laivybos saugumui užtikrinti uostuose tyrimai. “. 2020. rugsėjo 1 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.; Vadovas Prof. habil. dr. V.Paulauskas 

Giedrius Šilas: „Klaipėdos uoste operuojančių laivų įtakos vertinimo modelio uostamiesčio oro kokybei sukūrimas“. 2020. rugsėjo 1 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.; Vadovas dr. Paulius Rapalis