LT   |   EN      Mano KU   |   

Ginamos ir apgintos disertacijos

Lukas Norkevičius: „Jūrų uostų vilkikų ekologinių rodiklių gerinimas, panaudojant gamtines dujas“, 2017. rugsėjo 1 d. – 2021 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Planuojamas disertacijos gynimas 2022 m.

Diana Šateikienė: „Jūrinių laivų balastinių vandenų priežiūros sistemų tyrimai“; 2011. rugsėjo 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. dr. Jolanta Janutėnienė. Disertacija apginta 2021 m. birželio mėn.

Vygintas Daukšys: „Gamtinių dujų efektyvaus panaudojimo dyzelinių jėgainių kogeneraciniame cikle energetiniai bei aplinkosauginiai tyrimai“, 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Disertacija apginta 2020 m. birželio mėn. Pripažinta LR susisiekimo ministerijos konkurse vienu iš 3-jų geriausių III pakopos darbų.

Donatas Paulauskas: „Laivo manevrinių savybių ir jų ryšio su uosto infrastruktūros parametrais tyrimai“; 2012. rugsėjo 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d. (ištęstinė forma); mokslo vadovas prof. Vytautas Paulauskas/prof. dr. Jolanta Janutėnienė). Disertacija apginta 2019 m. birželio mėn.

Nadežda Zamiatina (Lazareva): „Bunketiuojamo jūrinio kuro savybių įtaka laivo jėgainės eksploatacinems charakteristikoms“, 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Disertacija apginta 2019 m. birželio mėn. Pripažinta LR susisiekimo ministerijos konkurse geriausiu III pakopos darbu

Paulius Rapalis: „Dyzelinių variklių pereinamųjų eksploatacinių režimų kompleksiniai tyrimai, didinant energetinį efektyvumą“, 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovė doc. Galina Lebedeva. Disertacija apginta 2017 m. vasario mėn.

Irina Panasiuk:“Oro taršos iš laivų mažinimo technologijų įdiegimo tyrimai“, 2011 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Disertacija apginta 2015 m. gruodžio mėn.

Justas Žaglinskis: “Perspektyvių daugiakomponenčių biodegalų motorinių savybių ir jų pritaikymo dyzeliuose technologijų tyrimai”, 2010 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Disertacija apginta 2014 m. gruodžio mėn.

Doktorantai

Ingrida Gudaitytė: „Transporto dyzelio eksploatacinių energetinių bei ekologinių rodiklių gerinimas”. 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. Studijos baigtos 2017 m. birželio mėn.; doktorantė atestuota.

Tomas Čepaitis: Laivų energetinio efektyvumo (EEDI) rodiklio gerinimas, taikant kogerenacines technologijas ( Improvement of the Ship Energy Efficiency Index (EEDI) by Cogeneration Technologies ), 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas.

Tomas Žapnickas: „Mažų ir vidutinių, elektra varomų laivų hidrodinaminių charakteristikų tyrimai“, 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovė doc. dr. Rima Mickevičienė.

II kurso doktorantai

Martynas Drazdauskas: „Amoniako varomų jėgainių ir šilumą naudojančių energijos generavimo technologijų, skirtų laivybos dekarbonizavimui, tyrimai“. 2020. rugsėjo 1 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas. 

Martynas Simutis: Vilkikų panaudojimo laivybos saugumui užtikrinti uostuose tyrimai“. 2020. rugsėjo 1 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.; Vadovas Prof. habil. dr. V. Paulauskas 

Giedrius Šilas: „Klaipėdos uoste operuojančių laivų įtakos vertinimo modelio uostamiesčio oro kokybei sukūrimas“. 2020. rugsėjo 1 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.; Vadovas dr. Paulius Rapalis

I kurso doktorantai

Audrius Malūkas:Dvejopu  kuru veikančių variklių CO2 emisijos kogeneraciniame cikle mažinimo tyrimai“ (,,Study of dual fuel engines CO2 emissions reduction in the cogeneration cycle“ ), 2021. rugsėjo 1 d. – 2025 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas prof. Sergejus Lebedevas.

Evgenii Iamshchikov:Daugiakorpusių laivų hidrodinaminių charakteristikų veiksmingumo didinimo tyrimai“ („Research on raising the effectiveness of multihull ships hydrodynamic characteristics“), 2021. rugsėjo 1 d. – 2025 m. rugpjūčio 31 d.; mokslo vadovas Doc. dr. Vasilij Djačkov.