LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Darbuotojai
Katedros vedėjas – programų vadovas, profesorius

Jūrų transporto inžinerija (I pakopa, LT, NL);

Suskystintųjų gamtinių dujų terminalų inžinerija (I pakopa, LT, EN, NL);
Laivyno techninė eksploatacija (I pakopa, LT, NL, I).
Laivyno techninės eksploatacijos valdymas (I I pakopa, LT, NL);
VGTU-ASU-KU Jungtinė Transporto inžinerijos (03T) krypties doktorantūra.

Dėstomi  dalykai:

Termodinamika ir šiluminė technika su KP
Vidaus degimo variklių teorija ir konstrukcija su KP;
Laivų jėgainių projektavimas ir modernizavimas su KP;
Šaldymo įrenginiai;
SGD terminalo energetinis ciklas;
Mokslinių tyrimų pagrindai;
Alternatyvios laivų jėgainės;
Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos ir KP;
Laivo jėgainės darbo režimo optimizavimas ir KP;
Laivų propulsiniai kompleksai (projektavimas, parinkimas ir optimizavimas) ir KP;
Alternatyvioji energetika transporte.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 48

El.paštas

KU JTAPC Vandens transporto technologijų laboratorija, j. m. darbuotojas

Programų vadovas

Dėstomi  dalykai:

Laivų automatizuotas projektavimas;
Magistro baigiamasis darbas.

El. paštas

Programų vadovė

Dėstomi  dalykai:

Specialybės įvadas;
Krovinių rūšys ir srautai;
Praktika 1;
Praktika 2;
Uosto infrastruktūros projektavimas ir plėtra;
Uosto infrastruktūros pagrindai su kursiniu projektu;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Programų vadovė

Dėstomi  dalykai:

Statybos inžinerijos specialybės įvadas;
Urbanistika ir uosto statinių projektavimas;
Statinių architektūra ir konstrukcijos;
BIM grafinė aplinka;
Urbanistika ir uosto statiniai;
Uosto planavimas;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

JIK Administratorė

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 29

El. paštas

Profesorius 

Dėstomi  dalykai:

Jūreivystės plėtros problemos ir tyrimų kryptys;
Logistika ir administravimas;
Laivybos organizavimas uoste;
Suskystintų gamtinių dujų (SGD) transportavimas ir krova;
Nestandartinių logistikos situacijų valdymas;
Jūros transporto plėtros pagrindai;
Mokslinis tiriamasis darbas (uosto ir laivyno organ.);
Žalioji laivyba.

El. paštas

Profesorius

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinė geologija ir hidrogeologija;
Geologinė ir hidrogeologinė praktika;
Geotechnika;
Plieninių konstrukcijų projektavimas;
Metalinės konstrukcijos, jų projektavimas;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

KU JTGMF dekanė, docentė

Dėstomi  dalykai:

Hidromechanika;
Metalų šiluminis pjovimas ir suvirinimas;
Laivų remontas ir diagnostika;
Laivo inžinerijos technologijų inovacijos;
Laivų techninė priežiūra ir klasifikacinės bendrovės;
Mokslo, inovacijų ir technologijų plėtra;
Magistro baigiamasis darbas.

Kontaktai:  Tel. (8 46) 39 86 81
Tel. (8 46) 39 88 01

El. paštas

Doc. dr. Raimondas Barzdžiukas

Docentas

Jūrų uostų inžinerija (I pakopa, LT, EN, NL);
Jūrų uostų valdymas (II pakopa, LT, EN, NL);

Dėstomi  dalykai:

Laivų krovos operacijos ir jų valdymas;
Transporto teorija;
Transporto sistemos;
Transporto sistemos ir jų valdymas;
Krovinių pervežimas, ekspedijavimas ir laivų agentavimas;
Uostų terminalai;
Uosto terminalų planavimas;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: (8 46)  39 86 88

Docentas 

Dėstomi  dalykai:

Jūrų transporto įmonių valdymas;
Laivyno valdymas;
Jūrinė vėjo energetika.

Docentas

Dėstomas  dalykas:

Jūrų teisė, draudimas;
Jūrų teisės ir draudimo pagrindai;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Saugi laivyba;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Programų vadovas, KU JTAPC Vandens transporto technologijų laboratorijos vadovas

Dėstomi  dalykai:

Dujų panaudojimo technologijos;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentas, KU JTAPC Jūros chemijos laboratorijos vadovas.

Dėstomi  dalykai:

Struktūrinio projektavimo technologijos;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo sistemos;
Hidromechanika.

El. paštas

Lektorius

Statybos inžinerija (I pakopa, LT; NL, I);
Uosto statiniai (II pakopa, LT; NL, I);
Integruota inžinerija (papildomos studijos, LT, EN, NL&I – kombinuotos)

Dėstomi  dalykai:

Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Medinės ir plastmasinės konstrukcijos, jų projektavimas;
Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Uostų statinių pagrindai ir pamatų projektavimas;
Kompiuteriniai konstrukcijų skaičiavimo pagrindai;
Statybinių konstrukcijų kursinis projektas;
Uosto statinių apkrovos ir poveikiai, konstrukcijos;
Statiniai ant deformuoto pagrindo;
BEM ir automatizuotas projektavimas.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinė grafika;
Inžinerinė kompiuterinė grafika;
Inžinerinė grafika ir mašinų braižyba;
Jūrų inžinerijos IT;
Bakalauro baigiamasis darbas.

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika;
Specialybės įvadas.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Laivo teorija, laivų statyba ir remontas;
Technologinė-konstruktorinė praktika;
Laivo statybinės mechanikos pagrindai;
Laivų įrenginiai su kursiniu projektu;
Laivo teorija, konstrukcija ir varytuvai su kursiniu projektu;
Laivo korpuso konstrukcija;
Laivo korpuso konstrukcijos kursinis projektas;
Laivo statybinė mechanika, tamprumo ir plastiškumo teorija;
Vadovavimas bakalauro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius IĮ „Lincoln Electric“ savininkas

Dėstomi  dalykai:

Metalų šiluminis pjovimas ir suvirinimas;
Bakalauro baigiamasis darbas.

El. paštas

Lektorius

Klaipėdos APGV Civilinės saugos skyriaus vedėjas

Dėstomi  dalykai:

Civilinė sauga.

El. paštas s.kucinskas@vpgt.lt

Lektorius

Dėstomas  dalykas:

Navigacijos pagrindai ir uosto navigacinės sistemos.

Lektorius

Dėstomas  dalykas:

Kompleksiniai logistikos uždaviniai;
Logistikos centrai, logistikos centrų tinklai bei logistikos platformos.

El.paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Žmogaus sauga;
Saugaus darbo organizavimas;
Bakalauro baigiamasis darbas.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Jūrų transporto plėtros pagrindai;
Praktika logistikos kompanijose;
Uosto terminalų planavimas;
Uosto inžinerijos pagrindai;
Uosto superstruktūros pagrindai su kursiniu projektu;
Vadovavimas bakalauro baigiamiesiems darbams.

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Statybinės medžiagos;
Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Statybinės medžiagos;
Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Hidrotechninis betonas uosto statiniams;
Specialiosios paskirties uosto statiniai.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Statybos inžinerijos specialybės įvadas;
Urbanistika ir uosto statinių projektavimas;
Statinių architektūra ir konstrukcijos;
Statybos inžinerijos specialybės įvadas;
BIM grafinė aplinka;
Urbanistika ir uosto statiniai;
Statinių architektūra ir konstrukcijos.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Statybos reglamentavimas ir technologija;
Statybos technologija ir organizavimas, jų vykdymo projektas;
Praktika (projektavimo);
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Pastatų vidaus inžinerinės sistemos;
Geodezija ir geodezijos lauko praktika;
Statybinė fizika;
Atitvarų konstrukcijų projektavimas.

El. paštas

Doktorantė

Dėstomi  dalykai:

Laivų statybos ir remonto technologija;
Laivų statybos ir remonto technologijos kursinis projektas;
Laivų sistemos su kursiniu projektu;
Bakalauro baigiamasis darbas;
Magistro baigiamasis darbas.

Doktorantas, asistentas

Dėstomi  dalykai:

Praktika;
Moksliniai tyrimai ir inovacijos;
Kompleksinis analitinis darbas;
Termodinamika ir šilumos perdavimas;
Techninė termodinamika ir šiluminė technika;
Specialybės įvadas.

Doktorantas

Dėstomi dalykai:

Laivų energetiniai įrenginiai;
Termodinamika ir šiluminė technika su KP;
Kompleksinis analitinis darbas.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 87
El. paštas

Doktorantas, asistentas

Dėstomi dalykai:

Laivų tipai ir konceptualus projektavimas
Eskizinis laivo projektas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas, asistentas

Dėstomi dalykai:

Geotechnika