LT   |   EN      Mano KU   |   
Katedros vedėja, docentė

Dėstomi  dalykai:

Hidromechanika;
Metalų šiluminis pjovimas ir suvirinimas;
Laivų remontas ir diagnostika;
Laivo inžinerijos technologijų inovacijos;
Laivų techninė priežiūra ir klasifikacinės bendrovės;
Mokslo, inovacijų ir technologijų plėtra;
Magistro baigiamasis darbas.

Kontaktai:  Tel. (8 46) 39 86 91

El. paštas

Programos vadovas, profesorius

Jūrų transporto inžinerija (I pakopa, LT, NL; specializacijos Suskystintųjų gamtinių dujų inžinerija ir valdymas, Išmanioji jūrų transporto inžinerija);
Laivybos ir uostų inžinerija (II pakopa, LT; specializacija Laivyno techninės eksploatacijos valdymas);
VGTU-VDU-KU-KTU Jungtinė Transporto inžinerijos (03T) krypties doktorantūra (KU kuratorius).

Dėstomi  dalykai:

Termodinamika ir šiluminė technika su KP
Vidaus degimo variklių teorija ir konstrukcija su KP;
Laivų jėgainių projektavimas ir modernizavimas su KP;
Šaldymo įrenginiai;
Moksliniai tyrimai ir inovacijos;
Alternatyvios laivų jėgainės;
Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos ir KP;
Laivo jėgainės darbo režimo optimizavimas ir KP;
Laivų propulsiniai kompleksai (projektavimas, parinkimas ir optimizavimas) ir KP;
Alternatyvioji energetika transporte (D);
Vidaus degimo variklų teorija (D).

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 48

El.paštas

KU JTAPC Vandens transporto technologijų laboratorija, j. m. darbuotojas

Programų vadovas

Dėstomi  dalykai:

Laivų automatizuotas projektavimas;
Magistro baigiamasis darbas.

El. paštas

Programų vadovė

Dėstomi  dalykai:

Specialybės įvadas;
Krovinių rūšys ir srautai;
Praktika 1;
Praktika 2;
Uosto infrastruktūros projektavimas ir plėtra;
Uosto infrastruktūros pagrindai su kursiniu projektu;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Programų vadovė

Dėstomi  dalykai:

Statybos inžinerijos specialybės įvadas;
Urbanistika ir uosto statinių projektavimas;
Statinių architektūra ir konstrukcijos;
BIM grafinė aplinka;
Urbanistika ir uosto statiniai;
Uosto planavimas;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

JIK Administratorė

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 29

El. paštas

Profesorius 

Dėstomi  dalykai:

Jūreivystės plėtros problemos ir tyrimų kryptys;
Logistika ir administravimas;
Laivybos organizavimas uoste;
Suskystintų gamtinių dujų (SGD) transportavimas ir krova;
Nestandartinių logistikos situacijų valdymas;
Jūros transporto plėtros pagrindai;
Mokslinis tiriamasis darbas (uosto ir laivyno organ.);
Žalioji laivyba.

El. paštas

Profesorius, statybos inžinerijos programų vadovas

Dėstomi  dalykai:

Statinio konstrukcijų mechanika
Konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimo pagrindai
Plieninių konstrukcijų projektavimas
Integruotoji konstrukcijų mechanika ir projektavimo pagrindai
Sudėtingų konstrukcijų projektavimas BEM pagrindu
Bakalauro baigiamasis darbas

Statinių optimizavimo metodai
Kontinualių statinių mechanika
Statybos techninis reglamentavimas
Uosto inžinerinių uždavinių sprendimas kompiuteriu
Laivo statybinė mechanika, tamprumo ir plastiškumo teorija
Mokslinis tiriamasis darbas 1
Mokslinis tiriamasis darbas 2
Mokslinis tiriamasis darbas 3
Magistro baigiamasis darbas

El. paštas

Doc. dr. Raimondas Barzdžiukas

Docentas

Jūrų uostų inžinerija (I pakopa, LT, EN, NL);
Jūrų uostų valdymas (II pakopa, LT, EN, NL);

Dėstomi  dalykai:

Laivų krovos operacijos ir jų valdymas;
Transporto teorija;
Transporto sistemos;
Transporto sistemos ir jų valdymas;
Krovinių pervežimas, ekspedijavimas ir laivų agentavimas;
Uostų terminalai;
Uosto terminalų planavimas;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: (8 46)  39 86 88

Docentas 

Dėstomi  dalykai:

Jūrų transporto įmonių valdymas;
Laivyno valdymas;
Jūrinė vėjo energetika.

Docentas

Dėstomas  dalykas:

Jūrų teisė, draudimas;
Jūrų teisės ir draudimo pagrindai;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Saugi laivyba;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Programų vadovas, KU JTAPC Vandens transporto technologijų laboratorijos vadovas

Dėstomi  dalykai:

Dujų panaudojimo technologijos;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentas, KU JTAPC Jūros chemijos laboratorijos vadovas.

Dėstomi  dalykai:

Struktūrinio projektavimo technologijos;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentas

Dėstomas  dalykas:

Kompleksiniai logistikos uždaviniai;
Logistikos centrai, logistikos centrų tinklai bei logistikos platformos.

El.paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo sistemos;
Hidromechanika.

El. paštas

Lektorius

Statybos inžinerija (I pakopa, LT; NL, I);
Uosto statiniai (II pakopa, LT; NL, I);
Integruota inžinerija (papildomos studijos, LT, EN, NL&I – kombinuotos)

Dėstomi  dalykai:

Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Medinės ir plastmasinės konstrukcijos, jų projektavimas;
Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Uostų statinių pagrindai ir pamatų projektavimas;
Kompiuteriniai konstrukcijų skaičiavimo pagrindai;
Statybinių konstrukcijų kursinis projektas;
Uosto statinių apkrovos ir poveikiai, konstrukcijos;
Statiniai ant deformuoto pagrindo;
BEM ir automatizuotas projektavimas.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinė grafika;
Inžinerinė kompiuterinė grafika;
Inžinerinė grafika ir mašinų braižyba;
Jūrų inžinerijos IT;
Bakalauro baigiamasis darbas.

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika;
Specialybės įvadas.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Laivo teorija, laivų statyba ir remontas;
Technologinė-konstruktorinė praktika;
Laivo statybinės mechanikos pagrindai;
Laivų įrenginiai su kursiniu projektu;
Laivo teorija, konstrukcija ir varytuvai su kursiniu projektu;
Laivo korpuso konstrukcija;
Laivo korpuso konstrukcijos kursinis projektas;
Laivo statybinė mechanika, tamprumo ir plastiškumo teorija;
Vadovavimas bakalauro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius

Dėstomas  dalykas:

Navigacijos pagrindai ir uosto navigacinės sistemos.

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Žmogaus sauga;
Saugaus darbo organizavimas;
Bakalauro baigiamasis darbas.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Jūrų transporto plėtros pagrindai;
Praktika logistikos kompanijose;
Uosto terminalų planavimas;
Uosto inžinerijos pagrindai;
Uosto superstruktūros pagrindai su kursiniu projektu;
Vadovavimas bakalauro baigiamiesiems darbams.

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Statybinės medžiagos;
Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Statybinės medžiagos;
Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Hidrotechninis betonas uosto statiniams;
Specialiosios paskirties uosto statiniai.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Statybos inžinerijos specialybės įvadas;
Urbanistika ir uosto statinių projektavimas;
Statinių architektūra ir konstrukcijos;
Statybos inžinerijos specialybės įvadas;
BIM grafinė aplinka;
Urbanistika ir uosto statiniai;
Statinių architektūra ir konstrukcijos.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Statybos reglamentavimas ir technologija;
Statybos technologija ir organizavimas, jų vykdymo projektas;
Praktika (projektavimo);
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Pastatų vidaus inžinerinės sistemos;
Geodezija ir geodezijos lauko praktika;
Statybinė fizika;
Atitvarų konstrukcijų projektavimas.

El. paštas

Doktorantė

Dėstomi  dalykai:

Laivų statybos ir remonto technologija;
Laivų statybos ir remonto technologijos kursinis projektas;
Laivų sistemos su kursiniu projektu;
Bakalauro baigiamasis darbas;
Magistro baigiamasis darbas.

Doktorantas, asistentas

Dėstomi  dalykai:

Praktika;
Moksliniai tyrimai ir inovacijos;
Kompleksinis analitinis darbas;
Termodinamika ir šilumos perdavimas;
Techninė termodinamika ir šiluminė technika;
Specialybės įvadas.

Doktorantas

Dėstomi dalykai:

Laivų energetiniai įrenginiai;
Termodinamika ir šiluminė technika su KP;
Kompleksinis analitinis darbas.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 87
El. paštas

Doktorantas, asistentas

Dėstomi dalykai:

Laivų tipai ir konceptualus projektavimas
Eskizinis laivo projektas

El. paštas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas, asistentas

Dėstomi dalykai:

Geotechnika