LT   |   EN      Mano KU   |   
Katedros vedėjas – programų vadovas, profesorius

Jūrų transporto inžinerija (I pakopa, LT, NL);

Suskystintųjų gamtinių dujų terminalų inžinerija (I pakopa, LT, EN, NL);
Laivyno techninė eksploatacija (I pakopa, LT, NL, I).
Laivyno techninės eksploatacijos valdymas (I I pakopa, LT, NL);
VGTU-ASU-KU Jungtinė Transporto inžinerijos (03T) krypties doktorantūra.

Dėstomi  dalykai:

Termodinamika ir šiluminė technika su KP
Vidaus degimo variklių teorija ir konstrukcija su KP;
Laivų jėgainių projektavimas ir modernizavimas su KP;
Šaldymo įrenginiai;
SGD terminalo energetinis ciklas;
Mokslinių tyrimų pagrindai;
Alternatyvios laivų jėgainės;
Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos ir KP;
Laivo jėgainės darbo režimo optimizavimas ir KP;
Laivų propulsiniai kompleksai (projektavimas, parinkimas ir optimizavimas) ir KP;
Alternatyvioji energetika transporte.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 48

El.paštas

Programų vadovas

Laivo inžinerija (I pakopa, LT, EN, NL);
Laivų projektavimas ir statyba (II pakopa, LT, NL)

Dėstomi  dalykai:
Laivo eigumas;
Laivo hidroaeromechanika;
Laivų projektavimas;
Eskizinis laivo projektas;
Laivų tipai ir projektavimo pagrindai;
Laivo teorijos kursinis projektas;
Laivų projektavimo pagrindai;
Eksperimentinė laivo hidrodinamika;
Mokslinė-tiriamoji praktika;
Magistro baigiamasis darbas.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 91

El. paštas

Programų vadovė

Dėstomi  dalykai:

Statybinė braižyba;
Pastatų architektūra, miesto planavimas, transporto statinių pagrindai;
Architektūra ir pastatų konstrukcijos;
Uosto statinių apkrovos ir poveikiai, konstrukcijos.

El. paštas

Programų vadovė

Dėstomi  dalykai:

Krovinių rūšys ir srautai, uostų ir vandens kelių geografija,  uosto infrastruktūros inžinerijai ir kt.

El. paštas

Programų vadovas, KU JTAPC Vandens transporto technologijų laboratorijos vadovas

Dėstomi  dalykai:

Laivų energetiniai įrenginiai;

Biodegalų ir gamtinių dujų panaudojimo technologijos transporte;

Dujų panaudojimo technologijos;

Jūrų transporto energetika (specialybės įvadas);

Laboratoriniai ir praktiniai darbai:
a) Laivų jėgainių projektavimas ir modernizavimas su KP
b) Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos su KP
c) Laivų propulsiniai kompleksai su KP

Kontaktai: Tel.: (8 46) 398713

El. paštas

JIK Administratorė

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 29

El. paštas

KU JTGMF dekanė, docentė

Dėstomi  dalykai:

Hidromechanika;
Metalų šiluminis pjovimas ir suvirinimas;
Laivų remontas ir diagnostika;
Laivo inžinerijos technologijų inovacijos;
Laivų techninė priežiūra ir klasifikacinės bendrovės;
Mokslo, inovacijų ir technologijų plėtra;
Magistro baigiamasis darbas.

Kontaktai:  Tel. (8 46) 39 86 81
Tel. (8 46) 39 88 01

El. paštas

Profesorius 

Dėstomi  dalykai:

Uosto organizavimas ir logistikos pagrindai
Laivybos organizavimas uoste
Jūreivystės plėtros problemos ir tyrimų kryptys
Uostų navigacinės sistemos
Logistika ir administravimas ir kt.
Magistro baigiamasis darbas.

El. paštas

Profesorius, JTAPC Jūros chemijos laboratorijos mokslinis vadovas.

Dėstomi  dalykai:

Mokslinių tyrimų pagrindai;
Jūrų transporto poveikiai aplinkai;
Chemotologija ir biokuras;
Laivų aplinkos apsauga;

Kontaktai: Tel.: (8 46) 39 87 39

El. paštas

Profesorius

Dėstomi  dalykai:

Statinio konstrukcijų mechanika;
Konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimo pagrindai;
Plieninių konstrukcijų projektavimas;
Statinių optimizavimo metodai;
Kontinualių statinių mechanika;
Statybos techninis reglamentavimas;
Baigtinių elementų metodo taikymas;
Bakalauro baigiamasis darbas;
Magistro baigiamasis darbas.

El. paštas

Doc. dr. Raimondas Barzdžiukas

Docentas

Jūrų uostų inžinerija (I pakopa, LT, EN, NL);
Jūrų uostų valdymas (II pakopa, LT, EN, NL);

Dėstomi  dalykai:

Transporto sistemos, krovinių pervežimas ekspedijavimas ir laivu   agentavimas, transporto teorija ir kt.

Kontaktai: (8 46)  39 86 88

KU JTAPC Vandens transporto technologijų laboratorija, j. m. darbuotojas

Dėstomi  dalykai:

Laivų automatizuotas projektavimas;
Magistro baigiamasis darbas.

El. paštas

Docentas 

Dėstomi  dalykai:

Laivyno valdymas;
Jūrinė vėjo energetika.

Docentas

Dėstomas  dalykas:

Jūrų teisės ir draudimo pagrindai.

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Saugi laivyba;
Šelfo technologijos ir įrenginiai ir KP;
Moksliniai tyrimai 1;
Moksliniai tyrimai 2;
Magistro baigiamasis darbas.

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Laivų sistemos su kursiniu projektu;
Informacijos paieška ir patentotyra;
Hidromechanika;
Bakalauro baigiamasis darbas.

El. paštas

Lektorius

Statybos inžinerija (I pakopa, LT; NL, I);
Uosto statiniai (II pakopa, LT; NL, I);
Integruota inžinerija (papildomos studijos, LT, EN, NL&I – kombinuotos)

Dėstomi  dalykai:

Medinės ir plastmasinės   konstrukcijos;
Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos;
Techninių sistemų patikimumas.

Kontaktai:  Tel. (8 46) 39 86 95
El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinė grafika;
Inžinerinė kompiuterinė grafika;
Inžinerinė grafika ir mašinų braižyba;
Jūrų inžinerijos IT;
Bakalauro baigiamasis darbas.

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinė grafika;
Inžinerinė kompiuterinė grafika;
Laivo sandara;
Laivo statika;
Bakalauro baigiamasis darbas.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Laivo statybinės mechanikos pagrindai;
Laivų įrenginiai su kursiniu projektu;
Laivo teorija, konstrukcija ir varytuvai su kursiniu projektu;
Laivo teorija ir laivų statyba;
Laivo korpuso konstrukcija;
Laivo korpuso konstrukcijos kursinis projektas;
Laivo statybinė mechanika, tamprumo ir plastiškumo teorija;
Bakalauro baigiamasis darbas.

El. paštas

Lektorius IĮ „Lincoln Electric“ savininkas

Dėstomi  dalykai:

Metalų šiluminis pjovimas ir suvirinimas;
Bakalauro baigiamasis darbas.

El. paštas

Lektorius

Klaipėdos APGV Civilinės saugos skyriaus vedėjas

Dėstomi  dalykai:

Civilinė sauga.

El. paštas s.kucinskas@vpgt.lt

Lektorius

Dėstomas  dalykas:

Navigacijos pagrindai ir uosto navigacinės sistemos.

Lektorius

Dėstomas  dalykas:

Uosto organizavimas ir logistikos pagrindai.

El.paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Žmogaus sauga;
Saugaus darbo organizavimas;
Bakalauro baigiamasis darbas.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Tarptautinė jūrų teise ir jūrų konvencijos.

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Laivų pagalbiniai mechanizmai ir sistemos;
LEĮE ir KP;
LVDV ir KP;
Laivo reiso planavimas ir valdymas;
Laivų avarijų techninė analizė;
Studentų laivų remonto ir plaukiojimo praktikos organizavimas.

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Uostų inžinerijos pagrindai;
Uosto infrastruktūros pagrindai su KP;
Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas;
Uosto superstruktūros pagrindai su KP;
Jūrų transporto valdymas ir KVS;
Uosto terminalų planavimas;
Praktika 2;
Bakalauro baigiamasis darbas.

Lektorius, KU JTAPC Jūros chemijos laboratorijos vadovas.

Dėstomi  dalykai:

Laivų pagalbiniai mechanizmai ir sistemos;
Mokslinis tiriamasis darbas;
Laboratoriniai ir praktiniai darbai:
a)Termodinamika ir šiluminė technika su KP;
b)Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos ir KP;
c) Laivų propulsiniai kompleksai ir KP.

Kontaktai: Tel. (8 46) 398639
El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Statybinės medžiagos ir uolienos;
Kompozitinės gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Geotechnika;
Šiuolaikiniai  defektologijos metodai uosto statiniams;
Hidrotechninis betonas uosto statiniams.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Metalinės konstrukcijos, jų projektavimas;
Geotechnika;
Statybinės medžiagos ir uolienos.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Statybos technologija ir organizavimas, jų vykdymo projektas
Statybos reglamentavimas ir technologija
Statybos procesų valdymas
Pastatų ir aplinkos inžinerinė įranga

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Pastatų vidaus inžinerinės sistemos;
Geodezija ir geodezijos lauko praktika;
Statybinė fizika;

El. paštas

Doktorantė

Dėstomi  dalykai:

Laboratoriniai darbai:
Oro taršos iš laivų prevencija, kontrolė ir mažinimas;
Jūrų transport poveikiai aplinkai;
Chemotologija

Kontaktai: Tel. (8 46) 398749

Asistentas

Dėstomi  dalykai:

Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Kompozitinės gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas.

El. paštas

Asistentė

Dėstomi  dalykai:

Laivų statybos ir remonto technologija;
Laivų statybos ir remonto technologijos kursinis projektas;
Laivų sistemos su kursiniu projektu;
Bakalauro baigiamasis darbas;
Magistro baigiamasis darbas.

Doktorantas, asistentas

Dėstomi dalykai:

Laivų energetiniai įrenginiai;
Termodinamika ir šiluminė technika su KP;
Kompleksinis analitinis darbas.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 87
El. paštas