LT   |   EN      Mano KU   |   
Katedros vedėja, docentė

Dėstomi  dalykai:

Hidromechanika;
Metalų šiluminis pjovimas ir suvirinimas;
Laivų remontas ir diagnostika;
Laivo inžinerijos technologijų inovacijos;
Laivų techninė priežiūra ir klasifikacinės bendrovės;
Mokslo, inovacijų ir technologijų plėtra;
Magistro baigiamasis darbas.

Kontaktai:  Tel. (8 46) 39 86 90

El. paštas

Programos vadovas, profesorius

Jūrų transporto inžinerija (I pakopa, LT, NL; specializacijos Suskystintųjų gamtinių dujų inžinerija ir valdymas, Išmanioji jūrų transporto inžinerija);
Laivybos ir uostų inžinerija (II pakopa, LT; specializacija Laivyno techninės eksploatacijos valdymas);
VGTU-VDU-KU-KTU Jungtinė Transporto inžinerijos (03T) krypties doktorantūra (KU kuratorius).

Dėstomi  dalykai:

Termodinamika ir šiluminė technika su KP
Vidaus degimo variklių teorija ir konstrukcija su KP;
Laivų jėgainių projektavimas ir modernizavimas su KP;
Šaldymo įrenginiai;
Moksliniai tyrimai ir inovacijos;
Alternatyvios laivų jėgainės;
Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos ir KP;
Laivo jėgainės darbo režimo optimizavimas ir KP;
Laivų propulsiniai kompleksai (projektavimas, parinkimas ir optimizavimas) ir KP;
Alternatyvioji energetika transporte (D);
Vidaus degimo variklų teorija (D).

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 48

El.paštas

KU JTAPC Vandens transporto technologijų laboratorija, j. m. darbuotojas

Programų vadovas

Dėstomi  dalykai:

Laivų automatizuotas projektavimas;
Magistro baigiamasis darbas.

El. paštas

Programų vadovė

Dėstomi  dalykai:

Specialybės įvadas;
Krovinių rūšys ir srautai;
Praktika 1;
Praktika 2;
Uosto infrastruktūros projektavimas ir plėtra;
Uosto infrastruktūros pagrindai su kursiniu projektu;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Programų vadovė

Dėstomi  dalykai:

Statybos inžinerijos specialybės įvadas;
Urbanistika ir uosto statinių projektavimas;
Statinių architektūra ir konstrukcijos;
BIM grafinė aplinka;
Urbanistika ir uosto statiniai;
Uosto planavimas;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

JIK Administratorė

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 29

El. paštas

Profesorius 

Dėstomi  dalykai:

Jūreivystės plėtros problemos ir tyrimų kryptys;
Logistika ir administravimas;
Laivybos organizavimas uoste;
Suskystintų gamtinių dujų (SGD) transportavimas ir krova;
Nestandartinių logistikos situacijų valdymas;
Jūros transporto plėtros pagrindai;
Mokslinis tiriamasis darbas (uosto ir laivyno organ.);
Žalioji laivyba.

El. paštas

Doc. dr. Raimondas Barzdžiukas

Docentas

Jūrų uostų inžinerija (I pakopa, LT, EN, NL);
Jūrų uostų valdymas (II pakopa, LT, EN, NL);

Dėstomi  dalykai:

Laivų krovos operacijos ir jų valdymas;
Transporto teorija;
Transporto sistemos;
Transporto sistemos ir jų valdymas;
Krovinių pervežimas, ekspedijavimas ir laivų agentavimas;
Uostų terminalai;
Uosto terminalų planavimas;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: (8 46)  39 86 88

Docentas

Dėstomas  dalykas:

Jūrų teisė, draudimas;
Jūrų teisės ir draudimo pagrindai;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Saugi laivyba;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

 

Docentas, KU JTAPC Jūros chemijos laboratorijos vadovas.

Dėstomi  dalykai:

Struktūrinio projektavimo technologijos;
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentas

Dėstomas  dalykas:

Kompleksiniai logistikos uždaviniai;
Logistikos centrai, logistikos centrų tinklai bei logistikos platformos.

El.paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo sistemos;
Hidromechanika.

El. paštas

Lektorius

Statybos inžinerija (I pakopa, LT; NL, I);
Uosto statiniai (II pakopa, LT; NL, I);
Integruota inžinerija (papildomos studijos, LT, EN, NL&I – kombinuotos)

Dėstomi  dalykai:

Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Medinės ir plastmasinės konstrukcijos, jų projektavimas;
Mūrinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jų projektavimas;
Uostų statinių pagrindai ir pamatų projektavimas;
Kompiuteriniai konstrukcijų skaičiavimo pagrindai;
Statybinių konstrukcijų kursinis projektas;
Uosto statinių apkrovos ir poveikiai, konstrukcijos;
Statiniai ant deformuoto pagrindo;
BEM ir automatizuotas projektavimas.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinė grafika;
Inžinerinė kompiuterinė grafika;
Inžinerinė grafika ir mašinų braižyba;
Jūrų inžinerijos IT;
Bakalauro baigiamasis darbas.

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika;
Specialybės įvadas.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Laivo teorija, laivų statyba ir remontas;
Technologinė-konstruktorinė praktika;
Laivo statybinės mechanikos pagrindai;
Laivų įrenginiai su kursiniu projektu;
Laivo teorija, konstrukcija ir varytuvai su kursiniu projektu;
Laivo korpuso konstrukcija;
Laivo korpuso konstrukcijos kursinis projektas;
Laivo statybinė mechanika, tamprumo ir plastiškumo teorija;
Vadovavimas bakalauro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius

Dėstomas  dalykas:

Navigacijos pagrindai ir uosto navigacinės sistemos.

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Žmogaus sauga;
Saugaus darbo organizavimas;
Bakalauro baigiamasis darbas.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Jūrų transporto plėtros pagrindai;
Praktika logistikos kompanijose;
Uosto terminalų planavimas;
Uosto inžinerijos pagrindai;
Uosto superstruktūros pagrindai su kursiniu projektu;
Vadovavimas bakalauro baigiamiesiems darbams.

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Statybos inžinerijos specialybės įvadas;
Urbanistika ir uosto statinių projektavimas;
Statinių architektūra ir konstrukcijos;
Statybos inžinerijos specialybės įvadas;
BIM grafinė aplinka;
Urbanistika ir uosto statiniai;
Statinių architektūra ir konstrukcijos.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Statybos reglamentavimas ir technologija;
Statybos technologija ir organizavimas, jų vykdymo projektas;
Praktika (projektavimo);
Vadovavimas bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Pastatų vidaus inžinerinės sistemos;
Geodezija ir geodezijos lauko praktika;
Statybinė fizika;
Atitvarų konstrukcijų projektavimas.

El. paštas

Doktorantė

Dėstomi  dalykai:

Laivų statybos ir remonto technologija;
Laivų statybos ir remonto technologijos kursinis projektas;
Laivų sistemos su kursiniu projektu;
Bakalauro baigiamasis darbas;
Magistro baigiamasis darbas.

Doktorantas

Dėstomi dalykai:

Laivų energetiniai įrenginiai;
Termodinamika ir šiluminė technika su KP;
Kompleksinis analitinis darbas.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 87
El. paštas

Doktorantas, asistentas

Dėstomi dalykai:

Laivų tipai ir konceptualus projektavimas
Eskizinis laivo projektas

El. paštas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas, asistentas

Dėstomi dalykai:

Geotechnika

Asistentas

Dėstomi  dalykai:

Laivo eigumas
Laivo statika
Laivo teorijos kursinis projektas

El. paštas: romanas.ryzkovas@ku.lt