LT   |   EN      Mano KU   |   

Jūrų inžinerijos katedra tęsia ilgametes akademines tradicijas, jūriniam sektoriui rengdama aukščiausios inžinerinės kvalifikacijos specialistus, vystydama mokslą prioritetinėse jūrų technologijos ir jūrų inžinerijos kryptyse.

Jūrų inžinerijos katedra siūlo I ir II studijų pakopos atnaujintas programas, neturinčias analogų kituose šalies universitetuose:

  • „Laivybos ir uostų inžinerija“ (valst. kodas 6121EX064) su specializacija „ Jūrų transporto logistika“ populiariausia tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis jungtinę  bakalauro programą;
  • jungtinę “Jūrų transporto inžinerija”(valst. kodas 6121EX068) su specializacijomis: “Išmanioji jūrų transporto inžinerija” (lietuvių kalba), “Suskystintųjų gamtinių dujų inžinerija ir valdymas (lietuvių ir anglų kalbomis), “Laivo projektavimas ir statyba” (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis) bakalauro programą;
  • Jūrų magistrantūros programą „Laivybos ir uostų inžinerija“ (valst. kodas 6211EX066) su specializacijomis “Jūrų uosto valdymas (lietuvių ir anglų kalbomis), „Laivyno techninės eksploatacijos valdymas (lietuvių k.), „Laivų projektavimas ir statyba (lietuvių ir anglų kalbomis);
  • „Statybos inžinerija ir uosto statiniai “ (valst. kodas 6121EX067) bakalauro programą (lietuvių kalba);
  • „Uosto statiniai“ (valst. kodas 6211EX070) magistrantūros programą (lietuvių k.).

Katedroje vykdomos Transporto inžinerijos jungtinės VGTU-VDU-KU-KTU tarptautinės doktorantūros studijos orientuojamos į „žaliosios“ laivybos, transporto energetikos ir jūrinių uostų plėtros tyrimus.

Visų trijų pakopų universitetines studijas vykdo patyrę, turintys ilgametę akademinės ir profesinės veiklos patirtį pedagogai ir jaunosios kartos mokslininkai, baigę katedros kuruojamą „Transporto inžinerijos“ krypties Jungtinę VGTU-ASU-KU tarptautinę doktorantūrą. Tarp 26 pedagogų produktyviai dirba 2 habil. dr. profesoriai,  1 dr. profesorius, 8 dr. docentų, 3 doktorantai.

Tik tai per paskutinius 5 metus apgynė disertacijas ir įgijo technikos mokslų daktaro kvalifikacinį laipsnį 5 perspektyvūs, jauni dėstytojai.

Aukštos kokybės akademinis parengimas ir įgyti inžinerijos praktiniai įgūdžiai leidžia katedros absolventams lengvai prisitaikyti prie sparčiai besivystančių transporto technologijų ir užimti vadovaujančių technikos specialistų bei struktūrinių padalinių vadovų pareigas.

Reaguojant į šiuolaikines aukštojo mokslo vystymo tendencijas bei siekiant dar labiau pakelti vykdomų studijų populiarumą ir svarbą rinkai, 2018/2019 m.m. realizuojama kompleksinė studijų planų pertvarkymo ir tobulinimo, infrastruktūros stiprinimo, tarptautinių bendradarbiavimo mokslo ir akademinių ryšių plėtros bei personalo mainų programa.

Siekiant besiplečiančiam SGD sektoriui užtikrinti kvalifikuotų inžinierių poreikį, nuo 2016/2017 m. Klaipėdos universitete vykdoma nauja Klaipėdos universiteto bakalauro studijų programa „Suskystintųjų gamtinių dujų terminalų inžinerija“ (nuo 2020 m.  „Suskystintųjų gamtinių dujų inžinerija ir valdymas“ studijų programos specializacija).

Programoje rengiami  jūros inžinerijos srities specialistai, turintys žinias, reikalingas besivystančiam suskystintų gamtinių dujų (SGD) panaudojimo  sektoriui, gebančius vykdyti kryptingą veiklą, kuria bus siekiama kurti, statyti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti įrenginius, priemones ir sistemas SGD inžineriniuose vienetuose, siekiant saugiai, efektyviai, ekonomiškai ir tausojant naudoti gamtinius išteklius.

2018 m. reaguodama  į  Pasaulyje ir taip pat  Lietuvoje prasidėjusią  Pramonė 4.0 revoliuciją, „Jūrų transporto inžinerija“ specialybės bakalauro programos studijų planas buvo atnaujintas, įdiegiant automatizavimo bei automatizuoto valdymo šiuolaikinių informacinių technologijų dalykus, siekiant programos absolventams suteikti i integruotą jūrų inžinerijos bei informacinių technologijų krypties išsilavinimą.