LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Jūrų inžinerijos katedra

Jūrų inžinerijos katedra tęsia ilgametes akademines tradicijas, globaliai veikiančiam jūriniam sektoriui rengdama inžinerinį personalą, vystydama mokslą jūrų transporto ir statybos inžinerijos kryptyse.

2022-2023 studijų metams Jūrų inžinerijos katedra siūlo I ir II studijų pakopos atnaujintas programas, neturinčias analogų kituose šalies universitetuose:

  • Bakalauro programą „Jūrų uostų inžinerija“ (valst. kodas 6121EX064) su specializacija „ Jūrų transporto logistika“ (lietuvių ir anglų kalbomis).
  • Bakalauro programą “Jūrų transporto inžinerija” (valst. kodas 6121EX068) su specializacija “Laivų projektavimas ir statyba” (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).
  • Bakalauro programą „Statybos inžinerija ir uosto statiniai “ (valst. kodas 6121EX067) bakalauro programą (lietuvių kalba).
  • Magistrantūros programą „Laivybos ir uostų inžinerija“ (valst. kodas 6211EX066) su specializacijomis “Jūrų uostų valdymas“ (lietuvių ir anglų kalbomis), „Tvari  jūrų energetikos inžinerija“ (lietuvių kalba), „Laivų projektavimas ir statyba“ (lietuvių ir anglų kalbomis).
  •  „Uosto statiniai“ (valst. kodas 6211EX070) magistrantūros programą (lietuvių k.).

Katedra vykdo  jungtinę VilniusTech-VDU-KU-KTU Transporto inžinerijos doktorantūros studijų programą, apimančią „žaliosios“ laivybos, transporto energetikos ir jūrinių uostų plėtros tyrimus, todėl Jūrų inžinerijos katedros akademinis personalas kasmet pasipildo jaunais mokslininkais.

Siekiant aukštos studijų kokybės, daug dėmesio skiriama tiek inžinerinių, tiek bendrųjų  praktinių įgūdžių formavimui: studentams dėsto dėstytojai praktikai, kursinių ir baigiamųjų darbų tyrimai siejasi su jūrų pramonės, laivybos, uosto statinių problemų sprendimu, skatinamas studentų tarptautinis mobilumas, vyresniuose kursuose pereinama prie vakarinio tvarkaraščio, patogesnio dirbantiems studentams.

Įgytos patirtys leidžia absolventams lengvai prisitaikyti darbo vietoje,  imtis atsakomybės ir užimti vadovaujančias įvairaus rango vadovų pareigas.