LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Jūrų inžinerijos katedra

Jūrų inžinerijos katedra tęsia ilgametes akademines tradicijas, jūriniam sektoriui rengdama aukščiausios inžinerinės kvalifikacijos specialistus, vystydama mokslą prioritetinėse jūrų technologijos ir jūrų inžinerijos kryptyse.

Jūrų inžinerijos katedra siūlo I ir II studijų pakopos programas, neturinčias analogų kituose šalies universitetuose: nauja Suskystintųjų gamtinių dujų terminalų inžinerija (lietuvių ir anglų k.), Jūrų uostų inžinerija (populiariausia tiek lietuvių, tiek anglų k.), Laivo inžinerija (lietuvių ir anglų k.),  atnaujinta Jūrų transporto inžinerija (lietuvių k.), Laivyno techninė eksploatacija (lietuvių k.), Laivyno techninės eksploatacijos valdymas (lietuvių k.), Laivų projektavimas ir statyba (lietuvių k.), Uosto statinių inžinerija (lietuvių k.), Uosto valdymas (lietuvių ir anglų k.). Katedra kuruoja paklausią Statybos inžinerijos (lietuvių k.) programą, kurią akredituojantys užsienio ekspertai rekomenduoja labiau orientuoti į uosto statinius. Katedroje vykdomos Transporto inžinerijos doktorantūros studijos orientuojamos į „žaliosios“ laivybos, transporto energetikos ir jūrinių uostų plėtros tyrimus.

Visų trijų pakopų universitetines studijas vykdo patyrę, turintys ilgametę akademinės ir profesinės veiklos patirtį pedagogai ir jaunosios kartos mokslininkai, baigę katedros kuruojamą „Transporto inžinerijos“ kryties Jungtinę VGTU-ASU-KU tarptautinę doktorantūrą. Tarp 41 pedagogų produktyviai dirba 3 habil. dr. profesoriai,  1 dr. profesorius, 16 dr. docentų, 6 doktorantai.

Tik tai per paskutinius 3 metus apgynė disertacijas ir įgyjo technikos mokslų daktaro kvalifikacinį laipsnį 3 perspektyvūs, jauni JIK dėstytojai.

Aukštos kokybės akademinis parengimas ir įgyti inžinerijos praktiniai įgūdžiai leidžia katedros absolventams lengvai prisitaikyti prie sparčiai besivystančių transporto technologijų ir užimti vadovaujančių technikos specialistų bei struktūrinių padalinių vadovų pareigas.

Reaguojant į šiuolaikines aukštojo mokslo vystymo tendencijas bei siekiant dar labiau pakelti vykdomų studijų populiarumą ir svarbą rinkai, 2016/2017 m.m. realizuojama kompleksinė studijų planų pertvarkymo ir tobulinimo, infrastruktūros stiprinimo, tarptautinių bendradarbiavimo mokslo ir akademinių ryšių plėtros bei personalo mainų programa.

„Suskystintųjų gamtinių dujų terminalų inžinerija“ studijų programa

Siekiant besiplečiančiam SGD sektoriui užtikrinti kvalifikuotų inžinierių poreikį, nuo 2016/2017 m. Klaipėdos universitete vykdoma nauja Klaipėdos universiteto 3,5 metų trukmės bakalauro studijų programa „Suskystintųjų gamtinių dujų terminalų inžinerija“.


Programoje rengiami  jūros inžinerijos srities specialistai, turintys žinias, reikalingas besivystančiam suskystintų gamtinių dujų (SGD) panaudojimo  sektoriui, gebančius vykdyti kryptingą veiklą, kuria bus siekiama kurti, statyti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti įrenginius, priemones ir sistemas SGD inžineriniuose vienetuose, siekiant saugiai, efektyviai, ekonomiškai ir tausojant naudoti gamtinius išteklius. Nuo 2017/2018 m.m. studijos bus vykdomos lietuvių bei anglų kalbomis.