LT   |   EN      Mano KU   |   

NL – nuolatinės studijos.

Bakalauro (I-sios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į  aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

 

I – ištęstinės studijos.

Studijų programas galima studijuoti ištęstine forma valstybės finansuojamose vietose bei mokamose studijų vietose.
Tai sudaro sąlygas studentams ir dirbti, ir mokytis. Studijuojama mažiau dalykų kiekvieną semestrą nei nuolatinėse studijose. Tuo pačiu įgyjama praktinė patirtis. Ištęstinės studijos trunka iki 5 metų.
Paskaitos ištęstinių studijų studentams skaitomos apie 3-4 savaites, po to studentai ruošiasi savarankiškai, papildomai konsultuojama šeštadieniais ir laisvu nuo darbo metu. Atsiskaitę už tarpinius darbus (labotarorinius, individualius darbus ir kt.) studentai atvyksta į egzaminų sesiją.
Šiuo metu labai didelis inžinierių stygius pramonės įmonėse. Studentai atlieka praktikas, o katedros absolventai dirba Klaipėdos regiono įmonėse:UAB „Švyturys-Utenos alus“, UAB „Vėjo projektai“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Roshen“, UAB „Vakarų vamzdynų sistemos“; AB “Klaipėdos nafta”, UAB „Albright Lietuva“, AB “Orlen Lietuva” AB „Grigeo Klaipėdos kartonas“,AB „Klaipėdos baldai“,ISC Wartsila BLRT, AB “Terekas”, AB “Vakarų medienos grupė”ir dar labai daug kitų.

Chemijos inžinerija (aplinka ir energija)

Studijų programos aprašas

Domiesi chemija? Technologiniais procesais? Žinai, kad XXI a. vadinamas Chemijos amžiumi? Nori tapti reikšminga jo dalimi? Tada ši studijų programa kaip tik Tau. Taip, Tau, nes baigęs chemijos inžinerijos studijas dirbsi projektuotoju, technologu, operatoriumi, chemiku pramonės bei uosto įmonėse, tyrimo ir projektavimo institutuose, chemijos laboratorijose, o, įgijęs vadybinės patirties, galėsi dirbti laboratorijos, padalinio ar įmonės vadovu.

Ką mano absolventai?

Baigiau KU chemijos inžinerijos bakalauro studijas ir naftos technologinių procesų magistrantūros studijas. Norint ko nors pasiekti reikia mokytis! Dirbdama tarptautinėje įmonėje supratau, kad techninis išsilavinimas – tai koziris siekiant karjeros užsienio kompanijose, ypač tokiose sferose kaip naftos ir naftos produktų prekyba, kokybės kontrolė ir aplinkosauga. Dirbdama su tokiais gigantais, kaip „BP“, „Shell“, „Chevron“, galiu drąsiai teigti, kad šiai rinkai mūsų labai trūksta!

Karina Makater
laboratorijų centro „Saybolt“ International Desk koordinatorė, Olandija

Elektros inžinerija

Studijų programos aprašas

Pradėjęs nuo elektros lemputės įjungimo, variklių paleidimo bei stabdymo, baigęs šias studijas, turėsi tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių apie elektros grandines, galios elektroniką, mikroprocesorinius valdymo įtaisus, konstruosi, projektuosi bei valdysi elektronikos įrenginius, robotus. Dirbsi energetiku, elektros, automatikos ar elektronikos inžinieriumi, įvairių automatinių ir robotizuotų procesų kūrėju.

Ką mano absolventai?

Pirmiausia maloniai nustebino katedros dėstytojų draugiškumas: visada buvo galima pasikonsultuoti bet kokiu iškilusiu klausimu ar pasinaudoti įranga. Įgavau ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių elektros ir elektronikos srityje. Savo gebėjimus nesunkiai panaudoju įvairiuose Europos sąjungos finansuojamuose projektuose ir dabartiniame darbe.

Audrius Knolis

Mechanikos inžinerija

Studijų programą 2015 metais tarptautiniai ekspertai įvertino labai gerai ir ji akredituota maksimaliam laikotarpiui.

Ekspertų išvados KU_Mechanikos_inzinerija_B_2015

Studijų porgramos aprašas

Jei domiesi technika, veikiančiais mechanizmais ,nori išmokti juos projektuoti, konstruoti ir gaminti, tai  mechanikos inžinerijos studijų programa geriausias pasirinkimas Tau! Mechanikos inžinerija yra viena iš pačių universaliausių specialybių, reikalingų norint dirbti įmonėse, kurių veikla yra susijusi su įrengimų mechanizmų ir technologinės įrangos projektavimu, gamyba, priežiūra bei remontu. Įgijus mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, sėkmingai dirbsi inžinieriumi, projektų konsultantu, ekspertu, konstruktoriumi ar vadovu įvairiose maisto, chemijos, baldų, tekstilės, transporto įmonėse, projektavimo firmose, tyrimų laboratorijose ar mokslinėse įstaigose.

Ką mano studentai?

Mechanikos inžinerijos studijos man asmeniškai buvo labai įdomios: dėstytojų dėstomos paskaitos yra labai išsamios, pateikiama daug naudingos ir įdomios informacijos, geriausia, kad teorija yra siejama su praktiniais pavyzdžiais. Tenka nemažai dirbti su braižomosiomis programomis, nes gana daug įmonių naudoja tokias pačias programas. Taip pat nemažai sužinome apie atsiradusias technikos srities naujoves, gauname stiprius pagrindus apie įvairią technologinę įrangą, jos veikimo principus.

Ingrida Pučkoriūtė

Papildomos studijos

Studijų programos aprašas

Turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali studijuoti pagal papildomą studijų programą Integruota inžinerija, kurią pabaigus galima studijuoti inžinerijos katedros  magistrantūros studijų programose.

Klaipėdos universiteto papildomosios studijos skirtos asmenims, kurie yra įgiję aukštąjį koleginį išsilavinimą. Papildomųjų studijų apimtis – iki 60 ECTS kreditų. Studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Studijų trukmė iki 1 metų. Asmeniui, baigusiam papildomąsias studijas, išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę dalyvauti konkurse į atitinkamą magistrantūros studijų programą.

Magistrantūros studijos – antroji studijų pakopa žyminti aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą, pasirengimą studijuoti terčios pakopos doktorantūros studijose. Studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, susipažinusius su naujausiomis mokslo teorijomis, technologijomis ir metodais ir sugebančius kūrybingai pritaikyti studijose įgytas žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Magistrantūros studijų apimtis nuo 90 iki 120 kreditų. Didžioji dalis studijų laiko skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui parengti.

Gamybos inžinerija

Studijų programos aprašas

Gamybos inžinerijos studijų programos tikslas– parengti technologijos mokslo srities gamybos inžinerijos krypties magistrus, keliant jų mokslinę kompetenciją susijusią su gamybos logistika, šiuolaikine pramonės įranga, jos patikimumo įvertinimu, projektavimu ir analize, skaitiniu bei matematiniu techninių sistemų modeliavimu, technologinių procesų tyrimu, valdymu bei optimizavimu.

Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa orientuota į pramonės įmones bei aukštųjų technologijų gamybos įmones, kuriose aktualus techninių įrenginių patikimumas, jų diagnostika, kompiuterinis  konstrukcijų projektavimas ir  analizė.

Profesinės veiklos galimybės:– Įgiję gamybos krypties  inžinerijos mokslų magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti gamybos inžinieriais įvairiose pramonės įmonėse (maisto, chemijos, baldų, tekstilės ir kt.), mokslo darbuotojais tyrimų institutuose, konstruktoriais – projektuotojais, techniniais konsultantais, pramonės įmonių ar jos padalinių vadovais, gamybos kokybės vadovais, projektų vadovais.