LT   |   EN      Mano KU   |   

Įvykdyti moksliniai projektai:

  1. 2015 m. – MITA, „Interaktyvi pantografo elektromechaninės sistemos modeliavimo priemonė“ (projekto vertė 20000 Lt);
  2. 2012-2015 m. – „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“, potemė 1.1.1.3. „Jūrinių sistemų elektromagnetinės taršos tyrimai“ (bendra projekto vertė apie 4,4 mln. Lt);
  3. 2013 m. – MITA, „10 kV elektros tinklo interaktyvaus modelio sukūrimas“ (projekto vertė 20000 Lt);
  4. 2012-2013 m. – MITA, „Mažos galios bifiliarinis elektros generatorius arba variklis“ (projekto vertė 20000 Lt);
  5. 2012-2013 m. – MITA, „Navigacijos sistemos optinio keitiklio programos kodo sukūrimas ir tinkamiausių elektroninių įrangos elementų nustatymas“ (projekto vertė 20000 Lt);
  6. 2012-2013m. – MITA, „Eksperimentinis dviejų fazių diskinio nedidelės galios elektros generatoriaus, skirto vėjo elektrinėms, tyrimas“ (projekto vertė 20000 Lt);
  7. 2010-2013 m. – Nacionalinių projektų komplekso: “Jūreivis” (Jūrinio sektoriaus II pakopos studijų tobulinimas, vertė 3,36 mln. Lt, Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-001) ir “Jūrininkas” (Jūrinio sektoriaus doktorantūros studijų tobulinimas, mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos kėlimas ir mobilumo skatinimas, vertė 6,05 mln. Lt), finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis pagal jūrinę NKP, IT srityje;
  8. 2012 m. – MITA, “Taikomieji moksliniai tyrimai skirti vėjo energetikoje panaudoti mažos galios inovatyvius generatorius” (projekto vertė 20000 Lt);
  9. 2012 m. – MITA, “Elektroninio mikrovaldiklio programos kodo sukūrimas ir tinkamiausių elektroninių įrangos elementų nustatymas” (projekto vertė 20000 Lt);
  10. 2009-2012 m. – INTERREG Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa, tarptautinis projektas „LED- Increasing Saving Energy through Conversion to LED lighting in Public Space“, (LED beneficiary Municipality of Kalmar), iš viso 15 partnerių). WTPB.02.02.00-94-001/09, bendra projekto vertė apie 2,4 mlj. €, KU dalis 120000 €, partnerio (KU) dalyje.