LT   |   EN      Mano KU   |   

Mokslinių tyrimų programos:

1. Jūrų pramonės tvarios plėtros tyrimai 

Paprogramės Mokslininkai ir tyrėjai
Atsparių aplinkos poveikiui jūrinių konstrukcijų medžiagų ir konstrukcijų tyrimai

 

dr. Jolanta Janutėnienė, dr. Audronė Žukauskaitė, dr. Valdas Kvedaras, dr. Rimantas Didžiokas, dr. Audra Skaisgirienė, dr. Tatjana Paulauskienė, dr. Lidija Kosychova, dokt. Rasa Butkutė, dokt. Viktorija Jakubauskaitė, dokt. Žilvinas Kryževičius, Agnė Nosavičiūtė, dr. Artūras Tadžijevas, Laimis Vaicekauskas, Saulius Razmas

Energetiškai efektyvių įrenginių, jų sistemų kūrimas, tobulinimas ir tyrimai

 

dr. Eleonora Guseinovienė, dr. Loreta Simanynienė, dr. Audrius Senulis, dr. Valdas Jankūnas, dokt. Jelena Dikun, Audrius Knolis, Donatas Gedmintas, Evaldas Žulkas, Boris Rudnickij, Romanas Gudlekis, Valdas Kučinskas, Mindaugas Juška, dr. Eduardas Meilė, dokt. Viktorija Jokubauskaitė, dr. Valdas Kvedaras, dr. Jurgita Grigonienė, Saulius Razmas

 

2. Intensyvių technologijų poveikio jūrinei aplinkai tyrimai 

Paprogramės Mokslininkai ir tyrėjai
Alternatyvaus jūrinio kuro gamybos technologinių principų kūrimas.

 

dr. Audronė Žukauskaitė, dr. Martynas Bučas, dr. Lidija Kosychova, dr. Tatjana Paulauskienė, dr. Audra Skaisgirienė, dokt. Rasa Butkutė, dokt. Viktorija Jakubauskaitė, dokt. Žilvinas Kryževičius

 

Balastinių vandenų poveikio jūrinei aplinkai tyrimas, jų valymo technologijos

 

habil. dr. Sergej Olenin, dr. Jolanta Janutėnienė, dr. Jonas Čerka, dr. Rima Mickevičienė, dokt. Diana Šateikienė, dr. Aleksas Narščius