LT   |   EN      Mano KU   |   
 • Tarptautinis   Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektas BALMAN „Development of the ships’ ballast water management system to reduce biological invasions“. 2015-2018 m.
 • Inovative European Studies on Renewable Energy Systems. Erasmus + 2014-2020 Tarptautinis strateginio bendradarbiavimo projektas 2015-2017 m.
 • COST projektas. „Naujoji jaunųjų mokslininkų karta šiuolaikiniams tyrimams ir inovacijoms plėtoti.“.Vadovas dr. R.Vaičekauskaitė. 2014-2015 m.
 • „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“. Tema: “Aplinkai draugiškų (“žaliųjų”) technologijų tyrimai ir taikymas jūrinių konstrukcijų ir energetinių sistemų tobulinimui“, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-019. Projekto trukmė 2012 – 2015 m. Projekto biudžetas – apie 4,5 mln. Lt.
 •  Mokslininkų grupės projektas „Geoterminės kilpos termohidrodinaminių procesų skaitinė programa ir tyrimai“ (projekto Nr. MIP-090/2012). Finansuojamas LMT. Projekto trukmė 2012 – 2015 m. Projekto biudžetas – 303,2 tūkst. Lt.
 • „Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) – START“. Verslumo ugdymo modelis įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektą. 2012- 2013 m. Projekto biudžetas – 1,686 mln. Lt.
 •  Mokslinis tiriamasis darbas „Tamsiųjų naftos produktų iškrovimo technologinių operacijų tyrimas“ (sutarties Nr. I4-121-27-08-2012/SUT-12 P-38). Projekto trukmė 2012 – 2013 m. 141 tūkst. Lt.
 • Eco innovative refitting technologies and processes for shipbuilding industry promoted by European Repair Shipyards – ECO-REFITEC CP-266268. FP7, 2011-2013. Vykdytojai: A. Žukauskaitė.
 • Linking maritime education with the changing job market for a new generation of Baltic Sea experts – GenBalt. South Baltic Programme. 2011-2013. Vykdytojas: T. Paulauskienė.
 • Jūrinio sektoriaus II pakopos studijų tobulinimas (JŪREIVIS). VP1-2.2-ŠMM-09-V01-001). 2011. Vykdytojai: A. Žukauskaitė, V. Kvedaras, T. Paulauskienė, A. Skaisgirienė, V. Jakubauskaitė.
 • Aplinkos ministerijos, ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – AMKT. 2011. VP-4.1-VRM-03-V-01-024. Išorės ekspertai: T. Paulauskienė, A. Skaisgirienė.
 • Regional Mobilizing of Sustainable Waste to Energy Production (REMOWE). Baltic Sea Region Programme 2007–2013. 2010–2012. Vykdytojai: A. Žukauskaitė, T. Paulauskienė, A. Skaisgirienė.
 • e‑Windtech Project (Nuotolinio mokymo priemonių kūrimas taikant e-learning ir SCORM technologijas). Leonardo da Vinci: Lifelong Learning Program of the European Union. 2008-2010. Vykdytojai: T. Paulauskienė.
 • FP6 EUROMAR-BRIDGES TSA5-CT-2006-031304, 2006-2008, Lietuvos dalies koordinatorius Vykdytojai: A. Žukauskaitė, V. Jakubauskaitė.
 • FP6 – programa ENCOMAR (2005-2007). Vykdytojai: A. Žukauskaitė,  V. Jakubauskaitė.