LT   |   EN      Mano KU   |   

Mokslinių tyrimų programos:

Atsparių aplinkos poveikiui jūrinių konstrukcijų medžiagų ir konstrukcijų tyrimai (2015 – 2019 m.)

Mokslininkai ir tyrėjai

dr. Jolanta Janutėnienė, dr. Audronė Žukauskaitė, dr. Valdas Kvedaras, dr. Rimantas Didžiokas, dr. Audra Skaisgirienė, dr. Tatjana Paulauskienė, dr. Lidija Kosychova, dokt. Rasa Butkutė, dokt. Viktorija Jakubauskaitė, dokt. Žilvinas Kryževičius, Agnė Nosavičiūtė, dr. Artūras Tadžijevas, Laimis Vaicekauskas, Saulius Razmas

Energetiškai efektyvių įrenginių, jų sistemų kūrimas, tobulinimas ir tyrimai (2015 – 2019 m.)

Mokslininkai ir tyrėjai

dr. Eleonora Guseinovienė, dr. Loreta Simanynienė, dr. Audrius Senulis, dr. Valdas Jankūnas, dokt. Jelena Dikun, Audrius Knolis, Donatas Gedmintas, Evaldas Žulkas, Boris Rudnickij, Romanas Gudlekis, Valdas Kučinskas, Mindaugas Juška, dr. Eduardas Meilė, dokt. Viktorija Jokubauskaitė, dr. Valdas Kvedaras, dr. Jurgita Grigonienė, Saulius Razmas

Alternatyvaus jūrinio kuro gamybos technologinių principų kūrimas.

Mokslininkai ir tyrėjai

dr. Audronė Žukauskaitė, dr. Martynas Bučas, dr. Lidija Kosychova, dr. Tatjana Paulauskienė, dr. Audra Skaisgirienė, dokt. Rasa Butkutė, dokt. Viktorija Jakubauskaitė, dokt. Žilvinas Kryževičius

Balastinių vandenų poveikio jūrinei aplinkai tyrimas, jų valymo technologijos

Mokslininkai ir tyrėjai

habil. dr. Sergej Olenin, dr. Jolanta Janutėnienė, dr. Jonas Čerka, dr. Rima Mickevičienė, dokt. Diana Šateikienė, dr. Aleksas Narščius