Energetinio efektyvumo centras (EEC) dirba pagal KU patvirtintos mokslinių tyrimų programos paprogramę „Energetiškai efektyvių įrenginių, jų sistemų kūrimas, tobulinimas ir tyrimai“, finansuojamas iš uždirbtų lėšų (projektinė veikla, užsakomieji darbai).

Energetinio efektyvumo centro (toliau EEC) tikslai:

Strateginiai uždaviniai:

  1. Mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo plėtra.
  2. Teorinių ir eksperimentinių tyrimų vykdymas siekiant inovatyviais sprendimais didinti energijos panaudojimo efektyvumą ir mažinti jų neigiamus poveikius aplinkai.
  3. Kurti ir tirti energetiškai efektyvius įrenginius ir jų sistemas jūrų ir kranto pramonės objektams.
  4. Eksperimentinės bazės palaikymas ir plėtra.
Informacija atnaujinta: Friday April 8th, 2016