LT   |   EN      Mano KU   |   
Katedros vedėjas – programų vadovas, docentas

Elektros inžinerija (bakalauro, nuolatinės lietuvių ir anglų kalba, ištęstinės lietuvių kalba);


Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos (magistrantūros, nuolatinės studijos, lietuvių ir anglų kalba).

Dėstomi dalykai:

Automatinio valdymo teorija;
Elektros pavarų teorija ir kursinis projektas;
Specialiosios elektros pavaros;
Elektros sistemų kursinis projektas;
Elektros įrenginių diagnostika;
Elektros mašinos ir kursinis projektas
Valdymo sistemų sintezė ir modeliavimas;
Grandinių sintezė ir modeliavimas;
Valdymo sistemų automatizuotas projektavimas;
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

Mokslinės interesų sritys: Švytuojamojo judesio elektros mašinų ir jų sistemų tyrimai; tyrimai susiję su atsinaujinančia energetika ir „žaliuoju“ transportu; elektromagnetinio lauko tyrimai.

Audrius Senulis

Inžinerinė veikla:

UAB „Vėjo projektai“ – elektros inžinierius

Kontaktai: (8 46) 39 86 93

El. paštas

 

Programų vadovė, profesorė

Mechanikos inžinerijos  (bakalauro, nuolatinės lietuvių ir anglų kalba, ištęstinės lietuvių kalba);
Gamybos inžinerija (magistrantūros, nuolatinės, lietuvių ir anglų kalba).

Dėstomi  dalykai:

Medžiagų atsparumas;
Kompozicinių medžiagų gamybos technologijos ir tyrimai;
Inžinerinių sistemų patikimumas;
Gamybos logistika;
Mechanikos inžinerijos įvadas
Moksliniai tyrimai ir inovacijos;
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

Mokslinės interesų sritys:

Jolanta Januteniene

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 93

El. paštas

Profesorė

Elektros inžinerija (bakalauro, nuolatinės lietuvių ir anglų kalba, ištęstinės lietuvių kalba);

Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos (magistrantūros, nuolatinės studijos, lietuvių ir anglų kalba).

Dėstomi dalykai:

Elektromagnetinio lauko teorija;
Analoginės ir skaitmeninės grandinės;
Grandinių sintezė ir modeliavimas;
Laivų aptarnavimo ir pakrančių instaliacijų galios elektros sistemos;
Optoelektrinės sistemos;
Elektrotechnika ir elektronika;
Šiuolaikiniai elektromagnetinės taršos minimizavimo metodai;
Pakrantės ir jūrų alternatyviosios energetikos sistemos;
Įterptinės žaliosios ir mėlynosios  energijos srautų  valdymo sistemos;
Eksperimento planavimo teorija;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

Mokslinės interesų sritys: elektros mašinos, energetinis efektyvumas, elektromagnetinio lauko teorija.

Eleonora Guseinoviene

Kontaktai: Tel. (8 46)  39 86 86

El. paštas

Programų vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja, profesorė

Chemijos inžinerija (bakalauro, nuolatinės lietuvių ir anglų kalba, ištęstinės lietuvių kalba);
Inovatyvių procesų inžinerija (magistrantūros, nuolatinės studijos, lietuvių ir anglų kalba).

Dėstomi   dalykai:

Organinė chemija;
Organinių procesų kinetika;
Švaresnės technologijos ir ekologinis gaminių projektavimas;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

Mokslinės interesų sritys:

Audronė Žukauskaite

Kontaktai: Tel. (8 46)  39 86 97

El. paštas

IK Administratorė

Kontaktai: (8 46) 39 86 92

El. paštas

Profesorė 

Dėstomas dalykas:

Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Profesorius, vyresnysis mokslo darbuotojas

Dėstomas   dalykas:

Personalo valdymo metodologija;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Profesorius 

Vizituojantis dėstytojas

Dėstomas dalykas:

Mokslinis tiriamasis darbas.

Profesorius 

Vizituojantis dėstytojas

Dėstomi dalykai:

Pakrantės ir jūrų alternatyviosios energetikos sistemos;

Profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Dėstomi dalykai:

Naftos ir dujų gavybos inžinerija;
Naftos ir dujų terminalai bei linijos;
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

Mokslinės interesų sritys :
-Alternatyvūs jūrų transporto degalai;
-Atliekų panaudojimas degalų gamybai;
-Vandens valymas nuo naftos ir jos produktų naudojant gamtinius sorbentus ir aerogelius;
-Šalčio energijos įsisavinimas suskystintųjų gamtinių dujų terminaluose jų išdujinimo metu;
-BOG valdymas suskystintųjų gamtinių dujų terminaluose.

Tatjana Paulauskiene

El. paštas

Profesorius

Dėstomi dalykai:
Mašinų dinamika ir diagnostika;
Inžinerinių  sistemų skaitinis modeliavimas (BEM);
Laivo virpesiai;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentė

Dėstomi dalykai:

Automatizuotos pavarų valdymo sistemos ir jų modeliavimas;
Elektrotechnika ir elektronika;
Elektros pavarų teorija;
Specialiosios elektros pavaros;
Pavarų valdymo sistemų pagrindai;
Elektrotechnika ir laivų elektronika;
Vadovavimas baigiamajai praktikai;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentas

Dėstomi dalykai:

Automatizuotos gamybos valdymo sistemos;
Mašinų mechanizmų teorija su su kursiniu projektu;;
Mechaninių sistemų  projektavimas ir kursinis projektas;
Mechatroninių sistemų automatinio valdymo pagrindai;
Gamybos technologijos su kursiniu projektu.
Kompiuterizuotas apdirbimo technologijų projektavimas;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

Mokslinės interesų sritys:

Marius Vasylius

El. paštas

Docentė

Dėstomi dalykai:

Pakeičiamumas ir matavimai su KP;
Pakeičiamumas, metrologija ir standartizacija;
Skaitiniai inžinerijos metodai;
Technologinių procesų optimizavimas ir valdymas

El. paštas

Docentas

Dėstomi dalykai:

Kompiuterinis projektavimas;
Teorinė mechanika;
Inžinerinis projektavimas;
Inžinerinė grafika (anglų k.);
Procesų ir įrangos modeliavimas ir projektavimas.

Mokslinės interesų sritys

Valentinas Kartašovas

El. paštas

Docentas

Dėstomi dalykai:

Mašinų elementai;
Kompozicinių medžiagų gamybos technologijos ir tyrimai;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

Mokslinės interesų sritys :

Artūras Tadžijevas

El. paštas

Docentė

Dėstomi dalykai:

Teorinė mechanika;
Mašinų mechanizmų teorija ir mašinų elementai;
Technologiniai procesai su kursiniu projektu;
Inžinerinės energetinės sistemos;
Šiuolaikinės perdirbimo technologijos;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

Mokslinės interesų sritys

Jurgita Grigonienė

El. paštas

Docentė

Dėstomi dalykai:

Medžiagų atsparumas 1
Kompozicinių medžiagų gamybos technologijos ir tyrimai

El. paštas

Docentas

Dėstomi dalykai:

Korozijos inžinerija;
Magistro baigiamųjų darbų vadovavimas.

El. paštas

Docentas, jaunesnysis mokslo darbuotojas

Dėstomi dalykai:

Atmosferos tarša ir kontrolė;
Aplinkos inžinerija;
Biochemijos pagrindai;
Fizikiniai cheminiai tyrimo metodai;
Naftos chemija;
Masės mainų procesai ir aparatai;
Atliekų apdorojimas ir taršos prevencija;
Chemijos inžinerijos kursinis projektas;
Cheminė termodinamika;
Vadovavimas praktikai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentas, mokslo darbuotojas, inžinierius

Dėstomi dalykai:

Automatizuotos pavarų valdymo sistemos ir jų modeliavimas;
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi dalykai:

Bendroji chemija;
Nuotekų   valymo technologija;
Koloidų chemija;
Nuotekų valymo įrenginiai;
Naftos atliekų nukenksminimo technologijos;
Aplinkos strategijos pagrindai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorė, inžinierė.

Dėstomi dalykai:

Mašinų mechanizmų teorija su kursiniu projektu;
Mašinų mechanizmų teorija ir mašinų elementai;
Mechatroninių sistemų automatinio valdymo pagrindai;
Kokybės valdymas;
Mechanikos inžinerijos įvadas;
Pakeičiamumas ir matavimai su kursiniu projektu;
Praktika;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Elektros energetika;

Vadovavimas baigiamajai praktikai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius

Dėstomas dalykas:

Medžiagų atsparumas;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams

El. paštas

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Elektronika ir kursinis projektas;
Elektros sistemų kursinis projektas;
Mikroprocesorių teorijos pagrindai;
Vadovavimas baigiamajai praktikai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorė,   doktorantė,  jaunesnioji mokslo darbuotoja 

Dėstomi dalykai:

Bendroji chemija;
Neorganinė chemija;
Bendroji cheminė   technologija;
Dirvotyra;
Hidrodinaminiai ir šiluminiai procesai ir aparatai;
Išlakų valymo technologija;
Fizikinė chemija;
Vadovavimas praktikai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorė, doktorantė

Dėstomi dalykai:

Naftos chemija;
Bendroji chemija;
Aplinkos informatika;
Fizikiniai cheminiai tyrimo metodai;
Naftos ir jos produktų tyrimo metodai;
Naftos chemija ir technologija – 2.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Reologija;
Mechaninių sistemų analizė ir sintezė;
Pjovimo procesai ir įranga;
Technologiniai procesai kursiniu projektu;
Technologiniai įrenginiai;

Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Energetinės sistemos;
Elektros sistemų kursinis projektas;
Uosto energijos tiekimo ir generavimo sistemos;
Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai;
Vadovavimas baigiamajai praktikai.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Kokybės valdymas;
Praktika;
Bakalauro baigiamųjų darbų vadovavimas.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi dalykai:

Biochemijos pagrindai;
Gamtinių junginių chemija;
Naftos chemija;
Biochemija;
Naftos ir jos produktų tyrimo metodai;
Vadovavimas praktikai.

El. paštas