LT   |   EN      Mano KU   |   

1961 m. Klaipėdoje buvo įkurtas Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakultetas. Katedros gyvavimo pradžia siekia 1963 metus, kai buvo įkurta Elektromechanikos katedra. 2015 m. sujungus Elektrotechnikos, Mechanikos inžinerijos ir Technologinių procesų katedras sukurta Inžinerijos katedra.

Katedra sėkmingai vykdo Erasmus+ studijas – vyksta studentų ir dėstytojų mainai tarp skirtingų Europos šalių (Belgija, Danija, Italija, Ispanija, Liuksemburgas, Portugalija, Prancūzija, Turkija, Vokietija ir kt.). Katedros mokslininkai, dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų (INTEREG, Baltic Sea Region program, HORIZONT 2020, trišalio bendradarbiavimo „Lietuva-Latvija-Kinija“ ir kt.) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose. Dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvauja konferencijose, seminaruose, mokymuose, robotų kūrimo klubo veikloje, bendradarbiauja su verslo įmonėmis ir organizacijomis, atstovauja universitetą įvairių lygių organizacijose ir komitetuose.