LT   |   EN      Mano KU   |   

JTGMF Informatikos ir statistikos KATEDROS VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS

JTGMF ISK šiuo metu vykdomos 4 pirmosios pakopos ir 4 antrosios pakopos studijų programos. Visos katedroje vykdomos studijų programos sėkmingai atliko programų išorinio kokybės vertinimo ir akreditavimo procedūras ir buvo akredituotos maksimaliam 6-erių studijų metų terminui (http://pluto.skvc.lt/StudyProgramResults.aspx).

Studijos Klaipėdos universite vykdomos pagal universitetinį laipsnį suteikiančias studijų programas.

Laipsnį suteikiančios studijų programos yra trijų pakopų: I-oji pakopa – bakalauro; II-oji pakopa – magistrantūros; III-oji pakopa – doktorantūros.

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos teikia universalų bendrąjį išsilavinimą, yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija bakalauro diplomas.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija magistro diplomas.

Trečiosios pakopos studijos vykdomos mokslo doktorantūroje. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją, įgyjamas mokslo daktaro laipsnis, tą paliudija daktaro diplomas.

Lietuvoje veikia nacionalinė aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Bakalauro (I-sios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrųjų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į  aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

Informatika

Studijų programos aprašas

Turbūt dažnas iš mūsų nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be kompiuterio, informacinių technologijų… O kaip tu? Niekada nesusimąstei apie galimybę sieti savo gyvenimą su šiuo metu viena iš perspektyviausių specialybių?
Baigus informatikos studijų programą, atsiveria platūs karjeros keliai – galėsi tapti informatikos specialistu, programuotoju, programų sistemų analitiku ir projektuotoju, IT konsultantu; dirbti programinės įrangos gamybos ir leidybos, informacinių paslaugų kūrimo, priežiūros ir aptarnavimo bei kitose informacinių technologijų paslaugų: finansų, draudimo, bankininkystės e-paslaugų kūrimo ir valdymo srityse.

Papildomos galimybės

Studijų metu galima rinktis vieną iš šių specializacijų: programų sistemų kūrimas, išmaniųjų sistemų kūrimas.

Ką mano absolventai?

Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau studijuoti KU informatikos studijų programą. Paskaitų metu galėjau save realizuoti įvairiose srityse – programavimo, grafikos ir net mechatronikos (pirmą kartą rankose laikiau lituoklį ir išmokau juo naudotis lituodama mikroschemas).

Rima Birškytė

Informatikos inžinerija

Studijų programos aprašas

„Debesų“ technologijos, išmanieji prietaisai, mobilieji robotai – tai  visur mus supančios išmaniosios sistemos, kurių įvairovės pažinimas ir jų panaudojimas yra labai įdomios kūrybinės veiklos sritys. Gal norėtum prisijungti ir kartu kurti ateities kompiuterių sistemas ir „protingus“ daiktus? Jei taip – ateik pas mus ir tapk informatikos inžinerijos specialistu, sėkmingai dirbančiu valstybinėse ir privačiose informacinių technologijų kompanijose ir įstaigose. Savo žinias ir gebėjimus pritaikysi projektuodamas šiuolaikines automatinio valdymo sistemas ar aptarnaudamas įvairius kompiuteriais valdomus robotizuotus įrenginius, atlikdamas mikroprocesorių ir programinės įrangos bei telekomunikacinių tinklų ar duomenų saugos užduotis.

Studijų praktika atliekama IT verslo kompanijose, regiono įmonių gamybos skaitmeninių automatizuoto valdymo sistemų (AVS) padaliniuose (laivų statyba, uosto technologijos, jūrinė logistika, naftos gavyba, transportas ir žaliavos perdirbimas), mokslinėse IT laboratorijose. Praktikos metu yra sprendžiamos realios inžinerinės problemos, taikant moderniąsias IT. Studentai turi galimybę siūlyti bei praktiškai taikyti gamyboje modernius inžinerinius sprendimus. Atliekant realius projektus su užsakovais, įtvirtinamos studijų metu įgytos fundamentalios ir specifinės informatikos inžinerijos žinios ir gebėjimai, formuojami darbo daugiaprofilinėje grupėje (komandoje) įgūdžiai. Praktikos ataskaitoje atsispindi studento įgyti inžineriniai įgūdžiai, o sukaupta vertinga praktinė – eksperimentinė medžiaga vėliau panaudojama diplominiame darbe.

Kuo tapsiu?

Informatikos inžinerijos studijų absolventai gali sėkmingai dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose informacinių technologijų kompanijose ir įstaigose. Savo išmanymą jie pritaiko projektuodami šiuolaikines automatinio valdymo sistemas ar aptarnaudami įvairius kompiuteriais valdomus robotizuotus įrenginius. Informatikos inžinerijos specialistai gali atlikti sudėtingas mikroprocesorių ir programinės įrangos bei telekomunikacinių tinklų ar duomenų saugos užduotis, įvairų inžinerinį darbą, gali dirbti projektų vykdytojais, konsultantais, projektų ekspertais ar vadovais arba tęsti aukštesnio lygio studijas magistrantūroje.

Papildomos galimybės

Studijų metu galima rinktis robotų programų inžinerijos specializaciją.
Galimos studijos anglų kalba (tik nuolatinėse studijose).

 Ką mano absolventai?

Esu baigęs informatikos inžinerijos studijas ir šiuo metu dirbu informacinių technologijų analitiko-projektuotojo pareigose. Dar universitete pradėjau derinti studijas ir darbą, todėl palaipsniui įgijau neįkainojamos praktinės patirties. Manau, kad studijos davė tikrai daug žinių. Galiu realizuoti savo kūrybines idėjas, nors stengiuosi niekada nesustoti ir vis tobulėti. Manau, jog tai ir yra vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime.

Julius Marozas

 

Baigiau informatikos inžinerijos bakalauro studijas ir savo specialybe esu patenkintas. Darbų turiu daug, tik laisvalaikio labai maža, nors uždirbti galiu neblogai. Studijos davė daug žinių ir įgūdžių, be jų būtų sunku. Su kolega esame sukūrę savo verslą, susijusį su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Tiesa, Lietuvos rinka yra mažoka, todėl galvojame išplaukti ir į platesnius vandenis.

 Donatas Bartkus

 

Baigiau informatikos inžinerijos bakalauro ir informacinių sistemų inžinerijos magistro studijas. Studijos suteikė daug teorinių ir praktinių žinių. Taip pat papildomai domėjausi naujausiomis technologijomis, savarankiškai mokiausi ir tų dalykų, kurių nedėstė universitete. Visa tai paskatino realizuoti savo kūrybines idėjas. Su komanda pradėjome įgyvendinti savo verslo idėją. Tikimės pasiekti aukštumų IT srityje.

 Mindaugas Jusis

 

Baigiau informatikos inžinerijos bakalauro studijas. Dar studijuodamas gavau darbo pasiūlymą dirbti Klaipėdos universitete IT administratoriumi. Gautos universitetinės teorinės žinios leido pritaikyti jas sprendžiant darbe iškilusias problemas ir sudėtingus uždavinius. Džiugu, kad šios srities studijos suteikė ne tik inžinerijos srities žinių, bet ir paklojo pamatus vadovavimo srityje. Kadangi esu ambicingas žmogus, tikiu, kad per keturis metus surinktas žinių bagažas leis kilti karjeros laiptais.

Rudolfas Lamsargis

 

 Baigiau informatikos inžinerijos bakalaurą ir tęsiu studijas magistrantūroje.  Šiuo metu dirbu projekte, kuriame esu atsakingas už tinklų bei apsaugos sistemų projektus bei jų išpildymą. Šis darbas puikiai leidžia pagilinti žinias, kurias gavau ir vis dar gaunu studijuodamas.

Matas Donėla

 

Klaipėdos Universitete baigiau Informatikos inžinerijos studijų programą. Studijos buvo įdomios ir pranoko mano lūkesčius. Studijų metu įgavau tiek teorinės, tiek praktinės patirties, kuri suteikė man galimybę dirbti vienoje pelningiausių kompanijų Lietuvoje inžinieriumi, nesustoti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Savo darbe panaudoju praktiškai viską, ką man davė universitetas, studijos ir dėstytojai, už ką visiems ir dėkoju.

Romas Jonuškevičius

Bakalauro (I-sios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrųjų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į  aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

Informatikos inžinerija

Studijų programos aprašas

„Debesų“ technologijos, išmanieji prietaisai, mobilieji robotai – tai  visur mus supančios išmaniosios sistemos, kurių įvairovės pažinimas ir jų panaudojimas yra labai įdomios kūrybinės veiklos sritys. Gal norėtum prisijungti ir kartu kurti ateities kompiuterių sistemas ir „protingus“ daiktus? Jei taip – ateik pas mus ir tapk informatikos inžinerijos specialistu, sėkmingai dirbančiu valstybinėse ir privačiose informacinių technologijų kompanijose ir įstaigose. Savo žinias ir gebėjimus pritaikysi projektuodamas šiuolaikines automatinio valdymo sistemas ar aptarnaudamas įvairius kompiuteriais valdomus robotizuotus įrenginius, atlikdamas mikroprocesorių ir programinės įrangos bei telekomunikacinių tinklų ar duomenų saugos užduotis.

Studijų praktika atliekama IT verslo kompanijose, regiono įmonių gamybos skaitmeninių automatizuoto valdymo sistemų (AVS) padaliniuose (laivų statyba, uosto technologijos, jūrinė logistika, naftos gavyba, transportas ir žaliavos perdirbimas), mokslinėse IT laboratorijose. Praktikos metu yra sprendžiamos realios inžinerinės problemos, taikant moderniąsias IT. Studentai turi galimybę siūlyti bei praktiškai taikyti gamyboje modernius inžinerinius sprendimus. Atliekant realius projektus su užsakovais, įtvirtinamos studijų metu įgytos fundamentalios ir specifinės informatikos inžinerijos žinios ir gebėjimai, formuojami darbo daugiaprofilinėje grupėje (komandoje) įgūdžiai. Praktikos ataskaitoje atsispindi studento įgyti inžineriniai įgūdžiai, o sukaupta vertinga praktinė – eksperimentinė medžiaga vėliau panaudojama diplominiame darbe.

Kuo tapsiu?

Informatikos inžinerijos studijų absolventai gali sėkmingai dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose informacinių technologijų kompanijose ir įstaigose. Savo išmanymą jie pritaiko projektuodami šiuolaikines automatinio valdymo sistemas ar aptarnaudami įvairius kompiuteriais valdomus robotizuotus įrenginius. Informatikos inžinerijos specialistai gali atlikti sudėtingas mikroprocesorių ir programinės įrangos bei telekomunikacinių tinklų ar duomenų saugos užduotis, įvairų inžinerinį darbą, gali dirbti projektų vykdytojais, konsultantais, projektų ekspertais ar vadovais arba tęsti aukštesnio lygio studijas magistrantūroje.

Magistrantūros studijos – antroji studijų pakopa žyminti aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą, pasirengimą studijuoti terčios pakopos doktorantūros studijose. Studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, susipažinusius su naujausiomis mokslo teorijomis, technologijomis ir metodais ir sugebančius kūrybingai pritaikyti studijose įgytas žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Magistrantūros studijų apimtis nuo 90 iki 120 kreditų. Didžioji dalis studijų laiko skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui parengti.

Techninių informacinių sistemų inžinerija

Studijų programos aprašas

Techninių informacinių sistemų inžinerijos magistrantų pagrindinis studijų ir mokslinio tyrimo objektas – realaus laiko integruotos informacinės sistemos, skirtos įvairios prigimties informacijai rinkti, perduoti, valdyti, kontroliuoti ir vizualizuoti, panaudojant valdiklius, skaitmenines AVS ar įterptinius informacijos apdorojimo įtaisus. Magistrantai įgyja gebėjimą projektuoti ir diegti specializuotas ir integruotas technines (kompiuterių) sistemas ir jų programinę įrangą, kurti vartotojo grafines sąsajas ir integruoti jas į realias kompiuterines sistemas, veikiančias internete. Techninių informacinių sistemų inžinerijos magistro studijų programa rengia aukščiausios kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius kūrybiškai spręsti sudėtingas teorines ir praktines problemas, kompetentingai vadovauti inžineriniams ar moksliniams projektams.

Absolventai įgyja specifinių pasirinktos specializacijos žinių ir gebėjimų:

  • pasirinkę techninių informacinių sistemų inžinerijos specializaciją, geba kurti IT sistemų virtualius modelius ir projektuoti jų realius prototipus, verifikuoti ir testuoti bei diegti juos pramonėje;
  • pasirinkę biomedicinos informacinių sistemų inžinerijos specializaciją, geba kurti sisteminius ir programinius įrankius ligų diagnostikai, testuoti bei diegti juos sveikatos apsaugos sistemoje.

Absolventai gali dirbti telekomunikacijų ir informacinių paslaugų tiekimo įmonėse, mokslinių tyrimų organizacijose, medicinos diagnostikos centruose.