JTGMF Informatikos ir statistikos KATEDROS VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS

JTGMF ISK šiuo metu vykdomos 4 pirmosios pakopos ir 4 antrosios pakopos studijų programos. Visos katedroje vykdomos studijų programos sėkmingai atliko programų išorinio kokybės vertinimo ir akreditavimo procedūras ir buvo akredituotos maksimaliam 6-erių studijų metų terminui (http://pluto.skvc.lt/StudyProgramResults.aspx).

Studijos Klaipėdos universite vykdomos pagal universitetinį laipsnį suteikiančias studijų programas.

Laipsnį suteikiančios studijų programos yra trijų pakopų: I-oji pakopa – bakalauro; II-oji pakopa – magistrantūros; III-oji pakopa – doktorantūros.

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos teikia universalų bendrąjį išsilavinimą, yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija bakalauro diplomas.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija magistro diplomas.

Trečiosios pakopos studijos vykdomos mokslo doktorantūroje. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją, įgyjamas mokslo daktaro laipsnis, tą paliudija daktaro diplomas.

Lietuvoje veikia nacionalinė aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Bakalauro (I-sios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrųjų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į  aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

Informatika

Studijų programos aprašas

Turbūt dažnas iš mūsų nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be kompiuterio, informacinių technologijų… O kaip tu? Niekada nesusimąstei apie galimybę sieti savo gyvenimą su šiuo metu viena iš perspektyviausių specialybių?
Baigus informatikos studijų programą, atsiveria platūs karjeros keliai – galėsi tapti informatikos specialistu, programuotoju, programų sistemų analitiku ir projektuotoju, IT konsultantu; dirbti programinės įrangos gamybos ir leidybos, informacinių paslaugų kūrimo, priežiūros ir aptarnavimo bei kitose informacinių technologijų paslaugų: finansų, draudimo, bankininkystės e-paslaugų kūrimo ir valdymo srityse.

Papildomos galimybės

Studijų metu galima rinktis vieną iš šių specializacijų: programų sistemų kūrimas, išmaniųjų sistemų kūrimas.

Ką mano absolventai?

Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau studijuoti KU informatikos studijų programą. Paskaitų metu galėjau save realizuoti įvairiose srityse – programavimo, grafikos ir net mechatronikos (pirmą kartą rankose laikiau lituoklį ir išmokau juo naudotis lituodama mikroschemas).

Rima Birškytė

Informatikos inžinerija

Studijų programos aprašas

„Debesų“ technologijos, išmanieji prietaisai, mobilieji robotai – tai  visur mus supančios išmaniosios sistemos, kurių įvairovės pažinimas ir jų panaudojimas yra labai įdomios kūrybinės veiklos sritys. Gal norėtum prisijungti ir kartu kurti ateities kompiuterių sistemas ir „protingus“ daiktus? Jei taip – ateik pas mus ir tapk informatikos inžinerijos specialistu, sėkmingai dirbančiu valstybinėse ir privačiose informacinių technologijų kompanijose ir įstaigose. Savo žinias ir gebėjimus pritaikysi projektuodamas šiuolaikines automatinio valdymo sistemas ar aptarnaudamas įvairius kompiuteriais valdomus robotizuotus įrenginius, atlikdamas mikroprocesorių ir programinės įrangos bei telekomunikacinių tinklų ar duomenų saugos užduotis.

Studijų praktika atliekama IT verslo kompanijose, regiono įmonių gamybos skaitmeninių automatizuoto valdymo sistemų (AVS) padaliniuose (laivų statyba, uosto technologijos, jūrinė logistika, naftos gavyba, transportas ir žaliavos perdirbimas), mokslinėse IT laboratorijose. Praktikos metu yra sprendžiamos realios inžinerinės problemos, taikant moderniąsias IT. Studentai turi galimybę siūlyti bei praktiškai taikyti gamyboje modernius inžinerinius sprendimus. Atliekant realius projektus su užsakovais, įtvirtinamos studijų metu įgytos fundamentalios ir specifinės informatikos inžinerijos žinios ir gebėjimai, formuojami darbo daugiaprofilinėje grupėje (komandoje) įgūdžiai. Praktikos ataskaitoje atsispindi studento įgyti inžineriniai įgūdžiai, o sukaupta vertinga praktinė – eksperimentinė medžiaga vėliau panaudojama diplominiame darbe.

Kuo tapsiu?

Informatikos inžinerijos studijų absolventai gali sėkmingai dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose informacinių technologijų kompanijose ir įstaigose. Savo išmanymą jie pritaiko projektuodami šiuolaikines automatinio valdymo sistemas ar aptarnaudami įvairius kompiuteriais valdomus robotizuotus įrenginius. Informatikos inžinerijos specialistai gali atlikti sudėtingas mikroprocesorių ir programinės įrangos bei telekomunikacinių tinklų ar duomenų saugos užduotis, įvairų inžinerinį darbą, gali dirbti projektų vykdytojais, konsultantais, projektų ekspertais ar vadovais arba tęsti aukštesnio lygio studijas magistrantūroje.

Papildomos galimybės

Studijų metu galima rinktis robotų programų inžinerijos specializaciją.
Galimos studijos anglų kalba (tik nuolatinėse studijose).

 Ką mano absolventai?

Esu baigęs informatikos inžinerijos studijas ir šiuo metu dirbu informacinių technologijų analitiko-projektuotojo pareigose. Dar universitete pradėjau derinti studijas ir darbą, todėl palaipsniui įgijau neįkainojamos praktinės patirties. Manau, kad studijos davė tikrai daug žinių. Galiu realizuoti savo kūrybines idėjas, nors stengiuosi niekada nesustoti ir vis tobulėti. Manau, jog tai ir yra vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime.

Julius Marozas

 

Baigiau informatikos inžinerijos bakalauro studijas ir savo specialybe esu patenkintas. Darbų turiu daug, tik laisvalaikio labai maža, nors uždirbti galiu neblogai. Studijos davė daug žinių ir įgūdžių, be jų būtų sunku. Su kolega esame sukūrę savo verslą, susijusį su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Tiesa, Lietuvos rinka yra mažoka, todėl galvojame išplaukti ir į platesnius vandenis.

 Donatas Bartkus

 

Baigiau informatikos inžinerijos bakalauro ir informacinių sistemų inžinerijos magistro studijas. Studijos suteikė daug teorinių ir praktinių žinių. Taip pat papildomai domėjausi naujausiomis technologijomis, savarankiškai mokiausi ir tų dalykų, kurių nedėstė universitete. Visa tai paskatino realizuoti savo kūrybines idėjas. Su komanda pradėjome įgyvendinti savo verslo idėją. Tikimės pasiekti aukštumų IT srityje.

 Mindaugas Jusis

 

Baigiau informatikos inžinerijos bakalauro studijas. Dar studijuodamas gavau darbo pasiūlymą dirbti Klaipėdos universitete IT administratoriumi. Gautos universitetinės teorinės žinios leido pritaikyti jas sprendžiant darbe iškilusias problemas ir sudėtingus uždavinius. Džiugu, kad šios srities studijos suteikė ne tik inžinerijos srities žinių, bet ir paklojo pamatus vadovavimo srityje. Kadangi esu ambicingas žmogus, tikiu, kad per keturis metus surinktas žinių bagažas leis kilti karjeros laiptais.

Rudolfas Lamsargis

 

 Baigiau informatikos inžinerijos bakalaurą ir tęsiu studijas magistrantūroje.  Šiuo metu dirbu projekte, kuriame esu atsakingas už tinklų bei apsaugos sistemų projektus bei jų išpildymą. Šis darbas puikiai leidžia pagilinti žinias, kurias gavau ir vis dar gaunu studijuodamas.

Matas Donėla

 

Klaipėdos Universitete baigiau Informatikos inžinerijos studijų programą. Studijos buvo įdomios ir pranoko mano lūkesčius. Studijų metu įgavau tiek teorinės, tiek praktinės patirties, kuri suteikė man galimybę dirbti vienoje pelningiausių kompanijų Lietuvoje inžinieriumi, nesustoti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Savo darbe panaudoju praktiškai viską, ką man davė universitetas, studijos ir dėstytojai, už ką visiems ir dėkoju.

Romas Jonuškevičius

Kompiuterinė duomenų analitika

Studijų porgramos aprašas

Duomenų analitika yra šiuolaikinė informacijos analizės sritis, atsiradusi duomenų bazių technologijų, dirbtinio intelekto ir statistinės duomenų analizės sankirtoje. Duomenų analitika dažnai suprantama kaip statistikos pritaikymas tiriamųjų duomenų analizės ir prognozuojamų modelių forma, siekiant atrasti modelius ir kryptingumus dideliuose duomenų rinkiniuose.

Pasaulyje kasdien sugeneruojama per 3 trilijonus GB duomenų. Artėjanti ketvirtoji pramonės revoliucija keičia verslo modelius – įmonės skaitmenizuoja savo veiklą, tad duomenų kiekiai toliau auga. Per pastaruosius kelerius metus didžiųjų verslo duomenų analitikų poreikis pasaulyje išaugo 3,5 karto ir prognozuojama, kad augs ir toliau.

Duomenų analizės specialistų poreikis svarbus ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje, o kvalifikuotų didžiųjų verslo duomenų specialistų poreikį patvirtina ir verslo įmonių, viešojo sektoriaus institucijų, tokių kaip IBM, „Intermedix“, „Western Union“, „Baltic Logistic Solutions“, „Adform“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų atsiliepimai.

Taip pat paminėtina, kad 3-4 m. profesinę patirtį turinčio duomenų analitiko atlygis šiuo metu svyruoja nuo 1700 iki 2250 Eur (bruto darbo užmokestis).

Programos absolventai įgis:

Teorinius pagrindus: Klasikinė matematika, Klasikinė statistika bei Informatika.

IT ir inžinerijos pagrindus: Specialybės įvadas ir programavimo kalbos, Objektinis programavimas, Duomenų bazės, GIS, Programų sistemų inžinerija, Imitacinis modeliavimas.

Moderniosios duomenų analitikos pagrindus: Laiko eilučių analizė, Imčių teorija, Klasifikavimo metodai, Daugiamatė statistika, Programavimas R ir MatLab, Duomenų analizė SPSS, Vaizdų apdorojimo metodai, Duomenų vizualizavimas, Matematinis eksperimento planavimas.

Tarpdisciplinines žinias ir gebėjimus: Tyrimų metodologija, Verslo ir inžinerinių projektų valdymas, Sprendimų priėmimo teorija, Aplinkos ir ekologinių procesų modeliavimas, Verslo analitika ir procesų optimizavimas, Ekonometrija.

Bakalauro (I-sios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrųjų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į  aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

Informatikos inžinerija

Studijų programos aprašas

„Debesų“ technologijos, išmanieji prietaisai, mobilieji robotai – tai  visur mus supančios išmaniosios sistemos, kurių įvairovės pažinimas ir jų panaudojimas yra labai įdomios kūrybinės veiklos sritys. Gal norėtum prisijungti ir kartu kurti ateities kompiuterių sistemas ir „protingus“ daiktus? Jei taip – ateik pas mus ir tapk informatikos inžinerijos specialistu, sėkmingai dirbančiu valstybinėse ir privačiose informacinių technologijų kompanijose ir įstaigose. Savo žinias ir gebėjimus pritaikysi projektuodamas šiuolaikines automatinio valdymo sistemas ar aptarnaudamas įvairius kompiuteriais valdomus robotizuotus įrenginius, atlikdamas mikroprocesorių ir programinės įrangos bei telekomunikacinių tinklų ar duomenų saugos užduotis.

Studijų praktika atliekama IT verslo kompanijose, regiono įmonių gamybos skaitmeninių automatizuoto valdymo sistemų (AVS) padaliniuose (laivų statyba, uosto technologijos, jūrinė logistika, naftos gavyba, transportas ir žaliavos perdirbimas), mokslinėse IT laboratorijose. Praktikos metu yra sprendžiamos realios inžinerinės problemos, taikant moderniąsias IT. Studentai turi galimybę siūlyti bei praktiškai taikyti gamyboje modernius inžinerinius sprendimus. Atliekant realius projektus su užsakovais, įtvirtinamos studijų metu įgytos fundamentalios ir specifinės informatikos inžinerijos žinios ir gebėjimai, formuojami darbo daugiaprofilinėje grupėje (komandoje) įgūdžiai. Praktikos ataskaitoje atsispindi studento įgyti inžineriniai įgūdžiai, o sukaupta vertinga praktinė – eksperimentinė medžiaga vėliau panaudojama diplominiame darbe.

Kuo tapsiu?

Informatikos inžinerijos studijų absolventai gali sėkmingai dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose informacinių technologijų kompanijose ir įstaigose. Savo išmanymą jie pritaiko projektuodami šiuolaikines automatinio valdymo sistemas ar aptarnaudami įvairius kompiuteriais valdomus robotizuotus įrenginius. Informatikos inžinerijos specialistai gali atlikti sudėtingas mikroprocesorių ir programinės įrangos bei telekomunikacinių tinklų ar duomenų saugos užduotis, įvairų inžinerinį darbą, gali dirbti projektų vykdytojais, konsultantais, projektų ekspertais ar vadovais arba tęsti aukštesnio lygio studijas magistrantūroje.

Magistrantūros studijos – antroji studijų pakopa žyminti aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą, pasirengimą studijuoti terčios pakopos doktorantūros studijose. Studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, susipažinusius su naujausiomis mokslo teorijomis, technologijomis ir metodais ir sugebančius kūrybingai pritaikyti studijose įgytas žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Magistrantūros studijų apimtis nuo 90 iki 120 kreditų. Didžioji dalis studijų laiko skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui parengti.

Geoinformatika

Studijų programos aprašas

Magistrantūros studijų programa skirta gilinti skaičiuojamosios matematikos, matematinio kompiuterinio modeliavimo, geostatistikos ir geoduomenų gavybos, geografinių informacinių sistemų, žinių inžinerijos, duomenų bazių, saugyklų ir informacinių sistemų kūrimo bei taikymo, programų inžinerijos ir dirbtinio intelekto žinių ir praktinių geoinformacinių sistemų ir imitacinių modelių taikymo jūriniuose tyrimuose įgūdžius. Studijų programa siekia įgalinti absolventus spręsti su informatika susijusias netrivialias problemas įvairiose veiklos srityse ir suteikti jiems galimybę pasirinkti akademinę karjerą. Būsimieji studijų programos absolventai – geoinformatikos magistrai – studijuoja geoinformatikos, geosistemų ir jų tyrimų metodų, nuotolinių jūros aplinkos tyrimų, fotogrametrijos, moderniųjų GIS, ekologinių ir geoinformacinių sistemų programų sistemų inžinerijos, integruotas duomenų valdymo ir geoduomenų saugyklų, erdvinės ir geostatistikos, aplinkos fizikos ir modeliavimo, ekohidrologinsė informatikos ir vandens ekosistemų modeliavimo, mokslinių projektų rengimo ir valdymo bei kitus dalykus.

Geoinformatikos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos, matematikos, informatikos inžinerijos, fizikos, statistikos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, komunikacijos ir informacijos bakalauro laipsnį arba inžinieriaus profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems įgyti geoinformatikos magistro kvalifikacinį laipsnį.

 

Informacijos sistemos

Studijų programos aprašas

Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos fizinių mokslų srities informacijos sistemų ir informatikos specialistus bei jaunesniųjų specialistų vadovus. Studijos orientuotos į šiuolaikinių informacinių sistemų analizės, kūrimo ir įgyvendinimo sritis, ypatingą dėmesį skiriant moderniųjų informatikos mokslo sričių (dirbtinis intelektas, duomenų ir žinių gavyba, imitacinis modeliavimas) žinių ir įgūdžių taikymui projektuojant ir įgyvendinant modernias informacines sistemas. Studijų programa siekia įgalinti absolventus spręsti su informatika susijusias netrivialias problemas įvairiose veiklos srityse ir suteikti jiems galimybę pasirinkti akademinę karjerą.

 

Statistika ir operacijų tyrimas

Studijų programos aprašas

Šią magistrantūros studijų programą baigęs absolventas turi statistinių tiesinių modelių, daugiamatės ir erdvinės statistikos bei operacijų tyrimo žinių, geba analizuoti įvairiausius statistinius duomenis, gaunamus stebint gamtines ir socialines sistemas, geba taikyti šiuolaikines informacines technologijas minėtų uždavinių sprendimui.

Absolventas gali dirbti mokslinį darbą universitetuose ir mokslinių tyrimų įstaigose, o taip pat analitinį darbą statistikos departamente ir jo regioniniuose padaliniuose, bankuose, telekomunikacijų bei draudimo organizacijose.

Absolventas turi teisę stoti į trečios studijų pakopos studijas.

Techninių informacinių sistemų inžinerija

Studijų programos aprašas

Techninių informacinių sistemų inžinerijos magistrantų pagrindinis studijų ir mokslinio tyrimo objektas – realaus laiko integruotos informacinės sistemos, skirtos įvairios prigimties informacijai rinkti, perduoti, valdyti, kontroliuoti ir vizualizuoti, panaudojant valdiklius, skaitmenines AVS ar įterptinius informacijos apdorojimo įtaisus. Magistrantai įgyja gebėjimą projektuoti ir diegti specializuotas ir integruotas technines (kompiuterių) sistemas ir jų programinę įrangą, kurti vartotojo grafines sąsajas ir integruoti jas į realias kompiuterines sistemas, veikiančias internete. Techninių informacinių sistemų inžinerijos magistro studijų programa rengia aukščiausios kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius kūrybiškai spręsti sudėtingas teorines ir praktines problemas, kompetentingai vadovauti inžineriniams ar moksliniams projektams.

Absolventai įgyja specifinių pasirinktos specializacijos žinių ir gebėjimų:

  • pasirinkę techninių informacinių sistemų inžinerijos specializaciją, geba kurti IT sistemų virtualius modelius ir projektuoti jų realius prototipus, verifikuoti ir testuoti bei diegti juos pramonėje;
  • pasirinkę biomedicinos informacinių sistemų inžinerijos specializaciją, geba kurti sisteminius ir programinius įrankius ligų diagnostikai, testuoti bei diegti juos sveikatos apsaugos sistemoje.

Absolventai gali dirbti telekomunikacijų ir informacinių paslaugų tiekimo įmonėse, mokslinių tyrimų organizacijose, medicinos diagnostikos centruose.

 

Informacija atnaujinta: Saturday February 10th, 2018