LT   |   EN      Mano KU   |   

Informatikos ir statistikos katedros studentai aktyviai dalyvauja kurdami naujas sistemas, produktus bei jų prototipus. Tokiu būdu įgyjama puiki patirtis prisidedant prie inovatyvių technologijų vystymo bei išmokstama darbo tarpdalykinėse komandose. Tokio tipo projektų įgyvendinimas remiamas Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų skatinimo fondo, į kurį studentai gali kreiptis, siekdami įgyvendinti inovatyvius projektus. Nuo 2021 metų pradėti vykdyti 4 tokie projektai.

Šiuo metu JTGMF yra pastatytas 3D spausdintuvais bei elektronikos priemonėmis įgyvendintas uosto procesų maketas, tačiau tiks dalis jo maketo modelių yra veiksnūs ir neleidžia atskleisti visos uosto veiklos ir nėra įdiegtos žaliosios energijos technologijos. Projekto metu planuojamas maketo automatizavimas, esamų funkcijų (krantinės krano, geležinkelio) atnaujinimas, žaliosios energijos priemonių (saulės elektrinių ir vėjo elektrinių) įdiegimas, laivo automatinio švartavimosi įgyvendinimas, rietuvės kranų automatizavimas bei skystųjų produktų bei birių produktų automatizavimas. Taip pat bus sukurtas uosto maketo skaitmeninis dvynys naudojant 3D skenavimo technologijas, siekiant perkelti ateityje maketo veiklą į virtualią erdvę.

Projekto naujumas:

  1. Uosto makete bus pritaikytos žaliojo uosto tendencijos – atsinaujinanti energetika – saulės elektrinės ir vėjo elektrinės;
  2. Bus įdiegtos uosto veiklos procesų tarpusavio derinimo algoritmai;
  3. Maketo virtualaus prototipo – skaitmeninio dvynio sukūrimas, panaudojant 3D skenavimo technologijas;
  4. Uosto maketas bus automatizuotas, atsisakant esamo rankinio valdymo.