LT   |   EN      Mano KU   |   
 • Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science, turinčiuose citavimo indeksą)
  1. Čerkasova, Ali Erturk, P. Zemlys, V. Denisov, G. Umgiesser. Curonian Lagoon drainage basin modelling and assessment of climate change impact. // Elsevier Ltd., 2016, Oceanologia, Volume 58, Issue 2, p. 90–102. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0078323416000051
  2. Šimkūnas, S. Valašinaitė, V. Denisov, A. Salyte. Systemic view on heading and overwintering: are they always opposed? // Wiley-Blackwell, 2013, Journal of Agronomy and Crop Science. Vol. 199.  P. 460–465. (online). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jac.12029/abstract
  3. Valašinaitė, A. Šimkūnas, V. Denisov. Leaf size regularities in Festuca pratensis from the systemic viewpoint. // Taylor & Francis, 2013, Plant Biosystems. Vol. 147, P. 629-637. (online)
   http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11263504.2012.749957
  4. Tekutov, J., Gudas, S., Denisovas, V. The Refinement of Study Program Content Based on a Problem Domain Model. // Transformations in Business & Economics, 2012, Vol. 11, No. 1 (25), pp. 199–212.

  Straipsniai kituose Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose [Proceedings ir kt.]

  1. Saulius Gudas, Jurij Tekutov, and Vitalijus Denisovas. Requirements Enhancement Approach Based on the Problem Domain Model//In: BIS 2014 International Workshops, Larnaca, Cyprus, May 22-23, 2014, Revised Papers. // Springer Series: Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 183, Abramowicz, Witold, Kokkinaki, Angelika (Eds.) 2014, XIX, pp. 61-72.

  Straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

  1. Natalja Kaskevič, Šarūnas Raudys, Vitalij Denisov. Semiempirical robust algorithm for investment portfolio formation // Computational Science and Techniques, ISSN: 2029-9966. Klaipeda, KU, Vol 1, No 1 (2013), p. 30-35.
  2. Donatas Krušna, Vitalij Denisov. General purpose parallel programing using new generation graphic processors: CPU vs GPU comparative analysis and opportunities research // Computational Science and Techniques, ISSN: 2029-9966. Klaipeda, KU, Vol 1, No 1 (2013), p. 36-44.
  3. Tekutov J., Gudas S., Denisovas V. Studijų proceso valdymas remiantis modifikuotu vertės grandinės modeliu // Informacijos mokslai. – 2011, Vilnius: VU l-kla; t. 56, p. 50-62, ISSN 1392-0561.
  4. Tekutov J., Gudas S., Denisovas V., Tekutova J. Studijų programų reikalavimų inžinerijos sistema: nuo automatizuoto dokumentų valdymo prie modeliais grindžiamo kūrimo proceso // Journal of Management. Vadyba. – 2011, Klaipėda: Vakarų Lietuvos verslo kolegija, KU l-kla; Nr. 1 (18), p. 33-43, ISSN 1648-7974.

  Spausdinta tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų medžiaga

  1. Tekutov, Jurij; Gudas, Saulius; Denisovas, Vitalijus; Tekutova, Julija. The Study Programme Requirements Enhancement Based on a Problem Domain Model. // INTEL-EDU 2012 Proceedings (3rd International Workshop on Intelligent Educational Systems and Technology-enhanced Learning) / J. Grundspenkis, L. Noviskis (Eds.). Ryga: JUMI Publishing House LTD, 2012, p. 108–120. ISBN 978-9984-30-210-2.
  2. Čerkasova N., Denisov V., Venckuvienė L. Modeling The Effects Of Potential Climate Change On The Hydrology Of The Curonian Lagoon Watershed Using Soil And Water Assessment Tool (SWAT). // В книге: Сборник докладов молодежной научно-практической конференции в рамках XLIII Недели науки СПбПУСекция „Природообустройство“. Редакционная коллегия секции «Природообустройство»: Арефьев Н.В. (глав. редактор), Баденко В.Л., Волкова Ю.В., Горбовская А.Д., Зотов К.В., Кучурина Т.Н., Никонова О.Г., Михалев М.А., Павлов С.Я., Терлеев В.В. (отв. редактор), Чащина Т.Д. (техн. ред.). 2014. С.149-152.

  Vadovėliai. Mokomosios knygos. Kitos metodinės priemonės

  1. Denisov, V.; Baziukė, D.; Borisenko, I.; Juščenko, N. 2014. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų informatikos kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika. Panevėžys: UAB „Riprosetas“. 69 p. ISBN 978-609-95604-2-7. (Vadovėlis kandidatams, siekiantiems neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimo studijų rezultatais).
  2. Bukauskas, L., Denisovas, V., Kuklierius, V., Kulvietis, G., Matickas, J. K., Tumasonis, R. Guidelines of Competence Development in the Study Field of Informatics // Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. 48 p. ISBN 978-609-462-001-0. http://www4066.vu.lt/Files/File/08_Informatics_guidelines.pdf
  3. Linas Bukauskas, Vitalijus Denisovas, Virgilijus Kuklierius, Genadijus Kulvietis, Jonas Kazimieras Matickas, Romanas Tumasonis. Informatikos studijų krypčių kompetencijų plėtotės metodika // Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. 77 p. ISBN 978-9955-526-78-0.

  http://www.ects.cr.vu.lt/Files/File/08_Informatikos_metodika.pdf

 • Straipsniai, skelbti referuojamose ISI duomenų bazėse su  IF
  1. Jakovlev, S., Andziulis, A., Bulbenkienė, V., Didžiokas, R., Bogdevičius, M., Plėštys, R., Zakarevičius, R. Cargo Container Monitoring Data Reliability Evaluation in WSN Nodes. Electronics & Electrical Engineering, 2012, Vol. 3(119), 91-94 p. (ISI web).
  2. Lukosiunas, V. Bulbenkiene, A. Andziulis, J. Harja. 3d model optimization for hybrid layer printing. Publication referred in ISI and others Proceedings databases Electronics & Electrical Engineering, 2012, Vol. 9(125), 83-86 p. (ISI web).

  Straipsniai, skelbti referuojamose duomenų bazėse

  1. Bulbenkiene, R. Didziokas, A. Pecko, I. Antonov. Research of Lithium Iron Phosphate batteries discharge process and theoretical calculation of their characteristics. Proceedings of the 18 th International Conference ELECTRONICS 2014.Palanga, Lithuania, June16-18, 2014, p. 12-15.
  2. Violeta Bulbenkiene, Tomas Lenkauskas, Sergej Jakovlev, Gintautas Mumgaudis, Gintaras Pridotkas. Energy Loss Model in a Wireless Sensor Network. Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC2012), 2012, P.36-38 (IEEE Xplore).
  3. Bulbenkienė V., Adomaitis D., Jakovlev S., Andziulis A. The improvement of mobile services providing infrastructure based on priority settings. International Journal of Digital Information and Wireless Communications. – 2012, The Society of Digital Information and Wireless Communications; Vol. 1 (2), p. 483-491.
  4. Drungilas, V. Bulbenkienė, T. Eglynas, J. Harja. Analysis and research of integration of different remote control methods and subsystems, for development of the distributed remote control radio telescope framework. Space reseach review; 2012, Vol. 1, 149-159 p. ISBN-978-9984-648-23-1.

  Straipsniai, skelbti referuojamuose periodiniuose leidiniuose

  1. Ovidijus Eglynas, Violeta Bulbenkienė. Įmonės tinklo saugos galimybių apžvalga nuo kenkėjiškais tikslais naudojamų bepiločių sistemų. Jūros ir krantų tyrimai 2016. Konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2016 p. 55-59.
  2. Linas Silkauskas, Violeta Bulbenkienė. Simbolių atpažinimo sistema pagrįsta vaizdų apdorojimu naudojant MATLAB. Jūros ir krantų tyrimai 2016. Konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2016 p. 166-170.
  3. Deimantas Špučys, Violeta Bulbenkienė. Klaipėdos miesto rūšiuojamų šiukšlių konteinerių stebėjimo ir duomenų rinkimo sistema. . Jūros ir krantų tyrimai 2016. Konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2016 p. 197-201.
  4. Ovidijus Eglynas, Violeta Bulbenkienė, Tomas Eglynas, Kęstutis Ruibys. RT-16 radijo teleskopo virtualaus modelio kūrimas ir prototipo gamyba naudojant 3D spausdintuvą. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX.
  5. Erikas Berzinš, Valmantas Palikša, Violeta Bulbenkienė, Rimantas Didžiokas. Išmani LiFePO4 baterijų ciklinių įkrovos/iškrovos duomenų rinkimo sistema. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX.
  6. Šarpnickas, V. Bulbenkienė. Manipuliatoriaus išmaniosios valdymo sistemos kūrimas ir energetinių kaštų minimizavimas. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VIII. KU leidykla, 2012, VIII, p. 250-250. ISSN 1822-4652.
  7. A. Pečko, V. Bulbenkienė, R. Didžiokas, A. Senulis. Ličio geležies (LiFePO4) baterijų iškrovimo proceso tyrimai esant normaliai ir žemai temperatūrai. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VIII. KU leidykla, 2012, VIII, p. 164-169. ISSN 1822-4652.
 1. K. Dučinskas, L. Dreižienė, E. Zikarienė. Multiclass classification of the scalar Gaussian random field observation with known spatial correlation function. Statistics & Probability Letters2015Vol. 98, p.107–114.
 2. L. Dreižienė, K. Dučinskas, L. Paulionienė. Correct Classification Rates in Multi-Category Discriminant Analysis of Spatial Gaussian Data. Open Journal of Statistics. 2015, Vol. 5, no.1. p. 21-26.
 3. L. Dreižienė, K. Dučinskas. Error rates in multi-category classification of the spatial multivariate Gaussian data. Procedia Environmental Sciences. Spatial Statistics conference 2015: Emerging Patterns. Elsevier; ScienceDirect. 2015Vol. 26, p. 78–81.
 4. Dučinskas K., Dreižienė L. Optimal Classification of Multivariate GRF models // Multivariate statistics: Theory and applications. 2013, World Scientific, 61-72, ISBN 978-981-4449-39-7.
 5. Dreižienė L., Karaliutė M. The influence of training sample size on the expected error rate in spatial classification. LMD darbai. 2012, Vilnius: MII; t 53, p. 24–29, ISSN 0132-2818.
 6. Dreižienė L. Linear discriminant analysis of spatial Gaussian data with estimated anisotropy ratio // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. 2011, Vilnius: MII; t. 52, p. 315–320, ISSN 0132-2818.
 7. Dučinskas K., Dreižienė L. Application of Bayes discriminant functions to classification of the spatial multivariate Gaussian data // Procedia Environmental Sciences. Spatial Statistics 2011– Mapping Global Change. 2011, Elsevier; ScienceDirect; Vol. 7, p. 212-217, ISSN 1878-0296.
 1. A. Stankus, Ž. Lukošius, patentas: CAROTIN ARTERY BLOOD PRESSURE AND ITS PULSE WAVE MEASURING DEVICE AND SYSTEM FOR CALCULATION OF AUGMENTATION INDEX AND CAROTID ARTERY INNER DIAMETER AND CALCULATING METHOD, patento nr. 6276, 2016-06-27, Lietuva.
 1. Stonkienė, F. Ivanauskas. Biojutiklio su substrato ir produkto degeneracija matematinis modeliavimas. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai, 53 tomas, 2012, 102-107.
 2. Stonkienė, F. Ivanauskas, A. Malinauskas. Interferencinių medžiagų įtakos amperometriniam jutikliui matematinis modeliavimas. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai, 54 tomas, 2013, 60-65.
 3. Stonkienė, F. Ivanauskas, A. Malinauskas. Modeling of electrocatalysis at polyaniline-modified electrodes: Autoacceleration of the process by the reaction product. Journal of Mathematical Chemistry. Vol. 52, 2014, 2020-2029.
 4. Stonkienė, F. Ivanauskas, A. MalinauskasInterferencinių medžiagų įtakos biojutikliui su porėtąja membrana matematinis modeliavimas. Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai, 55 tomas, 2014, 131-136.
 1. Dučinskas Kęstutis, Karaliutė Marta, Šimkienė Indrė, Misclassification probability based on linear discriminant function for SAR error models. Computer Data Analysis and Modeling: Theoretical and Applied Stochastics : Proceedings of the Tenth International Conference : Minsk, September 10-14, 2013. Vol. 1. ISBN 9789855531372 p. 202-205.
 2. Lina Dreižienė, Marta Karaliutė, The influence of training sampling size on the expected error rate in spatial classification. Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai. ISSN 0132-2818 2012, t. 53. p. 24-29.

Leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

 1. Stabingis, K. Dučinskas, L. Stabingienė, Comparison of spatial classification rules with different conditional distributions of class label, Nonlinear Analysis: Modeling and Control, Volume 19, No 1, p. 109-117, 2014. MII, Vilnius. ISSN 1392-5113.
 2. Dučinskas, L. Stabingienė, G. Stabingis. Image classification based on Bayes discriminant functions. In Proceedings of the 1th International Conference „Spatial Statistics 2011-Mapping Global Change“. Procedia Environmental Sciences, Volume 7, selected papers, 218-223, 2011.
 3. Dučinskas, L. Stabingienė, Expected Bayes Error Rate in Supervised Classification of Spatial Gaussian Data, INFORMATICA, Volume 22, No. 3, 371-381, 2011. ISSN 0868-4952.

Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose

 1. G. Stabingis, L. Stabingienė, Neighborhood scheme selection for classification with SCRD.
 2. G. Stabingis, L. Stabingienė, Application of spatial classification rules for remotely sensed images, Lietuvos matematikos rinkinys. Proc. of the Lithuanian Mathematical Society, Ser. B, 55:63–67,
 3. L. Stabingienė, Classification of the real remotely sensed image covered with clouds, Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai, Vilnius: VU l-kla; Volume 53, 117-122. 2012. ISSN 0132-2818.
 4. L. Stabingienė, G. Stabingis, K. Dučinskas, Comparison of the classification methods for the images modeled by Gaussian Random Fields, Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai, Vilnius: VU l-kla; Nr. 52, psl. 200-204. 2011. ISSN 0132-2818.

Metodinė medžiaga

 1. L. Stabingienė. Ekonometrika. Klaipėdos universitetas. 2015.

Leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

 1. G. Stabingis, K. Dučinskas, L. Stabingienė, Comparison of spatial classification rules with different conditional distributions of class label, Nonlinear Analysis: Modeling and Control, Volume 19, No 1, p. 109-117, 2014. MII, Vilnius. ISSN 1392-5113.
 2. Dučinskas, L. Stabingienė, G. Stabingis. Image classification based on Bayes discriminant functions. In Proceedings of the 1th International Conference „Spatial Statistics 2011-Mapping Global Change“. Procedia Environmental Sciences, Volume 7, selected papers, 218-223, 2011.

Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose

 1. G. Stabingis, Spatial classification rule with distance in three dimensional space, Lietuvos matematikos rinkinys. Proc. LMS, Ser. A, 57, 2016. ISSN 0132-2818. [Priimtas]
 2. G. Stabingis, J. Bernatavičienė, G. Dzemyda, D. Imbrasienė, A. Paunksnis. Automated Classification of Arteries and Veins in the Retinal Blood Vasculature. Computer data analysis and modeling. Theoretical & Applied Stochastics. Proceedings 11th International Conference. 2016. Minsk, Belarus.
 3. G. Stabingis, L. Stabingienė, Neighborhood scheme selection for classification with SCRD method, Lietuvos matematikos rinkinys. Proc. LMS, Ser. A, 56, 101–106, 2015. ISSN 0132-2818.
 4. G. Stabingis, L. Stabingienė, Application of spatial classification rules for remotely sensed images, Lietuvos matematikos rinkinys. Proc. of the Lithuanian Mathematical Society, Ser. B, 55:63–67, 2014. ISSN 0132-2818.
 5. Stabingienė, G. Stabingis, K. Dučinskas, Comparison of the classification methods for the images modeled by Gaussian Random Fields, Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai, Vilnius: VU l-kla; Nr. 52, psl. 200-204. 2011. ISSN 0132-2818.