LT   |   EN      Mano KU   |   

Katedros darbuotojų mokslinės veiklos kryptys: informacinių – techninių sistemų (verslo, medicinos, telekomunikacijų, transporto ir logistikos, paskirstytų, mobiliųjų sistemų) imitacinis modeliavimas, projektavimas bei kūrimas, ekologinių, ekonominių, fiziologinių ir techninių sistemų matematinis modeliavimas, statistinė erdvės-laiko duomenų analizė ir matematinis modeliavimas, diferencialinės lygtys su vėlavimu.

Moksliniais tyrimais Informatikos ir statistikos katedra sėkmingai įsijungia į bendrą Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete vykdomą mokslinių tyrimų programą „Jūrinio klasterio (technologijų) darnios plėtros tyrimai“.

 • Ilona Rupšienė – Brauklytė. Technologijos mokslai, informatikos inžinerijos daktaro disertacija „Generatyvinių mokymo(si) objektų kūrimo metodai, pagrįsti aukšto lygmens abstrakcijomis“, 2009 m. Vadovas – prof. habil. dr. V. Štuikys (KTU).
 • Raimundas Steponavičius. Fiziniai mokslai, daktaro disertacija „Šviesą sklaidančių terpių kiekybinė cheminė analizė, taikant šviesos sklidimo teoriją nepageidautinų daugkartinės fotonų sklaidos efektų eliminavimui“, 2010 m. Newcastle universitetas (Jungtinė Karalystė).
 • Žilvinas Vaira. Technologijos mokslai, informatikos inžinerijos kryptis (07 T) daktaro disertacija „Aspektinio projektavimo šablonų tyrimas, tobulinimas ir kūrimas“ (anglų k.), 2012 m. Vadovas – prof. dr. (HP) Albertas Čaplinskas (MII).
 • Lijana Stabingienė. Fizinių mokslų srities informatikos mokslo krypties (09 P) daktaro disertacija „Vaizdų analizė naudojant bajeso diskriminantines funkcijas“, 2012 m. (VU, MII eksternu). Vadovas – konsultantas prof. dr. Kęstutis Dučinskas).
 • Laura Paulionienė. Fiziniai mokslai, matematika (01 P) daktaro disertacija „ Erdvės – laiko duomenų statistinis modeliavimas, pagrįstas laiko eilučių parametrų erdviniu interpoliavimu“, 2013 m. (VU eksternu). Vadovas – konsultantas prof. dr. K. Dučinskas).
 • Jurij Tekutov. Fizinių mokslų srities informatikos mokslo krypties (09 P) daktaro disertacija „Dalykinės srities žinių turinio atnaujinimo valdymo informacinių sąveikų pagrindu modelis“, 2013 m. Vadovas – prof. dr. Saulius Gudas (VU KHF), konsultantas – KU prof. dr. Vitalij Denisov.
 • Aleksas Narščius. Ekologinės informatikos srities daktaro disertacija „Vandens svetimkraščių rūšių informacinių sistemų kūrimas ir taikymas“, 2013 m. Vadovas – prof. dr. S. Oleninas (KU BPATPI).
 • Darius Drungilas. Technologijos mokslai, informatikos inžinerijos kryptis (07 T) daktaro disertacija „Afekto atpažinimo ir adaptyvaus paslaugų valdymo metodų integravimas uždaros aplinkos mikroklimato valdymo sistemoje“, 2014 m. Vadovai – prof. habil. dr. A. A. Bielskis (KU), vėliau – prof. dr. Dalė Dzemydienė (MII).
 • Gediminas Gricius. Fizinių mokslų srities informatikos mokslo krypties (09 P) daktaro disertacija „Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų išvystymas nedidelio našumo įterptinių sistemų integravimui”, 2015 m. Vadovė – prof. dr. Dalė Dzemydienė (MII).
 • Sergej Jakovlev. Transporto inžinerijos mokslo krypties (03 T) daktaro disertacija „Krovinių konteinerių patikros metodų ir procedūrų taikymo modeliavimas“, 2016 m. Vadovas – prof. dr. Arūnas Andziulis. Disertacija rengta 2011-2015 metais Klaipėdos universitete pagal suteiktą Vilniaus Gedimino technikos universitetui kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu ir Klaipėdos universitetu Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros teisę.
 • Mindaugas Kurmis. Informatikos inžinerijos krypties (07 T) disertacija „Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos automobilių komunikacijos tinkluose galimybių išvystymas“, 2016 m. Vadovė – prof. dr. Dalė Dzemydienė (MII).
 • Tomas Eglynas. Technologijos mokslai, transporto inžinerija (03T). Daktaro disertacija „Jūriniame intermodaliniame terminale naudojamų išmaniųjų krovos technologijų kūrimas ir tyrimas“, 2017 m. Disertacija rengta 2012–2017 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vadovas – prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU).
 • 2011 m. Pirmoje Erdvinės Statistikos (Spatial Statistics) konferencijoje, kuri vyko kovo mėn. Enchedeje (Olandija), prof. dr. K. Dučinskas skaitė 2 pranešimus. Jų pagrindu buvo išspausdinti 2 straipsniai Elsevier leidykloje leidžiamame žurnale Procedia Environmental Sciences. K. Dučinskas buvo vienintelis atstovas iš Baltijos valstybių.
 • 2011 m. 3-ioje Šiaurės-Baltijos šalių Biometrikos konferencijoje (NBBC11), kuri vyko birželio mėn. Turku (Suomija), prof. dr. K. Dučinskas skaitė pranešimą. K. Dučinskas buvo priimtas į Tarptautinę Biometrikos Asociaciją (IBS).
 • 2011 m. Kasmetinėje Europos Geostatistikos Forumo (European Forum for Geostatistics) konferencijoje, kuri vyko spalio mėn. Lisabonoje (Portugalija), prof. dr. K. Dučinskas skaitė mokslinį pranešimą “Land Cover Geostatistical Classification for Remote Sensing“. Šioje konferencijoje K. Dučinskas buvo vienintelis Lietuvos atstovas.
 • 2011 m. birželio mėn. tarptautinėje konferencijoje “The 9-th Tartu Conference on multivariate statistics“, kuri vyko Tartu (Estija), lekt. L. Dreižienė skaitė pranešimą.
 • 2011 m. liepos mėn. doc. dr. V. Bulbenkienė, lekt. D. Adomaitis ir asist. S. Jakovlev dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “The International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC 2011)“, vykusioje Ostravoje (Čekija). Skaitytas pranešimas tema “Mobile services providing devices rating based on priority settings in wireless communication systems“. Šioje konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš 26 šalių.
 • 2011 m. asist. dokt. S. Jakovlev dalyvavo San Franciske (JAV) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “The International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems“ (MEDES’11). Pranešimas ir straipsnis: Sergej Jakovlev, Violeta Bulbenkiene, Danielius Adomaitis, Arunas Andziulis. E-Services Providing Complex Containers Cargo Conditions Monitoring Information System.
 • 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS (E2011), May 17-19, 2011, Kaunas and Vilnius, Lithuania. Pranešimai ir straipsniai:
 • Bulbenkiene, G. Mumgaudis, A. Pecko, E. Zulkas, A. Sokolov. Energy Sub-Metering Data Acquisition System
 • Adomaitis, A. Andziulis, V. Bulbenkiene. Real Time Error Correction in Process Control Systems that Provide Mobile Services
 • Pareigis, A. Andziulis, V. Bulbenkiene, M. Kurmis, S. Jakovlev. Simulation of IEEE 802.16j Mobile Wimax Relay Network to Determine Best Modulation Zone to Deploy Relay Station.
 • 2011 m. prof. dr. A. Andziulis ir asist. dokt. S. Jakovlev dalyvavo Zakopanėje (Lenkija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “The 7th International Conference on New Electrical & Electronic Technologies & Their Industrial Implementation“ (NEET’11).
 • The 16th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS (E2012), 18-20 June, Palanga, Lithuania. Pranešimai ir straipsniai:
 • Lukosiunas, V. Bulbenkiene, A. Andziulis, J. Harja. 3D Model Optimization for Hybrid Layer Printing.
 • Sergej Jakovlev, Arūnas Andziulis, Violeta Bulbenkienė and others. Application of Statistical Quality Control Middleware Mechanism for the Evaluation of WSN Nodes Reliability.
 • BAASP 2012, Ventspils, Latvia, 2012, May. Pranešimas ir straipsnis: D. Drungilas, V. Bulbenkienė, T. Eglynas, J. Harja. Analysis and research of integration of different remote control methods and subsystems, for development of the distributed remote control radio telescope framework.
 • 2012 m. birželio mėn. Lietuvos matematikų draugijos 53-ioji konferencija vyko Klaipėdos universitete, Gamtos ir matematikos mokslų fakultete.
 • 2012 m. birželio mėn. Palangoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija “ELECTRONICS 2012“. Šioje konferencijoje dalyvavo prof. dr. A. Andziulis, doc. dr. V. Bulbenkienė, doc. dr. A. Stankus, asist. M. Kurmis, asist. Ž. Lukošius, studentai E. Lukošiūnas, E. Artemčiukas bei projekto LAT-LIT Cross border JRTC partneriai iš Ventspilio universiteto J. Harja ir A. Krauze. Buvo parengti ir perskaityti keturi pranešimai, kurie publikuojami moksliniame žurnale “Electronics and Electrical Engineering“.
 • The second International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC2012), Klaipėda, 2012, July 10-12. Pranešimas ir straipsnis: Violeta Bulbenkiene, Tomas Lenkauskas, Sergej Jakovlev, Gintautas Mumgaudis, Gintaras Pridotkas. Energy Loss Model in a Wireless Sensor Network.
 • 2012 m. liepos mėn. Klaipėdos universiteto Aula Magna korpuse vyko tarptautinė mokslinė konferencija “The Second International Conference on Digital Information Processing and Communications“ (ICDIPC2012), skirta pristatyti naujausius pasiekimus skaitmeninės informacijos apdorojimo ir ryšių srityse. Konferencijos organizatoriai: The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC), Klaipėdos universitetas bei IEEE Lithuania Section. Konferencijoje dalyvavo 19 šalių atstovai (JAV, Japonijos, Malaizijos, Italijos, Suomijos, Vokietijos ir kt.). Šioje konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė doc. dr. V. Bulbenkienė, doktorantai S. Jakovlev, T. Lenkauskas.
 • 18th International Conference ELECTRONICS 2014 Palanga, Lithuania,  16th – 18th June 2014. Pranešimas ir straipsnis: V. Bulbenkiene, R. Didziokas, A. Pecko, I. Antonov. Research of Lithium Iron Phosphate batteries discharge process and theoretical calculation of their characteristics.
 • 2015 m. vasario mėn. Jurij Tekutov. Tarptautinė konferencija „Matematikos paslapčių suvokimas: protu, rankomis ir širdimi“.
 • 2015 m. vasario mėn. Jurij Tekutov. XII matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė mokslinė metodinė-praktinė konferencija „Matematikos, informacinių technologijų mokytojų patirtis ir galimybės, siekiant mokinių geresnės mokymo(si) kokybės“.
 • 2015 m. birželio mėn. Prancūzija, Avignon. Lina Dreižienė. Tarptautinė mokslinė konferencija “Error rates in multi-category classification of the spatial multivariate Gaussian data. Spatial statistics 2015: Emerging Patterns“.
 • 2015 m. birželio mėn. Prancūzija, Avignon. Laura Šaltytė. Tarptautinė mokslinė konferencija “Spatio temporal modelling of wind speed in Lithuania. Spatial statistics 2015: Emerging Patterns“.
 • 2015 m. rugsėjo mėn. Čekija. Tarptautinė konferencija “Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2015(KTTO-2015)“. Arūnas Andziulis, Darius Drungilas, Vitalij Glazko, Edmundas Kiseliovas. Resource Saving Approach Of Visual Tracking Fiducial Marker Recognition For Unmanned Aerial Vehicle.
 • 2015 m. spalio mėn. Jurij Tekutov. XI tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija “Sustainable Regional Development: Economical, Management and Technological Possibilities 2015“.
 • 2015 m. gruodžio mėn. Londonas. Prof dr. K. Dučinskas ir lekt. L. Dreižienė. Tarptautinė mokslinė konferencija “The 8th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics)“. Classification of Gaussian Markov random field observations based on Bayes discriminant functions Abstracts of Working Group on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2015) http://www.cmstatistics.org/CMStatistics2015 Senate House & Birkbeck University of London, UK 12 – 14 December 2015, page 73.