LT   |   EN      Mano KU   |   
Katedros vedėjas, programos vadovas, profesorius

Informacinių sistemų inžinerija – II pakopa (LT; NL).

Dėstomi dalykai:

Kompiuterių elektronika.
Mikrograndynai ir nanotechnologijos.
Taikomųjų tyrimų metodologija.
Mokslinių tyrimų metodologija.
Technologinių procesų optimizavimas ir valdymas.
Vadovauja magistro darbų ir daktaro disertacijų rengimui.

Kontaktai: (8 46) 39 86 78
El. paštas

Programų vadovas, profesorius

Geoinformatika – II pakopa (LT; NL).
Informacijos sistemos – II pakopa (LT; NL).

Dėstomi  dalykai:

Specialybės įvadas (įvadas į programavimą).
Objektinis programavimas.
Duomenų struktūros ir algoritmai.
Algoritmų teorija.
Ekologinė informatika (anglų k.).
Ekologinė informatika.
Tiriamasis (projektinis) darbas 3.
Modernioji programų inžinerija.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: (8 46)  39 88 21
El. paštas

Programos vadovas, docentas

Informatika – I pakopa (LT; NL; specializacijos – programų sistemų kūrimas, išmaniųjų sistemų kūrimas).

Dėstomi  dalykai:

Įterptinių sistemų programavimas.
Specialybės įvadas.
Tinklapių kūrimas.
Tinklapių projektavimas ir programavimas.
Vadovauja baigiamiesiems ir kursiniams darbams.

El. paštas

Programų vadovė, lektorė

Taikomoji statistika – I pakopa (LT; NL).
Statistika ir operacijų tyrimas – II pakopa (LT; NL).
Matematika – I pakopa (LT; NL).

Dėstomi  dalykai:

Atsitiktiniai procesai.
Statistika.
Geostatistikos metodai (SP).
Ekologinių procesų modeliavimas.
Statistinių analizės metodų taikymas ekonomikoje (SP).
Mokslinis darbas 2.

El. paštas

Programos vadovas, docentas

Informatikos inžinerija – I pakopa (LT, EN; NL, I; specializacija – robotų programų inžinerija).

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinės kompiuterinės grafikos programos.
Kompiuterių architektūra.
Debesų kompiuterija ir virtualizavimas.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

ISK administratorė

Kontaktai: (8 46) 39 89 86

El. paštas

Profesorius

Dėstomi  dalykai:

Tiesiniai modeliai statistikoje.
Mokslinis darbas 1.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Profesorius

Dėstomi  dalykai:

 

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Informacinės technologijos ir operacinės sistemos.
Logikos pagrindai ir diskretinė matematika.
Taikomųjų tyrimų metodologija.
Žmogaus ir kompiuterių sąveika.
Projektų ir kokybės vadyba.
Diskrečioji matematika ir algoritmų teorija.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Geografinės informacinės sistemos.
Erdvinė statistika.
Mokslinis darbas.
Duomenų rinkimo ir apdorojimo sistemos.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Matematinis inžinerinių sistemų modeliavimas.
Moksliniai tyrimai ir inovacijos.
Mokslinis tiriamasis darbas.
Fizika.
Inžinerinių skaičiavimų programinė įranga.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Automatinio valdymo sistemų modeliavimas.
Dirbtinis intelektas informacinėse sistemose.
Intelektika.
Kompiuterinių sistemų inžinerija.
Objektinis programavimas.
Pažangaus valdymo sistemos.
Skaitmeninės valdymo sistemos.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Aukštoji matematika 1.
Aukštoji matematika 2.
Aukštoji matematika 3.
Aukštoji matematika 4.
Pakeičiamumas ir matavimai su KP.
Skaitiniai inžinerijos metodai.
Technologinių procesų optimizavimas ir valdymas.
Pakeičiamumas, metrologija ir standartizacija.

El.paštas

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Operacijų tyrimas ir valdymas.
Informacinių technologijų taikymas sporte.
Signalų analizė.
Tikimybių teorija ir statistinė duomenų analizė.
Informacinės technologijos.
Informacinės technologijos ir operacinės sistemos.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Tinklinis programavimas.
Kompiuterinė statistika hidrologijoje.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Aukštoji matematika 1.
Aukštoji matematika 2.

El.paštas

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Tikimybių teorija ir statistika.
Tikimybių teorija ir matematinė statistika.
Teoriniai informatikos skyriai.
Ekonometrija.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Informacinės technologijos.
Kompiuterių sistemų inžinerija.
Inžinerinė grafika.
Profesinės veiklos praktika.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Sistemų teorija ir Case technologijos.
Programavimo kalbos.
Programų sistemų inžinerijos pagrindai.
Programavimo įvadas.
Organizacijų veiklos modeliavimas.
Mokslinis tiriamasis darbas 1.
Mokslinis tiriamasis darbas 2.
Mokslinė praktika.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Informatika.
Operacinės sistemos.
Asemblerinis programavimas ir valdymas.
Informacinės technologijos.
Ekonominės informacijos sistemos.
Informacinės technologijos socialiniuose moksluose.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Erdvinė statistika.
Biostatistika (SP).
Aukštoji matematika 2.
Socialinė statistika.
Ekonominė statistika (SP).
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Taikomoji matematika su statistikos pagrindais.
Taikomoji matematika.
Aukštoji matematika.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Analoginė ir skaitmeninė elektronika.
Skaitmeninių grandinių projektavimas.

El. paštas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Kompiuterių tinklai ir internetas.
Pažangūs algoritmai ir jų sudėtingumas.
Informacijos sistemų sauga.
Programavimas. NET.
Vadovauja bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El.paštas

Asistentas

Dėstomi  dalykai:

Asistentas

Dėstomi  dalykai:

Duomenų struktūros ir algoritmai.
Inžinerinių sistemų duomenų bazės.
Programų kūrimo kursinis darbas.

El. paštas

Asistentas

Dėstomi  dalykai:

Tinklapių kūrimas.
Kompiuterinė grafika.
Tinklapių dizainas ir skaitmeninė grafika.
Integruotų sistemų kūrimas (Java).
Kompiuterių architektūra.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas