LT   |   EN      Mano KU   |   

Katedros dėstytojų konsultacijų laikas 

 

 

 

Prof. dr. Arūnas Andziulis 

Katedros vedėjas, programos vadovas, profesorius

Informacinių sistemų inžinerija – II pakopa (LT; NL).

Dėstomi  dalykai:

Kompiuterių elektronika.
Mikrograndynai ir nanotechnologijos.
Taikomųjų tyrimų metodologija.
Mokslinių tyrimų metodologija.
Technologinių procesų optimizavimas ir valdymas.
Vadovauja magistro darbų ir daktaro disertacijų rengimui.

Kontaktai: (8 46)  39 86 78
El. paštas

 

Prof. dr. Vitalij Denisov 

Programų vadovas, profesorius

Geoinformatika – II pakopa (LT; NL).
Informacijos sistemos – II pakopa (LT; NL).

Dėstomi  dalykai:

Specialybės įvadas (įvadas į programavimą).
Objektinis programavimas.
Duomenų struktūros ir algoritmai.
Algoritmų teorija.
Ekologinė informatika (anglų k.).
Ekologinė informatika.
Tiriamasis (projektinis) darbas 3.
Modernioji programų inžinerija.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: (8 46)  39 88 21
El. paštas

 

Doc. dr. Gediminas Gricius

Programos vadovas, docentas

Informatika – I pakopa (LT; NL; specializacijos – programų sistemų kūrimas, išmaniųjų sistemų kūrimas).

Dėstomi  dalykai:

Įterptinių sistemų programavimas.
Specialybės įvadas.
Tinklapių kūrimas.
Tinklapių projektavimas ir programavimas.
Vadovauja baigiamiesiems ir kursiniams darbams.

El. paštas

 

kurmis

Doc. dr. Mindaugas Kurmis

Programos vadovas, docentas

Informatikos inžinerija – I pakopa (LT, EN; NL, I; specializacija – robotų programų inžinerija).

Dėstomi  dalykai:

Inžinerinės kompiuterinės grafikos programos.
Kompiuterių architektūra.
Debesų kompiuterija ir virtualizavimas.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

Lekt. dr. Laura Šaltytė-Vaisiauskė

Programų vadovė, lektorė

Taikomoji statistika – I pakopa (LT; NL).
Statistika ir operacijų tyrimas – II pakopa (LT; NL).
Matematika – I pakopa (LT; NL).

Dėstomi  dalykai:

Atsitiktiniai procesai.
Statistika.
Geostatistikos metodai (SP).
Ekologinių procesų modeliavimas.
Statistinių analizės metodų taikymas ekonomikoje (SP).
Mokslinis darbas 2.

El. paštas

 

 

Prof. dr. Kęstutis Dučinskas

Profesorius

Dėstomi  dalykai:

Tiesiniai modeliai statistikoje.
Mokslinis darbas 1.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

 

Prof. dr. Olegas Ramašauskas

Profesorius

Dėstomi  dalykai:

Kompiuterinė grafika.
Kompiuterių architektūra.
Kompiuterių tinklai ir inf. sauga.
Robotika ir mechatronika.
Kompiuterių tinklai.
Baigiamoji praktika.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

vasilecas

Prof. dr. Olegas Vasilecas

Profesorius

Dėstomi  dalykai:

Šiuolaikinės duomenų bazės.
Mokslinių tyrimų metodika ir tiriamasis darbas.
Integruotas duomenų valdymas ir geoduomenų saugyklos.
Informacinių sistemų inžinerija.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 


andziuliene

Doc. dr. Beatričė Andziulienė

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Informacinės technologijos ir operacinės sistemos.
Logikos pagrindai ir diskretinė matematika.
Taikomųjų tyrimų metodologija.
Žmogaus ir kompiuterių sąveika.
Projektų ir kokybės vadyba.
Diskrečioji matematika ir algoritmų teorija.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „dr. Dalia Baziukaitė“

Doc. dr. Dalia Baziukė

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Matematinė logika.
Ekologinė informatika.
Mašininio mokymo teorija.
Mokslinio tyrimo metodika ir tiriamasis darbas.
Statistinė duomenų bazė ir žinių gavimas.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El.paštas

 

 

Doc. dr. Ingrida Borisenko

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Geografinės informacinės sistemos.
Erdvinė statistika.
Mokslinis darbas.
Duomenų rinkimo ir apdorojimo sistemos.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

bulbenkiene

Doc. dr. Violeta Bulbenkienė

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Matematinis inžinerinių sistemų modeliavimas.
Moksliniai tyrimai ir inovacijos.
Mokslinis tiriamasis darbas.
Fizika.
Inžinerinių skaičiavimų programinė įranga.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

Doc. dr. Darius Drungilas

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Automatinio valdymo sistemų modeliavimas.
Dirbtinis intelektas informacinėse sistemose.
Intelektika.
Kompiuterinių sistemų inžinerija.
Objektinis programavimas.
Pažangaus valdymo sistemos.
Skaitmeninės valdymo sistemos.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

Doc. dr. Rasa Grigolienė

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Aukštoji matematika 1.
Aukštoji matematika 2.
Aukštoji matematika 3.
Aukštoji matematika 4.
Pakeičiamumas ir matavimai su KP.
Skaitiniai inžinerijos metodai.
Technologinių procesų optimizavimas ir valdymas.
Pakeičiamumas, metrologija ir standartizacija.

El.paštas

 

 

Doc. dr. Gintautas Gudynas

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Abstrakčioji algebra ir geometrija.
Matematinė analizė 2.
Sistemotyra.
Matematinės fizikos lygtys.
Optimalių sprendimų teorija.
Funkcinė analizė.
Operacijų tyrimas.
Mokslinis darbas 1.
Mokslinis darbas 2.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El.paštas

 

jakovlev

Doc. dr. Sergej Jakovlev

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Operacijų tyrimas ir valdymas.
Informacinių technologijų taikymas sporte.
Signalų analizė.
Tikimybių teorija ir statistinė duomenų analizė.
Informacinės technologijos.
Informacinės technologijos ir operacinės sistemos.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

 

Doc. dr. Aleksas Narščius

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Tinklinis programavimas.
Kompiuterinė statistika hidrologijoje.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „gintaras pridotkas“

Doc. dr. Gintaras Pridotkas

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Aukštoji matematika 1.
Aukštoji matematika 2.

El.paštas

 

Doc. dr. Lijana Stabingienė

Docentė

Dėstomi  dalykai:

Tikimybių teorija ir statistika.
Tikimybių teorija ir matematinė statistika.
Teoriniai informatikos skyriai.
Ekonometrija.

El. paštas

 

 

Doc. dr. Aidas Šmaižys

Docentas

Dėstomi  dalykai:

Programų sistemų inžinerija.
Vadovauja baigiamiesiems ir kursiniams darbams.

El.paštas

 

Lekt. dr. Tomas Eglynas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Informacinės technologijos.
Kompiuterių sistemų inžinerija.
Inžinerinė grafika.
Profesinės veiklos praktika.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

 

Lekt. dr. Natalija Juščenko

Lektorė  

Dėstomi  dalykai:

Duomenų bazės.
Imitacinis modeliavimas.
Bakalauro baigiamasis darbas.
Baigiamųjų bakalaurų darbų recenzavimas.
Dalyvavimas baigiamųjų bakal. darbų komisijoje.
Sistemotyra ir matemat. modeliavimas.
Aplinkos fizika ir modeliavimas.
Tiriamasis (projektinis) darbas 2.

 El. paštas

 

Lekt. dr. Jurij Tekutov

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Sistemų teorija ir Case technologijos.
Programavimo kalbos.
Programų sistemų inžinerijos pagrindai.
Programavimo įvadas.
Organizacijų veiklos modeliavimas.
Mokslinis tiriamasis darbas 1.
Mokslinis tiriamasis darbas 2.
Mokslinė praktika.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

 

Lekt. Ramūnas Baužinskas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Informatika.
Operacinės sistemos.
Asemblerinis programavimas ir valdymas.
Informacinės technologijos.
Ekonominės informacijos sistemos.
Informacinės technologijos socialiniuose moksluose.

El. paštas

 

 

Lekt. dokt. Lina Dreižienė

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Erdvinė statistika.
Biostatistika (SP).
Aukštoji matematika 2.
Socialinė statistika.
Ekonominė statistika (SP).
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

Lekt. dokt. Marta Karaliutė

Lektorė

Dėstomi  dalykai:

Taikomoji matematika su statistikos pagrindais.
Taikomoji matematika.
Aukštoji matematika.

El. paštas

 

 

lukosius

Lekt. dokt. Žydrūnas Lukošius

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Analoginė ir skaitmeninė elektronika.
Skaitmeninių grandinių projektavimas.

El. paštas

 

 

Lekt. dokt. Julius Venskus

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Kompiuterių tinklai ir internetas.
Pažangūs algoritmai ir jų sudėtingumas.
Informacijos sistemų sauga.
Programavimas. NET.
Vadovauja bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El.paštas

 

 

Asist. dokt. Natalija Čerkasova

Asistentė

Dėstomi  dalykai:

Imitacinis modeliavimas.

El.paštas

 

 

 

Asist. dokt. Mindaugas Jusis

Asistentas

Dėstomi  dalykai:

Duomenų struktūros ir algoritmai.
Inžinerinių sistemų duomenų bazės.
Programų kūrimo kursinis darbas.

El. paštas

 

 

Asist. dokt. Viktorija Rukšėnienė

Asistentė

Dėstomi  dalykai:

Biometrija.
Aukštoji matematika 1.
Statistika (taikomoji).
Atsitiktiniai procesai.
Tikimybių teorija ir matematinė statistika.
Statistika.
Baigiamoji praktika.
Kursinis darbas.

El. paštas 

 

Asist. dokt. Giedrius Stabingis

Asistentas

Dėstomi  dalykai:

Tinklapių kūrimas.
Kompiuterinė grafika.
Tinklapių dizainas ir skaitmeninė grafika.
Integruotų sistemų kūrimas (Java).
Kompiuterių architektūra.
Vadovauja baigiamiesiems darbams.

El. paštas

 

 

 

brazdeikiene

Laimutė Brazdeikienė

ISK administratorė

El. paštas

 

 

Vaclovas Šakalys

Vyr. laborantas

El. paštas