LT   |   EN      Mano KU   |   

Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Informatikos ir statistikos katedra įsteigta 2015 metais sujungus Informatikos, Informatikos inžinerijos, Matematikos ir statistikos katedras.

Naujoje katedroje susiformavo stiprus daugiaprofilinis dėstytojų ir tyrėjų kolektyvas, jungiantis daigiametę akademinę ir technologinę patirtį turinčius brandžius profesorius ir docentus su  jaunais entuziastingais lektoriais, asistentais ir doktorantais. Tai leidžia katedrai sėkmingai vykdyti dinamiškas ir kūrybiškas studijas, kurios ne tik prisideda prie mokslo pažangos vystymo, naujų inovatyvių IT sprendimų kūrimo ir diegimo, bet ir garantuoja katedros absolventams plačias įdomaus ir kūrybiško darbo galimybes Lietuvos ir užsienio IT kompanijose, valstybinėse institucijose, įvairiose pramonės įmonėse ir švietimo įstaigose. Katedros absolventai taip pat sėkmingai kuria savo verslą, jie yra įkūrę daugiau kaip 10 IT įmonių ir 3 startuolių kompanijas.

Šiuo metu katedra kuruoja visų trijų pakopų studijas: bakalauro – Informatikos inžinerija (NL, I), Informatika (NL), Kompiuterinė duomenų analitika (NL); magistro – Informacijos sistemos, Techninių informacinių sistemų inžinerija, Geoinformatika, Statistika ir operacijų tyrimas. Doktorantūros studijos vykdomos tiek KU, tiek kitose institucijose: Ekologija ir aplinkotyra (Geoinformatikos ir ekoinformatikos kryptys – KU), Transporto inžinerija (jungtinė su VGTU), Informatika ir Informatikos inžinerija (VU MII).

Katedros mokslininkai, įtraukdami visų studijų pakopų studentus, dalyvauja tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose (drauge su Lietuvos, Latvijos, Italijos, Didžiosios Britanijos ir Ukrainos universitetų mokslininkų kolektyvais). Kolektyvo nariai taip pat aktyviai dalyvauja konferencijose, seminaruose, KU Jaunųjų mokslininkų mokyklos sekcijose, dėsto Robotikos ir Nacionalinėje moksleivių akademijose, nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudami įvairiuose mokymuose, aktyviai bendradarbiauja su verslo įmonėmis ir organizacijomis, atstovauja KU įvairių lygių organizacijose ir komitetuose (pasaulio ir nacionaliniuose), recenzuoja tarptautinio lygio publikacijas ir kt. Katedros moksliniai darbai kasmet pristatomi šalies ir užsienio mokslinėse konferencijose ir spausdinami prestižinėje mokslinėje spaudoje.

Katedra yra ilgametė aktyvi Europos universitetų Erasmus+ programos dalyvė – vyksta studentų ir dėstytojų mainai tarp skirtingų Europos šalių universitetų (Vokietija, Ispanija, Portugalija, Italija, Latvija ir kt.).