Asmeninį paskaitų tvarkaraštį galite stebėti ir naujai įdiegtoje Paskaitų tvarkaraščių informacinėje sistemoje (KU PTIS http://istc.ku.lt/ptis).
Prisijungiantys studentai arba dėstytojai, kurie Virtualiojoje mokymosi aplinkoje (VMA http://vma.ku.lt) jungiatės vardas.pavarde vardu, prie KU PTIS junkitės tais pačiais duomenimis. Likusieji, kurie neturite vardas.pavarde prisijungimo vardo, kreipkitės paskaitu.tvarkarasciai@ku.lt paštu dėl prieigos suteikimo.

Kai kurie, pasirenkamieji dalykai nebūna priskirti asmeniškai, todėl tvarkaraščiuose būna neatitikimų. Jeigu pastebite neatitikimus, prašome pranešti administratorius.jtgmf@ku.lt

2017/2018 studijų metų rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai *

Ekologijos ir aplinkos valdymo (EK),
Biologijos (BI),
Hidrologijos ir okeanografijos (HO),
Matematikos (MT) ir
Informatikos (IN) programų paskaitų tvarkaraščiai:

Aplinkos (AI),
Chemijos (CI),
Elektros (EI),
Jūrų uosto (JUI),
Jūrų transporto (JTI)
Laivo (LI),
Mechanikos (MI),
Statybos (SI),
Suskystintų gamtinių dujų terminalų (SGD) ir
Informatikos (II) inžinerijų programų:

2017/2018 studijų metų rudens semestro katedrų konsultavimo laikai

2017/2018 studijų metų pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai *

Ekologijos ir aplinkos valdymo (EK),
Biologijos (BI),
Hidrologijos ir okeanografijos (HO),
Informatikos (IN) programų paskaitų tvarkaraščiai:

Aplinkos (AI),
Chemijos (CI),
Elektros (EI),
Jūrų uosto (JUI),
Jūrų transporto (JTI)
Laivo (LI),
Mechanikos (MI),
Statybos (SI),
Suskystintų gamtinių dujų terminalų (SGD) ir
Informatikos (II) inžinerijų programų:

* Tvarkaraščiuose gali būti pakeitimų

Ištęstinių studijų žiemos paskaitų sesija vyks 2018 m. sausio 2 – 19 d.

Galimi tvarkaraščio pakeitimai, stebėkite tvarkaraščius iki pat sesijos.

2017/2018 studijų metų rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai

Ekologijos ir aplinkotyros,
Geoinformatikos,
Ichtiologijos ir žuvininkystės,
Informacijos sistemų,
Jūrų hidrologijos,
Statistikos ir operacijų tyrimo programų:

Gamybos inžinerijos,
Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemų,
Jūros aplinkos inžinerijos,
Jūrų uostų valdymo,
Laivyno techninės eksploatacijos,
Laivyno techninės eksploatacijos valdymo,
Laivų projektavimo ir statybos,
Naftos technologinių procesų,
Techninių sistemų inžinerijos,
Uosto statinių programų:

2017/2018 studijų metų pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

Ekologijos ir aplinkotyros,
Geoinformatikos:

Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemų,
Jūrų uostų valdymo,
Laivyno techninės eksploatacijos valdymo,
Laivų projektavimo ir statybos,
Naftos technologinių procesų,
Techninių sistemų inžinerijos:

Priklausomai nuo studijų formos, paskaitos vyksta viso semestro metu arba ištęstinių studijų paskaitų-egzaminų sesijų metu.

Ištęstinės studijų formos Integruotos inžinerijos programos 2 semestro paskaitos vyks 2018 m. sausio 2 –19 d.

Paskaitų tvarkaraštyje galimi pakeitimai. Stebėkite tvarkaraščius iki pat sesijos.

2017-2018 s. m. rudens semestro egzaminų sesija vyks 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 19 d.

Bakalauro studijų egzaminai

Ekologijos ir aplinkos valdymo (EK),
Biologijos (BI),
Hidrologijos ir okeanografijos (HO),
Matematikos (MT) ir
Informatikos (IN) programų paskaitų tvarkaraščiai:

Aplinkos (AI),
Chemijos (CI),
Elektros (EI),
Jūrų transporto energetikos (JTE),
Jūrų uosto (JUI),
Laivo (LI),
Mechanikos (MI),
Statybos (SI) ir
Informatikos (II) inžinerijų programų:

Magistrantūros studijų egzaminai

Ekologijos ir aplinkotyros,
Geoinformatikos,
Ichtiologijos ir žuvininkystės,
Informacijos sistemų,
Jūrų hidrologijos,
Statistikos ir operacijų tyrimo programų:

Jūros aplinkos inžinerijos,
Jūrų uostų valdymo,
Laivyno techninės eksploatacijos,
Laivyno techninės eksploatacijos valdymo,
Laivų projektavimo ir statybos,
Naftos technologinių procesų,
Perdirbimo pramonės inžinerijos,
Pramonės elektros įrangos ir automatikos,
Techninių sistemų inžinerijos,
Uosto statinių programų:

Informacija atnaujinta: Wednesday February 14th, 2018