LT   |   EN      Mano KU   |   

Tezės

 1. [Mickevičienė R.], Žukauskaitė A., [Turkina L.]. Laivų pertvarkymo technologijų poveikio aplinkai vertinimas // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 76-77, ISBN 978-9955-18-794-3.
 2. [Šateikienė D.], [Vintilas T.]. Balastinio vandens valymo deoksidacijos metodu analizė // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 79, ISBN 978-9955-18-794-3.
 3. [Šateikienė D.], Norkevičius L. Balastinio vandens valymo kavitacija analizė // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 80, ISBN 978-9955-18-794-3.
 4. [Šateikienė D.], [Rukaitė J.]. Balastinio vandens valymo chloravimo metodu analizė // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 163, ISBN 978-9955-18-794-3.
 5. [Narmontas D.], [Arlauskas S. J.]. Medinių elementų ir varžto sąlyčio įtakos jungties atspariui analizė // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 41, ISBN 978-9955-18-794-3.
 6. [Vasiljeva L.], [Faizrachmanova Ž.]. Naftos produktų vertikalaus rezervuaro modeliavimas // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 42, ISBN 978-9955-18-794-3.
 7. [Gudaitytė I.]. Pereinamųjų procesų įtaka transporto dyzelio energetiniams ir ekologiniams parametrams // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 50, ISBN 978-9955-18-794-3.
 8. [Žaglinskis J.]. Alternatyvių biodegalų panaudojimo dyzeliniuose varikliuose palyginamieji tyrimai // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 81, ISBN 978-9955-18-794-3.
 9. [Rapalis P.], Lebedeva G. Transporto paskirties dyzelinio variklio pereinamųjų režimų tyrimas eksploatacijos sąlygomis // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 82, ISBN 978-9955-18-794-3.
 10. [Daukšas K.], Andziulis A. Elektromagnetinis polių kalimo metodas ir įrenginys jo įgyvendinimui // Jūros mokslai ir technologijos- 2014. Konferencijos pranešimų santraukos. – 2014 balandžio 23-25 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 120, ISBN 978-9955-18-794-3.

 

Ataskaita

 1. [BarauskienėE.]. Specific ergonomic training for fishermen and other boat workers // EU_OSHA – European Agency for Safety and Health at Work. – 2010, p. 1-6, http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Buenas%20practicas/ficheros/TrainingfishermenworkersEn.pdf

Monografija

 1. [Turkina L.], Belova J. Морское судоходство: основы деятельности. – 2010, Ростов-на-Дону: Феникс; 329 с., ISBN 978-5-222-18024-2.
 2. [Paulauskas V.]. Optimalus uostas. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; 319 p., ISBN 978-9955-18-571-0.
 3. [Paulauskas V.]. Ships entering the Port. – 2013, Riga: Ltd N.I.M.S.; 240 p., ISBN 9984-679-71-3.
 4. [Paulauskas V.]. Jūrų transporto plėtra. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; 240 p., ISBN 978-9955-18-826-1.

Monografijos dalis

 1. [Mickevičienė R.]. Global competition in shipbuilding: trends and challenges for Europe // The economic geography of globalization. – 2011, Rijeka, Croatia, InTech; chapter 11, p. 201-222, ISBN 978-953-307-502-0.

Mokymo ir metodinė priemonė

 1. [Kučinskas S.]. Civilinė sauga. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, 98 p., ISBN 978-9955-18-523-9.
 2. Tuzikienė A., [Bernotienė I.], [Špedt Ž.]. Inžinerinės grafikos uždavinynas. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; pataisytas leidimas, 22 p.
 3. [Bernotienė I.], Tuzikienė A., [Špedt Ž.]. Inžinerinės grafikos uždavinynas (pataisytas leidimas). – 2011, Klaipėda: KU l-kla;
 4. [Bernotienė I.], Tuzikienė A., [Špedt Ž.]. Inžinerinės grafikos uždavinynas laivų energetinių įrenginių eksploatacijos specialybės studentams. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; 2 sąl.sp.l.
 5. [Bernotienė I.], Tuzikienė A., [Špedt Ž.]. Inžinerinė grafika (pataisytas leidimas). – 2013, Klaipėda: KU l-kla;
 6. [Bernotienė I.], Tuzikienė A., [Špedt Ž.]. Inžinerinė grafika neakivaizdinėms studijoms (pataisytas leidimas). – 2013, Klaipėda: KU l-kla;
 7. [Paulauskas V.], [Lukauskas V.], [Plačienė B.]. Magistro mokslinio ir baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Jūrų uosto valdymo studijų programa. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; 32 p., ISBN 978-9955-18-782-0.
 8. (Artur Kaulitzky) Uosto superstruktūros pagrindai. Kursini projekto metodiniai nurodymai (elektroninė versija).
 9. [Lebedevas S.], [Žaglinskis J.]. Laivų dyzelinių variklių motoriniai kenksmingų medžiagų emisijos išmetamosiose dujose mažinimo metodai. “Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos ir KP” (T455M003) dalyko laboratorinių darbų metodiniai nurodymai. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; 15 p., ISBN 978-9955-18-896-4.
 10. [Lebedevas S.], [Rapalis P.]. Vidaus degimo variklių darbo proceso parametrai. “Vidaus degimo variklių teorija ir konstrukcija su KP” (T000B140) dalyko laboratorinių darbų metodiniai nurodymai. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; 10 p., ISBN 978-9955-18-894-0.
 11. Lebedevas S. „Jūrų transporto inžinerija“ Specialybės bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai, 2016, 18 psl.

Mokomoji knyga

 1. [Vasiljeva L. A.]. Statybinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas. I dalis. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; 88 p., ISBN 978-9955-18-506-2.
 2. [Daukšas K.]. Laivo jėgainės sistemų hidraulinis skaičiavimas ir šilumokaičių parametrų patikrinimas. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; 70 p., ISBN 978-9955-18-535-2.
 3. Česnauskis M., Belakova O., Jankauskas A., Jonkus M., Kasparavičius L., Maksimavičius R., [Paulauskas V.], Požela A., Senčila V., Simanavičius R., Tarasevičius R., Treguba M., Vaišutis V., Začeckis R., Začeckis H. Mokomoji knyga vadovaujančio lygmens laivų mechanikams. Parengta pagal 1978 metų Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (SCTW 78) poskyrio A-II/2 reikalavimus. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; 496 p., ISBN 978-9955-18-548-2.
 4. [Česnauskis M.], Borovichinas V., Jacevičius M., Januškins V., Jonkus M., Kasparavičius L., Lukauskas I., Maksimavičius R., Mikaločius S., Nikolajus A., Senčila V., Solovjovs V., Tarasevičius R., Virkėtis A. Mokomoji knyga vadovaujančio lygmens laivų mechanikams. Parengta pagal 1978 metų Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (SCTW 78) poskyrio A-III/2 reikalavimus. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; 480 p., ISBN 978-9955-18-548-2.
 5. [Daukšas K.]. Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos. – 2013, Klaipėda: KU l-kla; 208 p., ISBN 978-9955-18-702-8.
 6. [Vasiljeva L. A.], Vasiljeva L. I. Statybinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas. II dalis. Mokomoji knyga Statybos inžinerijos specialybės neakivaizdinių studijų studentams, Laivo inžinerijos specialybės studijų studentams. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; 68 p., ISBN 978-9955-18-800-1.

Vadovėlis

 1. [Smailys V.], [Strazdauskienė R.], [Bereišienė K.]. Laivų aplinkos apsauga. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; 264 p., ISBN 978-9955-18-655-7 (21,52 sąl.sp.l.).
 2. [Paulauskas V.]. Tarptautinės laivų plaukiojimo taisyklės (Tarptautinės taisyklės, siekiant išvengti laivų susidūrimo). – 2013, Klaipėda: KU l-kla; 4-asis pataisytas ir papildytas leidimas; 156 p., ISBN 978-9955-18-708-0.
 3. [Urbas V.]. Laivų energetinių įrenginių eksploatacija. Laivų energetinių įrenginių automatizavimo sistemos. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; 269 p., ISBN 978-9955-18-813-1.

ISI straipsnis

 1. [Paulauskas V.]. Ship passing through straits // Transport. – 2010, Vilnius: VGTU l-kla; Nr. 25 (4), p. 345-351, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online).
 2. [Lebedevas S.], Lebedeva G., Sendzikienė E., Makarevičienė V. Investigation of the characteristics of multicomponent biodiesel fuel (D-FAME-E) for practical use in Lithuania // Energy & Fuels. – 2010, American Chemical Society Publications; Vol. 24, p. 1365-1373, ISSN 0887-0624.
 3. [Lebedevas S.], Lebedeva G., Makarevičienė V., Kazanceva I., Kazancev K. Analysis of the ecological parameters of the diesel engine powered with biodiesel fuel containing methyl esters from Camelina sativa oil // Transport. – 2010, Vilnius: VGTU l-kla; Nr. 25 (1), p. 22-28, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online).
 4. [Lebedevas S.], Lebedeva G., Sendzikienė E., Makarevičienė V. Investigation of the performance and emission characteristics of biodiesel fuel containing butanol under the conditions of diesel engine operation // Energy & Fuels. – 2010, American Chemical Society Publications; Vol. 24, p. 4503-4509, ISSN 0887-0624.
 5. [Paulauskas V.], Paulauskas D. Research on work methods for tugs in ports // Transport. – 2011, Vilnius: VGTU l-kla; Vol. 26 (3), p. 310-314, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online).
 6. [Lebedevas S.], Lebedeva G., [Bereišienė K.]. Modifying mathematical models for calculating operational characteristics of diesel engines burning RME biofuels // Transport. – 2011, Vilnius: VGTU l-kla; Vol. 26 (1), p. 50-60, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online).
 7. [Lebedevas S.], Lebedeva G., Pikūnas A., Spruogis B. A simultaneous parametric analysis of the in-cylinder processes for diesel engines // International Journal of Heavy Vehicle Systems. – 2011, Switzerland: Inderscience Enterprises Limited; Vol. 18, No. 1, p. 18-45, ISSN 1744-232X.
 8. [Paulauskas V.], Wijffels J. Quay walls mooring capacity increasing // Mechanika. – 2012, Kaunas: KTU; Vol. 18 (2), p. 214-219, ISSN 1392-1207.
 9. [Paulauskas V.], [Lukauskas V.], [Plačienė B.], [Barzdžiukas R.]. Ships leaving a port under emergency conditions // Transport. – 2012, Vilnius: VGTU; Taylor&Francis Group; Vol. 27 (4), p. 345-350, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online).
 10. [Lebedevas S.], Makarevičienė V., Sendžikienė E., [Žaglinskis J.]. Oxidation stability of biofuel containing Camelina sativa oil methyl esters and its impact on energy and environmental indicators of diesel engine // Energy Conversion and Management. – 2013, Elsevier; Vol. 65, p. 33-40, ISSN 0196-8904.
 11. [Lebedevas S.], Lebedeva G., [Gudaitytė I.]. Research of characteristics of working cycle of high-speed diesel engine operating on biofuels RME-E and D-RME-E. Part 1. Indicators of fuel injection system and indicative process // Transport. – 2013, Vilnius: VGTU; Taylor&Francis Group; Vol. 28 (2), p. 204-213, ISSN 1648-4142, e-ISSN 1648-3480.
 12. [Lebedevas S.], Lebedeva G., [Žaglinskis J.], [Rapalis P.], [Gudaitytė I.]. Research of characteristics of working cycle of high-speed diesel engine operating on biofuels RME-E and D-RME-E. Part 2. Indicators and characteristics of heat release in diesel cylinder // Transport. – 2013, Vilnius: VGTU; Taylor&Francis Group; Vol. 28 (3), p. 217-223, ISSN 1648-4142, e-ISSN 1648-3480.
 13. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.], [Maksimavičius R.], [Jonkus M.]. Hydrodynamic interactions between ships in narrow channels // Transport. – 2014, Vilnius: VGTU; Taylor&Francis Group; Vol. 29 (2), p. 212-216, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online).
 14. [Panasiuk I.], Lebedevas S. The assessment of the possibilities for the Lithuanian fleet to comply with new environmental requirements // Transport. – 2014, Vilnius: VGTU; Taylor&Francis Group; Vol. 29 (1), p. 50-58, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online).
 15. Žukauskaitė A., Abrutytė E., [Mickevičienė R.], Zabukas V., Paulauskienė T. Evaluation of NOx emission and dispersion from marine ships in Klaipeda sea port // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. – 2014, VGTU Press; Taylor&Francis Group; p. 1-10, ISSN 1648-6897, doi:10.3846/16486897.2014.892009
 16. [Bagočius V.], Zavadskas E. K., Turskis Z. Multi-person selection of the best wind turbine based on the multi-criteria integrated additive-multiplicative utility function // Journal of Civil Engineering and Management. – 2014, Vilnius: VGTU Press; Taylor&Francis Group; Vol. 20 (4), p. 590-599, ISSN 1392-3730, e-ISSN 1822-3605, doi:10.3846/13923730.2014.932836.
 17. [Bagočius V.], Zavadskas E. K., Turskis Z. Selecting a location for a liquefied natural gas terminal in the Eastern Baltic sea // Transport. – 2014, Vilnius: VGTU Press; Taylor&Francis Group; Vol. 29 (1), p. 69-74, ISSN 1648-4142, e-ISSN 1648-3480, doi:10.3846/16484142.2014.897996.
 18. [Bagočius V.], Zavadskas E. K., Turskis Z. Sequence determining of construction of the offshore wind farm construction applying permutation method // E & M Ekonomie a management. – 2014, Technicka univerzita v Liberci, Liberec, Czech Republic; Vol. 17, Iss. 3, p. 50-61, ISSN 1212-3609, DOI:10.15240/tul/001/2014-3-005.
 19. [Lebedevas S.], Lingaitis L. P., Liudvinavičius L. Evaluation of the operational reliability and forecasting of the operating life of the power train of the freight diesel locomotive fleet // Maintenance and Reliability. – 2014, Warsaw: Polish Maintenance Society; Vol. 16 (1), p. 73-79, ISSN 1507-2711.
 20. Makarevičienė V., [Lebedevas S.], [Rapalis P.], Gumbytė M., Skorupskaitė V., [Žaglinskis J.]. Performance and emission characteristics of diesel fuel containing microalgae oil methyl esters // Fuel. – 2014, Elsevier; Vol. 120, p. 233-239, ISSN 0016-2361.
 21. Panasiuk I., [Lebedevas S.]. The assessment of the possibilities for the Lithuanian fleet to comply with new environmental requirements // Transport. – 2014, Vilnius: VGTU; Taylor&Francis Group; Vol. 29 (1), p. 50-58, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online).
 22. [Lebedevas S.], Dailydka S., Jastremskas V., Vaičiūnas G. Research of the rational operational load of diesel locomotives // Maintenance and Reliability. – 2014, Warsaw: Polish Maintenance Society; Vol. 16 (4), p. 545-553, ISSN 1507-2711.
 23. [Panasiuk I.], [Turkina L.]. The evaluation of investments efficiency of SOx scrubber installation // Transportation Research Part D. – 2015, Elsevier; No. 40, p. 87-96, ISSN 1361-9209, http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2015.08.004
 24. [Šateikienė D.], Janutėnienė J., Bogdevičius M., [Mickevičienė R.]. Analysis into the selection of a ballast water treatment system // Transport. – 2015, Vilnius: VGTU; Taylor & Francis Group; Vol. 30 (2), p. 145-151, ISSN 1648-4142, e-ISSN 1648-3480, doi:10.3846/16484142.2015.1045025
 25. Zavadskas E. K., Turskis Z., [Bagočius V.]. Multi-criteria selection of a deep-water port in the Eastern Baltic Sea // Applied Soft Computing. – 2015, Elsevier; Vol. 26, p. 180-192, ISSN 1568-4946, http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2014.09.019
 26. [Lebedevas S.], Dailydka S., Jastremskas V., [Rapalis P.]. The influence of locomotive diesel engine transient operating modes on energy usage // Transportation Research Part D. – 2015, Elsevier; No. 34, p. 219-229, ISSN 1361-9209, http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2014.10.011
 27. Alfredas Rimkus, Justas Žaglinskis, Paulius Rapalis, Paulius Skačkauskas 2015. Research on the combustion, energy and emission parameters of diesel fuel and a biomass-to-liquid (BTL) fuel blend in a compression-ignition engine, Energy Conversion and Management Volume 106, 1109–1117. (IF=4,38)
 28. Lebedevas S., Lebedeva G., Kulmankov S., Sinitsyn V., Kulmankov S. S., Yakovlev S. The influence of the Fuel Spray Structures and Dynamics of its Formation on Surface Combustion of Biofuels in Diesel Engines//Transport, psl. 2-10, 2015, ISSN 1648-4142, (IF=1,081)
 29. Panasiuk I., Lebedevas S.,Čerka J. The Assessment Algorithm of Technological Flasibility of SOx Scrubber Installation//Transport. Praėjo recenzavimą. (IF=1,081). Spausdinamas on line 2016 01. Publikuojamas 2016 1 numeryje.
 30. Lebedevas S., Dailydka S., Rapalis P. Research of Energy Efficiency and reduction of Environment Pollution in Freight Rail Transportation. Transport. Praėjo recenzavimą. (IF=1,081). Spausdinamas online 2016 03. Publikuojamas 2016 2 numeryje.
 31. [Žaglinskis J.], Lukacs K., Bereczky A. Comparison of properties of a compression ignition engine operating on diesel-biodiesel blend with methanol additive // Fuel. – 2016, Elsevier; Vol. 170, p. 245-253, ISSN 0016-2361, http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2015.12.030
 32. [Panasiuk I.], [Lebedevas S.], [Čerka J.]. The assessment algorithm of technological feasibility of SOx scrubber installation // Transport. – 2016, Vilnius: VGTU; Taylor & Francis Group; p. 1-11, ISSN 1648-4142, e-ISSN 1648-3480, doi:10.3846/16484142.2016.1152298.
 33. [Lebedevas S.], Dailydka S., Jastremskas V., Rapalis P. Research of energy efficiency and reduction of environmental pollution in freight rail transportation // Transport. – 2016, Vilnius: VGTU; Taylor & Francis Group; Vol. , p. 1-11, ISSN 1648-4142, e-ISSN 1648-3480, doi:10.3846/16484142.2016.1230888
 34. [Šateikienė D.], Janutėnienė J., [Čerka J.]. Analysis of installing ballast water treatment equipment on bulk carriers // Transport. – 2016, Vilnius: VGTU; Taylor & Francis Group; p. 1-8, ISSN 1648-4142, e-ISSN 1648-3480, doi:10.3846/16484142.2016.1152596.
 35. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.], [Plačienė B.], [Lukauskas V.]. Optimize width of navigational channels and ships turning basins in ports // Transport. – 2016, Vilnius: Technika; vol. 31, iss. 1, p. 70-75, ISSN 1648-4142, DOI:10.3846/16484142.2015.1060632.

Straipsnis recenzuojamuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose

 1. Pivrikas V., [Barauskienė E.], Šimkutė V. Technogeninių stresorių įtaka laivyno darbuotojų sveikatai // Sveikatos mokslai. – 2010, Vilnius: UAB “Sveikatos mokslai”; t. 20, Nr. 4, p. 3326-3331, ISSN 1392-6373, http://www.sam.lt
 2. [Narmontas D.], Štuopys A. Cemento akmens luitai Kuršių nerijos kopgalyje: istorinis ir technologinis kontekstas // Mokslo ir technikos raida. – 2010, Vilnius: VGTU l-kla; Nr. 2 (2), p. 141-156, ISSN 2029-2430 (print), ISSN 2029-2449 (online).
 3. [Šateikienė D.], Pancerovas D. Just-in-time sistemos įdiegimo galimybės laivų statyboje // Jaunųjų mokslininkų darbai. – 2011, Šiauliai: ŠU l-kla; Nr. 2 (31), p. 182-188, ISSN 1648-8776.
 4. [Šateikienė D.], Kulevičius L. Naujų medžiagų panaudojimas laivų sistemų vamzdynams Lietuvoje // Jaunųjų mokslininkų darbai. – 2011, Šiauliai: ŠU l-kla; Nr. 2 (31), p. 176-181, ISSN 1648-8776.
 5. [Šateikienė D.]. Just-in-time aprūpinimo sistemos įtaka gamybos logistikai // Mokslas ir edukaciniai procesai. – 2011, Klaipėda: l-kla “Lucilijus”; Nr. 1 (14), p. 34-43, ISSN 1822-4644.
 6. [Panasiuk I.]. Laivo išmetamųjų dujų toksiškumo mažinimo problematika // Mokslas – Lietuvos ateitis. – 2012, Vilnius: VGTU; Nr. 4 (4), p. 366-369, ISSN 2029-2341 (print), ISSN 2029-2252 (online).
 7. [Žaglinskis J.], [Rapalis P.], Daukšys V. Daugiakomponenčių Camelina sativa ir rapso metilesterio biodegalų palyginamieji tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis. – 2012, Vilnius: VGTU; Nr. 4 (4), p. 391-396, ISSN 2029-2341 (print), ISSN 2029-2252 (online).
 8. [Šateikienė D.], Stanelytė D. Laivo balastinio vandens valymo metodų analizė ir parinkimo kriterijai // Jaunųjų mokslininkų darbai. – 2013, Šiauliai: ŠU; Nr. 1 (39), p. 138-142, ISSN 1648-8776.
 9. [Žaglinskis J.], Vėgneris R., Rimkus A., [Rapalis P.], Melaika M. Turbokompresorinės oro pripūtimo sistemos nesandarumo įtakos 1.9 TDI dyzelinio variklio išoriniams darbo parametrams tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis. – 2013, Vilnius: VGTU; Nr. 5 (5), p. 546-551, ISSN 2029-2341 (print), e-ISSN 2029-2252.
 10. [Panasiuk I.], Lebedevas S., Česnauskis M. Selection of exhaust scrubber: concept for optimal solution // Environmental Research, Engineering and Management (Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba). – 2014, KTU, VDU, ASU, KU, VU, ŠU, LEI, Inžinerinės ekologijos asociacija; Nr. 4 (70), p. 40-45, ISSN 1392-1649, e-ISSN 2029-2139, http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.70.4.7490
 11. [Žaglinskis J.], Lukacs K., Bereczky A., [Rapalis P.]. 1,9 TDI dyzelinio variklio šilumos išsiskyrimo parametrų nustatymo supaprastinimo tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis. – 2014, Vilnius: VGTU l-kla “Technika”; Nr. 6 (5), p. 570-576, ISSN 2029-2341, e-ISSN 2029-2252, http://dx.doi.org/10.3846/mla.2014.702
 12. Panasiuk I., [Lebedevas S.], [Česnauskis M.]. Selection of exhaust scrubber: concept for optimal solution // Environmental Research, Engineering and Management (Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba). – 2014, KTU, VDU, ASU, KU, VU, ŠU, LEI, Inžinerinės ekologijos asociacija; Nr. 4 (70), p. 40-45, ISSN 1392-1649, e-ISSN 2029-2139, http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.70.4.7490
 13. Šateikienė, D., Petkevičiūtė, L. Balastinio vandens valymo chloru poveikio laivų sistemai analizė. Verslo ir technologijų įžvalgos. ISSN 2351-5902. 2015, Nr.1(6), p.131-138.
 14. Šateikienė, D., Putrius, N. Balastinio vandens valymo ozonavimu poveikio laivo sistemai analizė. Verslo ir technologijų įžvalgos. ISSN 2351-5902. 2015, Nr.1(6), p.145-152.
 15. [Špedt Ž.], [Bernotienė I.], Djačkov V. Shipconstructor programinės įrangos naudojimas laivo korpuso konstrukcijų braižymui // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Konferencijų pranešimų medžiaga. – 2016, Akademija: ASU; p. 144-148, ISSN 2335-8661.
 16. Djačkov V., Čerka J., Mickevičienė R., Ašmontas Ž., Norkevičius L., Žapnickas T., Peilin Zhou. Optimization of Research Vessel‘s Hull Form by Using Numerical Simulation. – Ocean Engineering, 2016

Straipsnis recenzuojamuose leidiniuose

 1. [Paulauskas V.]. Ships turning basins in ports for big container vessels // Scientific Journals. Maritime University of Szczecin. – 2010, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; No. 20 (92), p. 102-106.
 2. [Paulauskas V.]. Ramps for ro-ro vessels in Baltic Sea // Scientific Journals. – 2012, Szczecin: Maritime University of Szczecin; Vol. 32 (104) z. 2, p. 148-151, ISSN 1733-8670.
 3. [Lebedevas S.], [Žaglinskis J.], Lebedeva G. 1Z 1.9 TDI dyzelio šilumos išsiskyrimo rodiklių eksperimentiniai ir matematinio modeliavimo tyrimai // Aleksandro Stulginskio Universiteto mokslo darbai. – 2012, Akademija: ASU l-kla; Nr. 44 (1-3), p. 232-241, ISSN 1392-1134.
 4. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.]. Ships entry into floating docks with tugs assistance // Marine Engineering Frontiers. – 2013, Science and Engineering Publishing Company; Vol. 1, Iss. 1, p. 13-18, ISSN 2327-722X (print), ISSN 2327-7653 (online).
 5. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.]. Passing ship’s influence on quay wall via moored to quay wall ships // International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT). – 2013, Vol. 3, Iss. 2, p. 233-236, e-ISSN 2277-3754, http://www.ijeit.com
 6. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.]. Navigational safety of LNG tankers in emergency situations // Scientific Journals Maritime University of Szczecin. – 2013, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe; Vol. 36 (108), Nr. 1, p. 121-124, ISSN 1733-8670.
 7. [Turkina L.], Belova J. G. Подходы к оценке продуктивности и эффективности деятельности морской компании // Балтийский экономический журнал. – 2013, Калининград: НОУ ВПО Балтийский институт экономики и финансов; Но. 2 (10), с. 68-73, ISSN 2073-3364.
 8. [Turkina L.], Belova J. G. Основные концепции деятельности судоходной компании // Балтийский экономический журнал. – 2013, Калининград: НОУ ВПО Балтийский институт экономики и финансов; Но. 2 (10), с. 102-106, ISSN 2073-3364.
 9. [Mickevičienė R.]. Maritime technology industry – to fit for the green future // Baltic Rim Economies. Quarterly Review. – 2012, Pan-European Institute; Iss. 5, p. 11.
 10. Arnas Šniukas, Jevgenija Rutė (2015) Types of foundation features selection in construction. Journal of Management. Vadyba, 2015 Vol. 26(1) : 109-115, ISSN 1648-7974 print/ISSN 2424-399X online.
 11. Lebedevas S., Lebedeva G.,Rapalis P., Dailydka S., Liudvinavičius L., Vaičiūnas G. Complex Improvement Research of the Operating Indicators of Diesel Locomotive Diesel Engines//Transport Problems 2015, psl. 320-331, ISSN 1896-0596.
 12. M. Samofalov, V. Papinigis, V. Juocevičius. Design revisions of complex building structures: work experience in Lithuania, legislative, organizational and technical aspects. Taylor & Francis journal „Engineering Structures and Technologies“, No. 7(1), 2015. Vilnius: Technika, ISSN 2029-882X print, ISSN 2029-8838 online, p. 39-49. DOI: 10.3846/2029882X.2015.1111169, e–address: http://dx.doi.org/10.3846/2029882X.2015.1111169
 13. M. Samofalov, A. Žiūkas. Investigation of mechanical state of spatial roof from steel trusses on asymmetric building. Kaunas University of Technology journal “Mechanika”, Vol. 21, No. 1, 2015. Kaunas, ISSN: 1392-1207 print, ISSN: 2029-6983 online, p. 11-17. e‑address: http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.21.1.10129

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 1. [Šateikienė D.], Kirjanovas R. Cinkavimo technologijos modernizavimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 40-43, ISSN 1822-4652.
 2. [Šateikienė D.], [Vasiljeva L. I.], Stanelytė D. Laivo vandens tiekimo sistemoje korozijos pažeidimų atsiradimų dėsningumai // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 103-106, ISSN 1822-4652.
 3. Janutėnienė J., [Mickevičienė R.], Petrova T., Tadžijevas A. Laivų korpuso medžiagų mechaninių charakteristikų kitimo tyrimai // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 295-299, ISSN 1822-4652.
 4. [Mickevičienė R.], [Mikalauskas E.]. IQSIM imituoklis – naujos kartos mokymo priemonė suvirinimo personalo ruošimui // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 377-380, ISSN 1822-4652.
 5. [Šateikienė D.], Kirjanovas R. Cinkavimo gaminių įrangos nuleidimo modernizavimas cinkavimo technologiniame procese // Verslo ir technologijų įžvalgos 2010. – 2010, Klaipėdos valstybinė kolegija; p. 80-84, ISBN 978-9955-893-08-0.
 6. [Vasiljeva L. A.], Bagočius V. Kontraforsų kompleksinės konstrukcijos modeliavimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 345-350, ISSN 1822-4652.
 7. [Narmontas D.], Čindarov D., Narkus R. Spraustasienės deformacijų grunte ir įkalo standžio priklausomybės tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 351-355, ISSN 1822-4652.
 8. [Vasiljeva L. A.], Grikšas M. Bolverko tipo krantinių kompiuterinis modeliavimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 356-360, ISSN 1822-4652.
 9. [Vasiljeva L. A.], Jansons L. Klaipėdos uosto krantinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų techninės būklės analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 361-365, ISSN 1822-4652.
 10. [Vasiljeva L. A.], Kudžma R. Klaipėdos uosto krantinių metalinių konstrukcijų techninės būklės analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 366-372, ISSN 1822-4652.
 11. [Krutinis A.], Markevičius K., Sobutas M. Daugiasluoksnės lenkiamos plokštės ant deformuojamo pagrindo įtempių ir deformacijų analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 373-376, ISSN 1822-4652.
 12. [Mušauskas R.], Kaklauskas G., Gribniak V., Bačinskas D. Plieno plaušų armuotų lenkiamų gelžbetoninių elementų deformacijų analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 386-393, ISSN 1822-4652.
 13. [Rutė J.], [Štuopys A.]. Geoterminio vandens siurblinių įrangos ir vamzdynų korozinės pažaidos // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 404-408, ISSN 1822-4652.
 14. [Rutė J.], Bartkienė L., Matuliauskaitė A. Pasyviųjų būstų koncepcijos raida pasaulyje ir Lietuvoje: skirtumai ir tendencijos // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 409-412, ISSN 1822-4652.
 15. [Krutinis A.], Sobutas M., Markevičius K., [Narmontas D.]. “Dolphin” tipo konstrukcijos jungties su grunto masyvu standumo analizė ir modeliavimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 413-417, ISSN 1822-4652.
 16. [Sodienė V.], [Narmontas D.], [Rutė J.], [Anužis M.]. Molingų gruntų filtracijos koeficiento nustatymas po pamatais // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 419-424, ISSN 1822-4652.
 17. [Vasiljeva L. A.], Statnickas L. Krantinės įlaido jungties su pokraninio kelio poliumi įtakos spraustasienės įražoms kompiuterinis modeliavimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje VII. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; p. 425-432, ISSN 1822-4652.
 18. [Špedt Ž.], [Bernotienė I.], [Rubežienė A.]. Projekcinės braižybos brėžinio braižymo rezultatų analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Konferencijos pranešimų medžiaga. – 2011, Kaunas: Technologija; p. 20-24, ISBN 978-609-02-0022-3.
 19. [Smailys V.]. Baltic sea shipping: ensuring environmentally friendly development // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. – 2011, Kaunas: KTU l-kla; Nr. 1 (55), p. 3-4, ISSN 1392-1649.
 20. Jankauskas K., Jankauskas G., Vasiljeva L., [Vasiljeva L. I.]. SU(3)-kanoninės tankio matricos panaudojimas skaičiuojant atomo branduolio unitariosios U(3(A-1))-schemos tankio matricą // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 27-32, ISSN 1822-4652.
 21. [Mickevičienė R.], Paulauskienė T. Inžinerijos specialistų rengimas naujųjų jūrinių technologijų darbo rinkai // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 53-56, ISSN 1822-4652.
 22. [Šateikienė D.], Pancerovas D. Balastinio vandens valymo technologijų ypatumai // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 64-70, ISSN 1822-4652.
 23. [Panasiuk I.]. Ekologiniai iššūkiai laivyboje // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 71-74, ISSN 1822-4652.
 24. [Šateikienė D.], Lenkauskas J. Balastinio vandens filtravimo įrangos analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 80-84, ISSN 1822-4652.
 25. [Šateikienė D.], Pocevičiūtė I. Žalioji laivyba – balastinio vandens poveikis aplinkai // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 95-99, ISSN 1822-4652.
 26. [Šateikienė D.], Lekstutis Š. Balastinio vandens valymo įrangos analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 100-104, ISSN 1822-4652.
 27. [Bernotienė I.], [Špedt Ž.], [Rubežienė A.]. Vizualizacijos taikymo galimybės inžinerinėje grafikoje // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 105-108, ISSN 1822-4652.
 28. [Barzdžiukas R.], Šeputis M. Negabaritinių ir sunkiasvorių krovinių krovos įrangos uoste tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 112-115, ISSN 1822-4652.
 29. [Djačkov V.], Narušis E., Žapnickas T. Autonominio plaukiojančio įrenginio valdymo sistemos sukūrimo galimybių analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 124-126, ISSN 1822-4652.
 30. [Šateikienė D.], [Paulavičius R.]. Balastinio vandens valymo ultravioletiniais spinduliais analizė // Verslo ir technologijų įžvalgos 2012. – 2012, Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija; p. 267-274, ISBN 978-9955-893-14-1.
 31. [Šateikienė D.], Janutėnienė J. Laivo balastinio vandens valymo problemos ir jų sprendimo būdai // Transporto inžinerija ir vadyba. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis” straipsnių rinkinys. – 2012 m. gegužės 4 d., Vilnius: VGTU; p. 288-291, ISSN 2029-7157 (print), ISSN 2029-7149 (online).
 32. Jankauskas K., Jankauskas G., [Vasiljeva L.], Vasiljeva L. I. SU(3)-kanoninės tankio matricos panaudojimas skaičiuojant atomo branduolio unitariosios U(3(A-1))-schemos tankio matricą // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 27-32, ISSN 1822-4652.
 33. [Vasiljeva L.], [Anužis M.], Marčenkov R. Vėjo jėgainių Baltijos jūroje Lietuvos akvatorijoje įrengimo galimybių analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 181-185, ISSN 1822-4652.
 34. [Sodienė V.]. Molingų gruntų filtracijos koeficiento nustatymo metodikos tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 186-190, ISSN 1822-4652.
 35. [Vasiljeva L.], [Anužis M.], Bagočius V. Jūros vandens poveikio hidrotechniniams gelžbetoniniams statiniams analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 191-195, ISSN 1822-4652.
 36. [Vasiljeva L.], Bagočius V., [Anužis M.]. Vėjo jėgainių parkų jūroje analizė ir palyginimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 196-201, ISSN 1822-4652.
 37. [Lebedevas S.], [Žaglinskis J.], Lebedeva G. RRME biodegalų motoriniai tyrimai dyzelinio variklio ekploatacijos sąlygomis // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 57-63, ISSN 1822-4652.
 38. [Djačkov V.], [Mickevičienė R.], Paškauskas R., Šulčius S., Narušis E., Žapnickas T. Tvari savaeigė vidaus vandenų ekperimentinės ekologijos tyrimų platforma ir hidroekologinių tyrimų galimybės // Jūros ir krantų tyrimai – 2013. Konferencijos medžiaga. – 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 65-68, ISBN 978-9986-31-379-3.
 39. Janutėnienė J., Žiliukas A., [Mickevičienė R.]. Aplinkai draugiškų (žaliųjų) technologijų tyrimai ir taikymas jūrinių konstrukcijų ir energetinių sistemų tobulinimui // Jūros ir krantų tyrimai – 2013. Konferencijos medžiaga. – 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 330-334, ISBN 978-9986-31-379-3.
 40. [Šateikienė D.], Janutėnienė J. Balastinių vandenų priežiūros sistemų diegimo sausakrūviuose laivuose daugiakriterinis vertinimas // 16-oji jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvs ateitis: Transporto inžinerija ir vadyba. – 2013 m. gegužės 8 d., Vilnius, VGTU; p. 46-49, ISSN 2029-7157 (print), ISSN 2029-7149 (online), ISBN 978-609-457-490-0.
 41. [Panasiuk I.]. Laivo išmetamųjų dujų toksiškumo mažinimo metodų lyginamoji analizė // 16-oji jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvs ateitis: Transporto inžinerija ir vadyba. – 2013 m. gegužės 8 d., Vilnius, VGTU; p. 312-315, ISSN 2029-7157 (print), ISSN 2029-7149 (online), ISBN 978-609-457-490-0.
 42. [Špedt Ž.], [Bernotienė I.]. Laivo korpuso išorinio paviršiaus formavimo ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Konferencijos pranešimų medžiaga. – 2013, Kaunas: Technologija; p. 102-105, ISSN 2335-8661.
 43. [Gudaitytė I.]. Oro taršos iš laivų dyzelių tyrimo metodų palyginamoji analizė // 16-oji jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvos ateitis: Transporto inžinerija ir vadyba. – 2013 m. gegužės 8 d., Vilnius, VGTU; p. 281-288, ISSN 2029-7157 (print), ISSN 2029-7149 (online), ISBN 978-609-457-490-0.
 44. [Rapalis P.], [Smailys V.], [Strazdauskienė R.]. Baltijos jūros uostų lyginamoji charakteristika pagal oro taršą iš apsilankančių laivų // Jūros ir krantų tyrimai – 2013. Konferencijos medžiaga. – 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 207-211, ISBN 978-9986-31-379-3.
 45. [Smailys V.], [Bereišienė K.], Daukšys V., Danasaitė E. AB “Smiltynės perkėla” keltų oro taršos įvertinimas // Jūros ir krantų tyrimai – 2013. Konferencijos medžiaga. – 2013 m. balandžio 3-5 d., Klaipėda: BPATPI; p. 231-234, ISBN 978-9986-31-379-3.
 46. [Mickevičienė R.], Žukauskaitė A., [Turkina L.]. Laivų pertvarkymo technologijų poveikio aplinkai vertinimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 138-141, ISSN 1822-4652.
 47. [Šateikienė D.], [Norkevičius L.]. Balastinio vandens valymo kavitacija analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 142-146, ISSN 1822-4652.
 48. [Šateikienė D.], [Rukaitė J.]. Balastinio vandens valymo chloravimo metodu analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 163-167, ISSN 1822-4652.
 49. [Narmontas D.], [Arlauskas S. J.]. Medinių elementų ir varžto sąlyčio įtakos jungties atspariui analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 5-9, ISSN 1822-4652.
 50. [Vasiljeva L.], [Faizrachmanova Ž.]. Naftos produktų vertikalaus rezervuaro stiprumo tyrimas modeliavimo metodais // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 182-190, ISSN 1822-4652.
 51. [Gudaitytė I.]. Pereinamųjų procesų įtaka transporto dyzelio energetiniams ir ekologiniams parametrams // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 78-81, ISSN 1822-4652.
 52. [Rapalis P.], Lebedeva G. Transporto paskirties dyzelinio variklio pereinamųjų režimų tyrimas eksploatacijos sąlygomis // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 155-158, ISSN 1822-4652.
 53. [Žaglinskis J.]. Alternatyvių biodegalų panaudojimo dyzeliniuose varikliuose palyginamieji tyrimai // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IX. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; p. 196-199, ISSN 1822-4652.

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje

 1. [Šateikienė D.], Šilov A. Kompiuterinių programų panaudojimo galimybės laivų sistemose // Verslo ir technologijų įžvalgos 2011. – 2011, Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija; p. 210-219, ISBN 978-9955-893-10-3.
 2. [Paulauskas V.], Strazdauskas N. Durpių krovos terminalų tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. – 2012 m. gegužės 18 d., Klaipėda: KU l-kla; p. 85-89, ISSN 1822-4652.

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. [Žaglinskis J.], [Lebedevas S.]. Lietuvoje pagamintų naujų rūšių biodegalų motorinių savybių tyrimai dyzelio eksploatacijos sąlygomis // Transport Means – 2010. Proceedings of the 14th International Conference. – 2010 m. spalio 21-22 d., Kaunas: Technologija; p. 80-85, ISBN 978-9955-25-866-7.
 2. [Panasiuk I.], Lebedevas S. The comparison of the technologies to reduce the toxicity of ship exhaust gas // Transbaltica 2013. Proceedings of the 8th International Scientific Conference. – 2013 May 9-10, Vilnius Gediminas Technical University; p. 153-158, ISSN 2029-2376 (print), ISSN 2029-2384 (online).
 3. [Rapalis P.], Lebedeva G., Gudaitytė I. Comparative analysis of diesel engine mathematical modelling packages for practical use on transport diesel engine operating on biodiesel // Transbaltica 2013. Proceedings of the 8th International Scientific Conference. – 2013 May 9-10, Vilnius Gediminas Technical University; p. 173-178, ISSN 2029-2376 (print), ISSN 2029-2384 (online).
 4. Panasiuk I., [Lebedevas S.]. The comparison of the technologies to reduce the toxicity of ship exhaust gas // Transbaltica 2013. Proceedings of the 8th International Scientific Conference. – 2013 May 9-10, Vilnius Gediminas Technical University; p. 153-158, ISSN 2029-2376 (print), ISSN 2029-2384 (online).
 5. [Rutė J.], [Miliauskytė I.], [Narmontas D.]. Converting industrial seaport facilities to reduced energy buildings // 4th International Conference “Advanced Construction 2014”. Proceedings. – 2014 October 9-10, Kaunas: KTU; p. 246-251, ISSN 2029-1213.
 6. [Gudaitytė I.]. Transporto dyzelio variklio nenusistovėjusieji režimai: įtaka darbo parametrams, normavimas, tyrimai // Mobile Machines 2014. International Scientific Conference Proceedings. – 2014 September 25-26, Kaunas, ASU; p. 66-71, ISBN 978-609-449-067-5.
 7. [Rapalis P.], [Lebedeva G.]. Sunkiojo transporto variklio eksploatacinių rodiklių matematinio modeliavimo tyrimai // Mobile Machines 2014. International Scientific Conference Proceedings. – 2014 September 25-26, Kaunas, ASU; p. 24-29, ISBN 978-609-449-067-5.
 8. [Lebedevas S.], Dailydka S., Jastremskas V. Sunkiųjų dyzelinių variklių ekologinių, energetinių bei patikimumo rodiklių kompleksiniai tyrimai ir optimizavimas // Mobile Machines 2014. International Scientific Conference Proceedings. – 2014 September 25-26, Kaunas, ASU; p. 14-23, ISBN 978-609-449-067-5.

Straipsnis mokslo populiarinimo leidinyje

 1. [Paulauskas V.]. The Lithuanian case // Baltic Transport Journal. – 2010, Gdynia, Poland, Baltic Press; No. 5 (37), p. 32-33, ISSN 1733-6732.
 2. [Djačkov V.]. Laivų projektavimas šiandien ir rytoj // Mokslas ir technika. – 2012, Vilnius: LMA; Nr. 9, p. 22-24, http://www.mokslasirtechnika.lt/mokslo-naujienos/laiv-projektavimas-siandien-ir-rytoj.html
 3. Birutė Plačienė. Iškeisk pamoką į paskaitą “Klaipėdos uosto krovinių srautų perspektyvos”

Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. [Paulauskas V.]. Safety of high freeboard ships in ports // 32nd PIANC Congress. – 2010 May 10-14, Liverpool, UK, p. 1-14, ISBN
 2. [Šateikienė D.], [Vasiljeva L.]. Innovation in shipbuilding // 13th International Conference “Maritime Transport and Infrastructure”. – 2011 04 28-29, Riga: Latvijas Jūras akademija; p. 159-164, ISSN 1691-3817.
 3. [Turkina L.], Belova J. G. Операционные модели морских портов // Инновации в науке и образовании – 2011. IX международная научная конференция. – 2011 г. 18-20 октября, Калининград: изд. КГТУ; часть 2, c. 170-171, ISBN 978-5-94826-312-0.
 4. [Turkina L.], [Panasiuk I.]. Проблематика внедрения бережливого производства в судостроении // Инновации в науке и образовании – 2011. IX международная научная конференция. – 2011 г. 18-20 октября, Калининград: изд. КГТУ; часть 2, c. 172-173, ISBN 978-5-94826-312-0.
 5. [Paulauskas V.]. Pontoon Ramps for Ro-Ro Vessels // Proceedings of the XIV International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering. – 2011 October 12-14, Szczecin: Maritime University of Szczecin; p. 389-395, ISBN 978-83-89901-63-7.
 6. [Lebedevas S.], Lebedeva G., [Žaglinskis J.]. Research of usage of RRME and alcohol biofuel mixture in diesel engine // Journal of KONES Powertrain and Transport. – 2012, Warsaw: European Science Society of Powertrain and Transport Publication; Vol. 19, No. 2, 289-304, ISSN 1231-4005.
 7. [Lebedevas S.], Lebedeva G., Dailydka S., Vaičiūnas G. Research of impact of the strain put onto freight locomotive engine // Transport problems 2014: Proceedings of the VI International scientific conference. – 2014 June 25-27, Silesian University of Technology; p. 393-401, ISBN 978-83-935232-3-8, http://sladkowski.com/uploads/publications/277/267b.pdf
 8. [Mickevičienė R.], Del Castillo F. Retrofitting opportunities in the EU shipbuilding and repair industry. Exploring the potential of the eco-innovation // http://www.eco-refitec.eu/docs/Eco-refitec_Svetlogorsk-final.pdf
 9. [Mickevičienė R.], Del Castillo F., Gargiulo R., Zhou P., Žukauskaitė A. Analysis of risks associated with greening of existing fleet in EU shipyards // ICMT2012. – 2012 June 25-28, Harbin Engineering University; Springer-Verlag; p. 1-5.

 

Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. [Turkina L.], [Mickevičienė R.]. Технологическое соперничество в мировом судостроении // Иновации в науке, образовании и бизнесе – 2012. Х международная научная конференция. – 2012 г. 17-19 октября, Калининград: изд. ФГБОУ ВПО “КГТУ”; часть 2, с. 221-225, УДК 338.61.

Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings

 1. [Paulauskas V.]. Channels and ship’s turning basins in limited conditions // Transport Means – 2010. Proceedings of the 14th International Conference. – 2010 m. spalio 21-22 d., Kaunas: Technologija; p. 25-28, ISSN 1822-296X.
 2. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.]. Ships entry in to floating docks // Transport Means – 2010. Proceedings of the 14th International Conference. – 2010 m. spalio 21-22 d., Kaunas: Technologija; p. 29-32, ISSN 1822-296X.
 3. [Paulauskas V.], [Plačienė B.], [Lukauskas V.], Paulauskienė A., [Barzdžiukas R.], [Paulauskas D.], [Kaulitzky A.]. Crossing of water barriers in oversize cargo transportation // Transport Means 2011. Proceedings of 15th International Conference. – 2011, Kaunas: KTU; p. 266-269, ISSN 1822-296X.
 4. [Djačkov V.], [Mickevičienė R.], [Gedvilas M.], Šulčius S. Conceptual design of ECO research floating self-propelled laboratory // Transport Means 2011. Proceedings of 15th International conference. – 2011 October 20-21, Kaunas: KTU, Technologija; p. 174-176, ISSN 1822-296X.
 5. [Djačkov V.], Žapnickas T., Narušis E. Conceptual design of unmanned bathymetry survey vehicle // Transport Means 2011. Proceedings of 15th International conference. – 2011 October 20-21, Kaunas: KTU, Technologija; p. 207-210, ISSN 1822-296X.
 6. [Čerka J.]. Marine powering prediction // Transport Means 2011. Proceedings of 15th International conference. – 2011 October 20-21, Kaunas: KTU, Technologija; p. 34-37, ISSN 1822-296X.
 7. [Turkina L.], [Panasiuk I.]. Optimization of production of ship hull parts // Transport Means 2011. Proceedings of 15th International conference. – 2011 October 20-21, Kaunas: KTU, Technologija; p. 81-83, ISSN 1822-296X.
 8. [Vasiljeva L.]. Estimation of elements’ residual operational resources of ship pipeline // Transport Means 2011. Proceedings of 15th International conference. – 2011 October 20-21, Kaunas: KTU, Technologija; p. 112-115, ISSN 1822-296X.
 9. [Žaglinskis J.], [Lebedevas S.]. Winter false flax and RME biofuels comparative research on diesel engine operating conditions // Transport Means 2011. Proceedings of 15th International conference. – 2011 October 20-21, Kaunas: KTU, Technologija; p. 262-265, ISSN 1822-296X.
 10. [Paulauskas V.], [Lukauskas V.], [Plačienė B.], [Barzdžiukas R.], [Paulauskas D.], [Kaulitzky A.], [Maksimavičius R.], [Jonkus M.]. Oversize cargo transportation // Transport Means 2012. Proceedings of the 16th International conference. – 2012 October 25-26, Kaunas, KTU; p. 232-236, ISN 1822-296X.
 11. [Lukauskas V.], [Plačienė B.], [Barzdžiukas R.]. Quay configuration effect on port operations in inner port areas // Transport Means 2012. Proceedings of the 16th International conference. – 2012 October 25-26, Kaunas, KTU; p. 200-202, ISN 1822-296X.
 12. [Šateikienė D.], Janutėnienė J. Ballast water treatment technologies comparative analysis // Transport Means 2012. Proceedings of the 16th International conference. – 2012 October 25-26, Kaunas, KTU; p. 241-244, ISN 1822-296X.
 13. [Panasiuk I.]. Prediction of creation of mathematical model to calculate the possibilities of energy production in the reduce system of exhaust gas of ship diesel engines // Transport Means. Proceedings of 16th International Conference. – 2012 October 25-26, Kaunas: KTU; p. 124-127, ISSN 1822-296X.
 14. [Lebedevas S.], Pukalskas S., [Žaglinskis J.], Matijošius J. Comparative investigations into energetic and ecological parameters of camelina-based biofuel used in the 1Z diesel engine // Transport. – 2012, Vilnius: VGTU; Taylor&Francis Group; Vol. 27 (2), p. 171-177, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online), http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16484142.2012.694078
 15. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.]. Evaluating the width of navigational channels // Transport. – 2013, Vilnius: VGTU; Taylor&Francis Group; Vol. 28 (2), p. 166-174, ISSN 1648-4142 (print), ISSN 1648-3480 (online), http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/16484142.2013.802746
 16. [Paulauskas V.]. LNG fuel supply network in the Eastern Baltic ports // Transport Means 2013. Proceedings of the 17th International Conference. – 2013 October 24-25, Kaunas: Technologija; p. 49-53, ISSN 1822-296X.
 17. [Paulauskas D.]. Port entrance channel optimization in Klaipeda port // Transport Means 2013. Proceedings of the 17th International Conference. – 2013 October 24-25, Kaunas: Technologija; p. 114-117, ISSN 1822-296X.
 18. [Lukauskas V.], [Plačienė B.], [Barzdžiukas R.], [Kaulitzky A.]. Aplication of LNG as alternative fuel in the port areas // Transport Means 2013. Proceedings of the 17th International Conference. – 2013 October 24-25, Kaunas: Technologija; p. 243-245, ISSN 1822-296X.
 19. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.]. Navigational safety close to the port quay walls // Transport Means 2013. Proceedings of the 17th International Conference. – 2013 October 24-25, Kaunas: Technologija; p. 288-292, ISSN 1822-296X.
 20. Smailys V., [Djačkov V.], Senčila V., Puidokas T. Creation of new gaslift type scrubber for reduction of gaseous emissions from ships // Transport Means 2013. Proceedings of the 17th International Conference. – 2013 October 24-25, Kaunas: Technologija; p. 149-152, ISSN 1822-296X.
 21. Žukauskaitė A., [Mickevičienė R.], Karnauskaitė D., [Turkina L.]. Environmental and humane health issue of welding in the shipyard // Transport Means 2013. Proceedings of the 17th International Conference. – 2013 October 24-25, Kaunas: Technologija; p. 177-180, ISSN 1822-296X.
 22. [Panasiuk I.]. Methodology of the assessment of using low sulphur fuel or scrubbers to comply with SOx requirements // Transport Means 2013. Proceedings of the 17th International Conference. – 2013 October 24-25, Kaunas: Technologija; p. 341-345, ISSN 1822-296X.
 23. [Smailys V.], [Rapalis P.], [Strazdauskienė R.], [Ešmantaitė V.]. Air pollution by NOx from ships passing Klaipeda port channel // Transport Means 2013. Proceedings of the 17th International Conference. – 2013 October 24-25, Kaunas: Technologija; p. 97-100, ISSN 1822-296X.
 24. [Smailys V.], Djačkov V., Senčila V., Puidokas T. Creation of new gaslift type scrubber for reduction of gaseous emissions from ships // Transport Means 2013. Proceedings of the 17th International Conference. – 2013 October 24-25, Kaunas: Technologija; p. 149-152, ISSN 1822-296X.
 25. [Paulauskas V.], Narmontas D., [Paulauskas D.]. Quay wall evaluation // Transport Means 2014. Proceedings of the 18th International conference. – 2014 October 23-24, Kaunas: KTU; p. 181-185, ISSN 1822-296X.
 26. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.], Gagatsi E. Ro-Ro shipping lines creation background // Transport Means 2014. Proceedings of the 18th International conference. – 2014 October 23-24, Kaunas: KTU; p. 320-325, ISSN 1822-296X.
 27. [Mogenis A.]. Ships squat study impact on under keel clearance in port of Klaipeda // Transport Means 2014. Proceedings of the 18th International conference. – 2014 October 23-24, Kaunas: KTU; p. 461-463, ISSN 1822-296X.
 28. Lebedevas S., Lebedeva G. Research of Impact of the Strain Put Onto Freight Locomative Engine//Transport Problems 2014, psl. 1-9, 2014, ISSN 1896-0596. ISI Proceedings duomenų bazė.
 29. Smailys V., [Daukšys V.], [Zamiatina N.]. The experimental research of additional energy consumption and exhaust gas emissions from use of marine litter collecting nets // Procedia Engineering. 9th International Scientific Conference Transbaltica 2015. – 2016, Elsevier; Vol. 134, p. 205-214, ISSN 1877-7058, doi:10.1016/j.proeng.2016.01.061
 30. [Zamiatina N.]. Comparative overview of marine fuel quality on diesel engine operation // Procedia Engineering. 9th International Scientific Conference Transbaltica 2015. – 2016, Elsevier; Vol. 134, p. 157-164, ISSN 1877-7058, doi:10.1016/j.proeng.2016.01.055
 31. Zamiatina N., Lebedebas S. Influence of Fractional Composition of Oil Fuels for diesel Engines of Physical-Chemical and Engine Properties. Transport Meant 2016 Proceedings of the 20th international scientific conference Part III, 1022-1025 P., 2016 m. ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-1074
 32. [Rapalis P.], Lebedeva G., [Lebedevas S.]. Heavy transport diesel engine operational energy parameter mathematical modelling research // Procedia Engineering. 9th International Scientific Conference Transbaltica 2015. – 2016, Elsevier; Vol. 134, p. 371-376, ISSN 1877-7058, doi:10.1016/j.proeng.2016.01.022
 33. [Gudaitytė I.]. The research methodology for performance indicators of the transport diesel engine in exploitation conditions // Procedia Engineering. 9th International Scientific Conference Transbaltica 2015. – 2016, Elsevier; Vol. 134, p. 256-262, ISSN 1877-7058, doi:10.1016/j.proeng.2016.01.005
 34. [Paulauskas V.]. Ship and quay wall mooring system capability evaluation // Transportation Research Procedia. – 2016, Elsevier; Vol. 14, p. 123-132, ISSN 2352-1465, doi:10.1016/j.trpro.2016.05.048, (6th Transport Reserach Arena, April 18-21).
 35. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Pridotkas, Gintaras. Ships size limitations at the port entrance. Transport Means – 2015, Kaunas, Technologija, 2015. ISSN: 1822 – 296X. p. 372 – 376. [ISI Proceedings].
 36. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas. Deep Sea Port development evaluation. Transport Means – 2016, Kaunas, Technologija, 2016. ISSN: 1822 – 296X. p. 908 – 912. [ISI Proceedings].
 37. [Placiene B.], [Valioniene E.].  Evalluation of the Possibilities to Increasing of Cruise Shipping Technical Service Demand in Klaipeda State Seaport. // Transport Means 2015. Proceedings of the 18th International conference. – 2015 October 22-23, Kaunas: KTU; p. 325-328, I dalis.

Calendar

<< Dec 2020 >>
MTWTFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Upcoming events

Studies Admission Research Courses Scholarships