LT   |   EN      Mano KU   |   
 1. Barzdžiukas, Raimondas; Derkintytė-Kaupienė, Regina; Jonkus, Martynas; Kaulitzky, Artur; Maksimavičius, Ričardas; Paulauskas, Donatas; Paulauskas, Vytautas; Plačienė, Birutė. Laivybos inžinerija : kolektyvinė monografija / Raimondas Barzdžiukas … [et al.] ; sudarytojas Vytautas Paulauskas ; Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. 541 p. ISBN 9786094810374. [M.kr.: T 003] [Aut. ind. aut. l.: 4,830].
 2. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas. Laivybos kanalai : monografija / Vytautas Paulauskas, Donatas Paulauskas ; Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2019. 297 p. ISBN 9786094810305. [M.kr.: T 003] [Aut. ind. aut. l.: 10,607].
 3. Paulauskas, Vytautas. Suskystintųjų gamtinių dujų transportavimas ir saugojimas : monografija / Vytautas Paulauskas ; Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. 302 p. ISBN 9789955188971. [M.kr.: T 003] [Aut. ind. aut. l.: 21,571].
 4. Židonis I. ZI metodas ir jo panaudojimas konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti. KU leidykla, 2018, 556 p. (įtraukiamas į 2019 m planą).
 5. [Paulauskas V.]. Jūrų transporto plėtra. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; 240 p., ISBN 978-9955-18-826-1.
 6. Madjidian, Josefin; Dalaklis, Dimitrios; Paulauskas, Vytautas; Henesey, Lawrence; Ölçer, Aykut I.; Ballini, Fabio; Kitada, Momoko. Developing a strategy for Liquefied Natural Gas powered transport corridors in the Baltic Sea region // Trends and challenges in maritime energy management. Cham : Springer International Publishing, 2018. Knygos dalis, ISBN 9783319745756. eISBN 9783319745763. p. 383-399. (WMU studies in maritime affairs, ISSN 2196-8772, eISSN 2196-8780 ; vol. 6). DOI: 10.1007/978-3-319-74576-3_27. [M.kr.: T 003] [Aut. ind. aut. l.: 0,172].
 7. [Paulauskas V.]. Ships entering the Port. – 2013, Riga: Ltd N.I.M.S.; 240 p., ISBN 9984-679-71-3.
 8. [Paulauskas V.]. Optimalus uostas. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; 319 p., ISBN 978-9955-18-571-0.
 9. [Turkina L.], Belova J. Морское судоходство: основы деятельности. – 2010, Ростов-на-Дону: Феникс; 329 с., ISBN 978-5-222-18024-2.
 10. [Mickevičienė R.]. Global competition in shipbuilding: trends and challenges for Europe // The economic geography of globalization. – 2011, Rijeka, Croatia, InTech; chapter 11, p. 201-222, ISBN 978-953-307-502-0.
 1. Rutė J., Samofalov M. Pajūrio regiono statybos inžinerijos bakalauro studijų baigiamojo darbo rengimas. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2018. 131 p.
 2. [Lebedevas S.], [Žaglinskis J.]. Laivų dyzelinių variklių motoriniai kenksmingų medžiagų emisijos išmetamosiose dujose mažinimo metodai. „Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos ir KP“ (T455M003) dalyko laboratorinių darbų metodiniai nurodymai. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; 15 p., ISBN 978-9955-18-896-4.
 3. [Lebedevas S.], [Rapalis P.]. Vidaus degimo variklių darbo proceso parametrai. „Vidaus degimo variklių teorija ir konstrukcija su KP“ (T000B140) dalyko laboratorinių darbų metodiniai nurodymai. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; 10 p., ISBN 978-9955-18-894-0.
 4. Lebedevas S. „Jūrų transporto inžinerija“ Specialybės bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai, 2016, 18 psl.
 5. Lebedevas, Sergejus; Rapalis, Paulius. Vidaus degimo variklių darbo proceso parametrai : „Vidaus degimo variklių teorija ir konstrukcija su KP“ (T000B140) dalyko laboratorinių darbų metodiniai nurodymai / Sergejus Lebedevas, Paulius Rapalis ; Klaipėdos universitetas. Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas. Jūrų inžinerijos katedra. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016. 10 p. ISBN 9789955188940. [M.kr.: T 003] [Aut. ind. aut. l.: 0,357]
 6. Artur Kaulitzky. Uosto superstruktūros pagrindai. Kursini projekto metodiniai nurodymai (elektroninė versija).
 7. [Paulauskas V.], [Lukauskas V.], [Plačienė B.]. Magistro mokslinio ir baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Jūrų uosto valdymo studijų programa. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; 32 p., ISBN 978-9955-18-782-0.
 8. [Vasiljeva L. A.], Vasiljeva L. I. Statybinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas. II dalis. Mokomoji knyga Statybos inžinerijos specialybės neakivaizdinių studijų studentams, Laivo inžinerijos specialybės studijų studentams. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; 68 p., ISBN 978-9955-18-800-1.
 9. [Urbas V.]. Laivų energetinių įrenginių eksploatacija. Laivų energetinių įrenginių automatizavimo sistemos. – 2014, Klaipėda: KU l-kla; 269 p., ISBN 978-9955-18-813-1.
 10. [Bernotienė I.], Tuzikienė A., [Špedt Ž.]. Inžinerinė grafika (pataisytas leidimas). – 2013, Klaipėda: KU l-kla.
 11. [Bernotienė I.], Tuzikienė A., [Špedt Ž.]. Inžinerinė grafika neakivaizdinėms studijoms (pataisytas leidimas). – 2013, Klaipėda: KU l-kla.
 1. [Daukšas K.]. Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos. – 2013, Klaipėda: KU l-kla; 208 p., ISBN 978-9955-18-702-8.
 2. [Paulauskas V.]. Tarptautinės laivų plaukiojimo taisyklės (Tarptautinės taisyklės, siekiant išvengti laivų susidūrimo). – 2013, Klaipėda: KU l-kla; 4-asis pataisytas ir papildytas leidimas; vadovėlis, 156 p., ISBN 978-9955-18-708-0.
 3. [Smailys V.], [Strazdauskienė R.], [Bereišienė K.]. Laivų aplinkos apsauga. – 2012, Klaipėda: KU l-kla; 264 p., vadovėlis, ISBN 978-9955-18-655-7 (21,52 sąl.sp.l.).
 4. [Bernotienė I.], Tuzikienė A., [Špedt Ž.]. Inžinerinės grafikos uždavinynas (pataisytas leidimas). – 2011, Klaipėda: KU l-kla.
 5. Česnauskis M., Belakova O., Jankauskas A., Jonkus M., Kasparavičius L., Maksimavičius R., [Paulauskas V.], Požela A., Senčila V., Simanavičius R., Tarasevičius R., Treguba M., Vaišutis V., Začeckis R., Začeckis H. Mokomoji knyga vadovaujančio lygmens laivų mechanikams. Parengta pagal 1978 metų Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (SCTW 78) poskyrio A-II/2 reikalavimus. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; 496 p., ISBN 978-9955-18-548-2.
 6. [Bernotienė I.], Tuzikienė A., [Špedt Ž.]. Inžinerinės grafikos uždavinynas laivų energetinių įrenginių eksploatacijos specialybės studentams. – 2011, Klaipėda: KU l-kla; 2 sąl.sp.l.
 7. Tuzikienė A., [Bernotienė I.], [Špedt Ž.]. Inžinerinės grafikos uždavinynas. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; pataisytas leidimas, 22 p.
 8. [Kučinskas S.]. Civilinė sauga. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, 98 p., ISBN 978-9955-18-523-9.
 9. [Vasiljeva L. A.]. Statybinės mechanikos uždavinių sprendimo vadovas. I dalis. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; 88 p., ISBN 978-9955-18-506-2.

20. [Daukšas K.]. Laivo jėgainės sistemų hidraulinis skaičiavimas ir šilumokaičių parametrų patikrinimas. – 2010, Klaipėda: KU l-kla; 70 p., ISBN 978-9955-18-535-2

 1. Sergejus Lebedevas, Tomas Čepaitis. Parametric analysis of the combustion cycle of a diesel engine for operation on natural gas // Sustainability, ISSN 2071-1050, 2021. MDPI, Sustainability, https://doi.org/10.3390/su13052773
 2. Vytautas Paulauskas. The Influence of Port Tugs on Improving the Navigational Safety of the Port” žurnale. “Journal of Marine Science and Engineering”. 2021, 9, 342.
 3. Sergejus Lebedevas, Lukas Norkevičius, Peilin Zhou. Investigation of Effect on Environmental Performance of Using LNG as Fuel for Engines in Seaport Tugboats // Journal of Marine Science and Engineering Marine Alternative Fuels and Environmental Protection, J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9(2), 123. https://doi.org/10.3390/jmse9020123
 4. [Samofalov M.], [Židonis I]. Investigation of Mechanical State of Reinforced Beams with Cracks by the ZI Method: Algorithm and Calculation Results. Mechanika. – 2021, Kaunas: KTU; Vol. 27, No. 2, p. 159–167, ISSN 1392–1207
 5. Wang Zh., [Lebedevas S.], Rapalis P., Žaglinskis J., [Mickevičienė R.], [Djačkov V.], Liu X. Use of LNG Cold Potential in the Cogeneration Cycle of Ship Power Plants // Journal of Marine Science and Engineering. – 2020, Basel: MDPI; Vol. 8, Iss. 9, Article No. 720, p. 1-23, e-ISSN 2077-1312, doi:10.3390/jmse8090720.
 6. [Samofalov M.], Ustinovičius L., [Šlauteris A.]. Load distribution influence on the mechanical state of reinforcement concrete structures of a port storage facility // Mechanika. – 2020, Kaunas: KTU; Vol. 26, No. 6, p. 470-477, ISSN 1392–1207, https://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/25239/14572
 7. Lebedevas, Sergejus; Pukalskas, Saugirdas; Daukšys, Vygintas. Mathematical modelling of indicative process parameters of dual-fuel engines with conventional fuel injection system // Transport. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2020, vol. 35, iss. 1, p. 57-67. DOI: 10.3846/transport.2020.12212. [VINITI RAN; DOAJ; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 1,524 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,334]
 8. [Paulauskas V.], Filina-Dawidowicz L., [Paulauskas D.]. Ships speed limitations for reliable maintenance of the quay walls of navigation channels in ports // Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. – 2020, Warsaw: Polish Maintenance Society; Vol. 22 (2), p. 306-315, ISSN 1507-2711, http://dx.doi.org/10.17531/ein.2020.2.13
 9. [Atutis M.], Kawashima Sh. Analysis of flexural concrete beams prestressed with basalt composite bars. Analytical-experimental approach // Composite structures. – 2020, Oxford: Elsevier Science Ltd.; Vol. 243, Art. No. 112172, p. 1-15, ISSN 0263-8223, e-ISSN 1879-1085, DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.112172.
 10. [Paulauskas V.], Filina-Dawidowicz L., [Paulauskas D.]. The Method to Decrease Emissions from Ships in Port Areas // Sustainability. – 2020, MDPI; Vol. 12, Iss. 11, Art. No. 4374, p. 1-15, ISSN 2071-1050, doi:10.3390/su12114374.
 11. [Paulauskas V.], [Paulauskas D.]. Accuracy Evaluation of Ro-Ro and Ro-Pax Ships Arrival to the Ports // TransNav. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. – 2020, Gdynia: Faculty of Navigation Gdynia Maritime University; Vol. 14, Nr. 2, p. 397-401, ISSN 2083-6473, e-ISSN 2083-6481, https://www.transnav.eu/files/Accuracy%20Evaluation%20of%20RoRo%20and%20RoPax%20Ships%20Arrival%20to%20the%20Ports,1016.pdf [neturi IF]
 12. Paulauskas, V.; Paulauskas, D. Accuracy evaluation of Ro-Ro and Ro-Pax ships arrival to the ports // TransNav : the international journal on marine navigation and safety of sea transportation. Gdynia : Gdynia Maritime University. ISSN 2083-6473. eISSN 2083-6481. 2020, vol. 14, no. 2, p. 397-401. DOI: 10.12716/1001.14.02.17. [Academic Search Ultimate; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; Index Copernicus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500]
 13. Paulauskas, Vytautas; Filina-Dawidowicz, Ludmiła; Paulauskas, Donatas. Ships speed limitations for reliable maintenance of the quay walls of navigation channels in ports = Ograniczenia prędkości statków do niezawodnego utrzymania ścian nabrzeży zlokalizowanych przy kanałach nawigacyjnych w portach // Eksploatacja i niezawodność = Maintenance and reliability. Warszawa : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2020, vol. 22, no. 2, p. 306-315. DOI: 10.17531/ein.2020.2.13. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,525; AIF: 2,759; kvartilis Q3 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,334]
 14. Paulauskas, Vytautas; Filina-Dawidowicz, Ludmiła; Paulauskas, Donatas. The method to decrease emissions from ships in port areas // Sustainability. Basel : MDPI. eISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 11, art. no. 4374, p. 1-15. DOI: 10.3390/su12114374. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,576; AIF: 3,104; kvartilis Q2 (2019, InCites JCR SSCI); IF: 2,576; AIF: 5,045; kvartilis Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,334][Samofalov M.], Ustinovičius L., [Šlauteris A.]. Load distribution influence on the mechanical state of reinforcement concrete structures of a port storage facility // Mechanika. – 2020, Kaunas: KTU; Vol. 26, No. 6, p. 470-477, ISSN 1392–1207, https://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/25239/14572
 1. Kulmanakov, Sergey P.; Lebedevas, Sergejus; Kulmanakov, Sergey S.; Lazareva, Nadežda; Rapalis, Paulius. Comparative studies of the biodiesel fuel jet development dynamics in common rail and conventional design fuel systems // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2019, vol. 34, no. 1, p. 67-74. DOI: 10.3846/transport.2019.7223. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 1,524 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 2. Lebedevas, Sergejus; Pukalskas, Saugirdas; Daukšys, Vygintas; Rimkus, Alfredas; Melaika, Mindaugas; Jonika, Linas. Research on fuel efficiency and emissions of converted diesel engine with conventional fuel injection system for operation on natural gas // Energies. Basel : MDPI. eISSN 1996-1073. 2019, vol. 12, iss. 12, art. no. 2413, p. 1-32. DOI: 10.3390/en12122413. [DOAJ; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 2,707 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,170]
 3. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Plačienė, Birutė; Barzdžiukas, Raimondas; Pridotkas, Gintaras; Maksimavičius, Ričardas. Research on the methods for calculating the width of the approach channel to the port // Transport. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2019, vol. 34, no. 3, p. 312-317. DOI: 10.3846/transport.2019.9683. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,053; AIF: 3,510; kvartilis Q4 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003, N 001] [Aut. ind.: 0,170]
 4. Rapalis, Paulius; Lebedevas, Sergejus; Mickevičienė, Rima. Mathematical modelling of diesel engine operational performance parameters in transient modes // Pomorstvo : scientific journal of maritime research. Rijeka : University of Rijeka. ISSN 1332-0718. eISSN 1846-8438. 2018, vol. 32, no. 2, p. 165-172. DOI: 10.31217/p.32.2.1. [Academic Search Complete; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,333]
 5. Lebedevas, Sergejus; Rapalis, Paulius; Mickevičienė, Rima. Research on the energy efficiency indicators of transport diesel engines under transient operation conditions // Pomorstvo : scientific journal of maritime research. Rijeka : University of Rijeka. ISSN 1332-0718. eISSN 1846-8438. 2018, vol. 32, no. 2, p. 228-238. DOI: 10.31217/p.32.2.8. [Academic Search Complete; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,334]
 6. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Plačienė, Birutė; Barzdžiukas, Raimondas. Ship mooring to jetties under the crosscurrent // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2018, vol. 33, no. 2, p. 454-460. DOI: 10.3846/16484142.2017.1354069. [Academic Search Complete; Scopus; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,524; AIF: 3,265; kvartilis Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,250]
 7. Ustinovičius, Leonas; Popov, Vladimir; Čepurnaitė, Jovita; Vilutienė, Tatjana; [Samofalov, Michail]; Miedziałowski, Czesław. BIM-based process management model for building design and refurbishment // Archives of civil and mechanical engineering. Wrocław : Elsevier B.V. ISSN 1644-9665. eISSN 2083-3318. 2018, vol. 18, iss. 4, p. 1136-1149. DOI: 10.1016/j.acme.2018.02.004. [Academic Search Complete; Scopus; ScienceDirect; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,846; AIF: 3,462; kvartilis Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,47; SNIP: 2,151; SJR: 0,846; kvartilis Q1 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 0,166]
 8. Rapalis, Paulius; Lebedevas, Sergejus; Mickevičienė, Rima. Mathematical modelling of diesel engine operational performance parameters in transient modes // Pomorstvo : scientific journal of maritime research. Rijeka : University of Rijeka. ISSN 1332-0718. eISSN 1846-8438. 2018, vol. 32, no. 2, p. 165-172. DOI: 10.31217/p.32.2.1. [Academic Search Complete; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,334]
 9. Lebedevas, Sergejus; Rapalis, Paulius; Mickevičienė, Rima. Research on the energy efficiency indicators of transport diesel engines under transient operation conditions // Pomorstvo : scientific journal of maritime research. Rijeka : University of Rijeka. ISSN 1332-0718. eISSN 1846-8438. 2018, vol. 32, no. 2, p. 228-238. DOI: 10.31217/p.32.2.8. [Academic Search Complete; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,333]
 10. Panasiuk, Irina; Lebedevas, Sergejus; Čerka, Jonas. The assessment algorithm of technological feasibility of SOx scrubber installation // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2018, vol. 33, no. 1, p. 197-207. DOI: 10.3846/16484142.2016.1152298. [Academic Search Complete; Scopus; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 1,524 (2018, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,333]
 11. Lebedevas, Sergejus; Dailydka, Stasys; Jastremskas, Virgilijus; Rapalis, Paulius. Research of energy efficiency and reduction of environmental pollution in freight rail transportation // Transport. Vilnius ; London : Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2017, vol. 32, no. 3, p. 291-301. DOI: 10.3846/16484142.2016.1230888. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 1,267 (2017, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 12. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Plačienė, Birutė; Barzdžiukas, Raimondas. Quay wall stability and strength evaluation // Mechanika. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1207. eISSN 2029-6983. 2017, vol. 23, no. 2, p. 298-304. DOI: 10.5755/j01.mech.23.2.13776. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,529; AIF: 2,663; kvartilis Q4 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,250]
 13. Kulmanakov, Sergey P.; Lebedevas, Sergejus; Sinitsyn, Vladimir; Lebedeva, Galina; Kulmankov, Sergey S.; Yakovlev, Sergey. The influence of the fuel spray structure and dynamics of its formation on surface combustion of biofuels in diesel engines // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2016, vol. 31, no. 1, p. 84-93. DOI: 10.3846/16484142.2015.1071279. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 1,163 (2016, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166]
 14. Lebedevas, Sergejus; Dailydka, Stasys; Jastremskas, Virgilijus; Rapalis, Paulius. The influence of locomotive diesel engine transient operating modes on energy usage // Transportation research. Part D: Transport and Environment. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 1361-9209. 2015, Vol. 34, p. 219-229. DOI: 10.1016/j.trd.2014.10.011. [Scopus; ScienceDirect; Compendex; PsycInfo; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 1,864 (2015, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 1,864 (2015, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250]
 15. Lebedevas, Sergejus; Lebedeva, Galina; Dailydka, Stasys; Vaičiūnas, Gediminas. Research of impact of the loading on endurance of the freight locomotive engines // Transport problems = Problemy transportu. Katowice : The Silesian University of Technology. ISSN 1896-0596. eISSN 2300-861X. 2015, vol. 10, iss. 4, p. 45-55. DOI: 10.21307/tp-2015-047. [Academic Search Complete; DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; BazTech; Index Copernicus (IC)] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,250]
 16. Lingaitis, Leonas Povilas; Lebedevas, Sergejus; Liudvinavičius, Lionginas. Evaluation of the operational reliability and forecasting of the operating life of the power train of the freight diesel locomotive fleet = Ocena niezawodności eksploatacyjnej i prognozowanie żywotności układu przeniesienia napędu we flocie spalinowych lokomotyw towarowych // Eksploatacja i niezawodność = Maintenance and reliability. Warsaw : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2014, vol. 16, no. 1, p. 73-79. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 0,983 (2014, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,333]
 17. Makarevičienė, Violeta; Lebedevas, Sergejus; Rapalis, Paulius; Gumbytė, Milda; Skorupskaitė, Virginija; Žaglinskis, Justas. Performance and emission characteristics of diesel fuel containing microalgae oil methyl esters // FUEL : The Science and Technology of Fuel and Energy. London : Elsevier. ISSN 0016-2361. 2014, Vol. 120, p. 233-239. DOI: 10.1016/j.fuel.2013.11.049. [Academic Search Complete; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; Current Contents / Physical, Chemical & Earth Sciences; ScienceDirect; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003,T 004] [Citav. rod.: 3,520 (2014, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,166]
 18. Lebedevas, Sergejus; Dailydka, Stasys; Jastremskas, Virgilijus; Vaičiūnas, Gediminas. Research of the rational operational load of diesel locomotives = Ocena niezawodności eksploatacyjnej urządzeń energetycznych spalinowych lokomotyw towarowych oraz prognozowanie czasu pracy // Eksploatacja i niezawodność = Maintenance and reliability. Warsaw : Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. 2014, vol. 16, no. 4, p. 545-553. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 0,983 (2014, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 19. Panasiuk, Irina; Lebedevas, Sergejus. The assessment of the possibilities for the Lithuanian fleet to comply with new environmental requirements // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2014, vol. 29, no. 1, p. 50-58. DOI: 10.3846/16484142.2014.896828. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 0,553 (2014, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,500]
 20. Lebedevas, Sergejus; Makarevičienė, Violeta; Sendžikienė, Eglė; Žaglinskis, Justas. Oxidation stability of biofuel containing Camelina sativa oil methyl esters and its impact on energy and environmental indicators of diesel engine // Energy conversion and management. Oxford : Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0196-8904. 2013, vol. 65, p. 33-40. DOI: 10.1016/j.enconman.2012.07.010. [Academic Search Complete; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; ScienceDirect; Compendex; INSPEC; CAB Abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003,T 004] [Citav. rod.: 3,590 (2013, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 21. Lebedevas, Sergejus; Lebedeva, Galina; Gudaitytė, Ingrida. Research of characteristics of working cycle of high-speed diesel engine operating on biofuels RME–E and D–RME–E. Part 1. Indicators of fuel injection system and indicative process // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2013, vol. 28, no. 2, p. 204-213. DOI: 10.3846/16484142.2013.806346. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 0,529 (2013, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,334]
 22. Lebedevas, Sergejus; Lebedeva, Galina; Žaglinskis, Justas; Rapalis, Paulius; Gudaitytė, Ingrida. Research of characteristics of working cycle of high-speed diesel engine operating on biofuels RME-E and D-RME-E. Part 2. Indicators and characteristics of heat release in diesel cylinder // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. 2013, Vol. 28, no. 3, p. 217-223. DOI: 10.3846/16484142.2013.828652. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 0,529 (2013, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,200]
 23. Sergejus; Pukalskas, Saugirdas; Žaglinskis, Justas; Matijošius, Jonas. Comparative investigations into energetic and ecological parameters of camelina-based biofuel used in the diesel engine // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. 2012, Vol. 27, no. 2, p. 171-177. DOI: 10.3846/16484142.2012.694078. [Academic Search Complete; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA] [M.kr.: T 003] [Citav. rod.: 1,081 (2012, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 24. Lebedevas, Sergejus; Lebedeva, Galina; Pikūnas, Alvydas; Spruogis, Bronislovas. A simultaneous parametric analysis of the in-cylinder processes for diesel engines // International journal of vehicle systems. Geneva : Interscience Enterprises LTD. ISSN 1744-232X. eISSN 1741-5152. 2011, vol. 18, iss. 1, p. 18-45. DOI: 10.1504/IJHVS.2011.037958. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; Business Source Complete; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003,T 009] [Citav. rod.: 0,200 (2011, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 25. Lebedevas, Sergejus; Lebedeva, Galina; Bereišienė, Kristina. Modifying mathematical models for calculating operational characteristics of diesel engines burning RME biofuels = Matematinių modelių pritaikymas dyzelių, dirbančių RME biodegalais, darbo procesui ir eksploataciniams rodikliams skaičiuoti = Доработка математических моделей расчета показателей работы дизеля на биодизелинах РРМЭ // Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2011, vol. 26, no. 1, p. 50-60. DOI: 10.3846/16484142.2011.561528. [Academic Search Complete; Scopus; IndexCopernicus (nenaudotinas); Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,334]
 26. Lebedevas, Sergejus; Lebedeva, Galina; Sendžikienė, Eglė; Makarevičienė, Violeta. Investigation of the Characteristics of Multicomponent Biodiesel Fuel (D-FAME-E) for Practical Use in Lithuania // Energy & Fuels. Washington : American Chemical Society. ISSN 0887-0624. 2010, vol. 24, iss. 2, p. 1365-1373. DOI: 10.1021/ef901089d. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 005,T 003] [Citav. rod.: 2,444 (2010, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 27. Lebedevas, Sergejus; Lebedeva, Galina; Sendžikienė, Eglė; Makarevičienė, Violeta. Investigation of the performance and emission characteristics of biodiesel fuel containing butanol under the conditions of diesel engine operation // Energy & Fuels. Washington : American Chemical Society. ISSN 0887-0624. eISSN 1520-5029. 2010, vol. 24, iss. 8, p. 4503-4509. DOI: 10.1021/ef100505n. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T 003,T 005] [Citav. rod.: 2,444 (2010, InCites JCR SCIE)] [Aut. ind.: 0,250]
 1. [Andrulytė A.]. Research of Tugboats Pollution in Klaipėda Port // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 829-832, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 2. Djačkov V., Guseinovienė E., Jankūnas V., [Žapnickas T.]. Investigation of the Efficiency of Small Electric Ship Propulsion and Battery Energy Control Systems // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 920-924, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 3. [Jasas G.]. Study of Panamax Type Ships Impact Arriving for Repairs on Pollution in the Port of Klaipeda // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 952-955, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 4. [Dementjev A.]. Research of Air Pollution Possibilities of Panamax Containerships Sailing to Klaipeda Container Terminal in the Port of Klaipeda // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 996-999, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 5. Filina-Dawidowicz L., [Paulauskas V.]. Obstacles and Benefits of Real Time Information Exchange Between the Ferry and Shipping Users // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 579-583, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 6. Valionienė E., [Plačienė B.]. Evaluation Methodology of Seaport Governance and Maritime Transport Attractiveness Dependence Based on Comparison of Seaports Governance on the Eastern Coast of Baltic Sea // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part I, p. 289-294, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-ontent/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-I-dalis.pdf
 7. [Kiaulakis J.]. Study of air Pollution Reduction Possibilities of Post-Panamax Containerships in the Port of Klaipeda // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part I, p. 392-397, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-I-dalis.pdf
 8. [Paulauskas V.], Filina-Dawidowicz L., [Paulauskas D.], Pridotkas G. Small and Medium Sized Ports Digitalization Level Evaluation and Benchmarking // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part I, p. 502-506, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-I-dalis.pdf
 9. Tarptautinė konferencija „Transporto priemonės – 2019“, Palanga, Klaipėda 2019.10.02 – 04. (3 pranešimai). 1. Ro-Pax Vessels Real Time of Arrival Accuracy Analysis and Importance for Other Transport Modes. 2. Preparation for New Container Transportation Solutions. 3. Ro-Ro and Ro-Pax Vessels ETA and ATA Analysis – Dalyvavo Birutė Plačienė, Donatas Paulauskas, Vytautas Paulauskas.
 10. Transporto ir logistikos konferencija (Hamburgas – 2019.01.24 – 25) (1 pranešimas) (Procedures and devices providing the safety during LNG operations. Transfer/bunkering operation of LNG). Dalyvavo Vytautas Paulauskas.
 11. [Norkevičius L.], [Lebedevas S.].Transport Means 2019. Proceedings of 23rd International Scientific Conference. 2-4 October, 2019, Palanga. – 2019, Kaunas: KTU. The Influence of Cryogenic tanks on Energy Properties of a Seaport Tugboat // Sustainability: Research and Solutions.; Part II, p. 793-799, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-2019-Part-2.pdf.
 12. Mantas Atutis. Flexural Analysis of Concrete Beams Prestressed with Viscoelastic Corrosion Resistant Composites. Journal Marine Structures (Elsevier). Straipsnio pateikimas redakcijai 2019-12-13.
 13. Paulauskas, L. Filina-Dowidovicz, D. Paulauskas. Ro-Ro and Ro-Pax vessels ETA and ATA analysis. Transport Means – 2019, Kaunas, Technologija, 2019. ISSN: 1822 – 296X. p. 852-855. [ISI Proceedings].
 14. V. Paulauskas, D. Paulauskas. Preparation for new Container transportation solutions. Transport Means – 2019, Kaunas, Technologija, 2019. ISSN: 1822 – 296X. p. 902 – 906. [ISI Proceedings].
 15. Paulauskas, Vytautas; Henesey, L.; Paulauskas, Donatas; Ronkaitytė, Ieva; Gerlitz, L.; Jankowski, S.; Canepa, M. LNG bunkering stations location optimization on basis graph theory // Transport means 2018 : proceedings of the 22nd international scientific conference : October 03-05, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351-7034. 2018, part 2, p. 660-664. [DB: Scopus] [M.kr.: 03T]
 16. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Plačienė, Birutė; Barzdžiukas, Raimondas; Marciniak, Z. Inland waterways (IWW) for the oversize cargo transportation and water tourism // Transport means 2018 : proceedings of the 22nd international scientific conference : October 03-05, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351-7034. 2018, part 3, p. 1142-1146. [M.kr.: 03T]
 17. Mikaločius, Nerijus; [Samofalov, Michail]. Analysis of buckling problem of thin–walled steel frames for sea port storage facilities // Mechanika 2017 : proceedings of the 22nd international scientific conference : 19 May 2017, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-2951. 2017, p. 258-262. [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 0,500]
 18. Paulauskas, V.; Paulauskas, D.; Placiene, B.; Barzdziukas, R. Safety of ships moored to quay walls // Safety of sea transportation : proceedings of the 12th international conference on marine navigation and safety of sea transportation (TransNav 2017) : Gdynia, Poland, June 21-23, 2017. Leiden : CRC Press, 2017. ISBN 9781138297685. eISBN 9781315099088. p. 55-59. DOI: 10.1201/9781315099088-9. [Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,250]
 19. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Plačienė, Birutė; Barzdžiukas, Raimondas; Maksimavičius, Ričardas; Ronkaitytė, Ieva; Gerlitz, L.; Madjidian, J.; Jankowski, S.; Henesey, L. Optimization modelling of LNG supply chains for development: case study of Lithuania and Latvia // Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference : September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351-7034. 2017, part 3, p. 762-765. [Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,100]
 20. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Plačienė, Birutė; Jonkus, Martynas; Kaulitzky, Artur. Inland waterway shipping of oversized cargo // Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference : September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351-7034. 2017, part 3, p. 819-823. [Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,200]
 21. Paulauskas, V.; Paulauskas, D. Deep sea port development evaluation // Transport means 2016 : proceedings of the 20th international scientific conference : October 5-7, 2016, Juodkrante, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. 2016, part 3, p. 908-912. Prieiga per internetą: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID =HzOxMe3b&scp=85045402461&origin=inward>. [Scopus; Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500]
 22. Paulauskas, Vytautas. Ship and quay wall mooring system capability evaluation // Transportation research procedia. Transport Research Arena TRA2016 : April 18-21, 2016. Amsterdam. ISSN 2352-1465. 2016, vol. 14, p. 123-132. DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.048. [Scopus; Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); ScienceDirect] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 1,000]
 23. Madjidian, Josefin; Dalaklis, Dimitrios; Paulauskas, Vytautas; Henesey, Lawrence; Ölçer, Aykut I.; Ballini, Fabio; Kitada, Momoko. Developing a strategy for Liquefied Natural Gas powered transport corridors in the Baltic Sea region // Trends and challenges in maritime energy management. Cham : Springer International Publishing, 2018. ISBN 9783319745756. eISBN 9783319745763. p. 383-399. (WMU studies in maritime affairs, ISSN 2196-8772, eISSN 2196-8780 ; vol. 6). DOI: 10.1007/978-3-319-74576-3_27. [DB: SpringerLink] [M.kr.: 03T]
 24. Daukšys, Vygintas; Račkus, Martynas; Zamiatina, Nadežda. Energy efficiency improvement adding various amounts of CNG in the naturally aspirated compression ignition engine // Procedia Engineering. Transbaltica 2017 : proccedings of the 10th international scientific conference : May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 1877-7058. 2017, vol. 187, p. 222-228. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.04.368. [DB: Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); ScienceDirect; Scopus] [M.kr.: 03T]
 25. Zamiatina, Nadežda; Lebedevas, Sergejus. Influence of fractional composition of oil fuels for diesel engines on physical – chemical and engine properties // Transport means 2016 : proceedings of the 20th international scientific conference : October 5-7, 2016, Juodkrante, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351-7034. 2016, part 3, p. 1022-1025. [DB: Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T]
 26. Tumosa, Kęstutis; [Samofalov, Michail]. Design sequence on the base on numerical simulation and experimental testing of a plane frame under deformations of piled foundations // 13th Baltic Sea region geotechnical conference. Historical experience and challenges of geotechnical problems in Baltic Sea region : 22-24 September 2016 Vilnius, Lithuania : conference proceedings. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579578. eISBN 9786094579561. p. 166-171. DOI: 10.3846/13bsgc.2016.024. [Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 0,500]
 27. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas. Deep sea port development evaluation // Transport means 2016 : proceedings of the 20th international scientific conference : October 5-7, 2016, Juodkrante, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. 2016, part 3, p. 908-912. [DB: Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T]
 28. Paulauskas, Vytautas. Ship and quay wall mooring system capability evaluation // Transportation research procedia. Transport Research Arena TRA2016 : April 18-21, 2016. Amsterdam. ISSN 2352-1465. 2016, vol. 14, p. 123-132. DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.048. [DB: Scopus; ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T]
 29. Smailys, Vytautas; Daukšys, Vygintas; Zamiatina, Nadežda. The experimental research of additional energy consumption and exhaust gas emissions from use of marine litter collecting nets // Procedia Engineering. Transbaltica 2015 : proccedings of the 9th international scientific conference : May 7–8, 2015, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam. ISSN 1877-7058. 2016, vol. 134, p. 205-214. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.01.061. [DB: Scopus; ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T]
 30. Gudaitytė, Ingrida. The research methodology for performance indicators of the transport diesel engine in exploitation conditions // Procedia Engineering. Transbaltica 2015 : proccedings of the 9th international scientific conference : May 7–8, 2015, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam. ISSN 1877-7058. 2016, vol. 134, p. 256-262. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.01.005. [DB: Scopus; ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T]
 31. Zamiatina, Nadežda. Comparative overview of marine fuel quality on diesel engine operation // Procedia Engineering. Transbaltica 2015 : proccedings of the 9th international scientific conference : May 7–8, 2015, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam. ISSN 1877-7058. 2016, vol. 134, p. 157-164. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.01.055. [DB: Scopus; ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T]Dubra, Vytautas; Virkėtis, Artūras; Abromas, Jonas. Hydrotechnical structures of the Eastern Baltic ports on the sandy shoreline: conflicts and challenges // Transport means 2015 : proceedings of the 19th international scientific conference : october 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2015, p. 107-111. [DB: Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 04T, 03T]
 1. Paulauskas, Vytautas; Pridotkas, Gintaras; Paulauskas, Donatas. Ship size limitations at the port entrance // Transport means 2015 : proceedings of the 19th international scientific conference : October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. 2015, p. 372-376. [DB: Scopus; Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T, 01P]
 2. Plačienė, Birutė; Valionienė, Elena. Evaluation of the possibilities to increasing of cruise shipping technical service demand in Klaipeda state seaport // Transport means 2015 : proceedings of the 19th international scientific conference : october 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2015, p. 325-328. [DB: Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T]
 3. Rapalis, Paulius; Lebedeva, Galina; Lebedevas, Sergejus. Heavy transport diesel engine operational energy parameter mathematical modelling research // Procedia Engineering. Transbaltica 2015 : proccedings of the 9th international scientific conference : May 7–8, 2015, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam. ISSN 1877-7058. 2016, vol. 134, p. 371-376. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.01.022. [DB: Scopus; ScienceDirect; Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T]
 4. Smailys, Vytautas; Rapalis, Paulius; Daukšys, Vygintas; Zamiatina, Nadežda; Šilas, Giedrius; Jonika, Linas. ZERO emission ship concept – oily water and sludge // Transport means 2015 : proceedings of the 19th international scientific conference : October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. 2015, p. 83-86. [DB: Scopus; Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)] [M.kr.: 03T]
 1. Djačkov V., Guseinovienė E., Jankūnas V., [Žapnickas T.]. Investigation of the Efficiency of Small Electric Ship Propulsion and Battery Energy Control Systems // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 920-924, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 1. [Jasas G.]. Study of Panamax Type Ships Impact Arriving for Repairs on Pollution in the Port of Klaipeda // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 952-955, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 1. [Dementjev A.]. Research of Air Pollution Possibilities of Panamax Containerships Sailing to Klaipeda Container Terminal in the Port of Klaipeda // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 996-999, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 1. Filina-Dawidowicz L., [Paulauskas V.]. Obstacles and Benefits of Real Time Information Exchange Between the Ferry and Shipping Users // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 579-583, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 1. Valionienė E., [Plačienė B.]. Evaluation Methodology of Seaport Governance and Maritime Transport Attractiveness Dependence Based on Comparison of Seaports Governance on the Eastern Coast of Baltic Sea // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part I, p. 289-294, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-ontent/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-I-dalis.pdf
 1. [Kiaulakis J.]. Study of air Pollution Reduction Possibilities of Post-Panamax Containerships in the Port of Klaipeda // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part I, p. 392-397, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-I-dalis.pdf
 1. [Paulauskas V.], Filina-Dawidowicz L., [Paulauskas D.], Pridotkas G. Small and Medium Sized Ports Digitalization Level Evaluation and Benchmarking // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part I, p. 502-506, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-I-dalis.pdf
 1. [Lebedevas S.], [Daukšys V.], [Jonika L.]. Adapting a one-dimensional mathematical model to the dual fuel engine in-cylinder processes modelling // TRANSBALTICA XI: Transportation science and technology: proceedings of the international conference TRANSBALTICA: May 2–3, 2019, Vilnius, Lithuania. – 2020, Cham: Springer; p. 407-414, ISBN 978-3-030-38665-8, e-ISBN 978-3-030-38666-5, ISSN 2523-3440, e-ISSN 2523-3459, https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5
 1. Jonika L., [Lebedevas S.], [Daukšys V.]. Modeling of diesel engine energy efficiency parameters and evaluation of different combustion models // TRANSBALTICA XI: Transportation science and technology: proceedings of the international conference TRANSBALTICA: May 2–3, 2019, Vilnius, Lithuania. – 2020, Cham: Springer; p. 369-376, ISBN 978-3-030-38665-8, e-ISBN 978-3-030-38666-5, ISSN 2523-3440, e-ISSN 2523-3459, https://doi.org/10.1007/978-3-030-38666-5
 1. Tadžijevas A., Senulis A., Šapalas D., Vasylius M., [Štuopys A.], Šilas G. Daugiatankės mineralinės vatos tvirtinimo smeigių laikomosios gebos tyrimas // Jūros ir krantų tyrimai 2020. 13-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija, 2020 m. spalio 7-9 d., Klaipėda. – 2020, Klaipėda: KU; p. 224-228, ISSN 2669-2147.
 1. [Andrulytė A.]. Research of Tugboats Pollution in Klaipėda Port // Transport Means 2020: Sustainability: Research and Solutions. Proceedings of 24th International Scientific Conference. September 30 – October 02, 2020, Online Conference – Kaunas, Lithuania. – 2020, Kaunas University of Technology; Part II, p. 829-832, ISSN 1822-296X, e-ISSN 2351-7034, https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-II-dalis.pdf
 1. Tarptautinė konferencija „Transporto priemonės – 2019“, Palanga, Klaipėda 2019.10.02 – 04. (3 pranešimai). 1. Ro-Pax Vessels Real Time of Arrival Accuracy Analysis and Importance for Other Transport Modes. 2. Preparation for New Container Transportation Solutions. 3. Ro-Ro and Ro-Pax Vessels ETA and ATA Analysis – Dalyvavo Birutė Plačienė, Donatas Paulauskas, Vytautas Paulauskas.
 1. Transporto ir logistikos konferencija (Hamburgas – 2019.01.24 – 25) (1 pranešimas) (Procedures and devices providing the safety during LNG operations. Transfer/bunkering operation of LNG). Dalyvavo Vytautas Paulauskas.
 1. Jonika L., Rapalis P., [Lebedevas S]. Jūros ir krantų tyrimai 2019. 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija. Dvigubu kuru dirbančio dyzelinio variklio matematinis modeliavimas panaudojant verpetų suirimo matematinį modelį // Konferencijos medžiaga. – 2019 gegužės 9-10 d., Klaipėda, KU l-kla; p. 81-84, ISSN 2538-7243.
 1. [Norkevičius L.], [Lebedevas S.]. Kriogeninių talpų įtaka jūrų uosto vilkiko eigumui // Jūros ir krantų tyrimai 2019. 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija. Konferencijos medžiaga. – 2019 gegužės 9-10 d., Klaipėda, KU l-kla; p. 149-153, ISSN 2538-7243.
 1. Klaipėdos universiteto ir Lietuvos geotechnikos draugijos seminaras „Geotechnikos svarba projektuojant ir statant uosto konstrukcijas“, 2019 m. balandžio 11-12 d., Klaipėda. Lietuvos ekspertų požiūris į laikančiųjų konstrukcijų projektavimo problemas (pavyzdžiai, praktika, kvalifikacijos lygis ir kt.). Dalyvavo Michail Samofalov.
 1. Konferencija: Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Kaunas, VDU ŽŪA, 2019 m. gegužės 31 d. Dalyvavo Ieva Bernotienė, Žana Špedt.
 1. Tarptautinė konferencija Laivų statybos paveldo išsaugojimas ir pritaikymas. Klaipėda 2019 11 27. Dalyvavo – Birutė Plačienė.
 1. Klaipėda LNG Forum 2019 gegužės 15-16 d. Klaipėdoje. Pranešimas „LNG science and education at Klaipeda University“. Pranešėja Rima Mickevičienė
 1. 2019 m. birželio 24 d. V tarptautinė mokslinė konferencija „Modern maritime technologies, problems of social-economic development and ways for solving them“. Konferenciją organizavo Batumi Navigation Teaching University kartu su National Institute of Economic Research (Gruzija). Plenarinio posėdžio diskusijos dalyvė Rima Mickevičienė.
 1. 2019 m. rugsėjo 27-28 d. X International Scientific and Technical Conference „Innovations in shipbuilding and ocean engineering“ Nikolajeve, Ukraina. Dalyvavimas apvalaus stalo diskusijoje, kokio mokslinių tyrimų laivo reikia Ukrainos mokslų akademijai. Dalyvavo Rima Mickevičienė.
 1. Masiulytė, Vestina; Šateikienė, Diana. Laivo balastinio vandens valymo įrangos ekonominis vertinimas // Jūros ir krantų tyrimai 2018; 11-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga : 2018 gegužės 24-25 d. Klaipėda : [Klaipėdos universiteto leidykla]. ISSN 2538-7243. 2018, p. 118-122. [M.kr.: 03T]
 1. Norkevičius, Lukas; Čerka, Jonas; Djačkov, Vasilij. Žvejybinių tralerių korpuso formos optimizavimas taikant SSD metodiką // Jūros ir krantų tyrimai 2018 : 11-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga : 2018 gegužės 24-25 d. Klaipėda : [Klaipėdos universiteto leidykla]. ISSN 2538-7243. 2018, p. 83-87. [M.kr.: 03T]
 1. Paulauskas, Vytautas; Henesey, L.; Paulauskas, Donatas; Ronkaitytė, Ieva; Gerlitz, L.; Jankowski, S.; Canepa, M. LNG bunkering stations location optimization on basis graph theory // Transport means 2018 : proceedings of the 22nd international scientific conference : October 03-05, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351-7034. 2018, part 2, p. 660-664. [DB: Scopus] [M.kr.: 03T]
 1. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Plačienė, Birutė; Barzdžiukas, Raimondas; Marciniak, Z. Inland waterways (IWW) for the oversize cargo transportation and water tourism // Transport means 2018 : proceedings of the 22nd international scientific conference : October 03-05, 2018 Trakai, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351-7034. 2018, part 3, p. 1142-1146. [M.kr.: 03T]
 1. Rapalis, Paulius; Žemgulis, Marius; Jonika, Linas. Emisijų iš laivų Klaipėdos uoste nustatymo nuotoliniu būdu galimybių apžvalga // Jūros ir krantų tyrimai 2018 : 11-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga : 2018 gegužės 24-25 d. Klaipėda : [Klaipėdos universiteto leidykla]. ISSN 2538-7243. 2018, p. 97-100. [M.kr.: 03T]
 1. Šateikienė, Diana; Žemgulis, Marius. Laivo balastinio vandens valymo metodų įtakos metalų korozijai apžvalga // Jūros ir krantų tyrimai 2018 : 11-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija : konferencijos medžiaga : 2018 gegužės 24-25 d. Klaipėda : [Klaipėdos universiteto leidykla]. ISSN 2538-7243. 2018, p. 123-127. [M.kr.: 03T]
 1. Mikaločius, Nerijus; [Samofalov, Michail]. Analysis of buckling problem of thin–walled steel frames for sea port storage facilities // Mechanika 2017 : proceedings of the 22nd international scientific conference : 19 May 2017, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-2951. 2017, p. 258-262. [M.kr.: T 002] [Aut. ind.: 0,500]
 1. Paulauskas, V.; Paulauskas, D.; Placiene, B.; Barzdziukas, R. Safety of ships moored to quay walls // Safety of sea transportation : proceedings of the 12th international conference on marine navigation and safety of sea transportation (TransNav 2017) : Gdynia, Poland, June 21-23, 2017. Leiden : CRC Press, 2017. ISBN 9781138297685. eISBN 9781315099088. p. 55-59. DOI: 10.1201/9781315099088-9. [Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,250]
 1. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Plačienė, Birutė; Barzdžiukas, Raimondas; Maksimavičius, Ričardas; Ronkaitytė, Ieva; Gerlitz, L.; Madjidian, J.; Jankowski, S.; Henesey, L. Optimization modelling of LNG supply chains for development: case study of Lithuania and Latvia // Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference : September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351-7034. 2017, part 3, p. 762-765. [Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,100]
 1. Paulauskas, Vytautas; Paulauskas, Donatas; Plačienė, Birutė; Jonkus, Martynas; Kaulitzky, Artur. Inland waterway shipping of oversized cargo // Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference : September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1822-296X. eISSN 2351-7034. 2017, part 3, p. 819-823. [Scopus] [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,200]
 1. Lebedevas, Sergejus; Lebedeva, Galina; Dailydka, Stasys; Vaičiūnas, Gediminas. Research of impact of the strain put onto freight locomotive engine = Исследование влияния нагрузки на долголетие двигателей грузовых локомотивов // Transport Problems’2014 : proceedings of the VI International scientific conference, 25-27 June 2014 & III International symposium of young researchers, 23-24 June 2014, Katowice, Poland. Silesia : The Silesian University of Technology, 2014. ISBN 9788393523238. p. 393-401. [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,250]
 1. Lebedevas, Sergejus; Dailydka, Stasys; Jastremskas, Virgilijus. Sunkiųjų dyzelinių variklių ekologinių, energetinių bei patikimumo rodiklių kompleksiniai tyrimai ir optimizavimas = Complex research and optimisation of heavy diesel engines energy, ecology and reliability parameters // Mobile machines 2014 : international scientific conference proceedings : 25-26 September, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. ISBN 9786094490675. p. 14-23. [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,334]
 1. Panasiuk, Irina; Lebedevas, Sergejus. The comparison of the technologies to reduce the toxicity of ship exhaust gas // Transbaltica 2013 : proceedings of the 8th international scientific conference, May 9-10, 2013, 2013. ISBN 9786094574702. ISSN 2029-2376. p. 153-158. DOI: 10.3846/transbaltica2013.034. [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500]
 1. Lebedevas, Sergejus; Žaglinskis, Justas; Lebedeva, Galina. RRME biodegalų motoriniai tyrimai dyzelinio variklio ekploatacijos sąlygomis // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje : [konferencijos medžiaga]. Klaipėda. ISSN 1822-4652. 2012, [T.] 8, p. 57-63. [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,334]
 1. Žaglinskis, Justas; Lebedevas, Sergejus. Lietuvoje pagamintų naujų rūšių biodegalų motorinių savybių tyrimai dyzelio eksploatacijos sąlygomis = Investigation of motor properties of new kind, in Lithuania produced, biofuels under the condicions of diesel engine operation // Transporto priemonės – 2010 = Transport means – 2010 : 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. Kaunas : Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 80-85. [M.kr.: T 003] [Aut. ind.: 0,500]

Calendar

<< Oct 2021 >>
MTWTFSS
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Upcoming events

Studies Admission Research Courses Scholarships