LT   |   EN      Mano KU   |   
Studijos Klaipėdos universite vykdomos pagal universitetinį laipsnį suteikiančias studijų programas.

Laipsnį suteikiančios studijų programos yra trijų pakopų: I-oji pakopa – bakalauro; II-oji pakopa – magistrantūros; III-oji pakopa – doktorantūros.

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos teikia universalųjį bendrąjį išsilavinimą, yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija bakalauro diplomas.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija magistro diplomas.

Trečiosios pakopos studijos vykdomos mokslo doktorantūroje. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją, įgyjamas mokslo (meno) daktaro laipsnis, tą paliudija daktaro diplomas.

Lietuvoje veikia nacionalinė aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Bakalauro (I-sios pakopos) studijų programos skiriamos teorinių pagrindų ir bendrų gebėjimų ugdymui. Studijos orientuotos į  aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pasirinktos studijų krypties pagrindinių žinių formavimą ir aukščiausio lygio profesinių įgūdžių ugdymą.

Aplinkos inžinerija

Studijų programos aprašas

Baigęs šią studijų programą, Tu – aplinkos inžinierius. Pagal šią profesiją gali dirbti aplinkosaugos specialistu, laboratorijų, įmonių, padalinių ar projektų vadovu, taršos mažinimo įrenginių projektuotoju, technologinių įrenginių priežiūros specialistu, analitiku-tyrėju įvairiose pramonės bei uosto, transporto ir atliekų tvarkymo įmonėse, valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, privačiose aplinkosaugos firmose, tyrimo ir projektavimo institutuose, aplinkosauginių sistemų eksploatavimo tarnybose ir aplinkos tyrimų laboratorijose.

Ką mano absolventai?

Studijų metu teko gilintis į tokias tiksliųjų mokslų sritis kaip aukštoji matematika, fizika, braižyba, chemija. Tikslieji mokslai išugdė gana gerą loginį mąstymą ir supratimą apie įvairių sričių technologijas. Tai padėjo lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje, susijusioje su naujų technologijų, matavimų įrangos gamyba, realizavimu. Studijų metais per laboratorinius darbus įgyti įgūdžiai vėliau pravertė praktinėje darbinėje veikloje dirbant su sudėtingais cheminių ir fizinių parametrų matavimų įrenginiais.

Aurimas Mačernius
UAB „Labochema LT“ Vakarų Lietuvos padalinio vadovas

Chemijos inžinerija

Studijų programos aprašas

Domiesi chemija? Technologiniais procesais? Žinai, kad XXI a. vadinamas Chemijos amžiumi? Nori tapti reikšminga jo dalimi? Tada ši studijų programa kaip tik Tau. Taip, Tau, nes baigęs chemijos inžinerijos studijas dirbsi projektuotoju, technologu, operatoriumi, chemiku pramonės bei uosto įmonėse, tyrimo ir projektavimo institutuose, chemijos laboratorijose, o, įgijęs vadybinės patirties, galėsi dirbti laboratorijos, padalinio ar įmonės vadovu.

Ką mano absolventai?

Baigiau KU chemijos inžinerijos bakalauro studijas ir naftos technologinių procesų magistrantūros studijas. Norint ko nors pasiekti reikia mokytis! Dirbdama tarptautinėje įmonėje supratau, kad techninis išsilavinimas – tai koziris siekiant karjeros užsienio kompanijose, ypač tokiose sferose kaip naftos ir naftos produktų prekyba, kokybės kontrolė ir aplinkosauga. Dirbdama su tokiais gigantais, kaip „BP“, „Shell“, „Chevron“, galiu drąsiai teigti, kad šiai rinkai mūsų labai trūksta!

Karina Makater
laboratorijų centro „Saybolt“ International Desk koordinatorė, Olandija

Elektros inžinerija

Studijų programos aprašas

Pradėjęs nuo elektros lemputės įjungimo, variklių paleidimo bei stabdymo, baigęs šias studijas, turėsi tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių apie elektros grandines, galios elektroniką, mikroprocesorinius valdymo įtaisus, konstruosi, projektuosi bei valdysi elektronikos įrenginius, robotus. Dirbsi energetiku, elektros, automatikos ar elektronikos inžinieriumi, įvairių automatinių ir robotizuotų procesų kūrėju.

Ką mano absolventai?

Pirmiausia maloniai nustebino katedros dėstytojų draugiškumas: visada buvo galima pasikonsultuoti bet kokiu iškilusiu klausimu ar pasinaudoti įranga. Įgavau ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių elektros ir elektronikos srityje. Savo gebėjimus nesunkiai panaudoju įvairiuose Europos sąjungos finansuojamuose projektuose ir dabartiniame darbe.

Audrius Knolis

Mechanics enginnering 

International experts evaluated   mechanical engineering study program very well in 2015 and programme was accredited for a maximum period of time.

KU_Mechanikos_inzinerija_B_2015

Studijų porgramos aprašas

Jei domiesi varikliais, mechanizmais, įrangos projektavimu ar tiesiog viskuo kas juda, turime pasiūlymą ir Tau! Mechanikos inžinerija yra viena iš pačių universaliausių specialybių, reikalingų norint dirbti įmonėse, kurių veikla yra susijusi su įrengimų mechanizmų ir technologinės įrangos gamyba, projektavimu, priežiūra bei remontu. Įgijus mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, sėkmingai dirbsi inžinieriumi, projektų konsultantu, ekspertu, konstruktoriumi ar vadovu įvairiose maisto, chemijos, baldų, tekstilės, transporto įmonėse, projektavimo firmose, tyrimų laboratorijose ar mokslinėse įstaigose.

Ką mano studentai?

Mechanikos inžinerijos studijos man asmeniškai buvo labai įdomios: dėstytojų dėstomos paskaitos yra labai išsamios, pateikiama daug naudingos ir įdomios informacijos, geriausia, kad teorija yra siejama su praktiniais pavyzdžiais. Tenka nemažai dirbti su braižomosiomis programomis, nes gana daug įmonių naudoja tokias pačias programas. Taip pat nemažai sužinome apie atsiradusias technikos srities naujoves, gauname stiprius pagrindus apie įvairią technologinę įrangą, jos veikimo principus.

Ingrida Pučkoriūtė

Aplinkos inžinerija

Studijų programų aprašas

Baigęs šią studijų programą, Tu – aplinkos inžinierius. Pagal šią profesiją gali dirbti aplinkosaugos specialistu, laboratorijų, įmonių, padalinių ar projektų vadovu, taršos mažinimo įrenginių projektuotoju, technologinių įrenginių priežiūros specialistu, analitiku-tyrėju įvairiose pramonės bei uosto, transporto ir atliekų tvarkymo įmonėse, valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, privačiose aplinkosaugos firmose, tyrimo ir projektavimo institutuose, aplinkosauginių sistemų eksploatavimo tarnybose ir aplinkos tyrimų laboratorijose.

Chemijos inžinerijos

Studijų programų aprašas

Domiesi chemija? Technologiniais procesais? Žinai, kad XXI a. vadinamas Chemijos amžiumi? Nori tapti reikšminga jo dalimi? Tada ši studijų programa kaip tik Tau. Taip, Tau, nes baigęs chemijos inžinerijos studijas Tu dirbsi projektuotoju, technologu, operatoriumi, chemiku pramonės bei uosto įmonėse, naftos verslovėse, naftos perdirbimo įmonėse, tyrimo ir projektavimo institutuose, chemijos laboratorijose, o įgijęs vadybinės ir praktinės patirties galėsi dirbti laboratorijos, padalinio ar įmonės vadovu.

Elektros inžinerija

Studijų programos aprašas

Pradėjęs nuo elektros lemputės įjungimo, variklių paleidimo bei stabdymo, baigęs šias studijas, turėsi tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių apie elektros grandines, galios elektroniką, mikroprocesorinius valdymo įtaisus, konstruosi, projektuosi bei valdysi elektronikos įrenginius, robotus. Dirbsi energetiku, elektros, automatikos ar elektronikos inžinieriumi, įvairių automatinių ir robotizuotų procesų kūrėju.

Ką mano absolventai?

Pirmiausia maloniai nustebino katedros dėstytojų draugiškumas: visada buvo galima pasikonsultuoti bet kokiu iškilusiu klausimu ar pasinaudoti įranga. Įgavau ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių elektros ir elektronikos srityje. Savo gebėjimus nesunkiai panaudoju įvairiuose Europos sąjungos finansuojamuose projektuose ir dabartiniame darbe.

Audrius Knolis

Mechanikos inžinerija

Studijų programos aprašas

Jei domiesi varikliais, mechanizmais, įrangos projektavimu ar tiesiog viskuo kas juda, turime pasiūlymą ir Tau! Mechanikos inžinerija yra viena iš pačių universaliausių specialybių, reikalingų norint dirbti įmonėse, kurių veikla yra susijusi su įrengimų mechanizmų ir technologinės įrangos gamyba, projektavimu, priežiūra bei remontu. Įgijus mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, sėkmingai dirbsi inžinieriumi, projektų konsultantu, ekspertu, konstruktoriumi ar vadovu įvairiose maisto, chemijos, baldų, tekstilės, transporto įmonėse, projektavimo firmose, tyrimų laboratorijose ar mokslinėse įstaigose.

Ką mano studentai?

Mechanikos inžinerijos studijos man asmeniškai buvo labai įdomios: dėstytojų dėstomos paskaitos yra labai išsamios, pateikiama daug naudingos ir įdomios informacijos, geriausia, kad teorija yra siejama su praktiniais pavyzdžiais. Tenka nemažai dirbti su braižomosiomis programomis, nes gana daug įmonių naudoja tokias pačias programas. Taip pat nemažai sužinome apie atsiradusias technikos srities naujoves, gauname stiprius pagrindus apie įvairią technologinę įrangą, jos veikimo principus.

Ingrida Pučkoriūtė

Papildomos studijos

Studijų programos aprašas

Turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį gali studijuoti pagal papildomą studijų programą Integruota inžinerija, kurią pabaigus galima studijuoti inžinerijos katedros  magistrantūros studijų programose.

Klaipėdos universiteto papildomosios studijos skirtos asmenims, kurie yra įgiję aukštąjį koleginį išsilavinimą. Papildomųjų studijų apimtis – iki 60 ECTS kreditų. Studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Studijų trukmė iki 1 metų. Asmeniui, baigusiam papildomąsias studijas, išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę dalyvauti konkurse į atitinkamą magistrantūros studijų programą.

 

Magistrantūros studijos – antroji studijų pakopa žyminti aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą, pasirengimą studijuoti terčios pakopos doktorantūros studijose. Studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, susipažinusius su naujausiomis mokslo teorijomis, technologijomis ir metodais ir sugebančius kūrybingai pritaikyti studijose įgytas žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Magistrantūros studijų apimtis nuo 90 iki 120 kreditų. Didžioji dalis studijų laiko skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui parengti.

Production engineering programme

Studijų programos aprašas

Production engineering program are designed to develop technology experience in the field of manufacturing engineering, raising master scientific expertise relevant to the modern industrial equipment, its reliability assessment, design and analysis of technical systems its numerical and mathematical modeling, process analysis, management and optimization.
Having acquired a manufacturing engineering postgraduate qualification graduates can work in various industries (food, chemicals, furniture, textiles, etc.) as constructors, technical consultants, heads industry company or its department, project managers.

Self- assesment report of Production engineering master study programme