LT   |   EN      Mano KU   |   

Research programs:

Investigation of materials and structures of marine structures resistant to environmental impact

Scientists and researchers

dr. Jolanta Janutėnienė, dr. Audronė Žukauskaitė, dr. Valdas Kvedaras, dr. Rimantas Didžiokas, dr. Audra Skaisgirienė, dr. Tatjana Paulauskienė, dr. Lidija Kosychova, dokt. Rasa Butkutė, dokt. Viktorija Jakubauskaitė, dokt. Žilvinas Kryževičius, Agnė Nosavičiūtė, dr. Artūras Tadžijevas, Laimis Vaicekauskas, Saulius Razmas

Design, development and research of energy efficient equipment and systems

Scientists and researchers

dr. Eleonora Guseinovienė, dr. Loreta Simanynienė, dr. Audrius Senulis, dr. Valdas Jankūnas, dokt. Jelena Dikun, Audrius Knolis, Donatas Gedmintas, Evaldas Žulkas, Boris Rudnickij, Romanas Gudlekis, Valdas Kučinskas, Mindaugas Juška, dr. Eduardas Meilė, dokt. Viktorija Jokubauskaitė, dr. Valdas Kvedaras, dr. Jurgita Grigonienė, Saulius Razmas

Development of technological principles of alternative marine fuel production.

Scientists and researchers.

dr. Audronė Žukauskaitė, dr. Martynas Bučas, dr. Lidija Kosychova, dr. Tatjana Paulauskienė, dr. Audra Skaisgirienė, dokt. Rasa Butkutė, dokt. Viktorija Jakubauskaitė, dokt. Žilvinas Kryževičius

Investigation of the impact of ballast waters on the marine environment, their purification technologies

Scientists and researchers

habil. dr. Sergej Olenin, dr. Jolanta Janutėnienė, dr. Jonas Čerka, dr. Rima Mickevičienė, dokt. Diana Šateikienė, dr. Aleksas Narščius