LT   |   EN      Mano KU   |   

Katedros dėstytojų konsultavimo laikas 

 

 

  Doc. dr. Audrius Senulis (Gyvenimo aprašymas) (Europass)

Katedros vedėjas – programų vadovas, docentas

Dėstomi dalykai:

Automatinio valdymo teorija ir kursinis projektas;
Elektros pavarų teorija ir kursinis projektas;
Specialiosios elektros pavaros;
Elektros sistemų kursinis projektas;
Elektros įrenginių diagnostika;
Valdymo sistemų sintezė ir modeliavimas;
Grandinių sintezė ir modeliavimas;
Valdymo sistemų automatizuotas projektavimas;
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: (8 46) 39 86 93

El. paštas


Prof. dr. Jolanta Janutėnienė (Gyvenimo aprašymas)

Programų vadovė, profesorė

Mechanikos inžinerijos  (bakalauro, nuolatinės, ištęstinės,  lietuvių ir anglų kalba);
Gamybos inžinerija (magistrantūros, nuolatinės, lietuvių ir anglų kalba kalba).

Dėstomi  dalykai:

Medžiagų atsparumas;
Kompozicinių medžiagų gamybos technologijos ir tyrimai;
Inžinerinių sistemų patikimumas;
Gamybos logistika;
Mechanikos inžinerijos įvadas
Moksliniai tyrimai ir inovacijos;
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 93
El. paštas


  Prof. dr. Eleonora Guseinovienė (Gyvenimo aprašymas)

Programų vadovė, profesorė

Elektros inžinerija (bakalauro, nuolatinės, ištęstinės,  lietuvių ir anglų kalba);
Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos (magistrantūros, nuolatinės studijos, lietuvių ir anglų kalba).

Dėstomi dalykai:

Elektromagnetinio lauko teorija;
Analoginės ir skaitmeninės grandinės;
Grandinių sintezė ir modeliavimas;
Laivų aptarnavimo ir pakrančių instaliacijų galios elektros sistemos;
Optoelektrinės sistemos;
Elektrotechnika ir elektronika;
Šiuolaikiniai elektromagnetinės taršos minimizavimo metodai;
Pakrantės ir jūrų alternatyviosios energetikos sistemos;
Įterptinės žaliosios ir mėlynosios  energijos srautų  valdymo sistemos;
Eksperimento planavimo teorija;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: Tel. (8 46)  39 86 86
El. paštas


kvedaras Prof. dr. Valdas Kvedaras (Gyvenimo aprašymas)

Programų vadovas, profesorius

Aplinkos inžinerija (bakalauro, nuolatinės);
Jūros aplinkos inžinerija (magistrantūros, nuolatinės studijos, lietuvių ir anglų kalba).

Dėstomi   dalykai:

Atsinaujinantys energijos šaltiniai;
Darni energetika;
Švaresnės technologijos ir ekologinis gaminių projektavimas;
Organinių procesų kinetika;
Medžiagų technologija;
Medžiagotyra;
Medžiagų inžinerija;
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: Tel. (8 46)  39 86 96
El. paštas


ik-audrone_zukauskaite Prof. dr. Audronė Žukauskaitė (Gyvenimo aprašymas)

Programų vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja, profesorė

Chemijos inžinerija (bakalauro, nuolatinės);
Naftos technologiniai procesai (magistrantūros, nuolatinės studijos, lietuvių ir anglų kalba).

Dėstomi   dalykai:

Organinė chemija;
Organinių procesų kinetika;
Švaresnės technologijos ir ekologinis gaminių projektavimas;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

Kontaktai: Tel. (8 46)  39 86 97
El. paštas


 

Agnė Klemanskytė (Gyvenimo aprašymas)

Administratorė

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 92

 

El. paštas


ik-vytenis_zabukas Prof. habil. dr. Vytenis Zabukas

Emeritas

 

El. paštas


Prof.dr. Rimantas Didžiokas (Gyvenimo aprašymas)

Profesorius

Dėstomas   dalykas:

Personalo valdymo metodologija;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.
El. paštas


rektorius-1024x880 Prof. dr. Eimutis Juzeliūnas (Gyvenimo aprašymas)

Rektorius, profesorius

Dėstomas dalykas:

Korozijos inžinerija.

 

 
Prof. dr. Thomas Lekscha

Profesorius 

Dėstomas dalykas:

Mokslinis tiriamasis darbas.


 wittpahl

Prof. dr. Volker Wittpahl

Profesorius 

Dėstomi dalykai:

Pakrantės ir jūrų alternatyviosios energetikos sistemos;


Doc. dr. Loreta Simanynienė (Gyvenimo aprašymas)

Docentė

Dėstomi dalykai:

Elektros mašinos ir kursinis projektas;
Elektrotechnika ir elektronika;
Elektrosauga ir elektrotechninės medžiagos;
Laivų ir uosto elektros mašinos.

El. paštas


lione-urmoniene Doc. dr. Lionė Urmonienė (Gyvenimo aprašymas)

Docentė

Dėstomi dalykai:

Automatizuotos pavarų valdymo sistemos ir jų modeliavimas;
Elektrotechnika ir elektronika;
Elektros pavarų teorija ir kursinis projektas;
Specialiosios elektros pavaros;
Pavarų valdymo sistemų pagrindai;
Elektrotechnika ir laivų elektronika;
Vadovavimas baigiamajai praktikai;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


Doc. dr. Lidija Kosychova (Gyvenimo aprašymas)

Docentė

Dėstomi dalykai:

Naftos chemija ir technologija – 1;
Naftos atliekų nukenksminimo technologija;
Gamtos junginių chemija;
Fizikiniai cheminiai tyrimo metodai;
Naftos chemija;
Vadovavimas baigiamajai praktikai;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


ik-marius_vasylius Doc. dr. Marius Vasylius (Gyvenimo aprašymas)

Docentas

Dėstomi dalykai:

Automatizuotos gamybos valdymo sistemos;
Mašinų mechanizmų teorija su KP;
Mechaninių sistemų  projektavimas (KP);
Mechatroninių sistemų automatinio valdymo pagrindai;
Gamybos technologijos su KP.
Kompiuterizuotas apdirbimo technologijų projektavimas;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


ik-pranas_mazeika Doc. dr. Pranas Mažeika (Gyvenimo aprašymas)

Docentas

Dėstomi dalykai:
Mašinų dinamika ir diagnostika;
Inžinerinių  sistemų skaitinis modeliavimas (BEM);
Laivo virpesiai;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


ik-rasa_grigoliene Doc. dr. Rasa Grigolienė (Gyvenimo aprašymas)

Docentė

Dėstomi dalykai:

Pakeičiamumas ir matavimai su KP;
Pakeičiamumas, metrologija ir standartizacija;
Skaitiniai inžinerijos metodai;
Technologinių procesų optimizavimas ir valdymas

El. paštas


dsc_1285_2 Doc. dr. Tatjana Paulauskienė (Gyvenimo aprašymas)

Docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Dėstomi dalykai:

Suskystintųjų gamtinių dujų pagrindai;
Specialybės įvadas;
Naftos ir dujų gavybos inžinerija;
Naftos ir dujų terminalai bei linijos;
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


Doc . dr. Valentinas Kartašovas (Gyvenimo aprašymas)

Docentas

Dėstomi dalykai:

Kompiuterinis projektavimas;
Teorinė mechanika;
Inžinerinis projektavimas;
Inžinerinė grafika (anglų k.);
Procesų ir įrangos modeliavimas ir projektavimas.

El. paštas


Dr. Valdas Jankūnas (Gyvenimo aprašymas)

Mokslo darbuotojas, inžinierius

Dėstomi dalykai:

Automatizuotos pavarų valdymo sistemos ir jų modeliavimas;
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


ik-arturas_tadzijevas Doc. dr. Artūras Tadžijevas (Gyvenimo aprašymas)

Docentas

Dėstomi dalykai:

Mašinų elementai;
Kompozicinių medžiagų gamybos technologijos ir tyrimai;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


Lekt. Algimantas Kiškis (Gyvenimo aprašymas)

Lektorius, inžinierius

Dėstomi dalykai:

Tipinių mechanizmų elektros pavaros ir kursinis projektas;
Robotika;
Mikroprocesorių teorijos pagrindai;
Mikrovaldikliai ir PLV;
Tipinių technologinių procesų automatizavimas;
Elektros aparatai ir jutikliai;
Vadovavimas baigiamajai praktikai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


ik-audra-skaisgiriene Lekt. dr. Audra Skaisgirienė (Gyvenimo aprašymas)

Lektorė

Dėstomi dalykai:

Bendroji chemija;
Nuotekų   valymo technologija;
Koloidų chemija;
Nuotekų valymo įrenginiai;
Naftos atliekų nukenksminimo technologijos;
Aplinkos strategijos pagrindai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.
El. paštas


Lekt. Danutė Kiškienė (Gyvenimo aprašymas)

Lektorė

Dėstomi dalykai:

Mašinų mechanizmų teorija su KP;
Mašinų mechanizmų teorija ir mašinų elementai;
Mechatroninių sistemų automatinio valdymo pagrindai;
Kokybės valdymas;
Mechanikos inžinerijos įvadas;
Pakeičiamumas ir matavimai su KP;
Praktika;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


ik-arvidas-masiulis Doc. dr. Arvidas Masiulis (Gyvenimo aprašymas)

Docentas

Dėstomi dalykai:

Technologiniai įrenginiai;
Inžinerinis projektavimas;
Reologija;
Mechaninių sistemų analizė ir sintezė;
Pakavimo technologijos ir įrenginiai.

El. paštas


ik-donatas-gedmintas Lekt. Donatas Gedmintas (Gyvenimo aprašymas)

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Elektros energetika;

Vadovavimas baigiamajai praktikai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


laimis-vaicekauskas Lekt. Laimis Vaicekauskas

Lektorius

Dėstomas dalykas:

Medžiagų atsparumas;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams

El. paštas


ik-jurgita-grigoniene Doc. dr. Jurgita Grigonienė (Europass)

Docentė

Dėstomi dalykai:

Teorinė mechanika;
Mašinų mechanizmų teorija ir mašinų elementai;
Technologiniai procesai su KP;
Inžinerinės energetinės sistemos;
Šiuolaikinės perdirbimo technologijos;
Vadovavimas bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


   Doc. dr. Simona Grigaliūnienė (Gyvenimo aprašymas)

Docentė

Dėstomi dalykai:

Medžiagų atsparumas 1
Kompozicinių medžiagų gamybos technologijos ir tyrimai

El. paštas

jgmmf_ik_boris-rudnickij_puslapiui Lekt. Boris Rudnickij (Gyvenimo aprašymas)

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Elektronika ir kursinis projektas;
Elektros sistemų kursinis projektas;
Vadovavimas baigiamajai praktikai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


Lekt. Viktorija Jakubauskaitė (Gyvenimo aprašymas)

Lektorė,   doktorantė,  jaunesnioji mokslo darbuotoja 

Dėstomi dalykai:

Bendroji chemija;
Neorganinė chemija;
Bendroji cheminė   technologija;
Dirvotyra;
Hidrodinaminiai ir šiluminiai procesai ir aparatai;
Išlakų valymo technologija;
Fizikinė chemija;
Vadovavimas praktikai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


 


  Lekt. Rasa Butkutė-Majauskienė 

Lektorė, doktorantė, inžinierius-chemikas

Dėstomi dalykai:

Naftos chemija;
Bendroji chemija;
Aplinkos informatika;
Fizikiniai cheminiai tyrimo metodai;
Naftos ir jos produktų tyrimo metodai;
Naftos chemija ir technologija – 2.

El. paštas


Lekt. Žilvinas Kryževičius (Gyvenimo aprašymas)

Lektorius, inžinierius-chemikas 

Dėstomi dalykai:

Atmosferos tarša ir kontrolė;
Aplinkos inžinerija;
Biochemijos pagrindai;
Fizikiniai cheminiai tyrimo metodai;
Naftos chemija;
Masės mainų procesai ir aparatai;
Atliekų apdorojimas ir taršos prevencija;
Chemijos inžinerijos kursinis projektas;
Cheminė termodinamika;
Vadovavimas praktikai;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


Lekt. Saulius Razmas (Gyvenimo aprašymas)

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Reologija;
Mechaninių sistemų analizė ir sintezė;
Pjovimo procesai ir įranga su KP;
Technologiniai procesai su KP;
Technologiniai įrenginiai;

Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


Lekt. Romanas Gudlekis

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Energetinės sistemos;
Elektros sistemų kursinis projektas;
Uosto energijos tiekimo ir generavimo sistemos;
Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai;
Vadovavimas baigiamajai praktikai.

El. paštas


ik-evaldas_zulkas Lekt. Evaldas Žulkas (Gyvenimo aprašymas)

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Šiuolaikiniai galios elektronikos sistemų modeliavimo;
Autonominės robotizuotos sistemos;
Įterptinės žaliosios ir mėlynosios  energijos srautų  valdymo sistemos;
Mikrovaldikliai ir PLV;
Vadovavimas bakalaurų baigiamiesiems darbams.

El. paštas


 ik-saulius-sustavicius Lekt. Saulius Sustavičius

Lektorius

Dėstomi dalykai:

Pakrantės ir jūrų alternatyviosios energetikos sistemos;
Laivų aptarnavimo ir pakrantės instaliacijų galios elektronikos sistemos;
Vadovavimas baigiamajai praktikai.

El. paštas


 ik-oleg_lyan Oleg Lyan

Klaipėdos universiteto robotikos klubo vadovas

 

El. paštas


 


ik-audrius-knolis-inz-asist Audrius Knolis

Inžinierius, asistentas

Dėstomas dalykas:

Specialiosios elektros pavaros;
Elektros sistemų kursinis projektas

El. paštas


ik-margarita-matiliunaite Margarita Matiliūnaitė (Gyvenimo aprašymas)

Inžinierius, asistentas

Dėstomi dalykai:

Biochemijos pagrindai;
Gamtinių junginių chemija;
Naftos chemija;
Biochemija;
Naftos ir jos produktų tyrimo metodai;
Vadovavimas praktikai.

El. paštas


Martynas Simutis (Gyvenimo aprašymas)

 

El. paštas


ik-brigita-boguzaite Brigita Bogužaitė (Gyvenimo aprašymas)

Vyr. Laborantė

 

El. paštas

 Tautvydas Mickus (Gyvenimo aprašymas)

 

El. paštas

ik-david-razmadze David Razmadze

Laborantas

 

El. paštas

 

Mahabob Zaman Rubel

Laborantas