LT   |   EN      Mano KU   |   
Gegužės 12 d. JTGMF vyks jaunųjų mokslininkų konferencija „Fundamentiniai tyrimai ir inovacijos mokslų sandūroje“.

2016 m. gegužės 12 d.  Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas rengia respublikinę jungtinę biologijos, ekologijos, geofizinių mokslų, informatikos, statistikos, matematikos, technologijos, rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos mokslo sričių studentų mokslinę konferenciją.

 

Kiekvienos mokslo srities studentų pranešimai bus pristatomi atskirose konferencijos sekcijose. Konferencijoje veiks šios sekcijos:

  1. Lietuvos pajūrio aplinkos tyrimai, planavimas ir tvarkymas
  2. Sistemų duomenų analizė ir modeliavimas
  3. Vandens transporto tyrimai
  4. Medžiagų ir konstrukcijų tyrimai
  5. Mechatroninės sistemos

 

Smulkesnė informacija vma.ku.lt

Kvietimas 2016