LT   |   EN      Mano KU   |   
IT paslaugos universiteto bendruomenei

Žemiau išvardintos Klaipėdos universiteto skaitmeninės paslaugos yra pasiekiamos naudojant Klaipėdos universiteto vieningos paskyros prisijungimo duomenis.

Studentai ir darbuotojai, neturintys Klaipėdos universiteto vieningos paskyros prisijungimo duomenų, gali iš asmeninio pašto dėžutės parašyti adresu istc@ku.lt.

JEI JŪS ESATE KU STUDENTAS, prašytume laiške nurodyti savo vardą, pavardę bei studijų grupės numerį (prašome nesupainioti su studijų programos numeriu), kurį galite sužinoti savo fakulteto dekanate.
JEI JŪS ESATE KU DARBUOTOJAS, prašytume laiške nurodyti savo vardą, pavardę bei tabelio numerį, kurį galite sužinoti Personalo skyriuje.
Kiekvienam parašiusiam į jo asmeninę pašto dėžutę bus atsiųsti prisijungimo prie KU vieningos paskyros duomenys ir prisijungimo instrukcija.

DĖMESIO! Jums atsiųstą laikiną slaptažodį būtina pasikeisti. Tik pasikeitus slaptažodį, pradės galioti KU teikiamos skaitmeninės paslaugos.
Slaptažodį pasikeiskite prisijungę prie el. paslaugų portalo (https://fedi.ku.lt): dešinėje spauskite [Keisti slaptažodį]. Įveskite prašomus laukelius ir spauskite mygtuką [Patvirtinti].
(žalios spalvos tekstas patvirtins, kad operacija sėkminga. Spauskite mygtuką [Atsijungti])

Klaipėdos universiteto suteikiamos vardinės pašto paskyros sąsajos adresas –  https://owa.ku.lt
Prisijungiant prie el. pašto paskyros, būtina naudoti Klaipėdos universiteto Vieningos paskyros prisijungimo duomenis. Įvedant naudotojo vardą, jo gale prašome prirašyti @ku.local. Pvz.: vardas.pavarde@ku.local.

Kiekvienam KU el. pašto naudotojui (studentui ar darbuotojui) suteikiama nustatytos apimties pašto dėžutė. Universiteto darbuotojai, pasiekę dėžutės talpos limitą, gali kreiptis į ISTC adresu istc@ku.lt arba telefonu (8-46) 398827 dėl pašto dėžutės limito padidinimo.

Skaityti, rašyti ir tvarkyti laiškus rekomenduojame naudojant Microsoft Outlook pašto programą. Programos konfigūravimo instrukciją rasite šiame faile.

Eduroam paslauga – tarptinklinio ryšio paslauga, leidžianti skirtingoms projekte dalyvaujančioms institucijoms naudotis vieninga bevielio ryšio naudotojų autentifikavimo sistema.

Klaipėdos universiteto darbuotojams ir studentams, turintiems vieningos paskyros duomenis, Eduroam paslauga naudotis paprasta. Universiteto patalpose raskite bevielio tinklo prieigą pavadinimu „eduroam“. Prisijungiant bus būtina įvesti KU Vieningos paskyros asmeninį prisijungimo vardą ir slaptažodį. Į prisijungimo vardo laukelį įveskite savo prisijungimo vardą su „@ku.lt“ priesaga, (pvz.: vardesnis.pavardenis@ku.lt). Naudokite vieningos paskyros slaptažodį.

Jei nepavyksta prisijungti iš pirmo karto, pamėginkite prisijungti šiuo adresu https://fedi.ku.lt ir pasikeisti slaptažodį. Jis bus atnaujintas visose sistemose, kur naudojami vieningos paskyros prisijungimo duomenys.

Asmenys, turintys kitų Eduroam tinklui priklausančių mokslo įstaigų suteiktus Eduroam prisijungimo duomenis, jais gali jungtis prie Klaipėdos universiteto Eduroam bevielio ryšio.

Trumpą instrukciją, kaip prisijungti naudojant iš įvairias operacines sistemas, rasite čia: https://www.ku.lt/eduroam

Paskaitų tvarkaraščių informacinė sistema (PTIS) skirta paskaitų tvarkaraščiams, auditorijų užimtumo tvarkaraščių sudarymui ir skelbimui. Kiekvienam studijų proceso dalyviui (studentui, dėstytojui) formuojamas individualus užimtumo tvarkaraštis. Yra galimybė užsakyti auditorijas, reikalingus darbo įrankius.

Prisijungę prie KU PTIS, spauskite [Tvarkaraštis] > [Mano kalendorius], ir pamatysite jūsų grupei sudarytą tvarkaraštį. Dėl neatitikimų tvarkaraščiuose kreipkitės į savo fakulteto administratorę.

Daugiau informacijos rasite šiuose puslapiuose: Atmintinė tvarkaraščių tvarkytojui, Atmintinė dėstytojui, 

Atverti paskaitų tvarkaraščių informacinę sistemą.

VPN technologija leidžia saugiai ir greitai per internetą prisijungti prie Klaipėdos universiteto kompiuterinio tinklo. VPN duomenų srautas yra šifruojamas, todėl vartotojas yra apsaugotas nuo nesankcionuotos informacijos peržiūros. Prisijungimo instrukciją rasite čia: KU VPN konfigūracija

Dokumentų valdymo sistemą (DVS), jungtis adresų: http://dvs.ku.local arba http://192.168.39.11

Prisijungimo vardas: vardas.pavarde@ku.lt

Slaptažodis (jūsų vieningos paskyros slaptažodis):

Virtualioji mokymo(si) aplinka (VMA) skirta visiems Klaipėdos universiteto dėstytojams, norintiems savo dėstomų dalykų medžiagą pateikti įdomiai ir kokybiškai, o taip pat ir šiuos dalykus klausantiems universiteto studentams. Aplinkos teikiamos galimybės leis studentams bendrauti su dėstytoju, atlikti įvairias užduotis ir gauti dėstytojo konsultaciją, o dėstytojui stebėti savo studentų veiklą ne tik paskaitų metu, bet ir bet kuriuo kitu laiku iš bet kurios pasaulio vietos, kur prieinamas interneto ryšys.

Kursą dėstantis dėstytojas Virtualioje mokymosi aplinkoje studento paskyrą gali pamatyti tik po to, kai tas studentas pirmą kartą prisijungia prie VMA. Tik po to dėstytojas studentą gali priskirti prie savo dėstomo kurso klausytojų.

Priklausomai nuo įregistravimo į kursą būdo, toliau registruojantis į kursą, studentui gali prireikti įsirašymo rakto, kurį jam suteiks dalyką dėstantis dėstytojas.

Dėstytojų, pageidaujančių savo dėstomą kursą įkelti į VMA serverį, prašome, pasinaudojant KU Vieningos paskyros savo prisijungimo duomenimis, prisijungti prie VMA, ir užpildyti Nuotolinio kurso registravimo formą. Išsamesnę kurso registravimo instrukciją galite rasti šiame puslapyje: NUOTOLINIO KURSO REGISTRACIJOS INSTRUKCIJA

Darbo Virtualios mokymo(si) aplinkos atmintines dėstytojams ir studentams rasite šiame puslapyje: ATMINTINĖS DĖSTYTOJAMS IR STUDENTAMS

Jei turite klausimų ar prisijungiant prie VMA serverio susiduriate su sunkumais, prašome parašyti adresu istc@ku.lt ar paskambinti telefonu (8-46) 398827.

Atverti virtualiąją mokymo(si) aplinką