LT   |   EN      Mano KU   |   
NDMA asociacija

Nacionalinė distancinio mokymo asociacija

Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA) įkurta 1999 m. Asociacijos veiklos tikslas – vienyti juridinius ir fizinius asmenis distancinio mokymo vystymui Lietuvoje, dalyvauti formuojant distancinio mokymo politiką šalyje. Šio tikslo Asociacija siekia spręsdama šiuos uždavinius:

  • Koordinuoti distancinio mokymo srityje veikiančių organizacijų ir atskirų asmenų veiklą.
  • Remti darbo grupes, rengiančias ir įgyvendinančias distancinio mokymo projektus. Organizuoti simpoziumus, konferencijas, seminarus, konsultacijas, pasitarimus ir kursus distancinio mokymo klausimais. Ieškoti galimybių Asociacijos nariams mokytis užsienyje ir Lietuvoje.
  • Rūpintis distancinio mokymo programų, kursų ir priemonių kūrimu, adaptavimu, tobulinimu ir platinimu bei distancinio mokymo kursų akreditavimo sistemos kūrimu Lietuvoje. Inicijuoti šias problemas sprendžiančių darbo grupių kūrimąsi.
  • Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją apie distancinio mokymo raidą ir esamą situaciją, skelbiamus distancinio mokymo projektų konkursus, įgyvendinamus ir rengiamus distancinio mokymo projektus bei reikšmingus distancinio švietimo renginius Lietuvoje ir užsienyje. Kurti ir pildyti distancinio mokymo kursų informacijos banką.
  • Atlikti distancinio mokymo vadybinius ir edukacinius tyrimus. Tirti distancinio mokymo kursų paklausą ir pasiūlą Lietuvoje bei jų įgyvendinimo efektyvumą.
  • Inicijuoti, organizuoti konkursus distancinio mokymo projektų vykdymui ir dalyvauti distancinio mokymo projektuose.
  • Skatinti distancinio mokymo infrastruktūros kūrimą.
  • Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis, galinčiomis prisidėti prie distancinio mokymo vystymo Lietuvoje.