LT   |   EN      Mano KU   |   
LieDM konsorciumas

Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo (LieDM) plėtros konsorciumas

Lietuvos nuotolinio mokymo tinklas pradėtas kurti 1998 m. inicijuojant ir vykdant valstybės investicijų programą „Distancinio mokymo vystymas Lietuvoje“ (LieDM projektas, 1998 m), vėliau „Distancinio mokymo plėtra Lietuvoje (LieDM-2 projektas, 1999-2000 m.), ITMiS (Informacinės technologijos mokslui ir studijoms) 2001-2006 m. programą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje“ (2005-2007 m.). Šiuo metu LieDM tinklas vystomas vykdant Švietimo ir mokslo ministro 2007 04 27 įsakymu Nr. ISAK-791 patvirtintą programą „Lietuvos virtualus universitetas (2007-2012)“ (LVU). Programą sudaro keturi uždaviniai – E.mokymosi procesų virtualioje erdvėje skatinimo uždavinys (EMSaS), Lietuvos e.mokymosi infrastruktūros plėtros uždavinys (LieDM), Lietuvos mokslo ir studijų integruotos informacinės erdvės plėtros uždavinys (LABT), Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūros plėtros uždavinys (LieMSIS).

LieDM tikslas – sukurti ir koordinuoti informacijos ir telekomunikacijos technologijomis paremtą aukštojo mokslo studijų ir tęstinio mokymosi sistemą.

LieDM prioritetai
  • Aukštųjų mokyklų partnerystė vystant distancinį mokymą bei mokymąsi
  • Moderniomis informacijos ir telekomunikacijos technologijomis paremtos aukštojo mokslo studijos
  • Virtualūs universitetai ir e-mokymosi plėtra
  • Lygiateisė LieDM tinko narystė Europos ir pasauliniuose distancinio mokymosi tinkluose
LieDM veikla
  • Nuotolinio švietimo sistemos strateginis vystymas
  • Nuotolinio mokymosi rinkos tyrimai ir poreikių analizė
  • Nuotoliniu būdu teikiamų studijų modulių ir programų kūrimas bei teikimas
  • Interaktyvių ir virtualių mokymosi aplinkų kūrimas bei palaikymas
  • Vaizdo konferencijų tinklo plėtra bei veiklos koordinavimas
  • Garsinių ir vaizdinių mokymo priemonių kūrimas