APIE PEDAGOGIKOS KATEDRĄ

Pedagogikos katedra įsteigta 1991 metais, reformavus buvusią Šiaulių pedagoginio instituto Ikimokyklinio auklėjimo fakulteto Pedagogikos ir psichologijos katedrą. Ji tapo savarankišku Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto mokslo ir studijų padaliniu. Katedra darbą pradėjo 1991 m. rugsėjo 1 dieną, vadovaujant doc. dr. Vladui Pupšiui (1934–2009) (1992 m. išrinktas vedėju). Jau 1-jame katedros posėdyje (1991 09 29) vedėjas V. Pupšys, nubrėždamas Pedagogikos katedros darbo siekius, pasakė: „ mūsų darbas – parengti gerus specialistus, bet svarbiau užauginti gerus žmones, išugdyti pamainą“..

2001 metais doc. dr. A. Juškai ir doc. dr. V. Pupšiui išėjus į pensiją, o prof. V. Kučinskui perėjus į kitą fakultetą, Pedagogikos katedros kolektyvą papildė jauni mokslininkai: dr. Aušrinė Zulumskytė, dr. Vidimantas Raudys, doktorantė Ilona Stučkaitė. Katedros vedėju paskirtas prof. habil. dr. Vytautas Jakavičius. Jo iniciatyva 2001 metais (gegužės mėn.) Pedagogikos katedra pervardyta Edukologijos katedra..

2002 metais Edukologijos katedros vedėju išrinktas lekt. dr. V. Raudys (nuo 2002 m. – docentas).

2009 metais restruktūrizavus Pedagogikos fakultetą iš 8 katedrų liko 5 katedros. Į Edukologijos katedrą perėjo doc. dr. Rasa Jautakytė, doc. dr. Janina Bukantienė, doc. dr. Alona Rauckienė, lekt. Elytė Barzdžiukienė (iš buvusių Meno pedagogikos ir Ugdymo metodikų katedrų).

Nuo 2016 metų sausio 1 d. Pedagogikos fakultetas sujungtas su Humanitarinių mokslų fakultetu ir pavadintas Humanitarinių mokslų ir ugdymo mokslų fakultetu, o trys katedros: Edukologijos, Vaikystės pedagogikos, Socialinės pedagogikos – sujungtos į vieną Pedagogikos katedrą (PK). Pedagogikos katedroje dirba 35 darbuotojai: doc. dr. V. Raudys, prof. dr. R. Braslauskienė, lekt. E. Barzdžiukienė, doc. dr. J. Bukantienė, doc. dr. D. Česnauskienė, asist. J. Gelžinienė, asist. R. Jarovaitienė, doc. dr. R. Jautakytė, prof. dr. D. Kiliuvienė, lekt. A. Kilienė, prof. dr. I. Klanienė, doc. dr. R. Kontautienė, asist. R. Kulevičienė, lekt. dr. D. Lengvinas, asist. Š. Litvinas, lekt. dr. J. Melnikova, asist. K. Mockus, lekt. dr. A. Norvilienė, lekt. dr. I. Pašilytė, asist. I. Petravičienė, doc. dr. I. Petružienė, prof. dr. L. Rupšienė, asist. R. Saveljeva, asist. R. Skališienė, doc. dr. N. Strazdienė, asist. V. Šaulienė, doc. dr. G. Šmitienė, prof. dr. habil. O. Tijūnėlienė, doc. dr. E. Trečiokienė, asist. V. Viršilas, doc. dr. R. Vismantienė, doc. dr. A. Zulumskytė, prof. habil. dr. R. Želvys, prof. dr. L. Žukauskienė, administratorė E. Kontarienė.

Nuo 2016 m. sausio 4 d. Pedagogikos katedros vedėju paskirtas doc. dr. Vidimantas Raudys.

PK kuruoja 9 studijų programas: Edukologijos (magistrantūra), Karjeros projektavimo (magistrantūra), Socialinės pedagogikos (magistrantūra), Švietimo vadybos (magistrantūra), Šeimos edukologijos ir vaiko teisių apsaugos (magistrantūra), Edukologijos (bakalauras), Socialinės pedagogikos (bakalauro), Vaikystės pedagogikos (bakalauras), Pradinio ugdymo pedagogikos (bakalauras). Daugelį programų 6 metams akreditavo Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) pasitelkti ekspertai.

Dėstytojai vadovauja bakalauro, magistro ir doktorantų moksliniams darbams. PK nariai organizuoja konferencijas, seminarus, dalyvauja įvairiuose projektuose, palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio universitetais (Latvijos, Estijos, Norvegijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Švedijos ir kt.). Dešimt Pedagogikos katedros narių priklauso Baltijos pedagogikos istorikų asociacijai (BPIA), o Lietuvos skyriaus pirmininkas išrinktas doc. dr. V. Raudys. BPIA organizuoja konferencijas, atlieka mokslinius tyrimus, išleido dvi knygas anglų kalba apie Baltijos šalių pedagogikos istoriją (iki 1990 metų).

PK kuruoja J. A. Komenskio auditoriją, tvarko pedagogikos istorijos muziejų (muziejininkė asist. Renata Jarovaitienė). Atnaujintame muziejuje (303 a.) vedami edukaciniai renginiai, istorikai atlieka tyrimus, dėstytojai su studentais kaupia vertingą medžiagą.

PK socialiniai partneriai: UAB „Regseda“, UAB ‚Akropolis LT“, Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyrius, Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinis būrelis, dauguma Klaipėdos miesto mokyklų ir vaikų darželių, Vaikų globos namai „Rytas“, „Danė“, „Smiltelė“, Klaipėdos miesto vyriausybinės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos – Labdaros paramos fondai „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“, „Dienvidis“, Agentūra „Visos Lietuvos vaikai“, Klaipėdos jaunimo centras „Atviros jaunimo erdvės“, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, 2- oji specialioji mokykla, Klaipėdos regos ugdymo centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Psichikos sveikatos centras, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Klaipėdos teritorinės darbo birža, kituose miestuose veikiančios švietimo įstaigos: Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla, VŠĮ Kretingos Pranciškonų gimnazija,  Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, Palangos Senoji gimnazija, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija. Katedros užsienio šalių partneriai yra šie: Bergeno universitetinė Pedagogikos kolegija, Norvegija; Nord-Trondelag University College (HiNT), Norvegija; Almerijos universitetas, Ispanija; University of Roehampton (JK); Ryga Teacher Training and Education Management Academy ir kt.

Pedagogikos katedros kolektyvas pasirengęs naujiems iššūkiams ir įvairiems darbams.

Informacija atnaujinta: Friday September 9th, 2016