EUROPOS KALBŲ KATEDRA

Europos kalbų katedra įkurta 2016 metais, sujungus Anglų ir vokiečių filologijos katedrą ir Anglų kalbos centrą.

Europos kalbų katedra – tai studijų ir mokslo centras, kuris rūpinasi užsienio kalbų filologijos kaip filologijos mokslo šakos stiprinimu bei užsienio kalbų filologijos studijų krypties tobulinimu. Katedros dėmesio centre – filologija ir kalbos, kurios leidžia derinti geriausių humanitarinių tradicijų plėtrą su atvirumu naujovėms, siekiant visuotinės pažangos.

Katedra kuruoja dviejų pakopų studijas:

BAKALAURO studijų programos:

  • Anglų filologija
  • Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos

MAGISTRANTŪROS studijų programa:

  • Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Informacija atnaujinta: Monday February 20th, 2017