Archive by Category "Renginiai"

 

 

 

 

LIETUVOS EDUKACINIŲ TYRIMŲ ASOCIACIJA

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

PEDAGOGIKOS KATEDRA

 

UGDYMAS IR ŠVIETIMAS ŽMOGAUS GEROVEI

II -oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 spalio 11-12 d.

Klaipėda

 

 

 

 

Gerbiami kolegos,

 

Kviečiame Jus dalyvauti II-ojoje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos  (LETA) konferencijoje.

Konferencijos tema „UGDYMAS IR ŠVIETIMAS ŽMOGAUS GEROVEI“.

Konferencija vyks Klaipėdos universitete 2018 m. spalio 11-12 d.

 

 

 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS IR MOKSLO KOMITETAS

Komiteto pirmininkė: Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos LETA prezidentė prof.dr. Liudmila Rupšienė

Komiteto nariai – LETA valdybos nariai:

Prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas), prof. dr. Lilija Duoblienė, dr. Andrius Eidimtas (Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas), prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo Universitetas), prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno Technologijos Universitetas), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno Technologijos Universitetas),  doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus Universitetas), doc.dr. Gražina Šmitienė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Edita Štuopytė (Kauno Technologijos Universitetas).

Komiteto nariai – Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros nariai:

Dokt. Lina Bairašauskienė, dr. Aleksandra Batuchina, doc. dr. Rasa Jautakytė, prof. dr. Ilona Klanienė, dokt. Rasa Kulevičienė, lekt. dr. Julija Melnikova, doc. dr. Aida Norvilienė, doc. dr. Sada Ramanauskienė, doc. dr. Neringa Strazdienė, prof. dr. Lilia Žukauskienė.

Komiteto kontaktinis asmuo dokt. Rasa Kulevičienė,  e-pašto adresas rasamasiukaite@gmail.com, tel. 8 675 59264.

 

 

KONFERENCIJOS LEIDINYS

Planuojama publikuoti konferencijos  e-leidinį. Reikalavimai mokslo straipsniams čia.

 

 

 

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI

Galimi stendiniai ir tradiciniai (žodžiu). Tradicinis pranešimas – 20 min. Diskusijai skiriama 10 min. Santraukos pateikiamos iki rugsėjo 15 d. Reikalavimai pranešimams ir jų santraukoms čia.

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCIJOS SEKCIJOS IR PRANEŠIMŲ TEMOS

 

Konferencijos metu veiks 13 sekcijų. Kiekvienos sekcijos pavadinimas nusako konferencijos potemę ir atitinkamų pranešimų bei diskusijų sritį. Konferencijos sekcijos:

 

 1. Mokymosi visą gyvenimą – vadovė prof. habil. dr. P. Jucevičienė, Juceviciene@ktu.lt
 2. Švietimo vadybos ir lyderystės – vadovė prof. dr. Janiūnaitė, brigita.janiunaite@ktu.lt
 3. Socialinio ir specialaus ugdymo – vadovė prof. dr. E. Štuopytė, stuopyte@ktu.lt
 4. Pedagogų profesinio tobulėjimo – vadovė prof. dr. G. Gedvilienė, gedviliene@vdu.lt
 5. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo – vadovė doc. dr. G. Šmitienė, smitiene@gmail.com
 6. Tyrimų metodologijos – vadovė prof. dr. L. Rupšienė, liudarupsiene@rupeksa.com
 7. Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos – vadovė prof. dr. L. Duoblienė, duobliene@gmail.com
 8. Ugdymo sistemų ir informacinių technologijų – vadovas dr. A.Eidimtas, eidimtas@gmail.com
 9. Švietimo ir ugdymo istorijos – vadovė doc. dr. I.Stonkuvienė, stonkuviene@fsf.vu.lt
 10. Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo – vadovė prof.dr. R.Brunevičiūtė, bruneviciute@lsmuni.lt
 11. Sporto edukacija (artimiausiu metu bus patikslinta vadovas ir kontaktai).
 12. Meninis ugdymas (artimiausiu metu bus patikslinta vadovas ir kontaktai).
 13. Projekto Suaugusiųjų imigrantų pirminio švietimo tobulinimas” (2IMINED) sekcija – vadovė dr. A. Batuchina, aleksandra.ro@gmail.com

 

 

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

 

2018 m. spalio 11 d.

9.00 –  9.45   Dalyvių registracija

9.45 -10.00   Konferencijos atidarymas

10.00-11.30  Mokymai-paskaitos aktualiais mokslinių darbų rengimo klausimais (prof. dr. Jonas Ruškus, prof. dr. Liudmila Rupšienė, prof. dr. Ingrida Baranauskienė)

11.30-12.00  Pertrauka

12.00-13.30  Doktorantų pranešimai sekcijose, stendiniai pranešimai

13.30-14.15  Pietų pertrauka

14.15-15.45  Mokymai-paskaitos aktualiais mokslinių darbų rengimo klausimais (prof. dr. Palmira Jucevičienė, prof. dr. Marijona Barkauskaitė, prof. dr. Lilija Duoblienė)

15.45-16.00 Petrauka

16.00-17.30  Mokymai-paskaitos aktualiais mokslinių darbų rengimo klausimais (prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė)

18.00-20.00  Oficialus LETA konferencijos atidarymas. Šventinis vakaras

 

 

2018 m. spalio 12 d.

10.00-11.30 Plenaris posėdis

11.30-12.00  Pertrauka

12.00-13.30 Pranešimai sekcijose, stendiniai pranešimai

13.30-14.30 Pietų pertrauka

14.30-16.00 Pranešimai sekcijose

16.00-16.30  Pertrauka

16.30-17.30 Konferencijos uždarymas. Ataskaitinis LETA susirinkimas

 

 

 

 

TERMINAI

 

Balandžio 3 d.  Registracijos pradžia

Birželio  1 d. Pirminės registracijos pabaiga. Registracijos forma čia. Užsiregistravę iki birželio 1 d. gali gauti ženklią materialinę paramą. 2IMINED projekto sekcijos dalyviai atleidžiami nuo mokesčio. Jeigu laimėsime projektą, doktorantai bus visai atleidžiami nuo mokesčio. Dėl paramos kreiptis į Rasą Kulevičienę.

Rugsėjo 15 d. Registracijos pabaiga. Pranešimų santraukų (iki 900 simbolių) pateikimo pabaiga.

Spalio 1 d. Konferencijos programos paskelbimas

Spalio 11-12 d. Konferencija.

Spalio 20 d. Pranešimų pagrindu parengtų straipsnių pateikimas.

Gruodžio 1 d. Straipsnių rinkinio išleidimas (e-versija).

 

 

 

KONFERENCIJOS MOKESTIS

 

Konferencijos mokestis 60 eurų: konferencijos medžiaga, maitinimas, renginys, leidinys, pažymėjimai. Sumokėti galima vietoje.

 

 

 

KVIEČIAME KONFERENCIJOJE DALYVAUTI VISUS LETA NARIUS IR KITUS EDUKOLOGIJOS BEI KITŲ KRYPČIŲ MOKSLININKUS, DOKTORANTUS, MAGISTRANTUS, KURIEMS RŪPI EDUKACINĖS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI!

 

 

 

 

Klaipėdos universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga 2018 m. gegužės 17–19 dienomis organizuoja tradicinį kasmetinį Lietuvos psichologų kongresą. Mokslininkai ir praktikai kviečiami pristatyti pranešimus, dalyvauti diskusijose ir praktiniuose seminaruose.

Šis kongresas neeilinis – 2018 metais švenčiame  Lietuvos psichologų sąjungos 60 metų jubiliejų. Todėl labai laukiame įvairių kartų ir sričių psichologų bei tikimės, kad šis renginys bus puiki proga prisiminti, nuo ko pradėjome, išryškinti praeities ir dabarties laimėjimus, pasidalinti mokslinių ir praktinių atradimų rezultatais ir įžvalgomis, pasvarstyti apie ateitį.

 

Daugiau informacijos apie kongresą ieškokite renginio tinklapyje http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=39&lng=lt

Tarptautinė mokslinė konferencija

BALTŲ KALBOS IR KULTŪROS 4

2018 m. birželio 15–16 d.

Klaipėdos universitetas

 

 

Klaipėdos universitetas kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją

„Baltų kalbos ir kultūros 4“

2018 m. birželio15–16 d.

 

Baltijos valstybių šimtmečio proga rengiama tarptautinė konferencija yra  tarpdalykinė mokslinė diskusija apie svarbiausius  kultūrinės tapatybės ženklus – kalbą, tautinę ir valstybinę savimonę, istorinį ir kultūrinį paveldą, šių dėmenų tarpusavio sąveiką, funkcijas ir vertes, iškilusias grėsmes ir naujus uždavinius globalizacijos sąlygomis. Konferencijos išeities taškas ‒ saugotina, t. y. kviečiame pateikti savo tyrimų rezultatus ir diskutuoti apie tai, kokie kalbinio ir kultūrinio paveldo objektai  ir/ar elementai  verti apsaugos ir kodėl, koks yra jų ištirtumo lygis, kokios tyrimo kryptys vaisingos, kaip tyrimai pritaikomi ir koks rezultatas. Tyrimo objektų spektras platus – istoriniai, archeologiniai, kultūriniai objektai, raštijos ir bibliografiniai paminklai, kalbos ir tarmės, kurioms iškilusi grėsmė, į UNESCO sąrašą įtraukti objektai, mitologijos paveldas, etnografinis regioninę specifiką atspindintis paveldas ir kt.

 

Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, vokiečių, anglų, rusų.

Pranešimo trukmė – 20 min.

Iki gegužės 10 d. lauksime dalyvio anketos su trumpa pranešimo anotacija (lietuvių, latvių, vokiečių, anglų arba rusų kalba).

Mokslinių pranešimų pagrindu parengtus straipsnius, palankiai įvertintus recenzentų, publikuosime Klaipėdos universiteto mokslo darbų žurnale Res humanitariae, ISSN 1822-7708 Index Copernicus.

 

REGISTRACIJA

Registracijos forma

Dalyvio anketą ir pranešimo anotaciją (iki 200 žodžių) prašom siųsti iki 2018 m. gegužės 10 d. el. paštu baltukalbos@gmail.com.

Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2018 m. gegužės 20 d.

Daugiau informacijos prašome teirautis el. paštu baltukalbos@gmail.com

 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

LIEPOJOS UNIVERSITETAS

BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETAS

UNESCO

ICOMOS Tarptautinė paminklų ir paveldo vietovių taryba

Organizacinis komitetas

Dalia Pakalniškienė

Dalia Kiseliūnaitė

Klaidas Perminas

Raimonda Šarkytė

Arina Ivanickaja

Žydrūnas Vičinskas

MOKSLINIS KOMITETAS

pirmininkė – prof. dr. Dalia Pakalniškienė, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Rimantas Balsys, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Janīna Kursīte, Latvijos universitetas

doc. dr. Jūratė Lubienė, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas

prof. habil. dr. Ieva Ozola, Liepojos universitetas

doc. dr. Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas

dr. Klaidas Perminas, Klaipėdos universitetas

dr. Christiane Schiller, Berlyno Humboldtų universitetas

PROGRAMA

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

International Scientific Conference

BALTIC LANGUAGES AND CULTURES 4

JUNE 15–16, 2018

Klaipėda University

 

Klaipėda University invites you to the scientific conference

Baltic Languages and Cultures 4

June 15–16, 2018

This international scientific conference dedicated to the 100th anniversary of Baltic States is intended to call for an interdisciplinary scientific discussion on the most important marks of cultural identity such as language, ethnic and national awareness, historical and cultural heritage, the interaction, functions and values of these components, new threats and tasks within the context of globalisation. The underlying idea of the conference is preservation, that is, you are invited to present the results of your research and to discuss which objects and/or elements of linguistic and cultural heritage should be preserved and why, what is the current level of their investigation, which directions of research are most productive, how research is applied in practice and what is the outcome. The spectrum of objects investigated encompasses historic, archaeological, cultural objects, old scripts and bibliographic monuments, languages and dialects under threat, objects included in UNESCO list, mythological and region-specific ethnographic heritage, etc.

Conference languages: Lithuanian, Latvian, German, English, Russian.

Filled in Conference Participants’ forms and titles of the conference papers accompanied by the abstracts (in Lithuanian, Latvian, German, English or Russian) shall be submitted by the 10th of May.

Scientific articles based on conference papers and positively evaluated by reviewers are going to be published in Klaipėda University research periodical Res humanitariae, ISSN 1822-7708 Index Copernicus.

REGISTRATION

Registration form

You are kindly invited to send Participant’s form and abstract of your presentation (up to 200 words) by the 10th of May, 2018 to the following e-mail: baltukalbos@gmail.com. The confirmation about the participation will be sent by the 20th of May, 2018.

For more information, please contact us by e-mail baltukalbos@gmail.com.

 

THE ORGANIZERS OF THE CONFERENCE

KLAIPĖDA UNIVERSITY

LIEPAJA UNIVERSITY

HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN

UNESCO

ICOMOS the International Council of Monuments and Sites

Organizing Committee

Dalia Pakalniškienė

Dalia Kiseliūnaitė

Klaidas Perminas

Raimonda Šarkytė

Arina Ivanickaja

Žydrūnas Vičinskas

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chair – prof. dr. Dalia Pakalniškienė, Klaipėda University

prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėda University

prof. dr. Rimantas Balsys, Klaipėda University

prof. dr. Janīna Kursīte, University of Latvia

assoc. prof. dr. Jūratė Lubienė, Klaipėda University

prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, Institute of the Lithuanian Language

prof. habil. dr. Ieva Ozola, Liepaja University

assoc. prof. dr. Jurgis Pakerys, Vilnius University

dr. Klaidas Perminas, Klaipėda University

dr. Christiane Schiller, Humboldt University of Berlin

PROGRAMME

Jaunieji Klaipėdos universiteto medijų filosofai kartu su Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja dr. Ernesta Molotokiene skelbia edukacinio projekto „Platono akademija“ atidarymą nuo š. m. gruodžio 1 d.!

Šiais mokslo ir studijų metais mes siūlome išvažiuojamąsias šiuolaikinės filosofijos paskaitas Klaipėdos regiono gimnazijų moksleiviams, pasirenkant vieną kurią temą: filosofiniai mintiniai eksperimentai, Platono olos mito interpretacija, nebyli filosofija spaudos fotografijoje, medijų filosofija, vaizduotės reikšmė filosofijos istorijoje, naujosios medijos ir tikrovės problema, realybės naratyvai medijose, kiborgų filosofija, paslėpta marketingo filosofija, filosofija ir menas, kultūrinės industrijos, praktinė kūrybiškumo filosofija.

Kartu filosofuosime ir susipažinsime su šiuolaikine filosofija, kursime mintines veiksmų projekcijas, išbandysime vaizduotės veikimo ribas, mokysimės loginės argumentacijos, ugdysime kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, svarstysime futurologines kiborgų visuomenės problemas, analizuosime vaizdo klipus, filmus, fotografijas, kompiuterinius žaidimus, literatūrą, kitus meno kūrinius, šifruosime slaptus reklamos, marketingo bei naujųjų medijų turinius ir kodus net iki birželio mėn. 1 d.!

Iki susitikimo Jūsų gimnazijose!

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/platonoakademija

Projekto vadovė
Dr. Ernesta Molotokienė
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto
Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja

Kontaktai pasiteiravimui: Tel. + 37061460046, el. p. irama@inbox.lt

Informacija atnaujinta: Friday December 1st, 2017