Archive by Category "Renginiai"

Klaipėdos universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga 2018 m. gegužės 17–19 dienomis organizuoja tradicinį kasmetinį Lietuvos psichologų kongresą. Mokslininkai ir praktikai kviečiami pristatyti pranešimus, dalyvauti diskusijose ir praktiniuose seminaruose.

Šis kongresas neeilinis – 2018 metais švenčiame  Lietuvos psichologų sąjungos 60 metų jubiliejų. Todėl labai laukiame įvairių kartų ir sričių psichologų bei tikimės, kad šis renginys bus puiki proga prisiminti, nuo ko pradėjome, išryškinti praeities ir dabarties laimėjimus, pasidalinti mokslinių ir praktinių atradimų rezultatais ir įžvalgomis, pasvarstyti apie ateitį.

 

Daugiau informacijos apie kongresą ieškokite renginio tinklapyje http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=39&lng=lt

Ispanas dėstytojas ispaniškai prakalbina visus

 

Klaipėdos universitete (KU) – vėl vizituojantis dėstytojas iš Ispanijos. Tai ELE („Ispanų kalbos, kaip užsienio, dėstymo“) magistrantas Víctor Álvarez Guzmán. Viktoro, kaip kalbos dėstytojo kelias prasidėjo būtent Klaipėdos universitete prieš penketą metų Erasmus programos dėka. KU kalbų kursų organizatorių pakviestas, kartu su bičiuliu pradėjo mokyti ispanų kalbos – situacijų ir pokalbių metodu. Taip vaikinas visai netikėtai atrado naują pašaukimą. „Man nepaprastai patinka šis darbas“, sakė jis tuomet. „Bet kadangi ir mano mama, ir močiutė pedagogės, aš nusiteikiau netęsti šios linijos ir pasirinkau psichologiją.“ Tačiau viskas pasisuko kitaip, ir dabar jaunasis dėstytojas puikiai suderina psichologijos ir kalbos dėstymo žinias bei gausią tarptautinę praktiką.

Dabar Viktoras kuriam laikui vėl grįžo į KU rinkti medžiagos baigiamajam magistro darbui apie kalbos mokymo metodus. Tuo pačiu su malonumu ėmėsi dėstyti esamuose ir būsimuose ispanų kalbos mokymuose. Dalyvauja ispanų kalbos paskaitose KU universiteto studentams, vakariniuose kursuose ir pamokose „Ąžuolyno“ gimnazijoje. Bendraudamas pasižymi betarpiškumu, paprastumu ir draugiškumu, – tai ypač patinka jo mokiniams.

Nors šis ispanas puikiai kalba keliomis užsienio kalbomis, jo mokymo metodas – su savo mokiniais bendrauti tik ispaniškai nuo pačių pirmųjų pamokų, ir to tikrai gali pasiekti visi!

 

Tekstą parengė Jūratė Derukaitė, KU HUMF Kalbų ir socialinės edukacijos centro vadovė

Kviečiame akademinės bendruomenės atstovus ir visus besidominančius dalyvauti Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Pedagogikos katedros organizuojamame praktiniame seminare „Epale“ platforma akademinei bendruomenei.

Seminaras vyks kovo 15 d. Pradžia 14.00 val. Renginys nemokamas. 

Seminaro metu dalyviai susipažins su „Epale“ platformos struktūra, funkcijomis, pagrindiniais įrankiais. Bus aptartos „Epale“ platformos galimybės bei nauda seminaro tikslinei grupei – akademinei bendruomenei. Mokymų metu dalyviai praktiškai išbandys platformos įrankius – išmoks paskelbti publikaciją platformoje, įkelti išteklius, rasti partnerių bendriems projektams ir kt.

Lauksime atvykstant!

Tarptautinė mokslinė konferencija

BALTŲ KALBOS IR KULTŪROS 4

2018 m. birželio 15–16 d.

Klaipėdos universitetas

 

 

Klaipėdos universitetas kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją

„Baltų kalbos ir kultūros 4“

2018 m. birželio15–16 d.

 

Baltijos valstybių šimtmečio proga rengiama tarptautinė konferencija yra  tarpdalykinė mokslinė diskusija apie svarbiausius  kultūrinės tapatybės ženklus – kalbą, tautinę ir valstybinę savimonę, istorinį ir kultūrinį paveldą, šių dėmenų tarpusavio sąveiką, funkcijas ir vertes, iškilusias grėsmes ir naujus uždavinius globalizacijos sąlygomis. Konferencijos išeities taškas ‒ saugotina, t. y. kviečiame pateikti savo tyrimų rezultatus ir diskutuoti apie tai, kokie kalbinio ir kultūrinio paveldo objektai  ir/ar elementai  verti apsaugos ir kodėl, koks yra jų ištirtumo lygis, kokios tyrimo kryptys vaisingos, kaip tyrimai pritaikomi ir koks rezultatas. Tyrimo objektų spektras platus – istoriniai, archeologiniai, kultūriniai objektai, raštijos ir bibliografiniai paminklai, kalbos ir tarmės, kurioms iškilusi grėsmė, į UNESCO sąrašą įtraukti objektai, mitologijos paveldas, etnografinis regioninę specifiką atspindintis paveldas ir kt.

 

Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, vokiečių, anglų, rusų.

Pranešimo trukmė – 20 min.

Iki gegužės 10 d. lauksime dalyvio anketos su trumpa pranešimo anotacija (lietuvių, latvių, vokiečių, anglų arba rusų kalba).

Mokslinių pranešimų pagrindu parengtus straipsnius, palankiai įvertintus recenzentų, publikuosime Klaipėdos universiteto mokslo darbų žurnale Res humanitariae, ISSN 1822-7708 Index Copernicus.

 

REGISTRACIJA

Registracijos forma

Dalyvio anketą ir pranešimo anotaciją (iki 200 žodžių) prašom siųsti iki 2018 m. gegužės 10 d. el. paštu baltukalbos@gmail.com.

Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2018 m. gegužės 20 d.

Daugiau informacijos prašome teirautis el. paštu baltukalbos@gmail.com

 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

LIEPOJOS UNIVERSITETAS

BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETAS

UNESCO

ICOMOS Tarptautinė paminklų ir paveldo vietovių taryba

Organizacinis komitetas

Dalia Pakalniškienė

Dalia Kiseliūnaitė

Klaidas Perminas

Raimonda Šarkytė

Arina Ivanickaja

Žydrūnas Vičinskas

MOKSLINIS KOMITETAS

pirmininkė – prof. dr. Dalia Pakalniškienė, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Rimantas Balsys, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Janīna Kursīte, Latvijos universitetas

doc. dr. Jūratė Lubienė, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas

prof. habil. dr. Ieva Ozola, Liepojos universitetas

doc. dr. Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas

dr. Klaidas Perminas, Klaipėdos universitetas

dr. Christiane Schiller, Berlyno Humboldtų universitetas

PROGRAMA

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

International Scientific Conference

BALTIC LANGUAGES AND CULTURES 4

JUNE 15–16, 2018

Klaipėda University

 

Klaipėda University invites you to the scientific conference

Baltic Languages and Cultures 4

June 15–16, 2018

This international scientific conference dedicated to the 100th anniversary of Baltic States is intended to call for an interdisciplinary scientific discussion on the most important marks of cultural identity such as language, ethnic and national awareness, historical and cultural heritage, the interaction, functions and values of these components, new threats and tasks within the context of globalisation. The underlying idea of the conference is preservation, that is, you are invited to present the results of your research and to discuss which objects and/or elements of linguistic and cultural heritage should be preserved and why, what is the current level of their investigation, which directions of research are most productive, how research is applied in practice and what is the outcome. The spectrum of objects investigated encompasses historic, archaeological, cultural objects, old scripts and bibliographic monuments, languages and dialects under threat, objects included in UNESCO list, mythological and region-specific ethnographic heritage, etc.

Conference languages: Lithuanian, Latvian, German, English, Russian.

Filled in Conference Participants’ forms and titles of the conference papers accompanied by the abstracts (in Lithuanian, Latvian, German, English or Russian) shall be submitted by the 10th of May.

Scientific articles based on conference papers and positively evaluated by reviewers are going to be published in Klaipėda University research periodical Res humanitariae, ISSN 1822-7708 Index Copernicus.

REGISTRATION

Registration form

You are kindly invited to send Participant’s form and abstract of your presentation (up to 200 words) by the 10th of May, 2018 to the following e-mail: baltukalbos@gmail.com. The confirmation about the participation will be sent by the 20th of May, 2018.

For more information, please contact us by e-mail baltukalbos@gmail.com.

 

THE ORGANIZERS OF THE CONFERENCE

KLAIPĖDA UNIVERSITY

LIEPAJA UNIVERSITY

HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN

UNESCO

ICOMOS the International Council of Monuments and Sites

Organizing Committee

Dalia Pakalniškienė

Dalia Kiseliūnaitė

Klaidas Perminas

Raimonda Šarkytė

Arina Ivanickaja

Žydrūnas Vičinskas

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chair – prof. dr. Dalia Pakalniškienė, Klaipėda University

prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėda University

prof. dr. Rimantas Balsys, Klaipėda University

prof. dr. Janīna Kursīte, University of Latvia

assoc. prof. dr. Jūratė Lubienė, Klaipėda University

prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, Institute of the Lithuanian Language

prof. habil. dr. Ieva Ozola, Liepaja University

assoc. prof. dr. Jurgis Pakerys, Vilnius University

dr. Klaidas Perminas, Klaipėda University

dr. Christiane Schiller, Humboldt University of Berlin

PROGRAMME

Jaunieji Klaipėdos universiteto medijų filosofai kartu su Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja dr. Ernesta Molotokiene skelbia edukacinio projekto „Platono akademija“ atidarymą nuo š. m. gruodžio 1 d.!

Šiais mokslo ir studijų metais mes siūlome išvažiuojamąsias šiuolaikinės filosofijos paskaitas Klaipėdos regiono gimnazijų moksleiviams, pasirenkant vieną kurią temą: filosofiniai mintiniai eksperimentai, Platono olos mito interpretacija, nebyli filosofija spaudos fotografijoje, medijų filosofija, vaizduotės reikšmė filosofijos istorijoje, naujosios medijos ir tikrovės problema, realybės naratyvai medijose, kiborgų filosofija, paslėpta marketingo filosofija, filosofija ir menas, kultūrinės industrijos, praktinė kūrybiškumo filosofija.

Kartu filosofuosime ir susipažinsime su šiuolaikine filosofija, kursime mintines veiksmų projekcijas, išbandysime vaizduotės veikimo ribas, mokysimės loginės argumentacijos, ugdysime kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, svarstysime futurologines kiborgų visuomenės problemas, analizuosime vaizdo klipus, filmus, fotografijas, kompiuterinius žaidimus, literatūrą, kitus meno kūrinius, šifruosime slaptus reklamos, marketingo bei naujųjų medijų turinius ir kodus net iki birželio mėn. 1 d.!

Iki susitikimo Jūsų gimnazijose!

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/platonoakademija

Projekto vadovė
Dr. Ernesta Molotokienė
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto
Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja

Kontaktai pasiteiravimui: Tel. + 37061460046, el. p. irama@inbox.lt

Informacija atnaujinta: Friday December 1st, 2017