Renginiai » Tarptautinė mokslinė konferencija BALTŲ KALBOS IR KULTŪROS 4

Tarptautinė mokslinė konferencija

BALTŲ KALBOS IR KULTŪROS 4

2018 m. birželio 15–16 d.

Klaipėdos universitetas

 

 

Klaipėdos universitetas kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją

„Baltų kalbos ir kultūros 4“

2018 m. birželio15–16 d.

 

Baltijos valstybių šimtmečio proga rengiama tarptautinė konferencija yra  tarpdalykinė mokslinė diskusija apie svarbiausius  kultūrinės tapatybės ženklus – kalbą, tautinę ir valstybinę savimonę, istorinį ir kultūrinį paveldą, šių dėmenų tarpusavio sąveiką, funkcijas ir vertes, iškilusias grėsmes ir naujus uždavinius globalizacijos sąlygomis. Konferencijos išeities taškas ‒ saugotina, t. y. kviečiame pateikti savo tyrimų rezultatus ir diskutuoti apie tai, kokie kalbinio ir kultūrinio paveldo objektai  ir/ar elementai  verti apsaugos ir kodėl, koks yra jų ištirtumo lygis, kokios tyrimo kryptys vaisingos, kaip tyrimai pritaikomi ir koks rezultatas. Tyrimo objektų spektras platus – istoriniai, archeologiniai, kultūriniai objektai, raštijos ir bibliografiniai paminklai, kalbos ir tarmės, kurioms iškilusi grėsmė, į UNESCO sąrašą įtraukti objektai, mitologijos paveldas, etnografinis regioninę specifiką atspindintis paveldas ir kt.

 

Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, vokiečių, anglų, rusų.

Pranešimo trukmė – 20 min.

Iki gegužės 10 d. lauksime dalyvio anketos su trumpa pranešimo anotacija (lietuvių, latvių, vokiečių, anglų arba rusų kalba).

Mokslinių pranešimų pagrindu parengtus straipsnius, palankiai įvertintus recenzentų, publikuosime Klaipėdos universiteto mokslo darbų žurnale Res humanitariae, ISSN 1822-7708 Index Copernicus.

 

REGISTRACIJA

Registracijos forma

Dalyvio anketą ir pranešimo anotaciją (iki 200 žodžių) prašom siųsti iki 2018 m. gegužės 10 d. el. paštu baltukalbos@gmail.com.

Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2018 m. gegužės 20 d.

Daugiau informacijos prašome teirautis el. paštu baltukalbos@gmail.com

 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

LIEPOJOS UNIVERSITETAS

BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETAS

UNESCO

ICOMOS Tarptautinė paminklų ir paveldo vietovių taryba

Organizacinis komitetas

Dalia Pakalniškienė

Dalia Kiseliūnaitė

Klaidas Perminas

Raimonda Šarkytė

Arina Ivanickaja

Žydrūnas Vičinskas

MOKSLINIS KOMITETAS

pirmininkė – prof. dr. Dalia Pakalniškienė, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Rimantas Balsys, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Janīna Kursīte, Latvijos universitetas

doc. dr. Jūratė Lubienė, Klaipėdos universitetas

prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas

prof. habil. dr. Ieva Ozola, Liepojos universitetas

doc. dr. Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas

dr. Klaidas Perminas, Klaipėdos universitetas

dr. Christiane Schiller, Berlyno Humboldtų universitetas

PROGRAMA

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

International Scientific Conference

BALTIC LANGUAGES AND CULTURES 4

JUNE 15–16, 2018

Klaipėda University

 

Klaipėda University invites you to the scientific conference

Baltic Languages and Cultures 4

June 15–16, 2018

This international scientific conference dedicated to the 100th anniversary of Baltic States is intended to call for an interdisciplinary scientific discussion on the most important marks of cultural identity such as language, ethnic and national awareness, historical and cultural heritage, the interaction, functions and values of these components, new threats and tasks within the context of globalisation. The underlying idea of the conference is preservation, that is, you are invited to present the results of your research and to discuss which objects and/or elements of linguistic and cultural heritage should be preserved and why, what is the current level of their investigation, which directions of research are most productive, how research is applied in practice and what is the outcome. The spectrum of objects investigated encompasses historic, archaeological, cultural objects, old scripts and bibliographic monuments, languages and dialects under threat, objects included in UNESCO list, mythological and region-specific ethnographic heritage, etc.

Conference languages: Lithuanian, Latvian, German, English, Russian.

Filled in Conference Participants’ forms and titles of the conference papers accompanied by the abstracts (in Lithuanian, Latvian, German, English or Russian) shall be submitted by the 10th of May.

Scientific articles based on conference papers and positively evaluated by reviewers are going to be published in Klaipėda University research periodical Res humanitariae, ISSN 1822-7708 Index Copernicus.

REGISTRATION

Registration form

You are kindly invited to send Participant’s form and abstract of your presentation (up to 200 words) by the 10th of May, 2018 to the following e-mail: baltukalbos@gmail.com. The confirmation about the participation will be sent by the 20th of May, 2018.

For more information, please contact us by e-mail baltukalbos@gmail.com.

 

THE ORGANIZERS OF THE CONFERENCE

KLAIPĖDA UNIVERSITY

LIEPAJA UNIVERSITY

HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN

UNESCO

ICOMOS the International Council of Monuments and Sites

Organizing Committee

Dalia Pakalniškienė

Dalia Kiseliūnaitė

Klaidas Perminas

Raimonda Šarkytė

Arina Ivanickaja

Žydrūnas Vičinskas

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chair – prof. dr. Dalia Pakalniškienė, Klaipėda University

prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėda University

prof. dr. Rimantas Balsys, Klaipėda University

prof. dr. Janīna Kursīte, University of Latvia

assoc. prof. dr. Jūratė Lubienė, Klaipėda University

prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, Institute of the Lithuanian Language

prof. habil. dr. Ieva Ozola, Liepaja University

assoc. prof. dr. Jurgis Pakerys, Vilnius University

dr. Klaidas Perminas, Klaipėda University

dr. Christiane Schiller, Humboldt University of Berlin

PROGRAMME

Informacija atnaujinta: Thursday February 22nd, 2018