LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinė mokslinė konferencija EKONOMIKOS IR VADYBOS MOKSLO BEI STUDIJŲ INOVATYVŪS SPRENDIMAI
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 22/06/2018
All Day

Categories


LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

KVIETIMAS

 

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

EKONOMIKOS IR VADYBOS MOKSLO BEI STUDIJŲ INOVATYVŪS SPRENDIMAI

 

2018 m. birželio 21–22 d.
Kaunas–Vilnius–Klaipėda

Mokslinė-praktinė konferencija skirta ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų teorinėms ir praktinėms naujovėms aptarti bei inovatyvių sprendimų taikymo organizacijų veikloje galimybėms atskleisti.

Mokslinių pranešimų tematika:

  • teoriniai ekonomikos ir vadybos inovatyvūs sprendimai;
  • gamybos ir paslaugų organizacijų darnaus vystymosi inovacijos;
  • studijų organizavimo inovatyvūs sprendimai;
  • organizacijų veiklos efektyvumo ir produktyvumo analizė.

Konferencijos mokslinis komitetas

prof. dr. M. Asmild (CU, Danija), prof. dr. A. Baležentis (MRU, Lietuva), dr. T. Baležentis (LAEI, Lietuva), prof. dr. A. Gargasas (ASU), prof. dr. J. L. Hougaard (CU, Danija), dr. I. Kriščiukaitienė (LAEI, Lietuva), prof. habil. dr. N. Kuznecova (СПбГУ, Sankt-Peterburg RF), dr. R. Melnikienė (LAEI, Lietuva), doc. dr. V. Kafidov (Kaliningrad, RF), prof. habil. dr. J. Ramanauskas (KU, Lietuva), prof. dr. R. Stašys (KU, Lietuva), prof. habil. dr. B. Rivža (LUT, Latvija), prof. dr. A. Miceikienė (ASU, Lietuva), prof. dr. E. Župerkienė (KU, Lietuva), prof. habil. dr. V. Zinovchuk (Ukraina), dr. J. Žukovskis (ASU, Lietuva).

Partneriai: Baltarusijos valstybinis universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Latvijos žemės ūkio universitetas, Sankt Peterburgo valstybinis serviso ir ekonomikos universitetas, Žytomiro valstybinis agroekologinis universitetas. 

Konferencijos vieta

2018-06-21 – Plenarinis posėdis ir darbas sekcijose.
Aleksandro Stulginskio universitetas
2018-06-22 – Darbas sekcijose ir praktinė-pažintinė ekskursija.
Kaimo turizmo sodyba „Kintai“, Šilutės r.

Konferencijos organizacinis komitetas
A. Galnaitytė, V. Namiotko, V. Pilipavičius, A. Gargasas, I. Mūgienė, V. Tamulienė, , V. Namiotko, V. J. Žilinskas, A. Giedraitis

Konferencijos medžiagos publikavimas
Mokslines idėjas autoriai gali pateikti tezių, plakato arba straipsnio forma.
Tezės ir plakatas gali būti pateikti lietuvių, anglų arba rusų kalba, jų apimtis iki 1 psl. (tezių ir plakato pavyzdžiai pridedami).
Reikalavimus atitinkantys straipsniai bus publikuojami moksliniame žurnale „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development“ (referuojamas Web of Science Emerging Citation index, EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS ir AcademicKeys.com duomenų bazėse).

Reikalavimai tezėms – https://www.laei.lt/?mt=leidiniai&straipsnis=1036&metai=2016
Reikalavimai straipsniams – http://mts.asu.lt/mtsrbid
El. paštu Julius.Ramanauskas@asu.lt

Prašome iki 2018 m. birželio 10 d. registruotis el. paštu audrius.gargasas@asu.lt pagal pateiktą formą.

Dalyvio registracijos forma (atsiųsti el. paštu)
Mokslinis laipsnis, pareigos, vardas, pavardė.
Institucija, adresas, telefonas, el. paštas.
Pranešimo pavadinimas.
Kada numatote atvykti?
Kada numatote išvykti?

Papildomą informaciją galima gauti:
ASU
Tel. +370 610 37883
audrius.gargasas@asu.lt

LAEI
irena.krisciukaitiene@laei.lt
Tel.: +370 5 2622459 ir +370 611 43286

KU
Juliuss.ramanauskas@gmail.com
Tel. +370 69817677

 

 

Išsami konferencijos programa yra čia

Renginys finansuojamas Europos socialinio fondo  lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.