LT   |   EN      Mano KU   |   
Konferencija „Žemaitijos visuomenės iššūkiai bei transformacijos XIII–XVIII a.: regionas ir valstybė“
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 12/07/2019 - 14/07/2019
10:00 - 15:30

Location
Tauragės kultūros centras

Categories


2019 m. liepos 12–14 d. Tauragėje ir Skaudvilėje vyks nacionalinė mokslinė konferencija „Žemaitijos visuomenės iššūkiai bei transformacijos XIII–XVIII a.: regionas ir valstybė“. Konferencija yra Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms skirto renginių ciklo dalis.

Renginį organizuoja Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas kartu su Lietuvos istorijos institutu, Tauragės rajono savivaldybe, remiant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir VšĮ „Karšuvos būtovė“.

Konferencijos programa

Liepos 12 d.
Tauragė, Tauragės kultūros centras, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3

10:00 Sveikinimo žodis
Tauragės savivaldybės, Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto atstovai

10:30–11:30
Prof. habil. dr. Algirdas Girininkas (Klaipėdos universitetas)
Laidosenos ypatumai Pietvakarių Lietuvoje I tūkst. pr. Kr.
Mgr. Tomas Rimkus (Klaipėdos universitetas)
Ankstyvosios priešistorės gyvenviečių paieškos, įžvalgos ir jų tyrimai pietinės Žemaitijos upių ir ežerų pakrantėse

Kavos pertrauka

11:45–12:45
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus (Klaipėdos universitetas)
Žemaičių žemės iki Lietuvos valstybės susikūrimo
Mgr. Žilvinas Montvydas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Kultūros paveldo centras)
Ančios baseinas I–XIV a. archeologijos duomenimis

Pietų pertrauka

13:45–14:45
Dr. Tomas Baranauskas (Lietuvos istorijos institutas)
Žemaitija ir Žemgala XIII a. IV ketvirtyje – XIV a. I ketvirtyje
Dr. Marius Ščavinskas (Klaipėdos universitetas)
Ką 1219 m. įvykiai Mežuotnėje bylojo apie žemgalių visuomenės sanklodą?

Kavos pertrauka

15:00–16:00
Mgr. Dainius Elertas (Klaipėdos universitetas, Lietuvos jūrų muziejus)
Kur tekėjo karaliaus Mindaugo valdų vandenys?
Doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas)
Žemaitijos miestelių raida archeologijos duomenimis

Kavos pertrauka

16:15–17:15
Mgr. Inga Baranauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Žemaičių savivaldos kūrimasis ir raida XIII a. vid. – XV a. pr.
Dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas)
Bajorų savivalda Žemaitijoje XVIII a. pabaigoje: reformos ir jų įgyvendinimas

Liepos 13 d.
Skaudvilė, Skaudvilės kultūros namai, Žemaitės g. 12

9:00–10:00
Dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas)
Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžia prie Nemuno 1283–1410 m. Karinis aspektas
Doc. dr. Vytenis Almonaitis (Vytauto Didžiojo universitetas)
Pirmasis Bajerburgas: iš kur planuota užkariauti Žemaitiją

Kavos pertrauka

10:15–11.45
Dr. Laima Bucevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Žemaitijos vardas senuosiuose žemėlapiuose: formos ir transformacijos
Doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas)
Baltiškieji reliktai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijoje: Žemaitijos laukai XVI a. šaltinių duomenimis
Prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas)
Vietos bendruomenės ir valdžios komunikacijos problemos XVII a. II pusėje (pagal Šiaulių ekonomijos pavyzdį)

Pertrauka iki 14:00 val.

14:00–15:30
Dr. Gabrielė Jasiūnienė (Šiaulių universitetas)
„Atnešti“ herbai Žemaitijos bajorų heraldikos tradicijoje XVI–XVIII a.
Dr. Elmantas Meilus (Lietuvos istorijos institutas)
Pabėgėliai į Žemaitiją iš Vilniaus ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijų tvano laikotarpyje
Prof. dr. Adomas Butrimas (Vilniaus dailės akademija)
Žemaičių kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose

Kavos pertrauka

15:45–17:15
Doc. dr. Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas)
Krikščioniškųjų tendencijų plėtra Žemaitijoje XVI a. surašymų duomenimis
S.C. Rowell, Ph.D. (Cantab) (Lietuvos istorijos institutas)
Nusikaltę kunigai XV–XVI a. Žemaičiuose nuo vaikžudžio Lauryno iki mušeikos Mažvydo: Bažnyčios teismo bylos
Dr. Jonas Drungilas (Lietuvos istorijos institutas)
Pranciškonų konventualų „sala“ Žemaitijoje: Žaiginio vienuolynas (XVIII a. antroji pusė – XIX a. pradžia)

Liepos 14 d.
Išvykstamoji konferencija
8:30 Išvykimas iš Tauragės
9:00–10:00 Ivangėnų kompleksas (Ž. Montvydas, A. Gedvilas)
10:30–11:30 Batakių piliakalnis (Aukaimis)
12:00–13:00 Pagramančio piliakalnis (doc. dr. G. Zabiela)
13:00–14:00 Pietūs
14:30–15:30 Bilionys (doc. dr. G. Zabiela)