LT   |   EN      Mano KU   |   
II-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos konferencija „Ugdymas ir švietimas žmogaus gerovei“
Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 11/10/2018 - 12/10/2018
All Day

Location
Klaipėdos universitetas

Categories


LIETUVOS EDUKACINIŲ TYRIMŲ ASOCIACIJA
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
PEDAGOGIKOS KATEDRA

UGDYMAS IR ŠVIETIMAS ŽMOGAUS GEROVEI
II -oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija
II – oji edukologijos doktorantų konferencija

2018 spalio 11-12 d.
Klaipėda

Gerbiami kolegos,
Kviečiame Jus dalyvauti konferencijoje „UGDYMAS IR ŠVIETIMAS ŽMOGAUS GEROVEI“.
Konferencija vyks Klaipėdos universitete 2018 m. spalio 11-12 d.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS IR MOKSLO KOMITETAS
Komiteto pirmininkė: Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos LETA prezidentė prof.dr. Liudmila Rupšienė
Komiteto nariai – LETA valdybos nariai ir Edukologijos doktorantūros konsorciumų komitetų nariai:
Prof.habil.dr. Marijona Barkauskaitė (Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas), prof. dr. Lilija Duoblienė, dr. Andrius Eidimtas (Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas), prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo Universitetas), prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno Technologijos Universitetas), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno Technologijos Universitetas), prof.dr. Valdonė Indrašienė (Mykolo Romerio unievsritetas), doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus Universitetas), doc.dr. Gražina Šmitienė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Edita Štuopytė (Kauno Technologijos Universitetas).

Komiteto nariai – Klaipėdos universiteto mokslininkai:
dr. Aleksandra Batuchina, doc. dr. Rasa Jautakytė, prof.dr. Rūta Girdzijauskienė, prof. dr. Ilona Klanienė, lekt. dr. Julija Melnikova, lekt. dr. Aida Norvilienė, doc. dr. Sada Ramanauskienė, prof. dr. Neringa Strazdienė, prof.dr. Asta Šarkauskienė, prof. dr. Lilia Žukauskienė.

Komiteto nariai – doktorantai:
Lina Bairašauskienė (Klaipėdos universitetas), Vaida Jurgilė (Vytauto Didžiojo universitetas), Rasa Kulevičienė (Klaipėdos universitetas), Diana Saveikienė (Klaipėdos universitetas), Lina Grudulaitė (Mykolo Romerio universitetas), Loreta Andziulienė (Lietuvos edukologijos euniversitetas), Eglė Bačiauskienė (Kauno technologijos universitetas)

Komiteto kontaktinis asmuo dokt. Rasa Kulevičienė,  e-pašto adresas rasamasiukaite@gmail.com, tel. 8 675 59264.

KONFERENCIJOS LEIDINYS

Planuojama išleisti konferencijos recenzuojamą mokslo e-leidinį „Scientific research in education“, kuriame straipsnius galės publikuoti esami ir potencialūs doktorantai su jų vadovais.  Reikalavimai mokslo straipsniams čia. Parengtus mokslinius straipsnius  iki 2018 m. spalio 20 d.  prašome atsiųsti prof. dr. Liliai Žukauskienei lilia.zukauskiene@gmail.com

Dėl galimybės spausdinti  pranešimų pagrindu parengtus mokslo straipsnius Klaipėdos universiteto leidžiamame moksliniame žurnale TILTAI maloniai prašome kreiptis į dr. Juliją Melnikovą julijamelnikova@yahoo.com

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI

Galimi stendiniai ir tradiciniai (žodžiu). Tradicinis pranešimas – 20 min. Diskusijai skiriama 10 min. Pranešimų temos ir santraukos (iki 900 simbolių) pateikiamos iki rugsėjo 15 d. el.p. adresu rasamasiukaite@gmail.com

KONFERENCIJOS SEKCIJOS IR PRANEŠIMŲ TEMOS

Konferencijos metų veiks 13 sekcijų. Kiekvienos sekcijos pavadinimas nusako konferencijos potemę ir atitinkamų pranešimų bei diskusijų sritį. Konferencijos sekcijos:

 1. Mokymosi visą gyvenimą – vadovė prof. habil. dr. P. Jucevičienė, Juceviciene@ktu.lt
 2. Švietimo vadybos ir lyderystės – vadovė prof. dr. Janiūnaitė, brigita.janiunaite@ktu.lt
 3. Socialinio ir specialaus ugdymo – vadovė prof. dr. E. Štuopytė, stuopyte@ktu.lt
 4. Pedagogų profesinio tobulėjimo – vadovė prof. dr. G. Gedvilienė, gedviliene@vdu.lt
 5. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo – vadovė doc. dr. G. Šmitienė, smitiene@gmail.com
 6. Tyrimų metodologijos – vadovė prof. dr. L. Rupšienė, rupsiene@ku.lt
 7. Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos – vadovė prof. dr. L. Duoblienė, duobliene@gmail.com
 8. Ugdymo sistemų ir informacinių technologijų – vadovas dr. A.Eidimtas, eidimtas@gmail.com
 9. Švietimo ir ugdymo istorijos – vadovė doc. dr. I.Stonkuvienė, stonkuviene@fsf.vu.lt
 10. Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo – vadovė prof.dr. R.Brunevičiūtė, bruneviciute@lsmuni.lt
 11. Sporto edukacija – vadovė prof.dr. Asta Šarkauskienė, Sarkauskiene@ku.lt,
 12. Meninis ugdymas – prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, ruta@gmail.com,
 13. Projekto 2IMINED sekcija – vadovė dr. A. Batuchina, ro@gmail.com

 PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA

2018 m. spalio 11 d. Doktorantų diena.

Vieta: PC Studlendas, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda
9.00 –  9.45   Dalyvių registracija
9.45 -10.00   Konferencijos atidarymas
10.00-11.30  Plenariniai pranešimai-paskaitos: prof. dr. Lilija Duoblienė, prof. dr. Jonas Ruškus, prof. dr. Rūta Girdzijauskienė
11.30-12.00  Pertrauka
12.00-13.30  Doktorantų pranešimai sekcijose, stendiniai pranešimai
13.30-14.15  Pietų pertrauka
14.15-15.45  Plenariniai pranešimai-paskaitos: prof. dr. Palmira Jucevičienė, prof. dr. Marijona Barkauskaitė, prof. dr. Liudmila Rupšienė
15.45-16.00 Petrauka
16.00-17.30  Plenariniai pranešimai-paskaitos: prof. dr. Margarita Teresevičienė, prof. dr. Ingrida Baranauskienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė
18.00-20.00  Šventinis vakaras

2018 m. spalio 12 d. Pagrindinė diena.

Vieta: KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Salomėjos Nėries g. 5, Klaipėda
10.00-11.30  Plenaris posėdis
11.30-12.00  Pertrauka
12.00-13.30  Pranešimai sekcijose, stendiniai pranešimai
13.30-14.30  Pietų pertrauka
14.30-16.00  Pranešimai sekcijose
16.00-16.30  Pertrauka
16.30-17.30  Konferencijos uždarymas. Ataskaitinis LETA susirinkimas

TERMINAI
Balandžio 3 d.  Registracijos pradžia.
Rugsėjo 15 d. Registracijos pabaiga. Registracijos formą rasite čia. Ją užpildžius maloniai prašome siųsti el. p. rasamasiukaite@gmail.com.
Rugsėjo 15 d. Pranešimų temų ir santraukų (iki 900 simbolių) pateikimo pabaiga.
Spalio 1 d. Konferencijos programos paskelbimas.
Spalio 11-12 d. Konferencija.
Spalio 20 d. Pranešimų pagrindu parengtų straipsnių pateikimas.
Gruodžio 1 d. Straipsnių rinkinio išleidimas (e-versija ir spausdintas variantas).

 KONFERENCIJOS MOKESTIS
Konferencijos mokestis 60 eurų: konferencijos medžiaga, maitinimas, šventinė vakaronė, leidinys, pažymėjimai. Sumokėti galima vietoje. Bus išduodami kvitai. Visiems doktorantams ir tarptautinio ERASMUS+ projekto 2IMINED sekcijos dalyviams dalyvavimas nemokamas. 2IMINED sekcijoje gali registruotis ir dalyvauti visi pageidaujantys. Doktorantų dalyvavimą konferencijoje remia LR ŠMM pagal projektą “Edukologijos doktorantų akademinių kompetencijų plėtojimas“.

KVIEČIAME KONFERENCIJOJE DALYVAUTI VISUS LETA NARIUS IR KITUS EDUKOLOGIJOS BEI KITŲ KRYPČIŲ MOKSLININKUS, DOKTORANTUS, MAGISTRANTUS, KURIEMS RŪPI EDUKACINĖS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI!