LT   |   EN      Mano KU   |   
II-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos konferencija „Ugdymas ir švietimas žmogaus gerovei“
Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 11/10/2018 - 12/10/2018
All Day

Location
Klaipėdos universitetas

Categories


Gerbiami kolegos,

Kviečiame Jus dalyvauti II-ojoje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos  (LETA) konferencijoje.
Konferencijos tema „UGDYMAS IR ŠVIETIMAS ŽMOGAUS GEROVEI“.
Konferencija vyks Klaipėdos universitete 2018 m. spalio 11-12 d.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS IR MOKSLO KOMITETAS

Komiteto pirmininkė: Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos LETA prezidentė prof.dr. Liudmila Rupšienė

Komiteto nariai – LETA valdybos nariai:

prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas), prof. dr. Lilija Duoblienė, dr. Andrius Eidimtas (Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas), prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo Universitetas), prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno Technologijos Universitetas), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno Technologijos Universitetas),  doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus Universitetas), doc.dr. Gražina Šmitienė (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Edita Štuopytė (Kauno Technologijos Universitetas).

Komiteto nariai – Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros nariai:

dokt. Lina Bairašauskienė, dr. Aleksandra Batuchina, doc. dr. Rasa Jautakytė, prof. dr. Ilona Klanienė, dokt. Rasa Kulevičienė, lekt. dr. Julija Melnikova, doc. dr. Aida Norvilienė, doc. dr. Sada Ramanauskienė, doc. dr. Neringa Strazdienė, prof. dr. Lilia Žukauskienė.

Komiteto kontaktinis asmuo dokt. Rasa Kulevičienė,  e-pašto adresas rasamasiukaite@gmail.com, tel. 8 675 59264.

KONFERENCIJOS LEIDINYS

Planuojama publikuoti konferencijos e-leidinį. Reikalavimai mokslo straipsniams čia.

 KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI

Galimi stendiniai ir tradiciniai (žodžiu). Tradicinis pranešimas – 20 min. Diskusijai skiriama 10 min. Santraukos pateikiamos iki rugsėjo 15 d. Reikalavimai pranešimams ir jų santraukoms čia.

KONFERENCIJOS SEKCIJOS IR PRANEŠIMŲ TEMOS

Konferencijos metų veiks 13 sekcijų. Kiekvienos sekcijos pavadinimas nusako konferencijos potemę ir atitinkamų pranešimų bei diskusijų sritį. Konferencijos sekcijos:

 1. Mokymosi visą gyvenimą – vadovė prof. habil. dr. P. Jucevičienė, Juceviciene@ktu.lt
 2. Švietimo vadybos ir lyderystės – vadovė prof. dr. Janiūnaitė, brigita.janiunaite@ktu.lt
 3. Socialinio ir specialaus ugdymo – vadovė prof. dr. E. Štuopytė, stuopyte@ktu.lt
 4. Pedagogų profesinio tobulėjimo – vadovė prof. dr. G. Gedvilienė, gedviliene@vdu.lt
 5. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo – vadovė doc. dr. G. Šmitienė, smitiene@gmail.com
 6. Tyrimų metodologijos – vadovė prof. dr. L. Rupšienė, liudarupsiene@rupeksa.com
 7. Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos – vadovė prof. dr. L. Duoblienė, duobliene@gmail.com
 8. Ugdymo sistemų ir informacinių technologijų – vadovas dr. A.Eidimtas, eidimtas@gmail.com
 9. Švietimo ir ugdymo istorijos – vadovė doc. dr. I.Stonkuvienė, stonkuviene@fsf.vu.lt
 10. Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo – vadovė prof.dr. R.Brunevičiūtė, bruneviciute@lsmuni.lt
 11. Sporto edukacija (artimiausiu metu bus patikslinta vadovas ir kontaktai).
 12. Meninis ugdymas (artimiausiu metu bus patikslinta vadovas ir kontaktai).
 13. Projekto Suaugusiųjų imigrantų pirminio švietimo tobulinimas” (2IMINED) sekcija – vadovė dr. A. Batuchina, ro@gmail.com

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA

 2018 m. spalio 11 d.
9.00 –  9.45  Dalyvių registracija
9.45 -10.00  Konferencijos atidarymas
10.00-11.30  Mokymai-paskaitos aktualiais mokslinių darbų rengimo klausimais (prof. dr. Jonas Ruškus, prof. dr. Liudmila Rupšienė, prof. dr. Ingrida Baranauskienė)
11.30-12.00  Pertrauka
12.00-13.30  Doktorantų pranešimai sekcijose, stendiniai pranešimai
13.30-14.15  Pietų pertrauka
14.15-15.45  Mokymai-paskaitos aktualiais mokslinių darbų rengimo klausimais (prof. dr. Palmira Jucevičienė, prof. dr. Marijona Barkauskaitė, prof. dr. Lilija Duoblienė)
15.45-16.00 Petrauka
16.00-17.30  Mokymai-paskaitos aktualiais mokslinių darbų rengimo klausimais (prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė)
18.00-20.00  Oficialus LETA konferencijos atidarymas. Šventinis vakaras

2018 m. spalio 12 d.
10.00-11.30 Plenaris posėdis
11.30-12.00  Pertrauka
12.00-13.30 Pranešimai sekcijose, stendiniai pranešimai
13.30-14.30 Pietų pertrauka
14.30-16.00 Pranešimai sekcijose
16.00-16.30  Pertrauka
16.30-17.30 Konferencijos uždarymas. Ataskaitinis LETA susirinkimas

TERMINAI 

Balandžio 3 d. Registracijos pradžia
Birželio 1 d. Pirminės registracijos pabaiga. Registracijos forma čia. Ją prašome siųsti el. paštu rasamasiukaite@gmail.com. Užsiregistravę iki birželio 1 d. gali gauti ženklią materialinę paramą. 2IMINED projekto sekcijos dalyviai atleidžiami nuo mokesčio. Jeigu laimėsime projektą, doktorantai bus visai atleidžiami nuo mokesčio. Dėl paramos kreiptis į Rasą Kulevičienę.
Rugsėjo 15 d. Registracijos pabaiga. Pranešimų santraukų (iki 900 simbolių) pateikimo pabaiga.
Spalio 1 d. Konferencijos programos paskelbimas.
Spalio 11-12 dd. Konferencija.
Spalio 20 d. Pranešimų pagrindu parengtų straipsnių pateikimas.
Gruodžio 1 d. Straipsnių rinkinio išleidimas (e-versija).

 KONFERENCIJOS MOKESTIS

Konferencijos mokestis 60 eurų: konferencijos medžiaga, maitinimas, renginys, leidinys, pažymėjimai. Sumokėti galima vietoje.

KVIEČIAME KONFERENCIJOJE DALYVAUTI VISUS LETA NARIUS IR KITUS EDUKOLOGIJOS BEI KITŲ KRYPČIŲ MOKSLININKUS, DOKTORANTUS, MAGISTRANTUS, KURIEMS RŪPI EDUKACINĖS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI!