LT   |   EN      Mano KU   |   
Ginama Tomos Dabulevičienės Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 30/10/2019
14:00 - 17:00

Location
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto konferencijų salė

Categories


2019 m. spalio 30 d. 14.00 val. Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto konferencijų salėje (201 a. Universiteto alėja-17, Klaipėda) bus ginama

Tomos Dabulevičienės

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertacija

„Wind-induced coastal upwelling in the South-Eastern Baltic Sea: spatio-temporal variability and implications for the coastal environment“ („Vėjo sukeltas priekrantės apvelingas pietryčių Baltijos jūroje: kitimas laike ir erdvėje bei jo poveikis priekrantės aplinkai”)

Mokslinė vadovė:
prof. dr. Inga Dailidienė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija N 006).

Mokslinis konsultantas:
dr. Igor Kozlov (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija N 006).

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties gynimo taryba:

Pirmininkė
prof. dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012);

Nariai:
prof. dr. Kai Antero Myrberg (Suomijos aplinkos tyrimų institutas, Suomija, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);
dr. Andreas Lehmann (Kylio okeanografinių tyrimų centras (GEOMAR), Vokietija, gamtos mokslai, fizinė geografija – N 006);
prof. dr. Albertas Bitinas (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, geologija – N 005);
doc. dr. Andrius Šiaulys (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012).

Su disertacija galima susipažinti Klaipėdos universiteto bibliotekoje bei adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos