LT   |   EN      Mano KU   |   
Ekumeninės maldos už krikščionių vienybę savaitė. Martino Chemnico knygos „Enchiridionas: tarnystė, žodis ir sakramentai“ – pristatymas
Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 28/01/2020
17:00 - 18:00

Location
Klaipėdos universiteto koplyčia

Categories


Klaipėdos Universiteto kapelionas kun. dr. Andrius Vaitkevičius ir Klaipėdos Universiteto mišrus choras „Pajūrio Aidos“ bei jo vadovas doc. dr. Algirdas Šumskis kviečia bendrystės akimirkai, minint pasaulinę viso pasaulio krikščionių susibūrimo maldoje už krikščionių vienybę savaitę. Klaipėdos Universiteto koplyčioje – artumo valanda: choras dovanos giesmes, o Liuteronų bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis pristatys į lietuvių kalbą išverstą Martino Chemnico knygą: „Enchiridionas: tarnystė, žodis ir sakramentai“. Laukia aktyvi diskusija, pasidalinimas mintimis, įžvalgomis, dvasingumo valanda. Susitikime Klaipėdos Universiteto koplyčioje sausio 28 d., 17 val.

Pristatoma knyga buvo parašyta kaip instrumentas ir bazinė knyga liuteronų kunigų egzaminavimui. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis pratarmėje lietuviškajam leidimui šitaip rašo: „Ši knyga aplenkė savo laiką ir paskirtį. Ją knygų lentynoje susiranda skirtingų kartų liuteronai bei kitų konfesijų krikščionys. Tikiu, kad mūsų laike, kai net krikščionys neretai susiduria su aiškaus mokymo stoka, šios knygos ar atskirų jos skyrių skaitymas gali būti tikrai naudingas. (…) Viliuosi, kad ši knyga taps geru įrankiu gilesniam teologijos pažinimui, skaitytojui bus įdomu ir naudinga susipažinti su liuteronų bažnyčios mokymu, bei atrasti atsakymus į svarbiausius klausimus apie Dievą ir žmogų“.

Įdomių, gilių, egzistencinių temų aptarimas laukia. O taip pat galbūt tiesiog nuoširdus pokalbis apie visiems rūpimą vidinį pasaulį, bei išgyvenimus, bei savosios, krikščioniškosios tapatybės, mus visus vienijančios, pajautimas laukia.

Knygą išleido liuteronų bažnyčia:

Enchiridionas: tarnystė, žodis ir sakramentai / Martinas Chemnicas. Iš anglų kalbos vertė Remigijus Šemeklis. Tauragė: Fundatio Pietatis. 2019. 168 p. ISBN 978-609-95824-6-7.