LT   |   EN      Mano KU   |   
Dokumentų ir kokybės valdymo skyrius

Kontaktai

Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda
Klaipėdos universiteto miestelis
Rektorato pastatas
Kab. nr. 113

Daiva Plačenienė
Vedėja
Tel. (8 46) 39 89 15
Faks. (8 46) 39 89 99
El. paštas: klaipedos.universitetas@ku.lt,
daiva.placeniene@ku.lt

Vita Kačiukevičienė
Specialistė
Tel. (8 46) 39 89 14
Faks. (8 46) 39 89 99
El. paštas: vita.kaciukeviciene@ku.lt

Kristijono Donelaičio g. 2,
92144 Klaipėda
Menų akademija
Kab. nr. 329

Dalia Balilionienė
Vyresnioji archyvarė
Tel. (8 46) 39 87 64
El. paštas: dalia.balilioniene@ku.lt

Zida Kriaučiūnienė
Archyvarė
Tel. (8 46) 39 87 64
El. paštas: zida.kriauciuniene@ku.lt