LT   |   EN      Mano KU   |   
(Lietuvių) Darbo taryba

DARBO TARYBA 

Darbo taryba – Klaipėdos universiteto darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus. Darbo tarybos statusą, sudarymo tvarką, veiklą bei veiklos pasibaigimo pagrindus ir jos narių teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. darbo taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais norminiais dokumentais ir darbo tarybos reglamentu.

Darbo taryba savo veiklą pradėjo 2018 m. kovo 12 d. (susirinkimas į pirmąjį posėdį).

Darbo tarybos pirmininkas – Jūratė Varpukauskienė, Finansų ir ekonomikos direkcijos vyresnioji ekonomistė.

Nariai: 

  • Asta Balčiūnienė
  • Arvydas Celiulis
  • Silvija Tuminienė
  • Arūnas Baublys
  • Martynas Bučas
  • Jūratė Varpukauskienė
  • Rimantas Stašys
  • Saulius Šiliauskas
  • Inga Marozienė
  • Jurgita Senulienė

KU Darbo tarybos reglamentas_2018-04-27

Darbdavio ir darbo tarybos rašytinis susitarimas_2018-09-04

Kontaktai:

Darbo tarybos pirmininkė Jūratė Varpukauskienė

Tel.: 8 (46) 398 859

El. p.: jurate.varpukauskiene@ku.lt

 

Darbo tarybos sekretorė Inga Marozienė

Tel.: 8 (46) 398 960

El. p.: inga.maroziene@ku.lt