LT   |   EN      Mano KU   |   
(Lietuvių) Darbo taryba

DARBO TARYBA 

Darbo taryba – Klaipėdos universiteto darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus. Darbo tarybos statusą, sudarymo tvarką, veiklą bei veiklos pasibaigimo pagrindus ir jos narių teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. darbo taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais norminiais dokumentais ir darbo tarybos reglamentu.

Darbo taryba savo veiklą pradėjo 2018 m. kovo 12 d. (susirinkimas į pirmąjį posėdį).

Darbo tarybos pirmininkas – Rimantas Stašys, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vadybos katedros prof. dr.

Nariai: 

  • Asta Balčiūnienė
  • Silvija Tuminienė
  • Arūnas Baublys
  • Martynas Bučas
  • Jūratė Varpukauskienė
  • Saulius Šiliauskas
  • Inga Marozienė
  • Jurgita Senulienė
  • Loreta Kelpšaitė
  • Dalia Kašinskienė

KU Darbo tarybos reglamentas_2018-04-27

Darbdavio ir darbo tarybos rašytinis susitarimas_2018-09-04

Klaipėdos universiteto Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2018 m.

Klaipėdos universiteto Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2019 m.

Kontaktai:

Darbo tarybos pirmininkas Rimantas Stašys

El. p.: rimantas.stasys@ku.lt

 

Darbo tarybos pirmininko pavaduotojas Arūnas Baublys

Tel.: 8 (46) 398 981

El. p.: arunas.baublys@gmail.com

 

Darbo tarybos sekretorė Inga Marozienė

Tel.: 8 (46) 398 960

El. p.: inga.maroziene@ku.lt