LT   |   EN      Mano KU   |   
D.U.K (dažnai užduodami klausimai)

AKADEMINIAI KLAUSIMAI

 1. Kokias paslaugas teikia mano asmeninė paskyra?

Klaipėdos universiteto studentams suteikiama asmeninė vieninga paskyra. Ja naudodamiesi jūs galite:

 • naudotis Universiteto suteikiama elektroninio pašto dėžute;
 • paskaitų tvarkaraščių informacinėje sistemoje stebėti savo paskaitų tvarkaraštį, rezervuoti auditorijas studentų renginiams. [Mano KU] → [ Prisijungti] → [Paskaitų tvarkaraščiai]
 • virtualioje mokymosi aplinkoje studijuoti dalykų mokomąją medžiagą, pateikti atsiskaitomąsias užduotis ir pan. [Mano KU] → [Prisijungti] → [Virtualioji mokymosi aplinka]

 1. Kaip prisijungti prie mano asmeninės paskyros?

Klaipėdos universiteto elektroninėje informacinėje erdvėje galioja vieningos prieigos sistema, prie kurios prisijugkti galite Universiteto interneto svetainėje (https://www.ku.lt/en/) spausdami [Mano KU]. Prisijungimo vardas – Jūsų pirmosios 3 vardo ir 4 pavardės raidės (turi būti rašomos spausdintinės raidės), slaptažodis buvo pateikiamas prieš užsiregistruojant studijoms fakulteto/instituto dekanate.


 1. Ką daryti jei pamiršau/pamečiau prisijungimą prie asmeninės paskyros?

Jums reikia nuvykti į fakulteto, kuriame studijuojate, dekanatą, kuris teikia visą reikalingą informaciją susijusią su studijomis ir prisijungimais prie vieningos sistemos.


 1. Kur galiu rasti savo įvertinimą už egzaminus?

Visa su studijomis susijusi informacija (studijų dalykai, studijų rezultatai, studijų mokesčiai ir pan.) pateikiama Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS) adresu – https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas. Prisijungimas yra Jūsų gimimo data – metai/mėnuo/diena be tarpų ar taškų. Slaptažodis buvo pateikiamas registruojantis studijoms fakulteto/instituto dekanate.


 1. Manęs netenkina egzamino įvertinimo rezultatas. Ar yra galimybė peržiūrėti savo darbą?

Studentai, nesutinkantys su egzamino (įskaitos) įvertinimu, per dvi dienas nuo vertinimo paskelbimo, turi teisę apeliuoti – kreiptis į studijų dalyką dėstančios katedros vedėją ir prašyti kartu su dalyką dėstančiu dėstytoju dar kartą įvertinti egzamino raštu užduočių atlikimą arba prašyti sudaryti komisiją egzaminui žodžiu perlaikyti. Patvirtinta Klaipėdos Universiteto studijų nuostatais, XIII skyrius – apeliavimo tvarka:

https://www.ku.lt/studies/wp-content/uploads/sites/20/2019/06/STUDY-REGULATIONS.pdf


 1. Ar aš galiu pasinaudoti galimybe studijuoti užsienyje pagal Erasmus+ programą?

Studijų metu visi studentai turi galimybę vieną ar daugiau semestrų studijuoti užsienio valstybių Universitetuose. Pagal Erasmus+ programą studentai gali išvykti antraisiais studijų metais.


 1. Kur galiu rasti informaciją apie studijas užsienyje pagal Erasmus+ programą?

Kiekvienų metų rudens, pavasario semestruose Tarptautinių studijų skyrius organizuoja Erasmus+ seminarus, kurių metu pristato studijų užsienyje galimybes, naujienas bei informuoja studentus apie reikiamus dokumentus atrankai bei atrankos etapus. Universiteto ir fakultetų/institutų tinklapiuose skelbiamos siūlomos studijų vietos ir visa reikalinga informacija dėl dalyvavimo nurodytoje programoje. Daugiau informacijos taip pat galite rasti internetine:

https://www.ku.lt/studies/non-degree-studies-erasmus/erasmus-studies/

BIBLIOTEKA

 1. Kaip naudotis virtualiąja biblioteka ?

Universiteto akademinėje bibliotekoje vartotojas, norėdamas pasiskolinti leidinį, gali jį susirasti ir užsisakyti bibliotekos elektroniniame kataloge https://www.ku.lt/kub/en/ arba Universiteto virtualioje bibliotekoje – https://vb.ku.lt/primo-explore/search?vid=KU&lang=en_US. Norint prisijungti prie bibliotekos informacijos išteklių Universiteto studentai, dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai jungiasi Universiteto vieningos paskyros prisijungimais:

 1. Laukelyje „Vartotojo vardas“ – įveskite vardas.pavarde;
 2. Laukelyje „Slaptažodis“ – vieningos paskyros slaptažodį (slaptažodis, kurį naudojate prisijungiant prie asmeninės paskyros ar akademinės sistemos).

BENDRABUČIAI

 1. Kokia yra bendrabučio mokėjimo tvarka?

Gyvenimo Klaipėdos Universiteto bendrabučiuose įkainiai  2019/2020. Patvirtinta Rektoriaus 2018m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 1-043 (paspaudę nuorodą, puslapio apačioje rasite priedus, žr. priedą Nr. 8).

https://www.ku.lt/studijos/stojantiesiems/apgyvendinimas/

Pradinis įnašas už apgyvendinimą bendrabutyje mokamas pavedimu. Sąskaitos nr.:LT 11 7300 0101 2937 3026 (Swedbank):

Už apgyvendinimą bendrabutyje Statybininkų pr. 43 – 120 EUR.

Už apgyvendinimą bendrabutyje Universiteto al. 12 – 180 EUR.

Mėnesio įmokos už apgyvendinimą bendrabutyje mokamos:

Bankine kortele per terminalą, bendrabutyje, pavedimu per banką į sąskaitą – LT 34 7300 0101 3409 1953 (Swedbank). Grynieji pinigai nepriimami.

Mėnesio įmokos už apgyvendinimą bendrabutyje Statybininkų pr. 43 – 50 EUR.

Mėnesio įmokos už apgyvendinimą bendrabutyje Universiteto al. 12 – 90 EUR.

Mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti gyvenančio bendrabutyje studento vardą, pavardę, asmens kodą, įvardinti mokėjimą (pvz.: pradinis įnašas).


 1. Kokios yra bendrabučio taisyklės?

Klaipėdos Universiteto bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos Rektoriaus 2017 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1 – 100 (taisykles rasite paspaudę nuorodą):

http://www.ku.lt/studijos/wp-content/uploads/sites/10/2015/09/Klaip%C4%97dos-universiteto-bendrabu%C4%8Dio-vidaus-tvarkos-taisykl%C4%97s-angl%C5%B3-kalba-5.docx

LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS (toliau – LSP)

 1. Kaip galiu gauti studento pažymėjimą?

Norint gauti LSP Jums reikia užsiregistruoti LSP internetinėje prieigoje – https://lsp.lt/en.

Registracija bus patvirtinta paspaudus nuorodą laiške, kuri bus nusiųsta jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu. Paspaudus atsiųstą nuorodą, jūs galėsite prisijungti prie LSP sistemos. Prisijungiant suveskite elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Universitetui patvirtinus studijas, prisijungę peržiūrėkite savo būseną ir atlikite veiksmus, kurių bus prašoma norint pradėti LSP gamybą.

Jeigu turite klausimų kreipkitės el. paštu – lsp@kuss.lt, nurodant šiuos duomenis: aiškiai suformuluotą problemą, asmens kodą, vardą ir pavardę, kursą, specialybę, fakultetą, studijų trukmę, formą.

TARPTAUTINIS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS (toliau – ISIC)

 1. Kaip įsigyti ISIC?

Jei esi dieninio skyriaus studentas ir nori įsigyti ISIC, tau reikia turėti:

 • studento statusą patvirtinantį dokumentą (pažymą iš Universiteto);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • 3 x 4 cm dydžio nuotrauką (el. laikmenose esančios nuotraukos nepriimamos; nuotrauką galima pasidaryti vietoje);
 • 9 EUR.

Ateik į „Zigzag Travel“ biurą ir gauk savo ISIC per kelias minutes.

Adresas: J. Janonio g. 16

KITA

 1. Ką galiu veikti po paskaitų Universitete?

Klaipėdos Universitete po paskaitų studentai turi galimybę prisijungti prie studentų mišraus choro „Pajūrio aidos”, tautinio meno ansamblio „Vytinė“. Mėgstančių fizinį aktyvumą laukia Klaipėdos universiteto sporto klubas. Kiekviename fakultete yra autonomiškai veikianti fakulteto studentų atstovybė, kuri sprendžia konkretaus fakulteto studentų problemas, suteikia aktualia informaciją, organizuoja fakulteto renginius. Daugiau apie organizacijas Universitete skaitykite internetinėje prieigoje:

https://www.ku.lt/studies/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/Student_memo_2018.pdf


 1. Kokius renginius galiu pamatyti Klaipėdos mieste?

Studentai iš Klaipėdos ar atvykę studijuoti į Klaipėdą gali aktyviai dalyvauti ir visuomeninėje veikloje. Viską, kas vyksta Klaipėdoje galite pamatyti apsilankę čia:

https://www.klaipedainfo.lt/en/events/

https://www.facebook.com/chooseklaipeda/


 1. Kaip prisijungti prie Universiteto Wi-Fi belaidžio ryšio?

Klaipėdos universiteto darbuotojams ir studentams turintiems vieningos paskyros duomenis Eduroam paslauga naudotis paprasta. Universiteto patalpose raskite bevielio tinko prieigą pavadinimu „eduroam“. Prisijungiant jums reikės vardo ir slaptažodžio. Į vardo laukelį įveskite savo vieningos paskyros prisijungimo vardą su „@ku.lt“ galūne (pvz.: vardesnis.pavardenis@ku.lt). Naudokite vieningos paskyros slaptažodį.


Jei nerasite atsakymo į savo klausimą, parašykite – studentu.reikalai@ku.lt