LT   |   EN      Mano KU   |   
Projektai

Sutvarkyta Danės senvagė virs Rytų sodu

2020-aisiais KU vykdė projektą „Danės senvagės pritaikymas rekreacijai“, finansuotą iš Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

Kovą prasidėję projekto įgyvendinimo darbai, finišavo gruodį. Bendra projekto vertė – 56923,24 eurų, Klaipėdos savivaldybės skirta dalis – 55111,87 eurų.

Įgyvendinant projektą atliktas upės senvagės augalinio sluoksnio valymas, iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, suformuoti ir sutvirtinti krantai, suformuotas reljefas. Taip pat įrengti du mažosios architektūros elementai – mediniai tilteliai ir takai, sutvarkytoje teritorijoje pasodinti pirmieji augalai – sakuros, klevai, pušys.

Danės senvagės teritorija įeina į KU Botanikos sodo erdvę. Atlikti darbai Botanikos sodo kolektyvui leidžia pradėti kitą projektą – kurti čia suplanuotą rytietiškų augalų kolekciją, kurioje lankytojai galės atpažinti Japonijai, Kinijai, Korėjai ar Vietnamui būdingų sodų motyvus.

Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. A. Razbadauskas dėkoja Klaipėdos miesto savivaldybei už finansinę paramą, skirtą šiam projektui įgyvendinti. „Pradėjom kurti unikalią vietą Klaipėdai, kuri džiugins žmones daugelį metų. Ir didžioji vertybė yra tai, kad kuriame drauge – miestas ir Universiteto bendruomenė“,- sako KU vadovas.

„Džiaugiamės drauge su Klaipėdos universitetu dar viena sutvarkyta erdve šiais metais. Apsemta, nenaudojama Danės upės senvagės teritorija tapo rekreacine, pažintine, kur klaipėdiečiai galės prasmingai leisti laisvalaikį“,– projektą įvertino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Dobranskis.

Įgyvendintu projektu, atrišusiu rankas plėtoti Rytų sodo kūrimo idėją, džiaugiasi ir KU Botanikos sodo koordinatorė Asta Klimienė: „Klaipėdos universiteto Botanikos sode puoselėjamos trys kolekcijos: gėlininkystės, dendrologijos ir mūsų pasididžiavimas – vaistinių bei prieskoninių augalų kolekcija. Rytų sodas, planuojamas sutvarkytoje Danės upės senvagės teritorijoje – bus jau ketvirtoji mūsų kolekcija, tarsi ketvirtas metų laikas“.

KU Botanikos sodo kolektyvas net neabejoja, jog Rytų sodas bus mėgstamas lankytojų.

Dalia Grikšaitė
KU atstovė spaudai
Tel. 8 650 57577
El.p.: dalia.griksaite@ku.lt
www.ku.lt

2021-06-30

Klaipėdos universitetas įgyvendina projektą „Klaipėdos universiteto botanikos sodo infrastruktūros pritaikymas aplinkosauginiam švietimui“. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“.

Projekto tikslas — pagerinti visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą ir informuotumą apie aplinką, įrengiant Klaipėdos universiteto botanikos sode infrastruktūrą, skatinančią visuomenės informavimą ir švietimą. Projekto metu planuojama įrengti modulinį pastatą visuomenės švietimo ir informavimo poreikiams užtikrinti, įrengti ekologiškus takus, aikšteles ir apšvietimo sistemą.

Esama infrastruktūra turi labai ribotą visuomenės informavimo potencialą, nes nėra specialių patalpų edukacinei ir švietėjiškai veikai, būtinų patogumų lankytojams, tokių kaip WC, pritaikytų žmonėms su negalia ir pandeminei situacijai. Naujas modulinis pastatas su atskira patalpa ir įranga edukacijoms praplės Klaipėdos universiteto botanikos sodo visuomenės informavimo apie aplinką galimybes, bus galima rengti seminarus, mokymus, edukacijas ištisus metus. Takai ir infrastruktūra nepritaikyti žmonėms su negalia, botanikos sodas nėra apšviestas tamsiuoju paros metu, kas riboja aplinkosauginės informacijos prieinamumą visuomenei. Tai ypač aktualu rudens-žiemos metu, kai pradeda anksčiau temti, o apšvietimo sistema prailgina lankymosi laiką.

Siekiant pateikti kuo daugiau informacijos lankytojams, numatomas Botanikos sodo ženklinimas: informaciniai bei interaktyvūs stendai, plakatai, lentelės, kolekcinių augalų žymėjimo etiketės. Edukaciniams užsiėmimas ir rekreaciniams poreikiams patenkinti numatoma pavėsinių įrengimas. Įrengus infrastruktūrą, Klaipėdos universiteto botanikos sode bus galima užtikrinti nuolatinį, nuo metų laikų sezoniškumo nepriklausantį, edukacijų, seminarų, parodų ir kitų švietėjiškų veiklų vykdymą, priimti daugiau lankytojų, norinčių dalyvauti švietėjiškose veiklose.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2021 m. birželio 28 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. birželio 30 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 514 989,27 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) lėšų.

Projekto vadovas, KU Paslaugų centro vyr. specialistė – Ana Timonina – Mickevičienė, tel. 8 46 39 89 84, el.paštas ana.timonina-mickeviciene@ku.lt.