LT   |   EN      Mano KU   |   
Žurnalo „Logos“ 100-ojo numerio minėjimas: jubiliejus – KU profesorės dėka
05-12-2019

Lapkričio 27 d. Seime buvo iškilmingai paminėtas „Logos“ žurnalo jubiliejinis 100-ojo numerio išleidimas, skirtas Nepriklausomybės Akto (1918 02 16) signatarui profesoriui Pranui Dovydaičiui, kuris 1921 m. įsteigė pirmą mokslinį-filosofinį žurnalą „Logos“.

1940 m., okupavus sovietams Lietuvą, žurnalo leidyba buvo sustabdyta. 1990 m., filosofės, Klaipėdos universiteto (KU) profesorės habil. dr. Dalios Marijos Stančienės iniciatyva, buvo atgaivinta „Logos“ žurnalo leidyba.

Lietuvos Respublikos Prezidentas, sveikindamas „Logos“ žurnalo leidėjus ir redaktorius su jubiliejiniu 100-uoju numeriu, pabrėžė, kad žurnalas užpildo „Lietuvos šviesuomenei skirtą nišą didžiulės gelmės straipsniais filosofijos, religijos, kultūros temomis, – pastebėdamas, kad – žurnalo „Logos“ publikuojamus autorių tekstus vertina ne tik Lietuvos kokybiškų mokslinių straipsnių gurmanai, bet ir tarptautinė auditorija“.

Renginį pradėjo aktorė Virginija Kochanskytė, perskaitydama autentišką profesoriaus Prano Dovydaičio tekstą.

Žurnalo leidėjus, redaktorius ir skaitytojus sveikino Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas profesorius dr. Arūnas Gumuliauskas, KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, Kijevo nacionalinio lingvistikos universiteto (Ukraina) rektorius prof. dr. Roman Vasko, Latvijos universiteto prof. vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Solveiga Krumina-Konkova, Brolis kunigas Bernardas Mindaugas Verbickas OP, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentas Vincas Grigas.

Renginio metu  buvo įteikta Prano Dovydaičio premija MRU Mykolo Romerio Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesoriui dr. Darijui Beinoravičiui.

Prisimenant profesoriaus Prano Dovydaičio veiklą, buvo perskaityti pranešimai: „P. Dovydaitis ir III Lietuvos Vyriausybė 1919 m. kovo 12–1919 m. balandžio 12 d.“ -Vygantas Malinauskas (Vytauto Didžiojo universitetas universitetas),  „Žurnalas „Logos“ tarpukario Lietuvoje: istorija, autoriai“ – prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė (Mykolo Romerio universitetas).

(Iš kairės) Aktorė Virginija Kochanskytė, prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, prof. dr. Leta Dromantienė