LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Klaipėdos universitetas pagerino pozicijas dalykiniame šalies universitetų reitinge

Žurnalas „Reitingai“ pristatė universitetų studijų krypčių reitingą. Per pastaruosius metus universitetuose įvyko nemažai pokyčių.

„Vieni kilo, kiti leidosi, vieni gerino savo infrastruktūrą, kiti gilino tarptautiškumą, treti parengė daugiau mokslinės produkcijos, bet buvo ir tokių, kuriems teko trauktis, siaurinti ir mažinti studijų programų, o kartu ir dėstytojų skaičių,“ – rašoma žurnale „Reitingai“.

Džiugu, jog 2018 m. studijų krypčių reitinge Klaipėdos universitetas net 5-iose (pernai buvo 2-ose) vertintose bakalaurų rengimo studijų kryptyse yra pirmas. Tai – medicinos technologijos, jūrų inžinerijos, turizmo ir poilsio, šokio ir viešojo administravimo studijų kryptys. Beje, viešasis administravimas praėjusių metų reitingo sąraše buvo 4 – oje, o šiemet – 1 vietoje.

Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, sudarant dalykinį universitetų bakalaurų reitingą, pirmiausia buvo atsižvelgta į darbdavių nuomonę: kiek šiuos tenkina į darbo rinką įsiliejančių kiekvieno universiteto konkrečios studijų krypties absolventų parengimo kokybė. Darbdaviai galėjo išskirti vieną arba du universitetus. Sociologinių tyrimų bendrovė „Prime consulting“ apklausė 2194 darbdavius iš visų šalies regionų. Šiam kriterijui vertinime suteikta 30 taškų iš 100.

Dar 10 taškų iš 100 skirta vertinant absolventų atlyginimus bei kaip, kiekvieno universiteto konkrečios studijų krypties absolventui sekasi įsidarbinti.

Kitas svarbus vertinimo kriterijus, kuriam suteikta 20 taškų – koks visų 2018 m. vasarą priimtų studijuoti pirmakursių balo vidurkis.

Aktualus parametras vertinime buvo ir kiek geriausių abiturientų pasirinko konkrečios krypties studijas. Kuo tokių studentų daugiau, tuo, tikėtina, studijų lygis aukštesnis. LAMA BPO duomenimis, geriausi abiturientai yra tie, kurie valstybinius brandos egzaminus išlaikė balais nuo 86 iki 100. Šiam kriterijui reitinge suteikta 20 taškų iš 100.

Remiantis jau minėtais LAMA BPO duomenimis, išskirtas ir minimalus balas, su kuriuo jaunuoliai buvo priimami į vertinamos krypties studijas. Tam suteikta dar 20 proc. viso vertinimo svorio.

Dalykinis universitetų magistrų reitingas

Vertinant antrosios pakopos rengimą buvo svarbu žinoti ne tik, ką galvoja Lietuvos darbdaviai ar koks yra absolventų įsidarbinimas ir gaunami atlyginimai, bet ir kiekvieno konkretaus universiteto konkrečios krypties mokslo lygis.

Moksliškumo kriterijus parodo, kuriose kryptyse kurių universitetų mokslininkai kuria mokslą ir galbūt jį dar komercializuoja (kuria inovacijas bei parduoda jas verslui), o kurių universitetų mokslininkai skaito tik teorines paskaitas.

Vertinant atsižvelgta ir į tai, ar universitetas vienas arba su partneriais turi potencialo rengti ne tik magistrantus, bet ir doktorantus.

Tad dalykinio universitetų magistrų reitingo taškus sudarė: darbdavių nuomonė (25 balai iš 100), moksliškumas pagal LMT duomenis (25 balai iš 100), doktorantūros vietų skaičius (10 balų iš 100), priimtų geriausių studentų skaičius (10 balų iš 100), priimtųjų pirmakursių balų vidurkis – (10 balų iš 100), priimtųjų pirmakursių su žemiausiu balu skaičius – (10 balų iš 100), įsidarbinimas ir  gaunamas atlyginimas (po 5 balus kiekvienam iš 100).

Klaipėdos universitetas šiame reitinge yra pirmas 1 – oje vertintoje magistrų rengimo studijų kryptyje – jūrų inžinerijoje (technologijose).