LT   |   EN      Mano KU   |   
Žaliojo augimo temą studentai gvildeno įmonėje UAB „Litana ir Ko“
26-04-2019

Klaipėdos universiteto (KU) studentai, besidomintys žaliuoju augimu ir dalyvaujantys tarptautinio projekto „SB BRIDGE“ iniciatyvose, lankėsi įmonėje UAB „Litana ir Ko“.

Šio studijų vizito akcentas – žalios technologijos, žaliasis augimas, atsakingas įmonės socialinis verslumas, inovacijos (projektavimo procese ir kt.), strateginiai planavimo dalykai, taršos valdymas, aplinkosauginiai reikalavimai ir kiti svarbūs žaliojo augimo elementai, su kuriais įmonė susiduria savo kasdienėje veikloje.

Studentai, lydimi Ekonomikos katedros vedėjo profesoriaus Vytauto Juščiaus, itin domėjosi, kaip įmonė prisideda prie žaliojo augimo, perdirbdama metalo atliekas, panaudodama cikliniuose gamybos procesuose plastiko likučius.

Universiteto atstovus įmonėje pasitiko ir lydėjo Projektavimo skyriaus direktoriaus pavaduotojas Vilius Bruzdeilinas. Studentams buvo pademonstruotas modernus projektavimo procesas, pakviesta apsilankyti gamybiniame ceche ir sandėlyje, pakomentuota moderniai organizuojama gamybos eiga.

Įmonė socialiai atsakingo verslo pincipus pirmiausiai yra nukreipusi į darbuotojų gerbūvio kūrimą ir palaikymą per įvairias socialines garantijas, aktyvų turiningą laisvalaikį, įvairias komandines sportines veiklas, pagalbą individualių problemų sprendimui.

UAB „Litana ir Ko“ turi gamybinius padalinius Rusijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Ukrainoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje. Studentams paliko didžiulį įspūdį įmonės gamybinės veiklos optimizavimo ypatumai, modernus metalo gaminių projektavimo procesas bei metalo ir metalo gaminių perdirbimo galimybės.

Taip pat pristatyti įmonės strateginiai klientai – skandinavijos šalyse veikiančios įmonės, plačiai pakomentuoti įmonėje įdiegti kokybės standartai. Studentams didžiulį įspūdį palikusi sėkminga įmonės plėtros istorija pažadino aktyvesnę diskusiją apie magistrantų galimybes atlikti praktiką šioje įmonėje ar net įsidarbinti. Įmonės atstovas motyvavo studentus konkrečiais naujų darbuotojų pritraukimo pavyzdžiais ir sėkmingomis karjeros istorijomis.

UAB „Litana ir Ko“ pagrindinės grupės veiklos sritys: pramoninės ir civilinės paskirties objektų statybos organizavimas, skirtingos paskirties pastatų projektavimas ir statyba, metalinių konstrukcijų ir vamzdynų projektavimas, gamyba ir montavimas bei laivų statyba ir remontas.

Šis studijų vizitas buvo organizuojamas įgyvendinat tarptautinį projektą „SB BRIDGE – Tiltų statymas žaliųjų technologijų ateičiai“ (angl. „Building bridges for green tech future“), finansuojamą Pietų Baltijos programos lėšomis. Projekto metu bus organizuojamos žaliojo augimo stovyklos, olimpiados žaliųjų technologijų tematika, sukurta duomenų bazė neformaliam kvalifikacijos kėlimui ir kt.