LT   |   EN      Mano KU   |   
Žaliasis augimas rūpi ir akademinei bendruomenei, ir studentams
21-09-2017

Rugsėjo 17-18 dienomis Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto (SMF) Ekonomikos katedros iniciatyva buvo kviečiami diskutuoti Universiteto bendruomenė ir Klaipėdoje veikiančių profesinių mokyklų atstovai Žaliojo augimo tematika.

Tarptautinėje Apskritojo stalo diskusijoje buvo atkreiptas dėmesys į Žaliojo augimo sampratą ir sritis, pasidalinta patirtimi apie Baltijos jūros regione esamą situaciją ir perspektyvas, diskutuota apie tai, kiek Žaliasis augimas daro įtaką tam tikroms profesinėms veiklų sritims ir kiek šiose deklaratyviuose teiginiuose slypi mados elementų. Svečiai iš Vokietijos ir Lenkijos aktyviai įsiliejo į diskusiją apie Žaliojo augimo situaciją versle ir laukiamus pokyčius. Susitikimo metu nemažai dėmesio buvo skiriama diskusijoms apie tai, kaip perteikti Žaliojo augimo idėjas studentams per profesinio mokymo ir aukštojo mokslo formalaus ir neformalaus mokymo praktikas. Taip pat, kaip motyvuoti jaunus žmones labiau įsitraukti į Žaliojo augimo įgyvendinimo priemones bei aktyviau siekti profesinių žinių ir jų panaudojimo, tobulinant savo profesines kompetencijas.

Į šias diskusijas aktyviai įsitraukė ir studentai, pasidalindami savo įžvalgomis apie asmeninę atsakomybę ir požiūrį į tausojantį vartojimą, rūšiavimą ir formalaus mokymo programas bei jų turinį, susietą su Žaliojo augimo tematikomis. Jaunieji dalyviai pakomentavo, kas jaunąją kartą motyvuoja įsitraukti į panašias iniciatyvas ir tvirtai parodė, jog jaunimui tai rūpi ir yra aktualu.

Tikimasi, kad tokių profesinių diskusijų socialiai atsakingomis temomis Klaipėdos universitete tik daugės. Ši apskritojo stalo diskusija buvo inicijuota įgyvendinat Pietų Baltijos programos projektą (pagal Seed money finansavimo schemą) „SB Bridge“, kurio tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Baltijos jūros regiono šalyse veikiančių profesinio ugdymo ir aukštojo mokslo institucijų studijų programose esančių Žaliojo augimo tematikų turinį, ir pasiūlyti kooperuotis su Baltijos jūros regione veikiančiomis verslo įmonėmis, įvertinus verslo poreikį turėti kvalifikuotų specialistų konkrečiose Žaliojo augimo tematikose. Projektą įgyvendina KU SMF Ekonomikos katedra kartu su Vokietijos ATI mokslo, tyrimų ir bendradarbiavimo organizacija bei Gdansko verslumo fondu.