LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Gausesnis elektroninių paslaugų krepšelis arba iš XXII LITNET konferencijos sugrįžus

Klaipėdos universiteto Informacinių sistemų ir technologijų centro darbuotojai rugpjūčio 28-29 dienomis dalyvavo XXII LITNET tinklo konferencijoje  „LITNET veikla ir perspektyvos“.  Kaip ir kasmet, konferencijoje buvo pristatyti ir aptarti aktualūs IT, duomenų saugos bei įvairių informacinių paslaugų klausimai, dalijamasi patirtimi.

LITNET – tai Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas, jungiantis mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, diegiami inovatyvūs kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimai. LITNET infrastruktūrą valdo LITNET techniniai centrai, kurių funkcijas vykdo Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas.

Šiemet konferencijos metu Klaipėdos universiteto atstovai, būdami GEANT projekto tarptautinių komandų nariais, pristatė  projekto aprėptyje vykdomas veiklas, kaip antai Andrej Šliamin pristatė InAcademia – studentų tapatybės patvirtinimo galimybes, o dr. Žilvinas Vaira – Eduroam Managed IdP paslaugą.

Klaipėdos universitetas artimiausiu metu įsijungs į Lietuvos elektroninių tapatybių federaciją FEDI bei taps GEANT eduGAIN nariu. Universiteto studentai ir darbuotojai netrukus galės naudotis dar platesniu elektroninių paslaugų krepšeliu, pasiekiamu naudojant Universitetinę elektroninių paslaugų paskyrą.

doc. dr. Dalia Baziukė, Informacinių sistemų ir technologijų centro direktorė

Iš kairės: Andrej Šliamin, Linas Redeckis, Dalia Baziukė, Žilvinas Vaira, Mindaugas Šumskis